fredag, april 27, 2018

Sverige måste välja väg i migrationspolitiken

Centerpartiet har, inte alls överraskande, med enig partistyrelse och nästan enig riksdagsgrupp och med stort stöd av de egna väljarna enligt en opinionsundersökning, landat i att stödja regeringens förslag om att ca 9.000 ensamkommande asylsökande under 2015 som fått avslag ändå ska få uppehållstillstånd om de avser att studera på gymnasium.

Jag har i bl a denna debattartikel i Dagens Samhälle redovisat att jag kommer att lägga ned min röst.

Jag har i detta tidigare blogginlägg utvecklat min syn om det vägval som jag anser att Sverige står inför i migrationspolitiken, antingen en allt friare invandring i alltmer oreglerade former, eller en skärpning av reglerna med snabbare asyl- och arbetskraftsinvandringsbeslut där de som får nej utvisas. Detta senare kan dock vara svårt eller omöjligt att genomföra.

Här ytterligare några blogginlägg i dessa frågor; här och här och här och här.

Den piggaste nyhetstidningen i Östergötland är som vanligt Folkbladet, som intervjuar mig i frågan.

Corren och NT och Radio Östergötland verkar inte anse det ha nyhetsvärde att en riksdagsledamot från Östergötland tänker själv i den hetaste frågan i landet just nu.

Inte heller riksmedia har hört av sig, frånsett Dagens Eko som nämnt det. Två liberala riksdagsledamöter kommer också att rösta annorlunda än sitt parti.

Nyheter Idag har dock gjort en korrekt intervju.

Artikeln är låst men jag lägger in den här, hoppas det är OK, det är ju jag som är intervjuad..?

(Tillagt 17 maj; Norrköpings tidningar skriver en artikel om mitt beslut).
(Tillagt 21 maj. Expressen redovisar fakta kring den grupp som ska ges amnesti).

