söndag, april 15, 2018

Arbetskraftsinvandring till bristyrken, Ja! Inte till enklare jobb där redan många köar.

Tillagt den 19 april: Centerpartiet går all in mot S- förslaget om att inte anställa långtbortifrån till enkla jobb där många redan köar i Sverige. Expressens ledare är dock på min sida..

Tillagt den 20 april: Jag skriver i Corren. 
Och Muharrem Demirok, tvåa på centerns riksdagslista i Östergötland, skriver i Linköpings News att socialdemokraterna bedriver en cynisk och ovärdig och osmaklig kampanj.
Och Magnus Ek, etta på centerns riksdagslista i Östergötland, skriver i Dagens Samhälle på liknande tema.
Tillagt 21 april. Anna Dahlberg i Expressen skriver klockrent om den växande mängden människor  som illegalt uppehåller sig i Sverige och där en del arbetar i olika gråzoner.


Jag har länge ansett att Sveriges regler för arbetskraftsinvandring- bland de mest generösa i världen - borde stramas åt vad gäller enklare jobb där många redan köar i Sverige. Att arbetskraftsinvandring är bra och självklart för specialister och bristyrken är vi överens om.

Så här skrev t ex Stefan Hanna och jag i Dagens Industri: "Arbetskraftsinvandring av eftertraktad yrkeskompetens och studenter kan aldrig vara ett problem och det är oklokt att stänga gränserna för dessa möjligheter. Däremot bör arbetsgivares rätt att anställa från andra länder till enklare arbeten där många i Sverige köar för jobb ifrågasättas. Det är inte rimligt att det är arbetsgivaren som avgör uppehållstillstånd och medborgarskap i dessa situationer.".

Utifrån en alarmerande, tycker jag, DN-artikel om hur arbetsmarknadspolitiken kan missbrukas skriver Stefan Löfven detta blogginlägg (se nedan) som fått stark kritik och sannolikt starkt stöd också:

"Idag skriver DN om de skärpningar som regeringen gjort för att rensa upp bland de kriminella företag som utnyttjar utländsk arbetskraft. DN beskriver det som att regeringen och myndigheterna har inlett ett “veritabelt krig mot arbetsmarknadens brottslingar”. Det är en bra beskrivning.

Regeringen gett polisen helt nya möjligheter att göra oanmälda arbetsplatsinspektioner. Dessutom har vi höjt straffen rejält för de som utnyttjar människor som inte har rätt att arbeta eller vistas i landet och utsätter seriösa företagare för osund konkurrens.

I Ekot:s lördagsintervju talade jag om att det är hög tid att ta ytterligare ett steg för att skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra. Riksrevisionens bedömning är att 40% av arbetskraftsinvandringen går till den typ av jobb som skulle kunna utföras av människor som redan finns i landet. Det är en situation som försvårar för de människor som kommit till Sverige de senaste åren att komma i jobb och bidrar därför också kraftigt till att försvåra integrationen.

Regeringen tänker fortsätta att pressa bort den olagliga ekonomin och stävja uppkomsten av parallellsamhällen där kriminella skor sig på andra och vi tänker fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten. Då kan inte enklare jobb i Sverige gå till andra än de som redan lever och bor här.

Läs hela artikeln här:


Jag länkade till Löfvens inlägg med denna kommentar: "Jag tycker att man ska vara generös i politiken när det finns skäl för det. DN-artikeln har betalspärr men jag håller i stort med Stefan Löfven i det han skriver här om utnyttjandet av illegal arbetskraft och om arbetskraftsinvandring till enkla jobb som  människor redan köar till i Sverige.
Synpunkter?"

Löfvens avsikt är säkert att många i folkdjupet ska nåss av hans budskap och en del kanske återkomma till S från SD, typ.

Löfvens uttalande har också fått stark kritik, fler länkar här och här och här.

