måndag, augusti 26, 2013

Lågt i tak i svensk migrationsdebatt


Jag skrev nyligen ett långt länkfyllt resonerande blogginlägg om migrationspolitik med önskemål om ett lite öppnare debattklimat och med mitt förslag till 7-punktsprogram enligt dagens generösa politik men med möjlighet att diskutera enskildheter i både mer öppen riktning eller med någon anpassning till övriga EU-länder.

Jag fick kritik från en journalist på Östgöta Correspondenten som kopplade ihop mitt 7-punktsprogram, fortsatt mest generöst i Europa, med antisemitiska strömningar på 1930-talet.

Jag fick kritik från en ledamot i Centerpartiets styrelse som menade att det är högt i tak i svensk migrationsdebatt samtidigt som han beskyllde mig för att ha "unkna åsikter."

Jag menar att dessa två reaktioner övertydligt visar på svårigheten att föra en sansad migrationsdebatt i Sverige. Takhöjden är hög så länge man föreslår mer generösa regelverk, men noll om man tillåter sig att på några punkter överväga om Sverige borde närma sig alla andra EU-ländernas regelverk.

Visst är debattsituationen komplicerad. SD-sajten "Avpixlat" har nu publicerat en insändare från någon "Magica De Hex", som försöker pådyvla mig att ha samma migrationspolitiska åsikter som Sverigedemokraterna. Jag väljer att motvilligt länka till insändaren och ytterligare klargöra min syn på SD och deras migrationspolitik.

Sverigedemokraterna vill radikalt minska invandringen nästan helt och hållet (över 90 %). Jag står bakom Sveriges nuvarande generösa politik och vill fortsätta med en migrationspolitik i Europatät.

Se mina 7 punkter, scrolla en bit ner.

Jag tycker vidare att Sverigedemokraternas Europapolitik är beklämmande och farlig, med dess återgång till inskränkt nationalism i Europa och upplösning av EU. Vi vet vad detta ledde till före de båda världskrigen. Jag är en varm vän av att Europas länder samarbetar genom EU för att säkra freden och demokratin och och stimulera rörlighet och tillväxt. Sverigedemokraterna har också mörka rötter som fortfarande märks och massor av åsikter som jag inte delar.

Däremot vägrar att jag átt begränsa mina uppfattningar i migrationspolitiken till att de måste relateras till vad SD råkar hävda och vara de motsatta. Jag tänker och resonerar själv över hur en bra och generös migrationspolitik bör se ut, på samma sätt som jag alltid gör i olika politiska frågor, och där jag ju sedan länge vet att mina socialiberala grundvärderingar ligger närmast Centerpartiets.

Glöm därför SD, som jag har gjort, och läs min 7-punktslista och låt oss diskutera den. Vad håller ni med om, och vad ifrågasätter ni och vill ha istället? Jag är övertygad om att en lugn och saklig sådan debatt på en generös grund är det som bäst skulle undanröja grogrunden för SD. Jag vet att en bedövande majoritet bland svenska politiker inte instämmer. Dock har bevisligen inte nuvarande strategi hejdat SDs framfart. Låt oss ta min lista det punkt för punkt:

"1. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk i världstät för arbetskraftsinvandring och asylpolitik, och vara ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande i förhållande till sin storlek."
Ok, här tror jag vi är överens.

"2. Sverige ska vara starkt pådrivande i EU och internationellt för att fler länder ska föra en öppnare migrationspolitik och för att regelverken successivt ska förbättras i gemensamma överenskommelser."
Även här tror jag vi är överens.

"3. Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, och i första hand stödja utsatta människor i länder drabbade av hunger och sönderslitande inbördeskrig genom insatser på plats."
Jag tror nog vi är överens här också.

