söndag, april 28, 2013

Är det kalla kriget åter?

Svenska Dagbladet rapporterar om ryska simulerade bombattacker mot mål i Sverige. Man följer upp med avslöjandet att ryska flygplan signalspanar i Östersjön nära Sveriges gränser. Olika försvarsbloggar för vidare obekräftade rykten om att svenska radar störts ut ,samt att det svenska signalspaningsfartyget Orion störts på internationellt vatten utanför Kaliningrad störts av ryska stridsflygplan.

Jag har kommenterat detta (och liknande diskussioner tidigare), och uppskruvade tongångar från kollegor i försvarsutskottet som kräver ständigt startklara svenska stridsflygplan med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, överraskande nog, i spetsen. I så fall torde beredskapen kanske överstiga den som rådde under det kalla kriget.

Media skriver mycket om SvDs uppgifter både på nyhets- och ledarplats, på temat att vår beredskap och vårt försvar är för bräckligt. Idag t ex P J Anders Linder i SvD, som befarar att de redan låga förväntningarna på försvarsberedningens kommande rapport sjunker ytterligare.

Jag ingår ju i beredningen, och ska på intet vis föregripa vad som komma ska, men låt mig ändå något diskutera kring läckorna från försvaret som givit eko i SvD och övriga medier.

Vi vet att Ryssland kraftigt ökar sin försvarsbudget, efter 1990-talets mycket stora nedgång. Likaså inger utvecklingen i Ryssland oro i många avseenden, även om det också finns ljuspunkter, särskilt i förhållande till sovjettiden. Självklart är detta en mycket viktig del av alla säkerhetspolitiska omvärldsanalyser ifrån svensk synvinkel. Det är också alldeles uppenbart att Sveriges säkerhet i hög grad beror på att vi kan bygga den tillsammans med andra goda demokratier i vår omvärld. Därför vill Centerpartiet att Sveriges militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato ska analyseras mot bakgrund av de enorma omvärldsförändringar som skett de senaste decenierna.

Hur allvarligt är det då att ryskt stridsflyg rör sig i Östersjön? Eftersom svenskt stridsflyg och svensk signalspaning förekommer på internationellt flygrum över Östersjön får vi ju acceptera att ryskt, och andra länders, också gör det. Naturligtvis ska Sverige ha en god incidentsberedskap och därför är det en relevant diskussion om Ryssland ändrar sitt uppträdande och uppträder med bombplan i mörker över Östersjön vad det innebär och hur vi ska anpassa vår beredskap till det.

SvDs nyhet att det förekommer rysk signalspaning över Östersjön är däremot inte någon överraskning alls.

Det är också viktigt att inse allvaret i spänningen mellan Öst och Väst under det kalla kriget, och skillnaden gentemot idag. Då fanns Sovjetunionen och kommunistdiktaturer inte bara i Ryssland utan även i t ex Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Ungern, Rumänien, Bulgarien osv.

Idag är alla de nämnda länderna demokratier och inte bara med i Europeiska Unionen utan också i Nato, vilket är en väldig omvärldsförändring. Ryssland är alltjänt ett mycket stort land med drygt 140 miljoner invånare och en försvarsbudget som överstiger Storbrittanniens och 2009 motsvarade 7 procent av USAs. Rysslands stormaktsanspråk beror i hög grad på deras stora innehav av kärnvapen som självfallet ska tas på mycket stort allvar.

Omvärldsläget idag torde vara väsentligt bättre än under det kalla kriget, även om självfallet Rysslands utveckling och ökade försvarsförmåga måste följas noga samt vilka slutsatser Sverige ska dra av bl a det vad gäller vårt försvars inriktning och storlek och hur vårt samarbete med andra ska utformas. 

33 kommentarer:

uppgiven sa...

Frågan är, är omvärldsläget idag kontra under sovjettiden så pass mycket bättre att det uppväger den ofantligt låga nivå som svensk försvarsförmåga har tillåtits falla till?

