torsdag, mars 06, 2014

ÖB glasklar om försvaret av Gotland

Jag skrev om Rysslands alarmerade agerande gentemot Ukraina för några dagar sedan.

I tisdags informerade UD och Must försvarutskottet om deras bedömning av läget. Mycket intressant. Det är helt nödvändigt att Sverige bedriver underrättelseinhämtning, även genom en noga kontrollerad signalspaning.

Idag var ÖB på utskottet. Jag ställde en fråga till honom, ungefär så här:

Flera partier kräver sedan länge  en rejäl utbyggnad av fast militära resurser på Gotland. Man har föreslagit en uppbyggnad av kvalificerat luftvärn med lång räckvidd, och med "kustmålsrobotar". Man vill se markförband med tung materiel grupperat på Gotland. Ett parti vill stationera en bataljon där, ett annat pratar om en halv brigad... Alla gotlänningar ska erbjudas hemvärnsutbildning osv.

Jag har nöjt mig med att instämma i att ett ökat fokus på Gotland kan behövas, men hållit öppet för på vilket sätt detta kan ske. Visst kan personal och materiel som idag finns på fastlandet flyttas över till Gotland, men kanske kan man komma långt inom nuvarande grundorganisation med ett flexibelt uppträdande och med t ex en förstärkt övningsverksamhet för marin och flyg.

Frågan om ökade luftvärnsresurser är aktuell och bör nu noga prövas, vad ska anskaffas och var ska det lokaliseras.

Jag noterar att försvarsmakten och ÖB i sina perspektivplaner och budgetunderlag inte alls föreslagit att fasta militära resurser bör flyttas till Gotland. Hur ser ÖB på detta?

ÖB svarade kristallklart att det stämmer, försvarsmakten vill inte omlokalisera fasta resurser till Gotland. Försvaret ska ju vara rörligt och insatsberett och kunna sättas in där det behövs när det hettar till.

Så här entydigt uttrycker sig Överbefälhavaren i en färsk TT-intervju:

"Något fast försvar på Gotland behövs inte, enligt ÖB.
– Man ska plocka dit resurser, även militära, med hänsyn till hur saker och ting utvecklar sig, det vill säga olika operativa beslut med hänsyn till händelseutvecklingen. Jag står fast vid att om man väljer att lägga sakerna i korgen, så är det att binda ena handen på ryggen.
Det ska inte vara fast alltså?
– Det ska inte vara fast, säger Sverker Göranson, som säger att försvaret har ”mycket god kontroll på skeendet och utvecklingen”.

Var kommer nu försvarsberedningen att landa? Ja, det får vi se, och min bedömning är som sagt att det kan behövas ett ökat fokus på Gotland. Jag har ju noterat de tydliga kraven från FP, KD, S och SD - och från flera försvarsbloggar och äldre militärer och ledarsidor - och har respekt för dem. Men jag har också en mycket stor respekt för vår försvarsmakt och för de bedömningar som den och ÖB gör.

Det är uppenbart att försvaret har knappt med budgetutrymme för sin personalförsörjning och för materielinköpen. Att ovanpå detta lägga ned befintliga fasta resurser på fastlandet och bygga upp dem på Gotland skulle föranleda betydande kostnader, vilka naturligtvis måste prövas mot behoven jag just pekade på.

Här också några länkar med mina kommentarer kring Ryssland/Ukraina, försvarsbudget och Sveriges mycket viktiga militära samarbeten med demokratier i vår omvärld:

DN, Dagens eko, Expressen, SvT

 

21 kommentarer:

Anonym sa...

Det första stora problemet är överskeppningskapacitet, som vi helt saknar!

Det andra stora problemet (elefanten i rummet) är att all logistik snart är helt centraliserad till ett enda ställe i Sverige. Det innebär att en massa extra som likagärna kan förhandslagras på Gotland måste fraktas över tillsammans med manskap.

Jag tror tyvärr inte att vår ÖB är tillräckligt prestigelös i faktumet att gör man fel måste man kunna erkänna att man kanske ska byta spår. "Two wrongs doesn't make it right*.

Jag ser inte hur en bataljon på Gotland skulle göra försvaret mindre rörligt. Dessa kan väl ingå i insatsorganisationen med eller?

Det största bekymret av alla är avsaknaden på politisk handlingskraft av rädsla för ryssen. Om vi följer ÖBs syn på saken och en händelse gör att vi måste flytta förband till Gotland blir det tufft för politikerna att godkänna detta då de tror att det i ryssens ögon ses som en upptrappning. Finns styrkorna däremot redan på Gotland sänder det inte samma signaler och har en från början avskräckande effekt.

Unknown sa...

Problemet är att våran insatsorganisation är så liten så att flytta delar förbanden till Gotland minskar försvaret på fastlandet märkbart.