"4. Våra regelverk för asyl måste förhålla sig till dels till hur vi själva vill att de ska vara utformade, men även till hur praxis utformas av länderna i vår omvärld. Sverige kan inte som ett av världens rikaste länder avvika alltför mycket från länderna i vår omvärld i sina migrationsregler, i så fall skulle Sveriges andel av asylsökande kunna ta orimligt stora proportioner."
Här är det möjligt med divergerande uppfattningar, all respekt för det. Min åsikt är dock den jag skriver. Sverige ska ha generösa regelverk men måste dock relatera sina regelverk även till internationell praxis. Hur mycket före vi bör ligga måste kunna diskuteras på enskilda punkter.

"5. Om EUs länder t ex tillämpar ålderstest för att avgöra om en ensamkommande ungdom är över eller under 18 år bör även Sverige överväga detta, annars blir uppenbarligen resultatet att en stor andel av de som kommer till EU söker sig till Sverige (ca 30 %), varav en del för att kunna söka asyl som barn istället för som vuxen. Givetvis ska man söka och i mycket hög grad få asyl, men är man över 18 år ska prövningen ske som vuxen."
Här håller många inte med, det vet jag. Jag har dock denna uppfattning och hänvisar bäst till min debattartikel i DN och till detta och detta. Jag har ärligt talat svårt att inse det förgripliga i att förespråka samma regelverk som övriga EU-länder tillämpar på denna punkt, med all respekt för att många vill ha kvar dagens mer generösa regelverk.

"6. Om EUs länder i övrigt ger asylsökande från Syrien kortare uppehållstillstånd som omprövas och tillåter anhöriginvandring i takt med att man kan försörja sin familj bör även Sverige överväga liknande regler. Idag är Sverige i särklass mest generöst genom att ge 3 års uppehållstillstånd och tillåta anhöriginvandring nästan oberoende av den egna ekonomin, vilket också medverkar till att Sverige enskilda månader tagit emot upp till hälften av asylsökande från Syrien till EU. Sverige ska visst kunna behålla sina mer generösa regler, eller förbättra dem ytterligare, om medborgare och politiker så vill, men det måste vara möjligt och riktigt att få diskutera regelverken och deras utformning, vilket är nästan ogörligt idag.
Det är Miljöpartiet som drivit igenom nuvarande regelverk. Moderaterna vill se över dem, men Centerpartiet (och övriga partier förutom naturligtvis SD) säger blankt nej. Jag anser att Sverige bör se över reglerna och bl a analysera regelverken i länderna i vår omvärld."

Här säger säkert de allra flesta i 7 av riksdagspartierna nej. Migrationsverkets nuvarande regler är optimala och rätta och ska inte diskuteras. Inte heller ska överenskommelsen med Miljöpartiet om unikt generösa regler för anhöringinvandringen diskuteras ytterligare, den är optimal och korrekt. Jag inser att jag får kritik när jag vill diskutera och analysera nuvarande regler och att de kan behöva närma sig övriga EU-länders. Jag förstår den kritiken, all respekt, men ska man verkligen när man hänvisar till regelverk som övriga 27 EU-länder faktiskt tillämpar drabbas av bannbullor och fördömanden?

"7. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk för arbetskraftsinvandring, där Sverige behöver kompetens och erfarenhet. Det slår däremot fel om McDonalds rekryterar t. ex människor från Indien samtidigt som massor av svenskar söker dessa jobb. Det är också orimligt om människor kan "köpa sig" till ett jobb i Sverige. Regelverken och kontrollerna bör därför fortlöpande ses över för att förhindra missbruk."
Här är vi mera överens, tror jag. Möjligen kan en del ha mera öppenhet än mig för att arbetskraftsinvandring ska kunna ske till enklare jobb som många i Sverige köar till.


Bemöt gärna mina uppfattningar och mina argument där ni inte håller med! Jag tror att en sådan dialog är mycket viktig. Men avhåll er från fördömanden och ogrundade beskyllningar!

...........................................

