fredag, april 06, 2018

Ett varumärke för Centerpartiet – Grundtrygghet!


Ett varumärke för Centerpartiet – Grundtrygghet!

Ett begrepp som alltid har varit viktigt för Centerpartiet är Grundtrygghet. Samtidigt som marknadsekonomi och ett mycket bra företagarklimat är grundbulten i att på bästa sätt förvalta och ta vara på Sveriges natur- och människoresurser så måste ett socialliberalt samhälle också säkerställa en trygghet för alla, främst de utsatta och svaga.

Det är möjligt tack vare den välfärd och de resurser som demokrati och marknadsekonomi och goda förutsättningar för små och stora företag ger upphov till.

I länder med statskontrollerade sektorer överallt, som kallar sig kommunistiska eller kanske socialistiska, förtvinar ofta företagandet som koncentreras till samhällsägda verksamheter som fungerar dåligt och ineffektivt. Exemplen på detta är regel, inte undantag. Oftast sätts också miljön på undantag genom omoderna och storskaliga industrier med ålderdomlig teknik.

Dessa samhällssystem talar i teorin så väl om ”folkstyre” och ”solidaritet” och ”grundtrygghet” till folket. Men det blir oftast bara ord. Ekonomin fungerar dåligt, demokratin ännu sämre och människor far illa.

Skräckexempel just nu är t ex Venezuela och NordKorea. Tidigare var sovjetkommunismen förfärlig som hårt drabbade bl a Ryssland och länderna i Östeuropa. Dessa senare reser sig nu ur askan genom att demokrati och marknadsekonomi börjar spira, och där medlemskapet i EU betyder mycket.

I Sverige har Centerpartiet sedan sin tillkomst framgångsrikt kämpat för ett öppet och demokratiskt samhälle, för marknadsekonomi, för en god miljö och för Grundtrygghet.

Kampen för garantipensioner och bostadstillägg till ”fattigpensionärerna”, som inte har några intjänade pensionspoäng, känner alla till och den har varit framgångsrik. Samtidigt innebär garantipensionen trots förstärkningar små marginaler så arbetet för bättre villkor fortsätter, nu senast genom förslag från den pensionsgrupp som 5-6 partier står bakom (MP varierar).

Uppmärksamhet måste också riktas mot de som arbetat hela livet i låglöneyrken och som nu bara har marginellt bättre villkor än garantipensionärerna. Det måste löna sig att arbeta, och även att tjäna in pensionspoäng.

Arbetsmarknadsförsäkringen ska ge en trygghet vid arbetslöshet men omfattar idag inte de som inte kvalificerat sig till den. De som står utanför hänvisas till försörjningsstöd , ett annat exempel på grundtrygghet när man inte har resurser. Socialdemokraterna vill nu något öppna arbetsmarknadsförsäkringen för fler, men alltjämt väger omsorgen om de ”egna” fackförbunden tyngre än omsorgen om alla som vill arbeta men fallit utanför ramarna.

Föräldraförsäkringen gagnar främst de som har arbete, men det är bra att grundnivån, som omfattar alla, har höjts betydligt de senare decennierna. Det finns mycket som talar för att även arbetsmarknadsförsäkringen borde omfatta alla som vill arbeta, och där de som inte kvalificerat sig ändå kan omfattas av den och erhålla ett grundskydd.

Det finns de som förespråkar en ”medborgarlön” (eller ”basinkomst”) som grundskydd istället för det inkomst- och förmögenhetsprövade försörjningstödet. Det skulle undanröja mycket byråkrati och integritetsintrång, men skulle kanske minska viljan att arbeta för en del och bli dyrare, även om nivån vore låg. Finland och några länder (Italien, Kanada) har gjort ansatser men inte fullföljt, och frågan diskuteras här och var. Försörjningsstödet kan ju ses som en inkomstprövad ersättning och borde gå att förenkla, men steget till medborgarlön känns mycket långt.

Begreppet Grundtrygghet används kanske inte lika ofta som förr, men förtjänar en fortsatt stor och viktig plats bland Centerpartiets viktiga värdeord!

Staffan Danielsson

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag känner inte till centerns kamp för bostadstillägg eller er kamp för fattigpensionärerna.Beskriv den gärna för jag är väldigt nyfiken.
Det måste finnas balans mellan marknadsekonomi och socialt ansvarstagande.Det är inte rimligt att de rikaste snart kontrollerar 99 procent av världsekonomin.Vi har inte råd att ännu en gång bli utsatta för plundring av 1 procentarna.Total marknadsekonomi gagnar ingen,fråga min granne som i förtvivlsn först satte eld på kostallet och sen gick hsn och hängde sig.Miljöpartiets förslag om ett köttskatt på importerat kött välkomnas.Har du kontakt med verkligheten? Varför protestersde inte C när dåvarande folkpartiet i EU-parlamentet drev opinion för en omfördelning av CAP,från primärproducenter till förädlingsindustrin? C kan inte göra anspråk på att vara någon enda förståndig människas parti.Ett skämt och ni måste väl själv inse det.

Anonym sa...

En sak till bara:
I vilken annan bransch skulle det vara acceptabelt att göra nyinvestering på 10 miljoner,ha 20 miljoner eller mer i bundet kapital och ändå inte ens ha en heltidslön utan vara tvungen att ha ett arbete vid sidan om.Det är de flesta lantbrukares situation.Det är följden av en lössläppt marknadsekonomi där förutsättningarna kan ändras inom 24 timmar när Coop eller ICA eller vad du vill bestämmer sig för att pressa priser ännu mer och öka import.Ta igen er lite inom C.

Anonym sa...

Glömmer inte när moderaternas bostadpolitiska taleskvinna ville lösa bostadbristen med `ökad rörlighet på bostadsmarknaden`.Någon skall behöva flytta ut på gatan eller vad? Centern legitimerade en människofientlig inställning enbart genom att delta i en moderatledd regering.C blir förmodligen inte trovärdiga under ett mammaminne.De rödgröna förstår att verklig välfärd är att sätta igång arbete genom statligt stöd.Byggandet har dragit igång Sverige.Det var annat på er tid när Alliansens rädsla för att bostadspriser skulle sjunka,förhindrade en expansiv ekonomisk politik.
Är det verkligen du som har författat texten till detta inlägg? Du är ju en man med båda fötterna på jorden.