torsdag, mars 17, 2016

"Trams", kommenterar Migrverket min JO-anmälan

Jag har som både medborgare och riksdagsledamot mycket stor respekt för riksdagens  ombudsmän, Justitieombudsmannen (se längst ner).

Det är en medborgerlig rättighet att kunna be JO att granska när man anser att myndigheter och enskilda tjänstemän agerar fel.

Jag har nu några gånger JO-anmält Migrationsverket dels för att inte ta sitt myndighetsansvar genom att inte till regeringen föreslå åtgärder som kunnat minska den mycket höga andel av asylsökande till EU som väljer Sverige, över 20 %, dels för att smita ifrån sitt ansvar för att bedöma ensamkommandes ålder när den kan tänkas vara betydligt över 18 år och dels för att härigenom bära ett ansvar när vuxna män som över hela landet placerats på asylboende för barn i två fall har begått ett mord och en våldtäkt.

Migrationsverket är uppenbart kaxiga för att JO snabbt avstod från att gå vidare efter min anmälan förra sommaren. Presschefen Fredrik Bengtsson twittrar flitigt vilket jag uppskattar, det är utmärkt att myndigheter kommunicerar med medborgarna på olika sätt.

Han beskriver sitt twittrande så här:

Fredrik Bengtsson

@myntetharalltid FÖLJER DIG


Presschef Migrationsverket. Brinner för migrationsfrågor. Twittrar oftast i gränslandet mellan privatperson och tjänsteman.
Däremot så skrev han en tweet efter min JO-anmälan nyligen som jag tycker är mycket anmärkningsvärd. Om den ger uttryck för hur Migrationsverket ser på sin roll som myndighet och hur man respekterar rätten för medborgare - och riksdagsledamöter - att kunna gå till JO för att granska en myndighet som t ex migrationsverket är det rätt alarmerande.

Så här skrev Fredrik tisdagen den 15 mars, och så här svarade jag honom:

  1. Jag JO-anmäler migrverket för att ha placerat vuxna män på asylboenden för barn, som sedan begått mord och våldtäkt. "Trams", säger verket..
  2. Ett mord och en grov våldtäkt av vuxna män som migrverket sagt vara under 18 år. Passa dig för att säga " trams".


Tyvärr tycker jag att Migrationsverkets presschef här går för långt. Man ska inte ha synpunkter på hur medborgare, eller riksdagsledamöter, väljer att låta JO granska den egna myndigheten.

Jag tror att JO:s resurser inte ansträngs knappt något för att ta ställning till den anmälan som jag nu tvingas göra; Är det lämpligt att en presschef på en myndighet uttrycker åsikter för att förlöjliga den som JO-anmäler myndigheten?


Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.


5 kommentarer:

Unknown sa...

Detta visar på ett utbrett problem. Myndigheterna har generellt blivit så kaxiga att de inte förstår att de lyder under riksdagen, som formellt är den myndighet som stiftar lagar och ytterst bestämmer hur lagar skall tillämpas och tolkas. Detta gäller särskilt Jo och förvaltningsdomstolarna. Se exemplet på vargdebatten där regeringen sätter ett tak för antalet vargar och hur förvaltningsdomstolarna saboterar beslutet och inte förstår att det ju faktisk är regeringen som bestämmer. Vi i LPo kräver att tjänstemannaansvaret återinförs och att all makt utgår från folket och inte från myndigheterna. Det är riksdag och regering som skall bestämma!!

Bengt Held sa...

Det är anmärkningsvärt att en presschef vid Migrationsverket offentligt har kallat en riksdagsledamots JO-anmälan för "trams".

JO-anmälningar handlar om garantera att myndigheter följer svenska lagar och i övrigt gör det som de ska. För den som blir JO-anmäld är det givetvis inte kul. De tycker säkert nästan alltid att anmälan är obefogad.

Men vårt system handlar om att det faktiskt inte är de själva som ska recensera om och när det finns fog för anmälningar emot dem. Det är givetvis ok för pressledningen på Migrationsverket att i kafferummet kalla det här för en tramsanmälan.

Men att en presschef (som om någon borde veta vilket ansvar kommunikation utåt betyder) avfärdar Staffan Danielsson med att han gång på gång gör tramsanmälningar betyder att han tar sig rätten att attackera en riksdagsledamot och idiotförklara honom.

Det är faktiskt inte en presschefs roll. Och Migrationsverkets ledning borde snarast konstatera att riksdagen står över myndigheterna i den officiella rangordningen.

Ann Helena Rudberg sa...

Tyvärr så är det vad man kan vänta sig av Migrationsverket, som fick ta över makten från regeringen för Löfven och co vågade inte annat än låta deras ansvar gå över till verket för att slippa kritik för hur de hanterade migrationsfrågan. Inte f-n ska en presschef uttrycka sig på detta sätt! Vad har mannen i fråga för utbildning för sitt jobb? Särskilt gentemot riksdagen ska han inte knysta. Det är folkets valda ombud. Allt makt i det här landet utgår från folket. Men tydligen har vi någon slags diktatur istället?

Anonym sa...

Ett mord? Det är väl minst 3 nu. Mölndal, Ljusne och Lindesberg.

ALVE sa...

...Och Ikea i Västerås som mördade 2 personer. Om det var ett vuxet "barn" vet jag inte förstås, men mördare likaväl...