tisdag, mars 15, 2016

Allvarliga tjänstefel av Migrationsverket i åldersbedömning

Jag har länge diskuterat och drivit på att Migrationsverket måste ändra sin nuvarande godtrogna passivitet när man okritisk godtar nästan alla ensamkommande barn som söker asyl som barn under 18 år, trots att man då enbart godtar deras egna uppgifter och bortser från de starka drivkrafter som kan motivera många att uppge sig vara betydligt yngre än man gör.

Jag JO-anmäler nu åter Migrationsverkets nuvarande och förre GD för att brustit i sitt myndighetsansvar när man inte gjort tillräckliga åldersbedömningar i tveksamma fall, vilket lett till att många vuxna män sökt sig till Sverige i hopp om att få asyl som barn, samt också lett till att tusentals vuxna män över hela landet bor tillsammans med barn vilket inte är rätt mot vare sig barnen eller den personal som anställts för att arbeta med barn.

I min JO-anmälan har jag bilagt länkar till dessa artiklar mm som, tycker jag, belägger att min anmälan har god grund.


Inga kommentarer: