tisdag, mars 04, 2014

MP är ett extremt parti!

Jag skrev denna debattartikel på SvD Brännpunkt hösten 2012. Den är högaktuell idag vad gäller försvaret, men i lika hög grad vad gäller Sveriges industri och jordbruk!

Peter Rådberg (MP) diskuterar försvars- och säkerhetspolitik på Brännpunkt 23/10 och skriver bland annat följande: "Därför bör Sverige verka för en radikal svensk och global nedrustning, och för att resurser som idag förslösas på militär rustning omfördelas till insatser som kan förebygga krig och konflikter."
I Miljöpartiets program finns detta statement: "Det militära försvaret ska på sikt ställas om till ett ickevåldsförsvar, som både kan göra insatser mot ickemilitära hot, hantera konflikter och föra ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp. På sikt ska det militära försvaret helt avskaffas."
Miljöpartiet gör anspråk på att vara regeringsfähiga, trots en energi- och utsläppspolitik som skulle driva svenska industrier utomlands, trots en extrem jordbrukspolitik som skulle driva jordbruk och livsmedelsindustri ur landet och trots en försvars- och säkerhetspolitik som skulle skapa ett vakuum av osäkerhet i Norden.Miljöpartiets extrema positioner bör granskas noga, eftersom de skulle utsätta Sverige, miljön och försvaret för svåra påfestningar.
Centerpartiet är det moderna miljöpartiet som driver på utvecklingen för en bättre miljö i Sverige utan att ersätta svensk miljövänligare produktion med import från industrier och jordbruk i andra länder som är mer miljöstörande, och som står upp för att svenskt försvar behöver stärkas istället för att försvagas.
STAFFAN DANIELSSON (C)
riksdagsledamot 
 

10 kommentarer:

Miljöpartist i grönt sa...

Du har rätt i att miljöpartiet är ett i många delar extremt, och naivt parti. Centerpartiet kunde ha varit ett alternativ men nu verkar det vara en tynande ohelig allians mellan storstadscentrerade nyliberaler och vargjägare.

Vad har centerpartiet åstadkommit när det gäller miljöpolitiken efter snart 8 år vid makten? Hur har vårt oljeberoende minskat?

Anonym sa...

Lite månggifte på det så...

Rolle sa...

Det är pinsamt varenda gång en MP: ist yttrar sig med sin totala okunskap kring omvärldsbilder och det militära förhållandet överhuvudtaget. De nu uppkomna militära läget i Ukraina borde få dem på andra tankar men jag tror inte de själva förstår det. Den enda förståelse man kan visa dem respekt för är hur man ska få en bättre skola men det har säkert alla partier med i sitt program. Ska skolan ges bättre förhållanden får alla partier ge mycket stora avkall på massinvandringen som kostar enorma summor pengar - så mycket att det inte ens blir pengar över till en värdig sjuk- och åldringsvård mm. om massinvandringe ska fortsätta. Här måste det ske kraftfulla förändringar omedelbart innan statskassan kommer att bli helt tom. Massinvandringen är en katastrof för landet - varför är det så få politiker som inte kan inse fakta utan att tro sig bli betraktad som rasist om så sker?

Anonym sa...

Det sämsta som kan hända ur ett miljöperspektiv är att Ryssland får ännu mer europeisk yta under sin kontroll. Orenat avlopp rakt ut i Östersjön, slaktavfall dumpas i floder och radioaktiva restprodukter lämnas ute i naturen.
Det torde väl vara uppenbart, även för en miljöpartist, att det inte går att diskutera med dispoter som Putin. Det är personer som Rådberg som ger dispoter möjlighet att förtrycka fredliga människor, i fredens namn lämnade Ukraina ifrån sig sina kärnvapen och nu ser vi resultatet.
I övrigt så kan väl sägas att det inte finns något parti som har kostat skattebetalarna mer pengar än Centerpartiet under dess regim på näringsdepartementet.
Dessa pengar hade varit behövliga i försvaret eller i stöd till Ukraina, Estland och Lettland.
Det ena parti vill inte ge några pengar till försvaret och det andra partiet har inga pengar att ge, vad är skillnaden?
Extrema åsikter leder till valförlust.
Extremt dåligt resultat vid rodret leder till valförlust.

Anonym sa...

Citatet du anger i den text från MPs program ""Det militära försvaret ska på sikt ställas om till ett ickevåldsförsvar..." är från deras partiprogram antaget 2005.

MP antog 2013 ett nytt partiprogram där de mer uttalat pacifistiska skrivningarna likt den ovan är borttagna.

Men i grund och botten om man läser mellan raderna i 2013 års partiprogram skiljer sig inte MPs åsikter särskilt mycket från partiprogrammet 2005.

Anonym sa...

Fast idag ser vi väl att icke-våld från väpnade Ukrainska styrkor förefaller fungera?

Anonym sa...

Jag tycker det är rätt enkelt val för Sverige.

Sluta upp med att prioritera den improduktiva finansindustrin och den kontraproduktiva flyktingindustrin. Därmed lösgörs mängder med pengar som kan gå till upprustning av territorialförsvaret och ett återuppväckande av värnplikten. Skippa också Natomedlemskapet, ty med ett sådant följer oblickbara förpliktelser med risk för ogynnsamma följder. Vi ska ha kvar vår handlingsfrihet.

Satsa också svenskt jordbruk! Låt hela Sverige leva.

Ja, massinvandringen är otroligt skadlig för Sverige, på många plan. Det är väldigt ledsamt för mig att majoriteten av politikerna inte kan ta till sig sakargument i denna fråga. C och MP har ju propagerat för en generös invandringspolitik av för mig ologiska skäl.

Skulle någon politiker i Europa förespråka en massinvandring på Sveriges nivåer, relaterat till invånarantalet, skulle vederbörande bli politiskt död i sitt land.

Invandringspolitiken märks tydligt i PISA-mätningarna.

Pisa-rapporten delar in eleverna i följande kategorier, vars andel av elevunderlaget redovisas i kolumn 3 nedan:
A = inrikesfödda med åtminstone en inrikesfödd förälder
B = inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar
C = utrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar

Matematikresultat 2003:
A___517 poäng___88,5 %
B___483 poäng___5,7 %
C___425 poäng___5,9 %

Läsförståelseresultat 2003:
A___522 poäng___88,5 %
B___502 poäng___5,7 %
C___433 poäng___5,9 %

Naturvetenskapsresultat 2003:
A___516 poäng___88,5 %
B___466 poäng___5,7 %
C___409 poäng___5,9 %

Matematikresultat 2012:
A___490 poäng___85,5 %
B___445 poäng___8,6 %
C___414 poäng___5,9 %

När vi har stora grupper som presterar betydligt sämre än andra grupper, så dras den allmänna prestationsnivån ned, med tanke på att grundskolan ska vara enhetlig. En anpassning nedåt görs, för att upprätthålla enhetligheten.

Andreas Schleicher, som har studerat Sveriges PISA-resultat på uppdrag av den Alliansen, säger bl.a.:

"Nevertheless, the performance gap between immigrant and non-immigrant students remains a major challenge for the Swedish school system."

Anonym sa...

För ett par år sedan var jag mycket aktiv i kommentarsfälten inom vissa stora omdiskuterade områden (skola, asylinvandringen, försvaret) och jag har varit ärligt intresserad av vad i hela fridens namn som får så pass många har 'blöta hjärtan' då det gäller lidandet i världen. Varför pyttelilla Sverige dräper sig med att ta emot någon promille av hyfsat välbesuttna (det kostar att ta sig hit) av en fattig/krisdrabbad värld som förökar sig fortare än vad utanförskapsområdena ökar i Sverige.

En gång var faktiskt en lokal MP-politiker ute i kommentarsfälten och försökte förklara varför just Sverige skulle, min översättning, vara just den moraliska supermakten. Han använde Star Treks Federationen som exempel. De starka måste stå upp för de svaga (nu går tankarna till ledaren i någon stor tidning som radade upp vad som ansågs vara svaga grupper i Sverige och det var just alla utom medelålders, välutbildade män med ....) och varför det? Jo, för att vi kan ....

Den här diskussionen gav mig en ögonöppnare för hur dessa idealister är funtade. De tror av någon anledning att Sverige är starkt och något som övriga världen vill efterlikna.

Den vittbereste journalisten som håller i www.ethnopress.se har skrivit i http://www.ethnopress.se/?p=1072 något som gav mig ord som jag saknat för att sammanfatta idealisternas grova tankefel:
"Under hela mitt liv har jag matats med idén om att välfärdslandet Sverige skall exportera sin modell till resten av världen. Tanken var länge att vi skulle föregå med gott exempel i skapandet av det globala folkhemmet.

Nu visar det sig att det blir precis tvärt om. Världen kommer till Sverige i form av tiggare och kåkstäder. Slumområden, som vi säger i Afrika. Och svenska beslutsfattare står helt handfallna inför detta."

Detta gäller rätt mycket i Sverige som debatteras stort. Försvaret, skolan, och den betungande delen av invandringen. Sverige är inte någon ledare av någon Star Trek Federation. Det är en liten koloni i utkanten av galaxen.

Anonym sa...

För ett par år sedan var jag mycket aktiv i kommentarsfälten inom vissa stora omdiskuterade områden (skola, asylinvandringen, försvaret) och jag har varit ärligt intresserad av vad i hela fridens namn som får så pass många har 'blöta hjärtan' då det gäller lidandet i världen. Varför pyttelilla Sverige dräper sig med att ta emot någon promille av hyfsat välbesuttna (det kostar att ta sig hit) av en fattig/krisdrabbad värld som förökar sig fortare än vad utanförskapsområdena ökar i Sverige.

En gång var faktiskt en lokal MP-politiker ute i kommentarsfälten och försökte förklara varför just Sverige skulle, min översättning, vara just den moraliska supermakten. Han använde Star Treks Federationen som exempel. De starka måste stå upp för de svaga (nu går tankarna till ledaren i någon stor tidning som radade upp vad som ansågs vara svaga grupper i Sverige och det var just alla utom medelålders, välutbildade män med ....) och varför det? Jo, för att vi kan ....

Den här diskussionen gav mig en ögonöppnare för hur dessa idealister är funtade. De tror av någon anledning att Sverige är starkt och något som övriga världen vill efterlikna.

Den vittbereste journalisten som håller i www.ethnopress.se har skrivit i http://www.ethnopress.se/?p=1072 något som gav mig ord som jag saknat för att sammanfatta idealisternas grova tankefel:
"Under hela mitt liv har jag matats med idén om att välfärdslandet Sverige skall exportera sin modell till resten av världen. Tanken var länge att vi skulle föregå med gott exempel i skapandet av det globala folkhemmet.

Nu visar det sig att det blir precis tvärt om. Världen kommer till Sverige i form av tiggare och kåkstäder. Slumområden, som vi säger i Afrika. Och svenska beslutsfattare står helt handfallna inför detta."

Detta gäller rätt mycket i Sverige som debatteras stort. Försvaret, skolan, och den betungande delen av invandringen. Sverige är inte någon ledare av någon Star Trek Federation. Det är en liten koloni i utkanten av galaxen.

Per A. sa...

Extremt vadå? Populärt?