Jacob Dalunde, EU-mepp för MP, twittrade detta: "
Nej, det orimliga är att ha förtur till jobb i Sverige bara för de som är födda här. Ja, självklart ska vi komma tillrätta med missbruk. Men det rimliga är att den bäst lämpade för jobbet får anställningen, utan att staten lägger sig i. Oavsett var i världen man är född."

CUF länkade Löfvens uttalande med denna kommentar: "
Kan stå bakom detta? Öppenhet och fri företagsamhet har byggt Sverige starkt men Löfven vill bygga ännu högre murar."


Flera ledande Centerpartister har i sociala medier varit mycket kritiska mot Löfvens uttalande.

De hänvisar bl a till att unga svenskar ju vill arbeta i andra länder inom turism och restaurant mm .

Jovisst. Det är en sak.

Det som denna diskussion gäller är om arbetsgivare i Sverige ska kunna rekrytera arbetskraft från andra världsdelar till enklare arbeten i Sverige (typ städare, McDonalds, personliga assistenter) där det redan köar väldigt många svenskar och nyanlända.

Många som lyckas få en tillfällig anställning i Sverige söker snart asyl. Det finns arbetsgivare som låter den som får uppehållstillstånd betala av förmånen under längre tid.

I praktiken är det den som under en tid anställer en person från annan världsdel till ett enklare jobb som avgör att denne ska kunna bli svensk medborgare. Jag anser inte detta som rimligt, det behövs en prövning när arbetsgivare vill anställa från andra världsdelar till enklare jobb i Sverige där redan många står i kö.

De som försvarar Sveriges unikt generösa arbetskraftsinvandring bortser, tycker jag, från det stora missbruk som sker, och som åskådliggörs i DN-artikeln ovan.

LO kom 2013 med en välskriven rapport om detta.

Jag menar att de enkla jobben först borde gå till de långtidsarbetslösa och asylsökande;

Min egen uppfattning ligger mycket nära Henrik Emilsson, migrationsforskare, som 2016 skrev denna utmärkta debattartikel i Dagens Samhälle. Läs den och ge mig sedan motargument, om de finns!

Expressens Patrik Kronqvist påpekar att "Inget annat västland har nämligen en så pass oreglerad invandring av lågkvalificerad arbetskraft som Sverige har."

Nationalekonomen Tino Sanandaji skriver i tidskriften Kvartal att 

"Av Tino Sanandaji
Publiceras i Kvartal vol. 2 2018, online: 2018-04-24
Socialdemokraterna går nu till val på att strama åt reglerna för invandring av utomeuropeisk arbetskraft. Men inom stora delar av borgerligheten avfärdas kritik mot systemet alltför lättvindigt med enkla paroller och anklagelser om främlingsfientlighet, skriver nationalekonomen och författaren Tino Sanandaji.

I korthet

  • År 2008 genomförde Alliansregeringen och MP en liberalisering av arbetskraftsinvandringen. Reformen öppnade den svenska arbetsmarknaden för lågkvalificerade yrken med låga löner och överskott på arbetskraft.
  • Cirka 40 procent av arbetskraftsinvandringen gäller okvalificerade yrken utan arbetskraftsbrist – exempelvis diskare, städare och tidningsutdelare.
  • Anhöriginvandringen är omfattande. Sedan 2009 har 136 000 uppehållstillstånd beviljats till arbetstagare och 80 000 till arbetstagares anhöriga. Många stannar dock inte permanent.
  • Systemet har öppnat för asylfusk: Mer än hälften söker asyl som flyktingar före eller efter ankomst som arbetskraftsinvandrare.
  • Missbruk omfattar därutöver bland annat skenanställningar, människosmuggling och arbetsgivare som utnyttjar anställdas beroendeställning."
9 kommentarer:

Anonym sa...