"SVERIGE I en intervju med Nyheter Idag berättar riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) om beslutet att gå sin egen väg, sin identitet som centerpartist och det han beskriver som en åsiktskorridor.
– Det är klart att mina kamrater i riksdagsgruppen är besvikna på mig, säger han.
För Staffan Danielsson var det ingen överraskning att Centerpartiet till slut ställde sig bakom regeringens förslag.
– Jag tycker ju att Annie Lööf och Johanna Jönsson [talesperson för migrationsfrågor, reds. anm.] har varit väldigt tydliga med att Centern egentligen kräver ett mer generöst beslut än det regeringen har föreslagit, och det har man tillgodosett i viss omfattning. Så att det skulle landa där tycker jag har varit uppenbart, helt enkelt.
Själv har han valt att lägga ner sin röst och går därmed mot sin egen partilednings linje. Han tycker dock att frågan är svår och att det finns goda skäl att diskutera en amnesti för de som faktiskt var barn när de kom hit.
– Det som jag tycker är djupt problematiskt är att det enligt min uppfattning, och jag har ju jobbat mycket och engagerat mig mycket i det här med åldersbedömningar, att av de här 9 000 så är över 30 procent vuxna män mellan 20 och 30, säger Staffan Danielsson och hänvisar till vad han har skrivit i sin blogg.
– Ingen vet ju exakt, för det finns ju inget facit här, men starka indicier talar ju för att det handlar om över 30 procent. Och då är det i så fall över 3 000 av de här som är vuxna män som har uppgivit fel ålder och som nu omfattas av den här amnestin. Det tycker jag är stötande.
Tror att förslaget röstas igenom
Han menar också att man borde kalla förslaget för vad det är – en amnesti.
– Min tro är att har man varit i Sverige i ett par år nu och fått avslag, och sedan får den här möjligheten att gå i gymnasiet tre-fyra år, då är vi framme vid 2022, och min tro är att även om man inte skulle få jobb då så kommer man inte att utvisas till Afghanistan i det läget efter sex-sju år i Sverige. Det är därför jag menar att i praktiken hade det varit ärligare att besluta om en amnesti och kalla det för vad det är och inte för något annat.
I sitt eget parti är det bara han som kommer att lägga ner sin röst, och han tror att förslaget kommer att gå igenom.
– Jag uppfattar att det är en enig partistyrelse, vilket Annie har sagt, och en enig riksdagsgrupp utöver mig då.
Hur har partiet tagit emot det?
– Det är klart att mina kamrater i riksdagsgruppen, som jag har djup respekt för, är besvikna på mig och tycker att jag borde ha följt partilinjen, så är det ju. Den här frågan har jag följt under lång tid, det är en stor och viktig fråga, och här har jag ju en lite annan syn på migrationspolitiken än mitt parti.
– Jag menar att med Schengensamarbetet och fri rörlighet inom EU så är utrymmet för ett litet land i norra Europa att ha väsentligt mer generösa migrationsregler väldigt litet. Vi måste anpassa oss, och det är det som jag har fört fram och fått kritik för. Men så tycker jag och då har jag inte kunnat rösta på partilinjen några gånger tidigare och inte heller denna gång.
Staffan Danielsson menar att han vanligtvis är lojal mot partiet, men i den här frågan har det inte varit möjligt.
– Antingen kan man säga att ”Staffan visar civilkurage”, eller kan man säga ”Staffan är illojal mot partilinjen”. Och bägge stämmer ju, typ.
Han har varit centerpartist sedan 1970-talet och tycker att han fortfarande hör hemma i partiet. Det är just på migrationsområdet som han har en avvikande uppfattning.
– Jag delar visionen om en värld utan gränser och fri rörlighet och evig fred, och så vidare. Att vi ska jobba i den riktningen. Men som dagens värld ser ut så menar jag att Sverige inte har någon annan möjlighet än att ligga väldigt nära övriga EU-länder.
Oroad för Alliansen
För några år sedan var alla Allianspartier med på parollerna om öppna gränser och öppna hjärtan. Men sedan 2015 har partierna lagt om sin politik i mer restriktiv riktning. Kvar står Centerpartiet.
– Centern står ju kvar för det som sju partier var överens om och har det som sin grundinställning, tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, typ. Det är ju en lite ovanlig kombination. Sossarna står ju egentligen inte bakom det här förslaget utan det är Miljöpartiet som fått det igenom, som jag ser det. Så det är ju sossarna, Moderaterna, KD och L delvis, och SD som är mer restriktiva nu.
Själv har han med sin särskilda hållning blivit anklagad för att ligga nära Sverigedemokraterna.
– Man frågar inte vad jag tycker och varför, utan utgår från att jag är främlingsfientlig, vilket är djupt förorättande och förolämpande för mig som är en varm humanist. Det tycker jag är tråkigt i svensk debatt, åsiktskorridoren. Att det har varit så svårt att diskutera och att man hela tiden drar in vad andra partier tycker och inte diskuterar sakfrågan, säger Staffan Danielsson.
Moderatledaren Ulf Kristersson har kommenterat Centerpartiets ställningstagande och menar att det nu blir svårare för Allianspartierna att samarbeta i invandringsfrågan.
– Där känner jag naturligtvis, liksom många inom Alliansen, en oro. Det är klart att det här inte underlättar Allianssamarbetet och att bilda en regering.
– Vi har olika uppfattningar ibland men vi vill gemensamt regera Sverige vilket jag är väldigt stark anhängare av, och jag hoppas att vi kommer överens om migrationspolitiken vartefter.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Noterade några av Ulf Bjerelds kommentarer på hans utmärkta blogg, och just frågor om Afghaner är nog inte hans favoritämnen, skäl som talar mot, så det blir en kommentar här, i all välmening.

Ulf Bjereld:
"Sverigedemokraternas agerande är en skicklig politisk manöver.
Om Moderaterna inte ger sitt stöd till yrkandet kan SD framställa
sig själv som det enda partiet i riksdagen som på allvar är kritiska
och vill stoppa förslaget."