Med andra ord, en situation där omvärldsläget är "lite bättre" kan ändå vara värre om vår förmåga är "mycket sämre".

Min uppfattning är att så är fallet idag, och detta i sig kan vara en fara för freden om Sverige upplevs som ett säkerhetspolitiskt vakuum som "någon annan" kan se sig tvungen att fylla i samband med en konflikt som vi just nu inte förutser.

Staffan Danielsson sa...

Det är en relevant diskussion, är vårt försvar "lagom" stort eller ej, liksom är våra militära samarbeten optimalt utformade eller ej. Jag har pekat på att under det kalla kriget, på 1980-talet, var vår försvarsbudget 2,5 % av BNP, högst i Norden, medan det idag är under 1,2 %, lägst i Norden.

Unknown sa...

Det vore intressant att se vad du anser om att fömin och och beredningens ordf tycker att ev läckor från försvaret är viktigare att utreda än Rysslands agerande. Med tanke på att incidenter regelbundet offentliggjordes under kalla kriget är det ju märkligt att de idag är hemligstämplade. Eftersom både Nato och Ryssland vet vad som hände är det uppenbart att hemligstämpeln enbart är till för att dölja händelseförloppet för svenska folket. Så vad tycker du?

Staffan Danielsson sa...

Sekretess om för Sverige känsliga sakuppgifter rådde under det kalla kriget och råder nu.
Likaså offentliggjordes allvarliga kränkningar då, och görs nu, jag tror inte att det är någon skillnad i praxis. Det som SvD skrivit om signalspaning är ju ingen nyhet, och det är det normalt inte heller när ryskt stridsflyg flyger över Östersjön i internationelltluftfrum.

Unknown sa...

Det var inget svar på min fråga. Jag förtydligar därför: är det rimligt att man hemligstämplar i syfte att dölja allvarliga systemfel för försvarets yttersta uppdragsgivare, skattebetalarna?

Staffan Danielsson sa...

jag har ingen anledning att ifrågasätta försvarsmaktens policy vad gäller att offentliggöra flygrörelser över Östersjön. Jag tror inte att det idag råder någon mer restriktiv policy jämfört med under det kalla kriget, vad grundar du ditt påstående på?

Claes sa...

Ett väsentligt problem med att reglera försvarets omfattning och förmåga efter det aktuella politiska läget är de långa ledtiderna. Att genomföra förändringar tar decennier och inte år. Det är därför uppenbart att det inte är hållbart att planera utgående från dagsläget, och om man gör det är det uppenbart av flera skäl att man kommer att ligga hopplöst efter omvärldsförändringar.
Man måste i stället planera efter vad som är tänkbara scenarier på sikt i framtiden och utgå från detta i sin bedömning av dimensionering och kostnad för försvaret.

Ett utökat samarbete inom EU och med NATO är givetvis intressant i detta sammanhang och kan troligen underlätta också ekonomiskt "stordrift", och vidare då tex ett fastare samarbete gör att vissa situationer då Sverige skulle kunna vara utsatt för mer isolerade hot kan bortses från.

Jonas Wendin sa...

Att prioritera sina resurser så att de kan Visa en eventuell inkräktare vad man tolererar eller inte tar inte 10 tals år. Precis så som ett visst land visade Orions besättning att man Inte gillar läget skall vi som land kunna kommunicera med andra länder skarpt!!!!

Anonym sa...

Gud vad jag saknar Fälldin när jag läser vad du skriver Staffan!

Där var det tydliga besked och inget hukande!

Staffan, håll gränsen!!!

Bengt

Anonym sa...

Regelrätta bombanfall mot Sverige övades inte ens under Kalla kriget 1.0. Så Kalla kriget 2.0 är nu ett obestridligt faktum.

Eftersom Sveriges politiker har skrotat landets forna försvarsmakt befinner sig landet nu i en bekymmersam situation.