En annan sak. Jag anser det också viktigt i all politisk debatt, och inte minst i migrationsdebatten, diskutera utifrån korrekta fakta och med saklighet. Trenden för att tolka allt till det allra bästa och trumma ut detta i media är stark, all respekt för det. Men det gagnar ingen om man för ut felaktiga fakta, låt vara i de "bästa" avsikter. Det slår i så fall på sikt tillbaka genom att alltfler människor kan börja misstro media, vilket möjligen det redan finns en början till.
Ett exempel på detta är en färsk TT-artikel med åtföljande tidningsartiklar om invandringens kostnader som DN åsätter rubriken: “Invandrare inte mer bidragsberoende” och SVT skriver “Invandrare inte mer beroende av socialbidrag”.

Jag tycker att ekonomiforskaren Tino Sanandaji övertygande visar att rubrikerna inte har täckning i verkligheten i denna analys. I så fall är detta anmärkningsvärt. Jag tar gärna emot kommentarer och synpunkter på om denna kritik är korrekt eller ej. Jag anser att migration är värdefull och eftersträvansvärd men också att debatten kring den måste utgå ifrån en korrekt verklighetsbeskrivning.


 

10 kommentarer:

Anonym sa...

Bra Danielsson, du har helt rätt, tyvärr är Krondiket så djupt att den som står i det inte hörs , "rasister" och. "Antirasister" har för länge sedan slutat lyssna på varandra och på debattinlägg som detta. Om du haft ditt egna parti med dig så hade kanske varit möjligt att sansa debatten - men nu tillhör C de mest extrema på den"goda sidan", så det blir värre innan det blir bättre, migratiosfrågan är inte mogen för sansade beslut för tillfället.

Anonym sa...

Staffan, en av få centerpolitiker som har bonnförnuftet kvar.

Anonym sa...

Jag är inte fullt lika invandringspositiv som dig och tycker inte att vi bör ligga i täten för invandring förrän vi har lyckats utveckla vår integrationspolitik.

I övrigt håller jag med dig och jag tycker det är oerhört tragiskt att se hur din förnuftiga medellinje angrips av människor som påstår att det är högt i tak.

Anonym sa...

Kul med en riksdagsledamot i Sveriges riksdag som funderar på vad som kan vara bäst för det svenska folket. Tragiskt att man ska bli överraskad.

Tack Staffan! Kan inte vara lätt att vara klassisk centerpartist i ett kapat parti.

MVH Karlsson82

gothbarbie sa...

Media bedriver konsekvent vad som närmast kan beskrivas som propaganda av Kinesiska mått i allt invandringsrelaterat. Det handlar inte så mycket om att påstå rena felaktigheter, vilket det förvisso också finns exempel på, som att undanhålla alla obekväma fakta som riskerar få folk att dra "fel" slutsatser.

Exempel på detta är hur man undanhåller etnicitet närhelst man beskriver gärningsmän.

Hur man vägrar ta itu med konsekvenserna av den extrema överrepresentationen i långtida försörjningsstöd och arbetslöshet inom vissa invandrargrupper.

Hur man ohederligt använder "invandrare" som grupp närhelst man kan höja medelmåttet för att få asylmottagande från lågutbildade länder att framstå som mer ekonomiskt framgångsrik än den de factor är.

Detta leder givetvis till att förtroendet för media är minimalt i dessa frågor och då vänder sig människor i stora tal till alternativa media, där lösningarna på problemen sällan är annat än svartvita.

Så länge rädslan för SD är större än viljan till intellektuell hederlighet och förtroendet för gemene mans förmåga att hantera fakta på ett sansat sätt, så kommer SD att få ökat stöd.

Jag sa redan efter förra valet att om inga liberaler tog tag i detta så kommer SD få 10-14% i nästa val och för varje opinionsundersökning så verkar det bli mer och mer sannolikt att jag får rätt.

Anonym sa...

Fortsätt så Staffan ... det är för få inom sjuklövern som törs höras om att det behövs ändring.