S.W Hm, jo, det är väl bra att även SDs riksdagsmän lärt sig RF och RO lite mer operativt. Ingen i Riksdagen får ju tala med herrarna, så något ska de väl göra där i Riksdagen med sina mandat.

hur svårt kan det vara - att läsa RO, det är formulär A och grundkravet på varje Riksdagsledamot att man ska kunna regelboken för den egna lilla lådan (i synnerhet som man har titeln eller rollen som "lagstiftare")

RF och RO är väljarnas hållhake på Riksdagen och regeringen, och börjar våra "folkvalda" dribbla med regelverket efter egen skön, så är det väl ganska bra för gemene man och kvinna om någon drar i gång-gången, lite visselblåsning är aldrig fel, i synnerhet som det nu är KU som granskar regeringen, mot bakgrund av att visselblåsarna på verket inte hörsammades. Styrelsen och GD gav fan i lagen, trots att man var medveten. och inte fan ger detta mer än en liten notering i ett protokoll. Tillfället ger tjyven, som det heter, och det enda som biter på politiker, är att förlora röster i valet. Alltid något sa fan när han såg RO. S.W

Anonym sa...

Efter lagrådets sagolika kritik känns denna lilla regel i RO faktiskt inte obekväm alls, mot bakgrund av att Sverige saknar konstitutionsdomstol. Detta ger väljarna möjlighet att med i detalj få ta del av fru Lööfs argumentation, hon är trots allt jurist, om varför hennes brösttoner och medmänsklighet går trumfar ansvaret som lagstiftare, (och att följa lagar och förordningar som gäller för lagstiftaren själv), tex detta med respekt för oberoende myndighetsbeslut och oberoende domstolar.Det kan väl inte vara så att C (som vissa befarar), helt enkelt genom öppna gränser har för avsikt att avskaffa Riksdagen, dvs nationalstaten Sverige och ersätta vår demokrati med något helt annat, typ Bryssel. Det var inte direkt Centerns inställning under folkomröstningen om EG
Är man för demokrati kan man inte vara för att ersätta det man har med något man inte vet.

Man måste definiera vem som har rösträtt, ungefär som på en bolagsstämma. De som inte är ägare har inte rösträtt och får inte bestämma vem som ska få fatta beslut om företagets framtid. Här har så klart socialismen en annan kommunitär uppfattning, som inte alls är oäven, rent teoretiskt. Problemet är mer att det saknas (ännu) empriska exempel av att avskaffa egendomsrätten. Att avskaffa nationalstaten har de i praktiken gjort i Somalia. Nationalstater fanns i praktiken inte före 1600-talet, krigsutvecklingen och dess kostnader tvingade Axel Oxenstierna och andra gubbar, att formalisera statsförvaltningen, dvs upprätta nationalstater med monopol på våld och beskattningsrätt blev själva förutsättningen för att sedan komma igång med frihandel som steg 2, dvs skydd. Att avskaffa gränser innebär att avskaffa den allmänna rösträtten som nu firar 100 år. Kanske få vi om C får bestämma, ha kvar vår rösträtt på bolagsstämmor, alltså om något snäll god fe skyddar äganderätten, dvs någo har råd att betala polisen genom monopol på våld

Det handlar således i grunden om att lagar bara kan upprätthållas och respekterass, så länge de följs av flertalet. Det är sas en liten pedagogisk uppgift för våra folkvalda riksdagsmän, även om dessa i praktiken är knapptryckare och har att följa partiledningen.

Börjar tilltron vackla till att lagar inte efterföljs, i synnerhet om inte "lagstiftarna föregår med rätt exempel" så faller liksom hela idén med lagar. Idag ville jag vara medmänsklig, så jag snodde en massa mat på Ica, och gav bort till en tiggare.

