måndag, augusti 12, 2013

Allemansrätten måste respekteras, även av bärplockare! (2)

Jag diskuterade förra årets sommar mycket kring allemansrätten, utifrån de problem som uppstod bl a i Mehedeby i norra Uppland med stora "olagliga" tältläger under lång tid och även störningar i övrigt.

Jag och min riksdagskollega Solveig Zander skrev i höstas en riksdagsmotion med förslag att regeringen borde agera och utreda hur problemen borde lösas. Kvarstår problemen kan på sikt allemansrätten riskera att urholkas.

Idag skriver vi på Aftonbladet debatt och upprepar vikten av att detta utreds och att åtgärder vidtas, t ex så att bäruppköparna borde träffa avtal och inte bara med utomeuropéer utan kanske i första hand med bärplockare från EU och t ex Bulgarien. Polisen måste också få mandat att omedelbart kunna avhysa "vildcampare" som överträder allemansrättens regler.  Idag är det nästan omöjlighet för en markägare att få detta utfört eftersom man måste gå långa omvägar via kronofogden som tar tid och kostar pengar.

Jag diskuterade denna fråga också i dagens Studio ett i P1. Fokus var dock också ön Sandhamn i Stockholms skärgård, där fastighetsägareföreningen drabbas av stora kostnader för det stora besöksantalet som kommer med färja.

Imorgon är jag sannolikt med och diskuterar allemansrätt och bärplockning I TV4 0645.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det behövs snabba ryck för att 'vildcamparna' ska lära om. Det de lärt sig är ju att de kan göra vad f-n som helst i naturen för att Sverige är så byråkratiskt.

Polis ska vara framme då tidsfrist för camping (en dag?) går ut och de ska städa upp efter sig och åka. Lär de sig att åtminstone städa efter sig och inte förstöra så tror jag nog att markägarna kan se mellan fingrarna om det blir några dagar till ....

Anonym sa...

Jag är pensionär och det värsta som drabbat oss är EU och Schengenavtalet. År 2014 silas förespråkare för sådan smörja bort.

Anonym sa...

Vem/vad är det som ger någon rätt att i kommersiellt syfte skövla ett område och forsla dit stora mängder människor som utför jobbet och som bosätter sig på marken längre tider utan att visa någon som helst respekt för vad som gäller/rådande lagstiftning.

Johan J sa...

Som jag skrev på annat ställe. Kör förbi och gödsla grispiss där de står. Som markägare måste du ju vårda dina ägor.

Johan J sa...

Som jag skrev på annat ställe. Kör förbi och gödsla grispiss där de står. Som markägare måste du ju vårda dina ägor.

Anonym sa...

Allemansrätten är bra, men den måste även respekteras av dem som utnyttjar den. Den kanske ska kompletteras med "Allemansskyldigheten", som då mer får betona vad man inte får göra.

Hårt kommersialiserad exploatering av vår allemansrätt, är tveksamt.
Det kan t.ex. röra sig om danska och holländska kanotfärdspaket (allt inkluderat) som sliter hårt på marken utefter våra svenska älvar och floder. Det kan också röra sig om vissa dubiösa ”bärplockningsentreprenörer”.

När det gäller bärplockningen så finns det en vinn-vinn-situation att kamma hem, som går ut på att låta arbetslösa ungdomar och även andra arbetslösa som redan finns Sverige plocka dessa bär, som man gjorde förr i tiden.

Bärföretagen får därmed sina bär för försäljning.

De arbetslösa, vars liv kanske saknar meningsfullhet, gott kamratskap, fasta rutiner, fysisk aktivitet, frisk luft och naturkontakt kan med ett slag få alla dessa positiva erfarenheter genom att de anlitas som bärplockare. Antingen villkorar man de bidrag som den arbetslöse uppbär, med ett visst antal dagsverken i bärområdena, eller så får de lön av bärföretagen.

För Sverige är vinsten att fler arbetslösa blir sysselsatta med vettiga uppgifter som är efterfrågade. Dessutom minskar behovet att ta in utländsk arbetskraft, som innebär så mycket problem, vilket man sett enligt vissa skriverier.

