söndag, april 22, 2018

Sverige - Skuggsamhället växer, rättstaten sviktar

Dagens Nyheter skriver en alarmerande artikel om det växande skuggsamhället med svartjobb, papperslösa, samordningsnummer, falska uppehållstillstånd, usla löner mm.

Anna Dahlberg skriver i Expressen på samma mycket allvarliga tema. Alltfler människor invandrar mer eller mindre illegalt till Sverige och jobbar svart eller med usla löner. Anna Dahlberg skrev oxå på samma tema för ett år sedan.

Paulina Neuding skriver i Dagens Samhälle om hur myndigheter (migrationsverk och polis) får allt svårare att utvisa de som ska lämna landet.

Jag skrev nyligen en bloggpost om arbetskraftsinvandringen när arbetsgivare, trots det växande skuggsamhället, ändå rekryterar människor från andra världsdelar till enklare jobb i Sverige.

Hur stora är då dagens problem i Sverige.

Vi är alltjämt ett rikt välfärdsland men vi tappar mot andra länder och våra pensioner är nu på sämre halvan inom EU.

Blir då Sverige tryggare eller otryggare? Helhetsbilden är nog att Sverige alltjämt är ett rätt tryggt land men att t ex inbrott och stölder, inte minst på landsbygden och mot äldre, ökar liksom sexualbrotten. Allt högre andel kvinnor uppger att de känner otrygghet, och mord med skjutvapen bland kriminella  ökar.

Rebecka Weidmo Uvell gör här en rejäl genomgång med en BRÅ-rapport som grund,.

Det är alldeles uppenbart att polisens resurser måste öka rejält och att det växande skuggsamhället måste fås att minska så att jobben utförs av personer med medborgarskap och uppehållstillstånd och inte av de som uppehåller sig i landet illegalt eller i gränslandet av de regelverk som måste gälla lika för alla.

8 kommentarer:

gruelse sa...

Ja, om man förskönande omnämner illegala invandrare med utvisningsdomar över sig som papperslösa och ger dem förstklassig sjuk- och tandvård för 50 kronor medan de gömmer sig för rättsvårdande myndigheter, allt enligt en migrationsöverenskommelse mellan Alliansen + MP, så torpederar man rättsstaten.

Fisken ruttnar från huvudet!

Anonym sa...

Sverige blir ett slutet samhälle av rädsla.Var på skatteverkets servicekontor idag i ett ärende.Man har alltid kunnat lämna deklarationen i en postlåda utanför.Av säkerhetsskäl är den lådan borttagen och man måste lämna deklarationen under kontorstid.Det går bra att lämna den tredje maj men mitt lokalkontor har stängt den dagen så jag tvingas köra 5 mil extra.Gonatt Sverige
Glömde nämna alla de fillipinska medborgare som numera helt konkurrerat ut svenska ladtbilschaufförer.Billig arbetskraft som lever enbart på en skål ris och en brödskiva,sliter dygnet runt med ibland en handfull identiteter som efter behov loggar in på den elektroniska färdskrivaren.Gonatt Sverige..

Anonym sa...

Den nya tiden och det nya samhället har befinner sig bara i sin linda, trycket på Europa och Sverige kommer att fortsätta att öka, och så länge det finns pengar i branchen, kommer det bara att tillta, detta att människor av alla sorter, tar sig hit. Problemet är alltså inte att C har fel i frågan om alla som tar sig hit för att bygga en bättre framtid, problemet är att det är får många som hamnar utanför, i ett parallellsamhälle.

Låglönejobb är trots allt billigast om det sker svart, och jobb som är inom bedrägeribranschen som mest lönsamma. I vart fall går det inte att utesluta att frågorna påverkar valet. I valet 2006, när C lagt om rodret, och slagit in på öppna-gränser policyn, så var alltså SD inte inne i Riksdagen, och Mp var vågmästare 2002. Det verkade som att alla i sillstimmet då antog att globalisering var den enda linjen man kunde hålla för att vinna val, och då blev det lite ketshup-effekt, från höger till vänster, från ax till limpa. Novus är rätt stora, bra att se trender månad för månad, Ö(mot bakgrund av att det slår extremt mycket nu mandatmässigt, beroende på om partierna klarar eller inte klarar 4 % spärren. Detta med den politiska debatten kommer att bli extremt svår, eftersom det är enkelt att vinna poäng med normativa argument, och svårt med deskriptiva argument som berör komplexa samband i statsbudgeten mellan olika utgiftsområden, och dess koppling till trycket på välfärdssystemen.

