måndag, augusti 12, 2013

Dialog efter min migrationsdebatt (2)

Jag har lyft Sveriges migrationspolitik och Centerpartiets i ett långt blogginlägg Jag står bakom nuvarande politik som ligger i internationell och europeisk tätposition men jag skulle önska att Centerpartiet skulle tona ner talet om fri invandring och fokusera mer på att få fler i arbete, minska utanförskap och förbättra integrationen.

Jag har fått twitterkritik från Corren-journalisten Hector Barajas, som jag reagerat mot.

Kommunalrådet i Linköping (C), Muharrem Demirok, en utmärkt person som också sitter i Centerpartiets styrelse, har idag reagerat med ett antal twitterbudskap med stark indirekt kritik mot mig.

"Muharrem Demirok@MuharremDemirok2h
Finns det någon fråga som diskuteras och debatteras så mycket som migration/integration i Sverige? Ändå säger folk att det är lågt i tak"
 
"Muharrem Demirok@MuharremDemirok2h
"Att skylla på lågt i tak är ett bekvämt sätt att lufta unkna åsikter. "Jag vill bara föra debatt" döljer oftast något annat."
 
"@MuharremDemirok2h
Centerpartiet har gång på gång stått längst fram i ledet i försvaret av en generös migrationspolitik. Och kommer fortsätta göra så"
 
"Muharrem Demirok@MuharremDemirok2h
Vid ett antal c-stämmor har en nästintill absolut majoritet röstat för öppenhet och frihet. Ändå talar vissa om lågt i tak".
 
"Muharrem Demirok@MuharremDemirok2h
Att skylla på "lågt i tak" varje gång man blir nedröstad av sina medlemmar DET är lågt."
 
Muharrem Demirok@MuharremDemirok1h
Turkiet är det land som tar emot flest flyktingar från Syrien just nu. Aldrig någonsin har det talats om att här tas emot för många"
 
"Muharrem Demirok@MuharremDemirok1h
Den som träffat en enda syrisk flykting här i Turkiet inser vad de flytt ifrån och vad de gått igenom."
 
"Muharrem Demirok@MuharremDemirok1h
Den "ansträngning" som en plötslig flyktingström skapar i Sverige är inget mot situationen i Turkiet. Ändå inget tal om stängda gränser"
 
"Muharrem Demirok@MuharremDemirok1h
Det är svårt att tala om stängda gränser när ens granne lider. Men sker hemskheterna längre bort blir det lite enklare."
 
Jag är ledsen över att Muharrem menar att jag luftar "unkna åsikter". Det anser jag verkligen och absolut inte att jag gör. Jag kan inte beskriva bättre hur jag resonerar än i mitt långa blogginlägg med länkar så jag kan bara hänvisa dit.
 
Muharrem tar upp frågan hur EU, och Sverige, ska hjälpa flyktingar från Syrien. Jag instämmer i att det är en oerhört angelägen fråga, när många miljoner människor lider av ett fruktansvärt inbördeskrig med strider och mord och oförrätter och övergrepp som vi bara kan ana vidden av.
 
Och där naturligtvis FN och EU och Turkiet och Sverige och andra länder måste göra allt för att få stopp på inbördeskriget och att hjälpa människorna i Syrien och flyktingarna i och utanför landet.
 
Muharrem har också helt rätt i att flyktingsströmmen i första hand kommer till Syriens grannländer, och i hög grad till Turkiet. 1,7 miljoner människor lär ha flytt från Syrien och ännu fler är på flykt i Syrien. Här gäller det att världssamfundet, EU och Sverige ställer upp med resurser i full utsträckning  till flyktingar i och utanför Syrien, och Sverige är regelmässigt en av de största bidragsgivarna i sådan här lägen vilket är mycket bra.
 
En mycket liten del av flyktingarna lyckas smuggelvägen ta sig in i EU. Av dessa väljer en betydande del att ta sig till Sverige där de söker och beviljas asyl. Här gäller internationella regelverk och självfallet ska Sverige fullt ut ta sitt ansvar, vilket vi också gör.
 
Men borde inte EU öppna sina gränser då? Det vore ju logiskt, då skulle anspänningen i Turkiet och andra grannländer minska och kanske miljoner flyktingar skulle kunna få en fristad i EU?
 
På lång sikt hoppas både jag och Muharrem på en värld utan krig och där människor fritt kan röra sig mellan länder. I en värld med dagens enorma klyftor, med 45 miljoner människor på flykt och 800 miljoner som hungrar är det inte lika enkelt.
 
Jag ser svårigheter med att öppna EUs gränser för flyktingar från t ex Syrien, Aghanistan och Somalia och Sudan, och tror att EUs insatser i första hand ska sättas in på att få slut på inbördeskriget och sända stora resurser till flyktingarna i och utanför Syrien. Tänker vi olika här, Muharrem?
 
Av den rännil med flyktingar som kommer in i EU väljer en betydande andel att ta sig till Sverige, under någon månad har det faktiskt handlat om över 50 % vilket är en hög andel eftersom Sverige är 2 % av EUs befolkning.
 
Anna Dahlberg i Expressen har i en krönika tydligt visat på att Sverige tar ett stort ansvar för flyktingar, i nivå med de största industriländerna, och att flyktingpolitiken behöver diskuteras. Jag resonerar samma.
 
Jag är överens med Centerpartiet och Muharrem att Sverige ska fortsätta med att ligga i den internationella täten med en generös flyktingpolitik.
 
Däremot, och det är här som både Hector Barajas och Muharrem är kritiska mot mig, så anser jag att det är rimligt att kunna diskutera hur Sveriges regelverk ska utformas, dvs hur mycker mer generösa våra regler ska vara relativt t ex övriga EU-länder och länder i Norden.
 
Det är möjligt att de ska vara ännu mer välkomnade för flyktingar än idag, t ex från Syrien, jag är öppen för det och finns det politisk majoritet för det så blir det ju så.
 
Det är också möjligt att reglerna på några punkter kan behöva anpassas i riktning mot hur alla övriga EU-länder har utformat sina regelverk. Jag har här visat på att en orsak till att Sverige tar emot så många flyktingar av de som kommer till EU beror på att våra regelverk är mer generösa. Hade jag lyckats fly från Syrien till EU hade jag sannolikt valt att söka mig till Sverige eftersom Sverige omedelbart ger 3 års tillfälligt uppehållstillstånd samt också har unikt generösa regler för anhöriginvandring. Övriga EU-länder tillämpar oftast ett antal månaders tillfälligt uppehållstillstånd som sedan omprövas och tillåter anhöringinvandring mer restriktivt och ofta kopplat till att man då ska ha ekonomiska förutsättningar för det.
 
Jag lyfter frågan om Sverige i längden kan ha regler som alltför mycket avviker på dessa punkter från EU i övrigt, och vill att detta diskuteras. Diskussionen kan mycket väl landa i att våra regler borde bli ännu mer öppna och att vi borde ta emot en ännu större andel av flyktingar till EU från Syrien. Jag respekterar det fullt ut i så fall. Men det som jag för fram och står för är att detta måste kunna få diskuteras med respekt för varandra, och med respekt även för dem som kan ha en något mer restriktiv uppfattning än t ex vad Muharrem och Centerpartiet har. Muharrem har ju också rätt i att Centerpartiets linje är mycket starkt förankrad i stämmor och partistyrelse, så är det och jag har full respekt för det.
 
Men demokrati och politik är också att kunna få vara i minoritet och ändå hävda och driva en uppfattning. Det är precis det jag gör, i full respekt, för Muharrem och för Centerpartiet och för Sveriges migrationspolitik! Och jag tycker det är så trist att då inte bemötas med någon ömsesidig respekt utan behandlas som en suspekt individ med "unkna åsikter" och närmast antisemit.
 
Det debattklimatet är jag övertygad om gagnar extrema partier och åsikter, och en orsak till att jag utsätter mig för sådana här påhopp är att jag är övertygad om att ett öppnare debattklimat i dessa frågor, utifrån en generös grundsyn, är ett viktigt sätt för att pressa dessa tillbaka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 kommentarer:

Anonym sa...

De som är födda i Sverige av svenska föräldrar sedan generationer,i andras ögon främlingsfientliga, ock som ogillar att Sverige i förhållande till folkmängd 2% av EU,tar emot för många flyktingar.De får skäll av Moharram ock andra av icke svensk börd,betyder inte det att Moharram sätter sina egna landsmän framför de som han beskyller för att vara främlingsfientliga?

Martin sa...

Barajas var väl "journalisten" med det tveksamma omdömet att, efter anmodan från polisen, vägra visa press-id vid någon demonstration för en tid sedan när han stod och fotade tåget. Polisen avvisade då naturligtvis personen varpå Barajas, understödd av Corren, grät ut i media och ansåg sig dåligt behandlad.

Inte någon att ta på större allvar alltså...

Martin sa...

Moharram kanske bör titta lite närmare på vilka förmåner i form av boende, bidrag och annat som flyktingarna får i Turkiet och sedan jämföra detta med Sverige. Jag skulle inte bli förvånad om Turkiet, trots mängden flyktingar, betalar mindre för detta per år än vad Sverige gör, över tid, för de som kommer hit.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Är inne på samma linje som Martin. Vi skulle kunna ta emot ofantligt många fler om vi lade standarden på samma nivå som Turkiet. Här ses ju varenda en som kommer som i grund och botten en blivande svensk som ska ha arbete och allt.

Anonym sa...

Skrämmande när journalister jagar oliktänkande (Barajas-Corren). Det är inte ens så att Staffan ens vill minska invandringsnivåerna, som förmodligen 70-80% av befolkningen vill. Minska vill i princip alla man pratar med dock inte lika mycket som SD, vill kanske ligga i linje med grannländer.