Mest bekymmersam är den utbredda aningslösheten och okunskapen hos landets politiker. Till exempel är landets statsminister Fredrik Reinfeldt just nu mer bekymrad för särintresset fotbollar, än för landets säkerhet.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...

Endast den enfaldige kör med sommardäck när det är vinterväglag ute. Suck!

Anonym sa...

Vad skall vi med ett försvar till när ni i Centern, men inte minst Mp och V, anser att Sverige som nation skall upphöra (en åsikt som tycks delas även av Fp, de Nya Moderaterna, KD och S) vilket blir innebörden när man pö om pö avskaffar gränsbevakningen, överför makten till Bryssel och ger var och en som tar sig till den geografiska jordplätt som på kartan anges som "Sverige" rättigheter som tidigare enbart givits landets egna medborgare.

Att ni underlåtit er att fråga folket i försvarsfrågan - liksom ni gjorde vid beslutet att göra Sverige mulikulturellt, liksom i andra för landet övergripande frågor - är väl inget annat än ett utslag för politikers förakt för landets egna befolkning.
Jag tror allt fler svenskar i takt med att man känner sig allt mer som en främling i det egna landet faktiskt börjar fråga sig VAD som egentligen skall försvaras i framtiden.

Är inte detta plötsliga "uppvaknande" hos hela alliansen liksom hos de rödgröna, enbart ett spel för galleriet och svepskäl för att driva Sverige in i Nato - utan att fråga folket - samt att ännu mer stärka den federalistiska vägen inom EU och ytterligare bana väg för ett Europas förenta stater - återigen utan att fråga folket?

Anonym sa...

Ja, är vårt försvar "lagom" stort eller ej?
Vad är din personliga uppfattning Staffan?
Utan krusiduller och omskrivningar, och utan krav på ytterligare diskussioner och utredningar. Läget borde vara ganska klart vid det här laget hur det ser ut. Mängder av "lekmän" har sin uppfattning klar med tanke på vilken debatt detta har väckt.
Så vad tycker du?

/Bosse

uppgiven sa...

@Jonas Wendin

Jo, det tar tiotals år att bygga upp våra resurser igen så att vi kan hålla _både_ beredskap och bedriva annan verksamhet. Som att till exempel utbilda och öva de som sedan ska kunna hålla beredskap...

Idag har vi inte längre resurserna att göra både och, uppenbarligen.

@Flygsoldaten

Visst förekom det sovjetiska skenanfall mot Sverige. Anflygning i upp till regementes storlek, som avbröts i sista stund. Men inte ens på den tiden hade vi jaktflyg i högsta beredskap H24/7/365.

Anonym sa...

@ Uppgiven
I mitten av 1960-talet hade vi stundom två rotar i högsta beredskap dygnet runt. Det vill säga när dessa inte befann sig i luften för att avvisa inkräktare.

På den tiden hade Flygvapnet nästan 1000 stridsflygplan i aktiv tjänst, så om det funnits behov hade vi utan problem kunnat ställa en division (8 fpl) i högsta beredskap dygnet runt.

Visst förekom det skenanfall på den tiden också, dock inte av nuvarande slag. Med vänlig hälsning från en gammal Kobra-strilare.

Flygsoldat 113 Bom

Wiseman sa...

Staffan,

Jag kan bekräfta att det rått en helt annan policy vad gäller offentliggörande av incidentberedskapens verksamhet än vad som var fallet under det kalla kriget, så där har Peter Andersson helt rätt.

Vidare anser jag att du gravt förenklar när du jämför svenskt agerande vid ryska påsken med vår egen verksamhet i internationellt luftrum. Att gå in på detaljer är inte görligt i detta öppna forum.

uppgiven sa...

@Flygsoldaten

Nej, vi hade inte jakt i högsta beredskap H24/7/365.

Högsta beredskap = piloterna sitter i flygplanet beredda att omedelbart starta motorn. Den höga beredskapen hade man inte dygnet runt, utan bara när så ansågs nödvändigt. Något annat hade varit onödigt användande av resurserna.