Visst, är det är sannolikt försvarbart humanitärt, med det fungerar inte om fler följer expemplet. Icabutiken stänger, hur mycket än C sänker skatten mot noll och låter "gratismiffon" (underbetalda lönebidragstagare) hantera lager och distribution. Försäljningen är ju redan automatiserad genom självbetjäning. Nä, vi väljare vill faktsikt få ta del av Centerpartiets reservationslösa röstförklaring, att bifalla en lag som de inte gillar och som i praktiken innebär att politiken upplöser domstolsbeslut retroaktivt, det är helt ny praxis och ingen ofarlig väg. S.W

Anonym sa...

UB
"Jag tror inte att Moderaterna kommer att rösta ja till Sverigedemokraternas yrkande."

S.W Eftersom det förs debatt i saken, om risken med återremiss, får man anta att det skulle kunna vara en risk för S, Mp och SD om frågan vederbörligen fick sig en granskning i KU.

Det enda egentliga skäl som talar emot att studera ett förslag till en lag, som lagrådet i praktiken förklarat för "olaglig" skulle vara att SD kom på förslaget först. I övrigt talar precis allt för att M delar uppfattningen, alltså lagrådets uppfattning, av rent konstitutionella skäl. Om lagen är kass och är sågad av lagrådet finns egentligen inget skäl att inte återremittera, i synnerhet som C då får en chans att förbättra eller i vart fall utförligare får förklara den lag som partiledaren själv sågat :-) det är inte mer än rätt att väljarna och deras ombud får en begriplig förklaring från C, nu när tillfälle ges. Kanske går lagen att förbättra något... i KU, om den nu är så urbota urusel och sannolikt konstitutionellt kokobello. Vem vet, varför inte låta en så viktig fråga som berör så många måänniskors osäkra öden, få en bättre beredning. I stället för att skuta deras ovissa framtid framåt, efter valet, skulle väl ändå kunna föreslå en allmän amnesti för alla som fått avslag på sina ansökningar. Varför särbehandla just Afghanska män, det är det ingen som begriper, i synnerhet inte med en feministisk utrikespolitik. Det är särbehandling och diskriminering så det tutar om det, utan att någon förklarar varför.



UB "Två skäl talar emot."

S.W Fler än två skäl talar emot, och ännu fler skäl talar för, utgången är helt oviss, men är så klart ett litet huvudbry för övriga allianskollegor. Sågar de, liksom lagrådet. förslaget, ska de så klart använda regelboken (RO) för att visa väljarna att man menar allvar, med detta på gränsen till lagtrots, dvs att MR går före Svensk lag. Det blir ju öppet mål för SD annars. S.W

Anonym sa...

Två skäl var det alltså:

1. UB. "För det första skulle ett sådant stöd till Sverigedemokraterna ytterligare vidga sprickan mellan Centerpartiet och Moderaterna."

S.W Nja, ur S synvinkel kanske, men ur moderat synvinkel snarast tvärt om, det ger övriga alliansen möjlighet att få frågan förklarat mer konstitutionellt, från Cs sida. Den förklaring fru Lööf nu giviet duger inte. Partiet ogillar lagen konstitutionellt och håller med lagrådet.... Dvs vad vårt oberoende domstolsväsende uttryckt.

Samtidigt ville inte C och fru Lööf vara med och förbättra lagen, så att den blir bättre, så man väljer att stå vid sidan för att slippa ansvaret för resultatet, och sedan röstar man för. Dvs man röstar igenom något som man uttryckligen inte gillar (regelmässigt), dvs ändamålet helgar medlen. Den frågan kan vara mycket nyttig att reda ut för väljarna inför valet. och inte ducka.

UB
"Allianspartierna har i stället ett gemensamt intresse att snabbt kunna lägga åsiktsskillnaderna i frågan om de ensamkommande unga åt sidan, för att inte inför valrörelsen befästa bilden av en splittrad allians."

S.W Nja, allianspartierna har ett intresse av att frågan om Afghan-grabbarna landar där den hör hemma, i regeringens knä, och inte alliansens. Just nu har hela denna lag, genom C hållning, medfört att allt fokus övergår till "regeringsduglighet" Oklarheter från M:s sida om migration, riskerar att spä på raset till SD, och samtidigt inte hålla gränsen mot C. Övriga allianspartier har i stället förvånansvärt nog, varit rätt tydliga med vad de tycker om lagen, och att då inte göra vad man kan för att förhindra denna, skulle ge ett osäkert intryck inför väljarna.

