tisdag, augusti 02, 2016

Stark Centerpolitik, omprövning behövs inom asyl och migration

I början av juli skrev Stefan Hanna och jag i Dagens Industri att alliansen måste komma överens om asyl- och migrationspolitiken under detta år, och inte vänta till 2018.

Idag skriver vi på SVT opinion i samma anda, att Centerpartiet har en stark och bra politik, och dito partiledare men att vår alltför ambitiösa asyl- och migrationspolitik behöver ses över med tanke på hur verkligheten utvecklats det senaste året.

Vilka ståndpunkter är det då som behöver gås igenom och justeras?

Ja, främst dessa; Ta bort id-kraven och de inre gränskontrollerna, riv upp riksdagsbeslutet om tillfälliga uppehållstillstånd och var det enda EU-land som genast ger rätt till anhöriginvandring utan krav på försörjningsförmåga (dock enligt migrationsöverenskommelsen tillfälliga uppehållstillstånd i övrigt), ta bort all arbetsmarknadsprövning av arbetsgivares rätt att anställa personer utanför Europa till även enkla jobb (där en betydande del snart istället söker asyl), se över transportörsansvaret för flyget inom EU i syfte att ta bort det, öppna endast Sveriges ambassader för asylsökande frånsett i länder med krig och stor oreda, ge svenskt medborgarskap snabbast i världen (tror jag), efter bara 3 år samt utred att medborgarskap ska ges enligt territorialmetoden, föds man i Sverige blir man svensk medborgare.

Skulle detta imorgon bli svensk politik skulle enligt min uppfattning signalerna till asylsökande och flyktingsmugglare och ekonomiska migranter bli oerhört starka, välj Sverige om man tar sig in i EU.

Skulle strömmen av migranter åter ta fart till EU skulle då en stor del ta sig till Sverige kanske i nivå med hösten 2015. Min uppfattning är att Sverige inte skulle klara av det på ett rimligt sätt.

Därför vore det naturligt att Centerpartiet, ett ansvarstagande parti som vill vara med och regera Sverige, och som har så mycket att ge, omprövade sina ståndpunkter utifrån dagens verklighet.Inga kommentarer: