"- För min del har jag utgått ifrån att man har 24 timmars beredskap, säger Hultqvist.
TT: Du hade inte fått information om att Gripenplanen bara är omedelbart tillgängliga delar av dygnet?
- Nej, jag har inte haft sådan information i utskottet de senaste två åren, säger Hultqvist.
Inte heller Kristdemokraternas ledamot i försvarsutskottet, Mikael Oscarsson, och Miljöpartiets Peter Rådberg, ledamot i riksdagens försvarsutskott kände till att det inte alltid finns Gripenplan startklara 24 timmar om dygnet.
- Det är helt jävla obegripligt, på ren svenska. Här lägger vi 43 miljarder på försvaret, då kan vi väl ha två plan i beredskap? Den försvarskapacitet vi har måste ju fungera, annars tappar man ju trovärdigheten, säger Peter Rådberg."

Är dessa uttalanden kanske lite blåögda? Är det så klokt att uttala sig innan t ex försvarsutskottet fått full klarhet i vad som hände och vilken jaktberedskap som gäller, och kanske har gällt under många decennier? Kan inte främmande makter lägga pussel?

Lever vi trots allt inte i ett rätt fredligt hörn av världen, och där spänningarna som finns nog ändå är mindre än under det kalla kriget? Är inte flygrörelser av utländska - och svenska - stridsflyg rätt frekventa på internationellt vatten över Östersjön? Har inte Anders Silwer och flottiljchef Fredrik Bergman på fötterna när de uttalar sig?

Den sjätte mannen - f.d tokmoderaten - bloggar nu om rykten att Ryssland också ägnade sig åt att störa radarsystem. Jag har ingen aning om dessa ryktens substans och kommenterar dem därför inte. Att Ryssland äger sådana kapaciteter och kanske använder dem ibland låter väl inte helt otroligt, dock.

Bloggaren Johan Westerholm (S) verkar mena att generallöjtnant Anders Silwer omedelbart och ärligt bort lägga alla kort på bordet, vilka de än var eller inte var. Om svenska insatschefer alltid så skulle göra, vore det inte också lite blåögt..?

Idag skriver SvD åter braskande om att läckor inifrån försvarsmakten hävdar att ryskt signalflyg flög på internationellt vatten över Östersjön i samband med en internationell stabsövning i Sverige. Tja, det låter väl inte så osannolikt eftersom Ryssland liksom Sverige har signalspaningsplan och internationella övningar är internationella övningar  samtidigt som ju Ryssland är Ryssland. Men jag känner inte till händelsen och kommenterar den inte.

Idag kommer insatschefen till försvarsutskottet, säkert under viss mediabevakning. Det ska bli intressant att höra olika rösters kommentarer och kanske krav, och av vilken kulör.

Tillagt 28 april: Rysslands ambassadör Igor Neverov kommenterar debatten i Gotlands Allehanda.