tisdag, augusti 02, 2016

Fråga till Ygeman efter allvarlig kritik mot polisbrist i Östergötland

I en anmärkningsvärd artikel idag i Corren och Norrköpings Tidningar riktar två erfarna chefsåklagare stark, tydlig och alarmerande kritik mot högsta polisledningen och regeringen.

Jag ställer därför följande fråga i riksdagen till inrikesminister Anders Ygeman.

Fråga till inrikesminister Anders Ygeman

Bristen på poliser i Östergötland är skriande – och polisledningen har agerat för sent. Det menar länets två chefsåklagare, Pär Andersson i Linköping och Torsten Angervåg i Norrköping. Idag slår de larm, i en artikel i Corren och Norrköpings Tidningar.
Per Andersson menar att detta kan vara ett första tecken på systemkollaps. Det saknas för närvarande ca 40 utredande poliser.
Ärenden blir liggande utan att några utredningsåtgärder vidtas.
– Det är förödande för rättssäkerheten, dels för utsatta brottsoffer och dels för misstänkta som får leva med misstanken utan att något händer.
– Poliserna på fältet och utredarna känner en enorm frustration. En lördagskväll när jag följde arbetet i Motala var det en patrull i tjänst, säger Pär Andersson, som menar att ansvaret för den uppkomna situationen ytterst ligger hos den högsta nationella polisledningen och på den politiska nivån.
Såväl Pär Andersson som Torsten Angervåg menar att den svenska polisen inte är rustad för att möta de ökade belastningar som flyktingkrisen och det ökade terrorhotet har inneburit och anser att det saknas framförhållning.
– Man måste skjuta till resurser till polisen så att man klarar rättssäkerheten och upprätthållandet av rättsstaten. Det är vad det handlar om, säger Pär Andersson.
– Vi har en allt mer komplicerad och ökad grov organiserad brottslighet. Svensk polis har inte alla redskap och den kraft som behövs. Vi måste bygga en organisation som inte bara fungerar i dag, utan en organisation som klarar av att möta morgondagens utmaningar, säger Torsten Angervåg.

Som riksdagsledamot för Östergötland blir jag utomordentligt oroad, när två erfarna chefsåklagare gör dessa bedömningar och uttalanden.

Jag delar uppfattningen att ansvaret för dagens situation ligger på den högsta nationella polisledningen och hos regeringen.

Rikspolischefen har gjort flera rätt anmärkningsvärda uttalanden och fått kritik även internt.

Min fråga till inrikesminister Anders Ygeman är hur han ser på den allvarliga kritiken mot polisledningen och på situationen hos polisen i Östergötland och om han avser att vidta några åtgärder med anledning av detta?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot C
Skicka en kommentar