Jag ser att du har läst Tinos blogg. Om du håller med om de siffror han redovisar (har redovisat länge) så borde du väl se att du motsäger dig själv då du vill fortsätta att ligga i sverigetät då det gäller migration. Eller tror du att det går att få Sverige att ligga i täten för någon annan form av migration än asyl- och anhöriginvandring? Det är ju det enda vi är i täten för samtidigt som vi är i bottenskiktet då det gäller integration. På papperet är allt väl, dock saknas jobb & bostäder.

Sedan har du ett fel som jag ofta ses begås av de som rynkar på näsan åt SD. En felksrivning/lögn blir inte sanning bara för att många skriver samma sak.

SD vill inte minska invandringen med 90%. Neka hemvändande svenskar/nordbor inträde i landet? Det finns väl inte ens på Svenskarnas partis bord. SD vill minska det som inte fungerar bra alls, dvs asyl- och anhöriginvandringen. Då endast någon liten procent av de anhöriga som ankommer blir försörjda av just den anhörige, så skulle det vara hela 99% av anhöriginvandringen som tvärdog om undantagen för försörjningskrav togs bort. Eller .... kanske kanske fler skulle anstränga sig för att lära sig språket på 'nolltid' och hitta ett jobb och bostad, dvs komma in i samhället för att kunna ta hit sin familj.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forsorjningskravet-satt-pa-undantag_8396232.svd

Anonym sa...

Ursäkta, nu var det jag som uttryckte mig slarvigt.

Anhöriga till de med 'skyddsbehov' skulle minska med 99% om det fanns försörjningskrav utan undantag. Dessa var visst hela 30 000 2012, en rejäl % av den totala invandringen.

Anonym sa...

Det verkar som om du Staffan vill ha en nivå på flykting ock asylinvandring som liknar det som förekommer i andra jämförbara länder?Men samtidigt säger du att du vill ha en fortsatt generös politik,som ger Sverige per kapita det högsta antalet nya människor i hela västvärlden!För mig går det inte ihop,därmed ansluter jag mig till SD,s åsikt vi bör minska med 90%,det är fullt,inga bostäder inga jobb!

Anonym sa...

DN har nyligen gjort två försök att vilseleda sin publik båda avslöjade av Tino. Men det är inte detta att journalister ljuger och fabricerar rakt av som är det värsta utan att man dagligen selekterar, man tar fram allt som talar i en riktning och undanhåller allt annat. Journalisterna har därmed gått från att vara journalister som ska beskriva verkligheten till någon sorts politiska ledarskribenter ala DDR som håller varandra om ryggen, man avslöjar inte varandras galenskaper. Inte underligt att avpixlat växer så det knakar som en motpol. Dessutom är avpixlats insändare och krönikor nu så pass vassa att de har blivit något som de flesta vill läsa var man än står politiskt. Tyvärr har ju avpixlat även de här andra artiklarna om invandrarbrott som sänker sidan och det ska våra tidningar i sverige vara extremt glada för. Annars soppar de banan.

Och så har vi våra politiker som beter sig som barn i en sandlåda. Diskuterar en politiker allt annat än sverges nuvarande hållning så är de per automatik ute på grumliga vatten. Politiker kan inte samarbeta med SD ens på områden där man har samma förslag etc, rena rama sandlådan.

Svenska folket kommer straffa politiker och journalister i valet. Ser att SD har 15% i sentios undersökning och jag blir inte förvånad om de går om moderaterna inom ett par tre år. Vi kommer få mkt arbetslösa journalister och politiker.

Anonym sa...

Stort tack för en sansad och nyanserad röst i debatten!

Som vanlig tvåbarnspappa på mindre ort och f d C-röstare är det jättetråkigt att se partiet gå mot orealistiska och extrema åsikter, bland annat när det gäller migrationen. Extremism är aldrig bra. Risken är att C utplånar sig självt.

Integrationen fungerar så dåligt att beslutet om syrier i min mening är helt ohållbart för Sverige.

Det är verkligen jättetråkigt, och jag gör det med stor vånda och med ett ledset hjärta, men jag kommer att rösta SD i nästa val.