Nu är det nog ingen som förespråkar nerläggningar på fastlandet för flytt till Gotland, för det finns knappt något att lägga ner. Däremot en mindre utökning och då med delvis uppbyggnad på Gotland. Jag har svårt att se ett scenario där Sverige blir indraget i en konflikt men att ingen part bryr sig om Gotland så att det skulle räcka med en hemvärnsbataljon. Snarare kommer nog Gotland vara det första som blir hotat.

I ett skymningsläge blir det ytterligare att beslut som måste tas för att flytta trupp till Gotland. Som om det inte redan var nog tufft att besluta om beredskapshöjningar och/eller mobilisering. Vi måste också vara ute i ett tidigt skede så att inte fienden anser sig ha råd att stoppa förflyttningarna. Då underlättar det mycket om vi redan har huvuddelen av materielen som behövs färdigt på plats. Här har vi också ett annat problem med att inget av våra fartyg har robotluftvärn för att eskortera Gotlandsfärjorna.

Trots mycket utförsäljning och skrotning så har Försvarsmakten fortfarande modern materiel övertaligt som tex stridsfordon 90 och luftvärnssystem. Placera delar av dessa på Gotland och börja utbilda soldater så har vi en bra början.

Anonym sa...

Är Kent Ekeroths sammanfattning korrekt rent faktamässigt? http://www.youtube.com/watch?v=mYPUy11c-CU

J.K Nilsson sa...

Och vad lärde man sig av Dagny II?

J.K Nilsson

Anonym sa...

Herr Danielsson.

Jag förutsätter att ni blev informerade eller själva frågade när MUST blev på det klara över den Ryska insatsen.
Om du tar den tidpunkten och tänker att vi på något sätt skulle hinna få ut någonting som inte flyger till Gotland för att kunna verka på plats så förstår du läget.

Vi saknar, som du nog vet, i dagsläget det mesta vad gäller logistik, skydd, transportmedel och några resurser att flytta dit.
Du kan jämföra med tiden det tog att frambasera två(!) plan till ön.
Dagny två är, som du vet, ett katastrofalt försök i åminnelse.

Skulle ett scenario liknande Ukraina gälla för Gotland är ÖB glasklar. Det blir inget försvar mer än det hemvärn som finns på ön.
ÖB kanske lever kvar i sin bild av enveckasförsvaret, där en av förutsättningarna kommer att vara att man minst trettio dagar innan, vet var och när en eventuell motståndare dyker upp!

Hur sannolikt är det tycker du?

ÖBs svar får nog ses som en tillrättalagd version för att inte komma ur kurs igen.
Jag tror han är ganska ensam inom FM om att tro på detta koncept eller att försöka realisera IO14.
Tiden har flugit iväg och verkligheten kommit ikapp och förbi.
Tyvärr har vi så mycket att ta igen att jag inte kan se hur detta ska kunna genomföras.
Det räcker inte med mer pengar, det måste till en avsevärd tid för att rätta upp FM. Frågan är om vi har denna tid?

Vill man, av någon anledning, sedan inte se problemen så blir saken mer komplicerad och tiden tickar iväg snabbt.

Teaterdirektören.

jan-olov sa...

staffan

du bör läsa mitt mail.

mvh/jan-olov

Anonym sa...

Pk ismen har nu även drabbat Överbefälhavaren,bakbinda ena armen?är det inte vad man gjort och gör med internationella insatser,försvara Sverige i Afganistan men inte ha militär på Gotland.De pengar man spenderat i Afganistan Libyen och senare i Mali kan med fördel användas i Sverige!

Anonym sa...

Sverige har ju bara totalt kanske 2 st stridbara bataljoner, som skulle kunna sättas upp om man slår ihop alla stridbara förband. Mer är det inte. Och även om viljan finnes så mäktar inte Sveriges försvar att få fler på stående fot... med utbildning och övning osv.

Nu står vi där vi står och ÖB har ju rätt, vi kan ju inte avsätta stående förband till Gotland... vad har vi då ha kvar på fastlandet..?

Så därför bidde det inget till Gotland även om det finns stridsvagnar där... utan personal... för om man tar dom fåtaliga som kan använda dessa vagnar så bidde ju fastlandet utan besättningar till dom fåtaliga vagnar som finns här...

I och för sig så bidde det ju ingen skillnad om man skickar dit personal eller inte, försvarets förmåga idag är ju lika med noll, detta pga försvaret är allt för anorektiskt, nära svältdöden, i stort sett oanvändbart om det blir minsta kris i landet.

Anonym sa...

Men självklart kan vi inte ta av de få resurser som finns och omplacera till Gotland, men om regeringen inte beslutat att ökande invandringen från Syrien till en ökande kostnad av 20 miljarder (sic!) på fyra år så hade vi haft resurser att satsa på svensk säkerhet.