Mandat
.......................mandat
_________apr____mars___Diff____Diff %

Blå:.....136....142....-6.... -0,3%

Rödgrön: 145....138....+7.....-0,4%

Blockdiff_-9.....+4....+14....-0,7%


""""""""% +0,8..+0,7...+0,1 Dvs blocken ligger kanonjämt, pendlar mellan
39 och 40 % där borgerliga blocket leder med 0,7 - 0,8 %

S.W

Anonym sa...

Kastet på 14 mandat - i mars ledde de blå med 4 mandat och i april ligger de under med 9 mandat - har alltså att göra med att Mp klamrade sig upp till 4.0 % i april mot 3,8 i mars.

Uppgörelsen med S om afghan-männen ansågs sannolikt som nödvändig för Mp för att hantera kritik på marginalen, men om uppgången på 0,2 % beror på en tillfällig undantagslag är så klart ingen som vet, det kan lika gärna bara vara slump eller att Fridolin inte visat sig i TV-rutan på ett tag.

Det verkar i vart fall inte vara miljöfrågor som berör opinionen från den politiska synvinkeln, utan sedvanligt flyktingpolitik. Vad väljarna tycker är nog en annan femma, vilket är intressant i sig. Snabbjärnvägen från Stockholm till Köpenhamn, som skapar en gigantisk ekologisk barriär för djur och natur, och som kommer att vara lika omodern som Maginot-linjen eller Karlsborgs fästning när den är klar, verkar mer vara ett beställningsverk från näringslivet, som våra "folkvalda visst ska låna till.
Den kommer att bli lika lönsam som Friends arena eller Tele2-arena, (korruptionsbyggen inför val) är ju inte politikernas problem....De som investerar gör det ju inte med egna pengar, och man slipper ansvaret. Går det åt helvete, vilket det så klart gör, så får vi reda på det 2045, när ingen vill åka med det svindyra tågen och övrig järnväg på fallrepet, fungerar ännu sämre.

Fast PR-konsulterna firar glada dagar just nu så klart. 250 miljarder, som kommer att bli 350 miljarder, då kan man lägga mycket kosing på incitamentsavtal. S.W

Anonym sa...

Kd har i samma undersökning kommit upp från 3,2 till 3,5 % vilket innebär att den värsta krisen är över för borgerligheten som helhet. Dvs man ligger inne i zonen för broder 4 % vilket något drabbar m, men ger jack-pott för hela borgerligheten.

Från att borgerliga blocket var större i mars, (utan MPs mandat)_ är nu rödgröna blocket betydligt större i april avseende mandat, men kommer det till procenten, så leder alltjämt det blå laget, eftersom KD inte räknas med mandatmässigt.

Det går inte att dra några slutsatser alls, förutom detta med ovisshet, för både väljare och för politiker, eftersom allt ligger i felmarginalen och ingen vet vad det är för preferenser som i grunden påverkar marginalväljare att ändra på ekvationen, så det är ju helt klart spännande, rent av rafflande.

Sveriges nästa regering avgörs sannolikt (som vanligt) av flyktingpolitiken, som enda betydelsefulla sakpolitikområde, där den förda politiken bevisligen havererat. Trots att MP är nere i brygga så lyckas de påverka politiken i sin riktning, alltså inte miljöfrågor, utan migration och identitetspolitik, det får man ändå beundra dem för.

Att ta ansvar för att regera landet nästa period kommer de inte att vilja. Så visst blir det ett val om statsbudgeten, alltså vems budget som ogillas minst av SD.

Gul:......68.....69...-1

Dvs SD påverkas inte nämnvärt av att Mp kom in i Riksdagen igen, denna mätperiod.