Trots allt vet alla moderater att partiet började blöda ordentligt till C under 2017, och att detta berodde på SD-kortet. Detta skulle kunna vara en orsak att inte återremittera, men då tappar man till SD, vilket är värre än att fru Lööf kannibaliserar internt, vilket alltid varit borgerlighetens gissel. S.W

Anonym sa...

Andra skälet:

2. UB "För det andra skulle ett sådant agerande kunna utgöra grund för en ny parlamentarisk praxis."

S.W Notera "skulle kunna" typ futurum preteritum, alltså ett antagande, att
återremittering, som i detta fall är ett minoritetsskydd, för orättfärdig lagstiftning,
skulle vara "en ny parlamentarisk praxis. Visserligen har våra folkvalda petar rätt mycket i RF och RO sedan 1974.

Trots allt har vi ganska svaga checks and balances i Sverige, allt är gjort för en effektiv statsapparat som har egen majoritet. Att vi trots allt har möjlighet att återremittera suspekta lagförslag till KU är ingen direkt starkt skydd för minoriteten, och alla som argumenterar mot detta skydd, kommer helt säkert att få problem att förklara varför man inte ska ha skydd för minoriteter.

För vad händer om någon annat gör samma sak, i frågor som kanske S eller Mp själva ogillar. Man blir lite nyfiken, och C, ja C med alla sina tveksamheter borde faktiskt vara tacksamma för att lagen återremitteras, eftersom partiet eller dess riksdagsmän ännu inte hunnit med att delta i lagstiftningsarbetet, så att lagen kan förbättras, till fromma för de stackars Afghanska männens ovissa framtid...som nu skjuts framåt, genom en lag som åsidosåtter beslut med en tillfällig lag, med sedan inte fullföljer, deras framtid är osäker, och vad händer med dessa stackars själar om Jimmy Åkessom blir statsminister 2018? man bara undrar. Var finns humaniteten, när nu C har chansen att göra någon åt detta erbarmliga tillstånd. Något hjärta finns det väl, eller kanske en hjärna. och varför ska SD få bli ensamma med triumfen att påpeka möjlig-görandet med att ge C chansen att förbättra lagen, och framför allt motivera ställningstagandet konstitutionellt.

Som Margret Thatcher sa: There are rules. Någon jävla ordning måste det vara även i Centerpartiet. klarar inte C och alliansen av denna prövning är det faktiskt en hel kennel begravd. Skadeglädjen hos oss politiska belackare (demokratins checks and balances) kommer att vara triumfatoriskt, jösses vilka möjligheter som öppnas för att skjuta låtsas-alliansen, ännu mer i sank.

Vi har redan en ny parlamentarisk praxis, genom en regering som saknar majoritet för sin budget. Att tillämpa regelverket i RO om hur en minoritetsregering tillämpar tillämpning av lagar och lagars utfall (praxis) är ingen litn fråga.

Att stifta lag kräver majoritet och att man följer RF. Att stifta undantagslagar på detta vis är däremot helt ny praxis, som inger ganska stor oro. Riksdagen stiftar lag, domstolar dömer, dvs tillämpar lag. Gillar man inte lagen får man ändra lagen, inte skriva undantagslagar, det börjar likna dekret eller undantagstillstånd, och ska så klart kvävas med alla till buds stående medel.

Allt annat, att släppa genom lagen, utan det motstånd som RF och RO medger, innebär helt klart en helt ny ordning, som är DÖ-lik, dvs vi gillar inte regelverket med RF och RO, så vi rundar reglerna, med hjälp av ett kontrakt, dvs DÖ. Resultatet av detta vet vi däremot. Det var inget bra, alla halvhjärtade anmälningar i KU med. Det handlar om att ta ställning, för eller emot att tillämpa utfallet av svensk lag och respektera domstolars utfall. S.W

Anonym sa...