Varför regeringen väljer att sätta människor mot varann och prioritera utländska medborgares säkerhet framför svenska skattebetalares säkerhet med svenska skattemedel är obegripligt och dessutom respektlöst och extremt oansvarigt.

Mvh

Per A. sa...

Är det såpass lätt att flytta förband till Gotland som ÖB verkar göra gällande, så borde det väl vara lika lätt att flytta dem därifrån?

I så fall så är det väl
likgiltigt om en av våra tunga bataljoner har sin 'hemmahamn' på Gotland eller i Skaraborg?

Anonym sa...

OBESTRIDLIGA FAKTA:
1. Sveriges förståndshandikappade politiker har beslutat att skrota Sveriges försvarsmakt.

2. Det kostar minst fem biljarder kronor (5000.000.000.000 kr) att återuppbygga Sveriges försvarsmakt.

3. Återuppbyggnaden av Sveriges försvarsmakt tar minst 20 år.

4. Endast Sverigedemokraterna har en försvarspolitik värd namnet.

Anonym sa...

Tyvärr är ju SD ett rasistiskt parti, liknande nazisterna före -33, så det alternativet att rösta på går ju tvärbort.

Anonym sa...

@Anonym

Nu är inte en centerblogg platsen att ta SD i försvar, men ditt inlägg tyder på en enorm historisk och politisk okunnighet. Dessutom respektlöst mot både nazismens offer och SDs sympatisörer.

Med vänlig hälsning, Karlsson

Anonym sa...

@Karlsson

What???? Har du inte någon kunnighet om historien om vad nazisterna gjorde för att ta makten -33 och vad dom gjorde från då fram till krigsslutet?

SD beter sig precis som nazisterna gjorde fram till -33, putsar till sin fasad för att försöka få makt för att sedan kunna agera som nazisterna gjorde när dom fått makten.

Alla som överhuvudtaget funderar på att rösta på SD går i samma fotspår som SD, med dess rasistiska retorik.

Historia, Karlsson, läs på.

Anonym sa...

Vänsterpartiet putsade sin fasad för inte så länge sedan, Stalin, Lenin och öststatsromantiken putsades bort...

Måhända även vänsterpartiet är nazister...?

Rasism är ett ord dom många slänger sig med och få vet innebörden av. De som använder i tid och otid, och gärna när argumenten tryter, borde slå upp ordet och endast använda det i ditt rätta sammanhang och i sin rätta betydelse!

Intressant är att SD har många medlemmar och sympatisörer som är utrikes födda d.v.s. målgruppen för partiets påstådda rasism...
Märkligt!
Vad som är ännu mer märkligt är att partiet ökar i denna grupp...
Är de klent begåvade? Grundlurade?
Eller är det så enkelt att den etikett meningsmotståndarna är ren och skär lögn som sket i ren desperation över att få mindre del av maktens köttgrytor.

Anonym sa...

Grundlurade skulle jag säga.

Bara kolla hur många av deras toppfiguranter som i tid och otid råkar försäga sig och göra bort sig. Plus att herr J Å själv figurerar bildligt och ljudligt på en viss färja över till vårt östra land för inte allt för många år sedan... Sedan kan han snacka hur mycket han vill i partiledarintervjuer.

Anonym sa...

östra grannland ska det va...

Anonym sa...

Vi kan tänka själv Staffan. Uppenbarligen klarar inte du av det. Vi har en statsminister, snart fd statsminister, som sager att man INTE ska möta ett akut hot med någon form av mobilisering, dvs en alliansregering kommer INTE att reagera I tid och förstärka försvaret på Gotland inför ett förestående hot med följden att vi kan förlora Gotland för evigt. Att besöka Visby kommer då att kräva Ryskt visum... Du behöver inte bry dig mer I frågan eftersom du kommer att pensioneras efter nästa val. Det blir att mara småfåglar och titta på barnen I lekparken för dig, Staffan. Centern kommer att åka ut och de kommer aldrig aldrig tillbaka. Varför? Jo, för att centermedlemmarna hade den dåliga smaken att välja Annie Lööf till partiledare - en kvinna med en kos intelligenta blick.

Staffan Danielsson sa...

En del kommentarer. Min poäng var att jag ju måste lyssna på landets ÖBs bedömning av denna viktiga militära fråga. Jag lyssnar även på andra militära experter och på f.d majoren Bjräklund med flera. Jag diskuterar detta i försvarsberedningen med öppet sinne, vi får se var vi landar.

Staffan Danielsson sa...

Björklund..

Anonym sa...

Tänk om vi hade Fälldin som statsminister, då hade det varit tydligt att Sverige ska försvaras!!!

Jag säger bara: Håll gränsen!

Kära gamla Centerpartiet missade chansen att bli partiet som värnar om vår säkerhet!

Bertil