Den svenska ungdomarbetslöshet är, åtminstone för ett tag sedan, högre än EU-genomsnittet, och således inte något att leka med, utan en tickande bomb i det svenska samhället!

Den ansvarige i den politiska nivån, förmodligen näringsministern, som realiserar vinn-vinn-situationen och låter dessa arbetslösa ägna sig åt bärplockning åtminstone en del av året, kommer genom detta, vinna folks gillande för visat gott statsmannaskap.

Vad säger näringsminister Annie Lööw om vinn-vinn-situationen?

Anonym sa...

Ge jobben till de snart 9,1 % arbetslösa som finns i Sverige. Vi måste börja skilja på arbetskrafts invandring (lönedumpning) och politiska flyktingar.
För de kan väl ändå inte mena att detta är människor med special kunskaper som inte går att finna inom Sveriges gränser.
Vad det gäller de personer som tar hit bärplockarna, så låt dem betala en avgift till markägaren, finns väl ingenstans i samhället i övrigt, att vem som helst kan gå in på någons egendom för att göra ekonomisk vinning av någon annans tillgångar ( marken tillhör ju ändå ngn.bären kanske är
allmänna ) och stå för ev. skadegörelse och nedskräpning, samt att arrangören får stå för uppehållsplats/boendet och allt vad det medför av renhållning och det sanitära.

Insatskompanichefen sa...

Är inte Allemansrätten tänkt för enskilt/privat nyttjande? Om så, borde väl bäruppköparna skriva avtal med markägarna i första hand. Allt annat kommersiellt nyttjande av annans egendom utan avtal torde väl vara kriminellt.

Patrik sa...

Har inte markägaren med hjälp av polisen rätt att avhysa folk som inte respekterar de regler som följer med allemannsrätten, bland annat max 1 natt på samma ställe?

Självklart bör exploatörer/komersiella aktörer, tex äventyrsguider ersätta markägaren när de använder naturen.

Allemannsrätten är i tanke till för att den enskilde ska ha möjlighet att beträda naturen, och den rätten vore det synd om vi naggade i kanten med avgifter eller andra kostnader.

Cosmoskitten sa...

@Patrik

"Som det är i dag kan kronofogden avhysa bärplockarna från marken med stöd av lagen. Men då måste varje person som tvingas lämna platsen betala 600 kronor till kronofogden. Pengar som bärplockarna ofta inte har, vilket gör att notan faller på markägaren."

http://helahalsingland.se/soderhamn/1.6112375-50-barplockare-slar-upp-taltlager

Ett annat problem är att kronofogden kräver fullständiga personuppgifter på de personer man skall avvisa, vilket bärplockarna inte alltid vill ge polisen.

Polisen vill inte heller alltid samarbeta med kronofogden:

"Thorén förklarar att "moment 22" innebär att polisen tidigare inte har velat lämna ut personuppgifter om bärplockarna till kronofogden och markägarna, trots att det krävs för att avhysa de från markerna."

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtgavleborg/storande-barplockare-ska-skingras

Ovanstående är skrivet med reservation för att jag inte är expert inom området. En hel del förhållanden är så korkade att jag föredrar att ha fel...

"Han understryker att ett villkor är att ansökningen om avhysning är komplett. Till exempel måste Kronofogden få in personnummer på dem som ska avhysas."

http://www.unt.se/uppsala/asfaltslaggare-avhysta-i-uppsala-2537237.aspx

Allemansrätten är värd att försvaras!

Cosmoskitten

Cosmoskitten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Staffan Danielsson sa...

Jag gjorde ett facebooksinlägg när TV4-debatten skulle varit: "Det är körigt i politiken. TV4 morgon om allemansrätt just nu. Förbokad taxi dök ej upp.Vänta ny taxi, kör till TV-huset. 10 minuter innan där , pust..Fel Tv-hus..ny taxi , vid TV4 5 minuter före..Pust.... Ingen möter mig, diskussionen inställd....Jag brukar själv vara den mänskliga faktorn, nu fanns den på TV4. Nu nya tag!"

Istället hade SvT en morronsoffedebatt dagen efter där Solveig Zander förtjänstfullt deltog!