UB
"Om vi efter valet i höst får en alliansregering"

S.W Eller varför inte en SD-regering 2022....:-) Varför skulle vänstern, med S på magra 27 % på väg nedåt, vara rädda för regler som förhindrar en majoritet att trumfa igenom lagar som inge håller måttet.

Som våra partier nu beter sig efter DÖ och efter flyktingkrisen, så är det inte alls omöjligt med SD som största parti på ca 30 %. Det är nästa så att man hoppas.... Vad var det vi sa, "it´s the law stupid"

U.B
med "en alliansregering skulle de rödgröna partierna i flera viktiga frågor plötsligt ha legitimitet att rösta igenom yrkanden om återförvisning av regeringens förslag och på så sätt skapa oreda i den politiska beslutsprocessen."

S.W Vad är det som är upprörande med att oppositionen tillämpar grundlagar och RO, med att förhindra lagförslag de ogillar, det är väl för baske, oppositionens ansvar? Nu har borgarna suttit och jamat i fyra år, med separata budgetar och i akt och mening visat att de hellre låter en S regering regera med stöd av Vp, än lägger fram en gemensam budget som skulle stoppa alla "samhällsfarliga" skatter. Visst har borgarna skapat en ny praxis, DÖ 2.0, som innebär att största "konstellation" får regera. Efter valet ställs sannolikt en S budget mot något okänt, det blir ny praxis. S ska väl inte oroas sig för borgarnas skull, om S skulle förlora valet.

Borgarna ska oroa sig för hur de vinner valet, genom att jama med snällt eller att i akt och mening driva igenom borgerlig politik. Detta med ända in i kaklet borde förpliktiga till något mer än ett mjau.

UB
"Så stalltipset är att Moderaterna inte ger sitt stöd åt Sverigedemokraternas förslag."

SW Inte osannolikt, mot bakgrund av hur alliansen agerat hittills, men å andra sidan är man nog inte direkt nöjda med Cs vägval, dels under diskussionerna mellan AKB och fru Lööf, dels hur C agerat tidigare. Detta att C klivit in i moderaternas ringhörna och så uppenbart bedriver kannibalpolitik. Det är inte helt populärt. Ska alliansen klara av att nalla röster från S och SD, så måste man vara hyfsat enig i migrationspolitik, annars blir det moderatspill till SD och till soffan, och även så klart till C. Cs position är en kastad handske. S.W

Anonym sa...

UB.
"Men helt säker kan man inte vara."

S.W Nä, osvuret är bäst. Det skulle vara en ganska bra ordning med återremiss, eftersom varje parti där, i KU, ges chansen att förklara sin ståndpunkt rent konstitutionellt. Det är här alla ser fram mot att få ta del av Centerpartiets ståndpunkt :-) före valet, så att alla alliansväljare kan ta ställning om de ska rösta på ett alliansparti, eller på S eller på SD eller skolka, dvs om dessa anser att detta med lagfrågor spelar roll. dessutom ger så klart detta extra bränsle på elden för utmanarpartiet MED, som ligger och ruvar i vassen som en gammelgädda i vardande.

U.B
"En återförvisning skulle sannolikt bara försena ärendet några dagar, och Moderaterna är i starkt behov av att visa handlingskraft och trovärdighet i migrationspolitiken."

S.W det första argumentet är en spekulation. Återförvisningen innebär trots allt att frågan måste behandlas i utskottet och sättas upp på dagordningen för behandling efter att ärendet beredits. Ordförande för KU är moderat, vilket spelar viss roll, dvs om M och kanske övriga i alliansen ser det som konstruktivt. Att SD var först på bollen, ska inte spela roll alls. Det centrala är att alliansen inte kan stå och kverulera öppet om lagen, och sedan inte återremittera. Detta urholkar sas helt deras argument framgent.