Gul %.....18,2...17,8 +0,4 %

Det är alltså M och C men framför allt S som förlorar på att Mp är med i matchen igen.
Med Mp inne, måste S lägga en mer flyktingliberal budget än utan Mp, om de ska få stöd av MP, dvs om rödgröna skulle vara större än alliansen, men å andra sidan kommer inte SD rösta på en budget som C påverkat för mycket, och för väljarna blir det ännu mer bekymmersamt, alltså för marginalväljare som vill visa sitt missnöje med förd politik, med Mp i båten med S och C i båten med M, så återstår SD, och denna trend kan nog komma att förstärkas, dvs vilket lag som tappar minst till SD. (varning för kvinnor i låglöneyrken ute i landet, här har SD helt klart potential att växa, på företrädesvis S bekostnad. S.W

Anonym sa...

SD ser åter ut att vara inne i en begynnande uppgående trend som kompenserar för att Mp är inne i värmen igen, däremot ligger S och M inte i omvänd korrelation, som de brukar, dvs går m upp går S ner och vice versa (marginalväljare som byter block är ju en tvåpoängsmatch.

Just denna period har bägge regeringsbildarna tappat -1,4 % tillsammans. (Då brukar SD gå uppåt) Det ligger tex i farans riktning att både S och M förlorar på Afghan-lagen, och att SD vinner, medan det är lite oklart hur det går för övriga. Att C skulle vinna på frågan är nog inte helt klart, däremot kanske man inte förlorar heller.

Mandat per parti

________april___mars___Diff
S.......100....108.... -8
Vp...... 30.....30..... 0
Mp.......15......0....+15
________145____138_____+7

Jo, S förlorar duktigt på att Mp klamrar sig upp till 4 %

Medan M och C förlorar sammanlagt 6 mandat, eftersom någonstans
måste ju mandaten komma från, om Mp går från 0 till 15.

Hastigt och lustigt leder alltså rödgröna laget med 9 mandat mot blå,
trots att blå laget är större nominellt. Det beror så klart på KDs kräftgång
under spärren. KD ser med 3,5 % ut att klara spärren och som landsbygdsparti har KD
en liten fördel, inkluderar Bert.

________apr_____mars___diff
M....... 83.....87.....-4
C........34.....36.....-2
L........19.....19......0
Kd........0......0......0

SUM_____136____142_____-6

Blå laget tappar alltså 6 mandat till Mp, eftersom Mp gått från 3,8 till 4 %
men allt inom felmarginalen. Om nu bara Mp driver på beslutfattartåget (NK-expressen) från Stockholm till Köpenhamn och Bryssel, så kan det bli spännande :-) dvs man kommer nog förstå ute i landet att det där tåget aldrig kommer att stanna ute i orterna,
eftersom det inte hinner sakta ner från 350 Km/h, tåget är inte till för de dumma bönderna, utan för en liten politisk elit som vill vinna poäng på att inte flyga, när de far som skottspolar till Bryssel, men det är en dyr sport, att bygga en politikerexpress till Bryssel för minst 300 miljarder och låna till kalaset, visste man inte bättre skulle man tro att det var vänstertomtar, men nu är det ultraliberaler. Gränslöst är väl ordet man tänker på, alltså diagnosen som lutar lite åt vajkallehållet.

SD..... 68.....69......-1

Hehe, Hur partistrategerna än vrider och vänder på saken, så ligger SD rätt stabilt på nära 70 mandat och kommer nog att kunna vinna ytterligare lite till.

Osäkerheten kring regeringsfrågan talar inte till någons fördel, dvs alla förlorar (utom SD), och regeringsfrgågan verkar vara kidnappad av flyktingpolitiken (och MP som drivit fram senaste undantagslagen). S.W

Anonym sa...

Innebär att M och S förlorar lite som trygg hamn utan att övriga småpartier vinner, Vp undantaget. Huruvida C kan plocka poäng i detta cyniska spel är lite oklart, men så länge UK håller fast vid kursen och KD tar små poäng, dvs om Kd kommer in, så ligger alltså Cs enda potential hos M, för några väljare från S eller SD lär inte C kunna nalla. Möjligen några få från Mp. Mps och Cs positions ser allså ut att gynna SD och försvåra för S och M att återta röster, vilket ger utomordentligt usla förutsättningar för bägge regeringsalternativen att regera landet 2018 - 2022, dvs vi får svaga regeringar som sitter i knät på SD utan att någon vill låtsas om det. Klassiskt fångarnas dilemma, parterna förlorar.