Hm, gissa om man fått frågor, tex från Syrien, om att som arbetsgivare skriva under en skenanställning. Det gäller att ta sig hit, om man sedan ska arbeta med något är underordnat. man slänger sin papper och blir papperslös, sedan väntar en lång utredningstid, och ovisshet. men man är i vart fall här.

Det enda vi möjligen behöver är kvalificerad arbetsplats. Att vara politiker eller tillhöra en gnällig missförstådd intressegrupp som känner sig diskriminerad, är inte direkt kvalificerat. Att arbeta på finansens budgetavdelning är kvalificerat. Att arbeta i Svensk exportindustri är kvalificerat. Att arbeta som lärare, polis eller sjuksyrra är kvalificerat, i synnerhet med den arbetsmiljö som råder....vilket leder till att kvalificerade människor söker sig därifrån.

Det är helt enkelt dyrt med arbetskraft i Sverige, med höga skatter + arbetsgivaravgift. Så trycket ligger där, marginaleffekten mellan svart arbetskraft och vit. Billiga arbeten är alltid billigast utan skatt, och statens förmåga till kontroll är tämligen begränsad. Så utvecklingen är rätt förutsägbar. Det kommer att fortsätta att komma hot en massa människor som arbetar för låga löner utan skyddsnät, alternativet här är bättre. Och det blir konkurrens om okvalificerade arbeten, med eller utan skatt.

Visst måste skatten ner, men inte löser man några som helst problem på arbetsmarknaden genom att ta hit fler människor som ska vara här och utgöra gratismiffon, det blir bara fusk, dvs mindre nogräknade arbetsgivare skriver ut intyg för en rund summa för att få hot folk, som inte ska in i riktiga arbeten.

Någon lösning finns nog inte, och visst är det bra för inflationen. Alternativet för alla som inte får arbete är endera bidrag/transfereringar, eller brottslig verksamhet.
och brotten drabbar så klart näringsverksamheten, dvs dels skatt till staten, dels tribut till vanliga eller organiserade brottslingar.

Sverige har rätt bra affärsmiljö för brott. Liten andel poliser per capita, låga straff, hög rättssäkerhet och väldigt öppna miljöer.

Så man ska nog vara nog med vad man menar med arbete och kvalificerat arbete. Att arbeta med att begå brott är faktiskt också ett slags försörjning, visst drabbar den även andra brottslingar och syndikat som krigar om varandras affärsområden, men det drabbar i slutändan arbetar- och medelklassen mer, som drabbas i högre grad. S.W

Anonym sa...

Det är en slags matris:

X arbete (+ skattebetalare) ELLER arbetslös (+ bidrag)

Y arbete vitt (pension, a-kassa, sjukpenning, vab etc) arbete svart (inga rättigheter*)

Y arbete hederlig ELLER arbete brottslig

* Det är rättigheterna till tex skola och sjukvård som är ett av problemen, om staten (dvs der som betalar skatt) ska bjuda på detta eller inte och därmed skapa incitament (vilja) att slå rot här utan att vara en del av det organiserade samfundet.

Det är rörligheten inom den icke organiserade delen som är viktig;
alltså papperslösa, arbetslösa, svarta arbeten eller brottslig verksamhet, tex att
vara människosmugglare, som är central. Eftersom det är en "legal" del, dvs vanliga arbetslösa som inte får anställning av någon anledning, men kanske bidrag, som sedan allierar sig med icke legala företeelser.

I vart fall får det inte bli alltför många mellan 20 år och 65 som tillhör gruppen som inte betalar skatt, eftersom de som betalar skatt ska betala dels för sin egen kaka, dels för alla som inte betalar skatt. Att höja pensionsåldern är en lösning för politiken, men det löser inte problemet. Inom låg utbildad arbetskraft är utgången given, men inom vanliga arbeten, tex lärare är det på väg att bli samma visa, dvs det går snart inte att få tag på kvalificerade lärare eller poliser, och då sänks kraven, och med låga löner så blir det inbrytningar av oegentliga aktörer. S.W

Anonym sa...