Det andra argumentet att visa handlingskraft och trovärdighet är nog omvänt, om M inte visar vart skåpet ska stå i Riksdagen avseende inställningen till lagar, dess beredning eller tillämpning, och ofoget att skapa tillfälliga lagar som undanröjer ordinarie lag, som dessutom är mumma för Miljöpartiets, så visar nog m just brist på handlingskraft, dvs att frågorna i grunden är mycket snack och liten verkstad, förvisso samma dilemma som akb föll på, men ändå. Lagförslaget förbättrar läget för S och försämrar för M, som måste hålla god min i elakt spel. Att återremittera är ingen stor sak för väljarna, men att inte återremittera när man kan, och få Cs inställning i utskottet mer klargjord, dvs att utkräva ansvar för något de inte gillar, det är fauvistiskt ganska god politik.

UB
"Noterar för övrigt det enorma hatet mot Centerpartiet i kommentarsflöden på nätet just nu. Vidrigt. Att medmänsklighet kan provocera så. "

S.W Har inte sett något hat alls, fast å andra sidan läses inga direkta "hälsarsidor", men att det liksom lagrådet finns befogad kritik, skulle vara underligt om det inte förekom. Cs inställning är ju mumma för SD, så de borde göra vågen hela veckan.


Vad gör det om lagen återremitteras? Det är väl hur bra som helst om våra politiker följer spelreglerna och inte hastar igenom lagar som sätter all praxis kring lagstiftning och dess tillämpning ur spel.

Själv blir det sannolikt en röst på S, en regering med Centerpartiet är otänkbar.
Att inte vilja se konsekvenserna för oreglerad flyktingpolitik är rent ut sagt skrämmande, och gynnar bara SD. Så vill man gynna SD ska man rösta på C eller Mp.
Dvs avgörandet av röst i valet 2018 påverkar på fler än ett vis valet 2022, då det finns risk/chans att SD är Sveriges största parti, S och M jämnstora och övriga partier slåss om brödsmulor. S.W

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
gruelse sa...

Min bedömning är att Ulf Kristersson gillar innerst inne flyktingamnestin åt de ca 9000 muslimska männen. Han kommer svårligen göra gemensam sak med SD angående att dra lagförslaget inför KU.

Ulf har har ju hela tiden tillhört de nya moderaternas ledning då Alliansregimen satt vid makten i Sverige 2006-14. De nya moderaterna hade fokus på invandringen då, och Ulf är djupt präglad av denna period.

Jag tror Bilderberg-kabbalan tror att Ulf ska bli statsminister i höst, varför han kommer bjudas in till programmeringskursen i juni.

Anonym sa...

Eftersom jag på morgonen läst att det finns minst en L-riksdagsledamot som kommer att rösta för förslaget hoppas jag att
det inte blir en nedlagd röst utan en motröst från C.

Anonym sa...

Det rör sig alltså om en grupp afghaner som i somras hade en olaglig demonstration i flera veckor och som polisen inte fick köra bort. Och nu är regeringen beredd att kringgå lagarna för att ge just denna grupp tillåtelse att stanna. Man undrar varför. Det är ju tur att staten Sverige inte har några yttre fiender.... För de skulle i så fall säkert studera det hela med stort intresse.

gruelse sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Sommarfararen sa...

Det skulle vara klädsamt om du inte bara lade ner din röst utan istället röstade emot detta. Du liksom vi vet ju att detta är vansinne.

Anonym sa...

Annie både ser sjuk ut och uppträder obalanserat.Kan hon visa upp ett friskintyg på sin Twitter? Man måste hysa tvivel över hennes mentala status,den verkar inte riktigt på topp.

gruelse sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Mikael sa...

Lämna detta parti ockuperat av onda krafter.
Det finns inte en likhet mellan det parti du valde på sjuttiotalet och dagens ockuperade (av Stureplansliberaler och islamister).
Tror nog att att du vet vad entrism är.
Att du som intelligent person fortfarande kvarstår och ödmjuksr dig gång på gång inför de som nästlat sig in är djupt frånstötande.
Mvh Mikael Svensson