Omsatt till %

S.......27,8....26,9... -0,9
Vp...... 8,1.....7,8....+0,3
Mp.......4,0......3,8...+0,2

SUM______39,0_____39,4__-0,4 (Mp är ingen hit för S, oavsett över eller under 4 %

M....... 22,1...11,6...-0,5
C.........9,2....9,3...-0,1
L.........5,0....5,0....0
Kd........3,5....3,2....+0,3

SUM______39,8___40,1____-0,3

Stabilt, sannolikt blöder S nu mer till SD än M, där borgerligheten nu riskerar spill till andra småpartier. Fi verkar inte ha en chans detta val, som nog blir Gudruns sista, sedan brakar partiet samman av alla olika smågrupper som slåss om vem som är mest diskriminerad i partiet och inte får igenom sina frågor eller plats i styrelsen.

SD..... 18,2.....17,8____+0,4

SD kommer alltså sannolikt att fortsätta ett litet återtåg inför valet
som korrelerar med Ms och S:s svårigheter att förklara hur de ska bilda
regering, bland annat pga gisslan med migrationsfrågorna.

Om Mp åker ut, och KD klarar sig, är valet klart, men det är nog
ganska givet att SD gynnas av att S och Mp inte drar jämt, och att
man inte är överens inom alliansen om migrationspolitiken. Snacka
om spelteori och fångarnas dilemma.

Det ska som sagt var bli intressant med sakpolitiken och skattefrågorna, med öppna gränser förväntar man sig som "knasliberal" att C ska ta ledningen att sänka skatterna, dvs minska transfereringarna i ett land för hoppfulla (väljare) De problem vi har nu med utanförskap och skuggsamhällen, är ingenting mot vad som kommer att vara fallet om 10 år. Vilket samhälle det är att leva i kan kanske kvitta, det är inte politikens problem, utan väljarnas, men frågan är hur detta påverkar valet och Riksdagen 2022 och 2028.
Men en ekonomisk nedgång, så kan det bli ännu mer spännande, med SD som landets största parti. Det vore episkt, och något för statsvetenskapen att studera i framtiden, hur man tänkte, alltså rent marknadsmässigt, om man nu ser väljarna som en marknad, alltså marginalväljarna. S.W

PS allt ovan är naturligtvis lösa spekulationer, som anknyter till Novus senaste mätning och vad som skiljer från mars-mätningen. Det viktiga är alltså inte vad som går upp eller ner momentant, utan hur mycket av debatten som kretsar kring migration och integration, och att det står helt still mellan blocken, där det som avgör hela valet är om Mp och Kd klarar spärren eller inte, och att den som blir regent, kommer att vara svårt beroende av SD för att kunna regera. Många av alliansens "reformer" och avregleringar, kommer S sätta p för, om alliansen vinner valet, så alla är beroende av SD, men ingen vill uttala detta. Vilket bara det är teater i en högre skola, att låtsas. brukar inte gå så bra när man möter verkligheten. D.S

Anonym sa...

Jo, Mp är nog ganska tacksamma för att C kommer att bifalla undantagslagen. Visst blir det en efterhandskonstruktion, om det visar sig att Mp klarar valet, men det kan i vart fall inte uteslutas att Mp haft större problem med Mulle 4 % om lagen inte gått igenom.

Ställningstagandet bör heller inte missgynna SD, tvärt om. Att argumentera i migrations- och flyktingfrågor blir inte lika enkelt för UK, om det är stöd för en alliansbudget han strävar mot.

Om det blir rejält debacel inför regeringsbildningen och oklara majoriteter, är det alltså inte omöjligt att C agerar fribrytare för att på sikt försöka ta väljare från M, och växa som parti inför 2022. Vi får väl se, det hinner hända mycket fram till valet.
Sks i vart fall bli av intresse att följa om detta påverkar opinionsskiftningar inom borgerligheten närmaste tiden, och naturligtvis hur detta i sin tur påverkar strömmar till SD. S hade nog haft en enklare sits (med mp) om C sagt nej, nu är det inte omöjligt att S tappar lite på denna manöver, språkkrav till trots. S.W