Det handlar alltså om reallönen före och efter skatt, och hur många som tillhör den skattebärande klassen. Det fins anledning att tro att våra politiker här inte har varit intresserad av statistiken för detta, för att slippa ta i tur med problemen, och kanske har man varit så bra på detta skylande att man lite själva tappat orienteringen.

Frågan är alltså;

Hur många medborgare (antalet individer) är en vanlig dag på arbetet och arbetar 8 timmar som går att beskatta?

Hur många medborgare mellan 20 och 60 (som inte är helt hopplösa) har inte arbete
och var ligger glappet till att de inte är anställbara eller kanske ännu värre, inte vill bli anställda (tex om lönen är för låg eller villkoren för usla)

Hur många av dessa arbetar inom privat verksamhet som finansieras direkt av marknaden, inrikes- eller utrikes marknad, och hur många av dessa arbetar med medel som går via kommunal eller statlig budget, typ all NGM.

Som vanligt alltså:
1. Vilja, det måste finnas en vilja, incitament
2. Funktion, det måste finnas förmåga och kunnande
3. Det måste finnas en situation, typ en arbetsmarknad eller arbetsgivare.

Man kanske vill, men inte kan, eller så kan man, men vill inte.
och det måste finnas en situation, om villkoren för att vara arbetsgivare med vit arbetskraft är för svåra, så vill inte människor arbeta som privata arbetsgivare.
Se punkt 1. Att det finns människor som vill arbeta utanför regelverken/lagen, och det behöver inte vara fråga om att inte vilja följa lagrådets råd ;-) så hur gör våra politiker för att få vanliga strävsamma människor från när och fjärran att vilja arbeta åt staten (som arbetsgivare eller arbetstagare) genom att betala skatt, och hur gör staten för att minska incitamentet att inte bli en avfälling eller att rösta med fötterna, dvs att driftigt folk flyttar till bättre jordmåner med politiker som har fattat från vem uppdraget kommer, den skattebärande valmanskåren. Arbetare i vid mening.
Den policyprofessionella eliten har globaliserat sig, lite som i Grekland eller Italien.
Se bara på Svenska Akademien, den spricker för att delar av den inte vill skylta med en brottslig utredning, trots att akademien redan är ett skattefrälse. När våra politiker vill importera billig arbetskraft är det samma sak, man kommer att konkurrera ut all vit arbetskraft. Den starka staten är kanske inte god, men den kan tävla med ännu sämre alternativ, eftersom den i någon mån går att tygla via röstsedeln. S.W

Anonym sa...

Det globala kapitalet vill fritt skyffla folk och fä gränslöst.Spela ut stackars lantbrukare i Sverige mot andra producenter på andra ställen på jordklotet.Spela ut svenska arbetare mot mer eller mindre slavarbetare var du vill.Globalisterna kör sin antirasism som en täckmantel för att fritt spela med folk.Sverige och svenskarna först tack! Jag struntar faktiskt i om det är riktig höger eller riktig vänster som ställer det till rätta i vårt land.C är till godhetsknarkare förklädd globalistaktivist.
Btw,tur att man varit så förståndig att kommentera anonymt här med tanke på Annies hatattacker på nätet.Kan en obalanserad människa som hon förväntas kunna ta ansvar? Nä,just det!

Anonym sa...

Det var alliansen som införde att det var ok att invandra till enklare jobb.

Det som skapade soppan vi sitter i nu då det gäller arbetskraftsinvandrare. Jag är djup ovän av nuvarande regeringen, men deras åtstramning som sedan ledde till att vi nu ser önskvärda arbetande bli utvisade pga petitesser är bara ett kvitto på samma analyslösa politik som alliansen förde då det gällde alla former av migration.

Jag gillar dig Staffan, men ditt parti C är också en (sjujävla) bromskloss då det gäller att få ordning och konsekvent hantering.

gruelse sa...