Du förefaller ha gått på myten om incidentberedskapen.

Anonym sa...

@ Uppgiven
Roten startade i varje fall ögonblickligen då jag gav startorder och anmälde sig därefter via radion när den kom upp i luften.

Det kan möjligtvis vara så att högsta beredskap är en antik företeelse inom det "nya vassa" försvar som ej tycks komma upp i luften över huvud taget.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...

Staffan,

Någon gång för länge sedan kunde jag tycka att du vid något enstaka tillfälle briljerade med ett klokt inlägg i försvarsdebatten.
Nu är det bara "pajas".
"Ljuspunker jämfört mot Sovjettiden"
Det var ju uppmuntrande.
Det finns ju en och annan ljuspunkt i Ryssland jämfört mot Nordkorea också.

Inse nu för fan fakta - det är allvar nu.
Det Ryssland håller på med i luften över Östersjön, på vattnet i Östersjön och alldeles alldeles säker under ytan i Östersjön skrämmer många medborgare.
Nu är det slut med tid för analyser, överväganden och önsketänkande.
Försvarsbudgten MÅSTE ökas rejält omgående samt ett extra engångstillskott för att inom 5 år kunna omsätta mycket av uttjänt materiel.
Vi behöver dessutom fler beväpnade plattformar i luften, på ytan och under ytan.
Fråga inte nu heller vart pengarna skall tas - det skulle vara ett hån mot världens tyngst beskattade folk!

//Jonas75

uppgiven sa...

@Flygsoldat

Så du har jobbat som JAL?

Då borde du verkligen veta hur beredskapen så ut, och att den långt ifrån innebar jaktflygplan i högsta dygnet runt.

Har du glömt bort hur det verkligen var, så kan jag rekommendera "Fienden i Öster" av Lennart Andersson. Där går han bland annat igenom hur omfattande incidentberedskapen var under olika tider alltifrån 50-talet till 70-talet utifrån det orderverk som fanns.

Staffan Danielsson sa...

Wiseman: 6-plansflygningen i mörker menar jag ju bör analyseras och slutsatser dras om vår incidentsberedskap framåt.

Intressant om andra principer gäller idag än tidigare om kränkningar osv. Det ska jag informera mig vidare om.

Anonym sa...

@ Uppgiven
Tack och lov har jag ännu inte blivit så senil att jag inte hittar hem eller behöver läsa böcker för att minnas vad jag själv gjorde vid den aktuella tiden.

Att diskutera med ungdomar som knappast var födda vid den aktuella tiden, utan endast har läst eller hört saker berättas känns meningslöst för den som själv sitter på förstahandsinformationen. Så vi avslutar diskussionen här.

Flygsoldat 113 Bom

uppgiven sa...

Jadu flygsoldaten, när det står mellan väl researchad facklitteratur och en anonym "flygsoldat" på Internet så är det inte svårt att avgöra vad som är trovärdigast.

Så det är nog lika bra att du lägger ner diskussionen.

Anonym sa...

Ref. Martin Hurt, International Centre For Defence Studies.

Rubrik: Swedish Defacement:

"Oförmågan är på grund av svaga försvarsministrar som har hämmats av en stark finansminister, där alla leds av en statsminister som inte visat något intresse för nationell säkerhet".

Väldigt bra sammanfattning.

/Bosse

Anonym sa...

RYSSEN KOMMER!

Vad ska vi göra?

Agera kanske? - Eller...

Lägga oss ned och låta ryssen göra vad han vill med oss? Det är nog bäst - risken är annars att vi retar upp ryssen och då kommer det att göra ont!! Finns det någon svensk som har stake att ställa sig upp och mota ryssen? Finns det? Någon? Reinfeldt? Bildt?.. ÖB?.. Fan va det ekar... någon hemma?.. Hallå!!!!

Anonym sa...