Men riksdagsledamot Staffan, det var ju riksdagsledamöterna i "Femtekolonnen" (M, Fp, C, Kd, Mp) som 2008 beslutade om den famösa arbetskraftsinvandringslagen. Med tanke på arbetstillståndsfördelningen till följd av lagen, så hade den inte så mycket med omsorgen om industrinationen Sverige att göra, utan snarare var dess uppgift att gynna den svenska Nairu-arbetslösheten och flyktinggeschäftet.

Enligt Migrationsverkets "Ett år med arbetskraftsinvandring", 1:2009, var andelen beviljade arbetstillstånd för gruppen dataspecialister, civilingenjörer, arkitekter med flera 18,5 % av de 14109 totalt beviljade arbetstillstånden.

Andelen medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, storhushålls- och restaurangpersonal, städare samt köks- och restaurangbiträden uppgick till 60,3 %.

Rätta mig om jag har fel, men var inte du en av dessa som röstade för sagda lag? Och i så fall, får du inte skuldkänslor för hur du har förstört fosterlandet, genom att applådera denna för fosterlandet så destruktiva lag 2008.

Anonym sa...

Återigen går eländet tillbaka till alliansens tid vid makten.Det var frihet till varje pris.Apoteksreformen(har inneburit att inget apotek kan hålla acceptabelt lager pga av överetablering och vad är bra med det?) skolreformen( skolor gick i konkurs,man startade utbildning i vinprovning,genusvetenskap och allt skit som inte efterfrågas av näringslivet( vad var bra med den reformen?) Sjukreformen där det poppar upp företag som utför kosmetiska ingrepp och kallar det för sjukvård( vad var bra det?) Riskkapitalister som springer i riksdagens korridorer och låter lättkorromperade politiker driva sina intressen,sen investerar man skolpengen i SaudiArabien( vad är bra med det för sverige och skattebetalarna) det hemska är att hyggligt folk som du Staffan tydligen hjärntvättats och sprungit dessa destruktiva krafters ärenden.Sverige är ett bra land att experimentera med.Redan små förändringar ses på ett tidigt stadium,en liten befolkning,väldokumenterade och välregistrerade invånare.Svenska politiker springer bara globalisternas intresse och instruktioner hur man skall genomföra nya experiment delges på Bilderbergsmötena.Det var inte en slump att Carl Bildt och George Soros träffades där kort innan Soros satte in stöt mot svenska räntemarknaden och svenskar fick gå från hus och hem i personlig konkurs.Nu är det Annie som har varit där och instruktionetna är tydliga.Ni lurar inte en enda människa längre.Kom ihåg det.Du bara legitimerar fortsatt elände.Gonatt Sverige.

Anonym sa...

Tex så skulle apoteksreformen öka apotekstätheten och visst finns det fler apotek men nu är det istället så att många produkter inte finns i lager.Har det blivit böttre tycker du? Ja du måste väl själv veta hur det fungerar? politiker borde genomgå stor sinnesundersökning innan de tilläts att verka.Framför allt alluanspolitiker borde genomgå en xxl sinnesunersökning.Titta er i spegeln ich fråga vad fan ni har gjort,möt folks blickar om ni kan.Istället för almedalen,besök elever som inte fick avgångsbetyg för att detad skola kursade.Det är nog bäst att ni i alliansen får vila er tills Sverige kommit på fötter och folk glömt.Det blir en lång vila för er hoppas man ju.

Anonym sa...

Tilläggas skall att när vanligt hederligt folk började oroa sig blev de kallade för som värst nazister.Det är väldigt listigt att ge folk en ful etikett för det berättigar till förföljelse.Expo kom med Soros kapital i ryggen och "talade"våra uppdragsgivare tillrätta.Man vet att statliga regleringar tar bort möjligheten att sko sig på folket.Man kallar folkviljan för nazism.Så är det.