Nog borde förutsättningarna för vad som betraktas som försvarssekretess ha ändrats? Igår hade vi en försvarsidé som gick ut på att vara avhållande. Ett uppfattat starkt försvar och en stark försvarsvilja skulle få motståndaren att avstå från möjligheten väpnat angrepp på grund av risken för alltför kostsamma förluster. Om det var en månads eller en veckas hårda strider som skulle ge avskräckande, hypotetiska, förluster kan vara osagt. I en sådan försvarsstrategi, där uppfattad förmåga är viktigare än verklig förmåga, så blir sekretess ett ovärderligt och kostnadseffektivt verktyg för att uppnå den önskade försvarseffekten. I förväg. Innan det blir strid. För att undvika strid. För att bevara fred och säkerhet. Idag har vi stridskrafter där enbart verklig förmåga är viktig. Stridskrafter som förutsätter att vara insatta för att kunna rekrytera. Stridskrafter där beredskap hemma är ett problem, inte ett mått på framgång och säkerhet. För dem är inte sekretess om förmågor lika viktig, däremot om pågående operationer. De visar dagligen vad de förmår eller inte förmår. Deras förmåga är tillgänglig, använd här-och-nu och känd. De är till för multinationella, internationella operationer utomlands. För vårt nationella territorialförsvar saknas idag både stridskrafter, förmåga och strategisk försvarsidé. Idén kan knappast vara ett starkt försvar med en stark svensk försvarsvilja som ska verka avskräckande, där uppfattad förmåga är viktigare än verklig och sekretess ett viktigt verktyg. Inte ens brigader av moderata försvarspolitiker och informatörer kan överbrygga klyftan mellan verkligheten, hur den uppfattas och vad som krävs för den gamla försvarsidén och ett totalförsvar. Försvarsviljan är obefintlig. Försvaret rankas lägst av folket som politikområde och hanteras därefter av karriärpolitiker. Så, vad är den nya försvarsidén för Sverige mot väpnade hot på hemmaplan? På vilket sätt bidrar idag försvarssekretessen till att uppnå försvarseffekt? Vilket syfte har den idag, för du menar väl inte att sekretess har ett självändamål och är oberoende av vad den tjänar till?

Du svamlar, glider undan och hukar dig, Staffan. Min röst förlorade du för länge sedan. Insåg nyligen att C inte ens är ett landsbygdsparti längre. Har visst blivit lekstuga för lattedrickande Stockholmare. Se så det kan bli.

Anonym sa...

Alltså, vi har en generation försvarspolitiker som inte har en susning om försvar i teoretiska termer, inte ens den politiska dimensionen, och dessutom saknar insikt om sakförhållanden i den försvarsmakt de är satta att leda. De väljer att låsa in underlag olästa i säkerhetsskåp istället för att informera sig. De har ingen historisk kunskap utan uttalar sig direkt felaktigt om vad som varit och vad som nu är. De saknar all ödmjukhet inför sin egen okunskap och vill inte ens bli informerade. Tro fan att både försvarspolitiken och försvarsmakten har havererat med sådana ledare. Som vill detaljstyra för att de tror sig förstå bättre...suck...

Anonym sa...

Ja, man kan ju undra på vilket sätt rikets säkerhet hotas av att motståndaren får veta det motståndaren redan tagit reda på.

Låt oss leka med tanken att det igår fanns ett syfte med att hemlighålla t.ex. positionen för en svensk försvarsanläggning, därför att då utgjorde informationen en pusselbit i vår försvarsstrategi. Om fienden inte säkert visste var den låg så skulle han behöva förhålla sig till osäkerheten och inte enkelt kunna planera ett attackuppdrag för att slå ut den med t.ex. en kryssningsmissil. Om han inte säkert kände till vilken förmåga vi faktiskt hade, så var han tvungen att i planeringen förhålla sig till en "worst case" bedömning eller ta en risk. Det hade gynnat vår försvarsförmåga. Då.

Idag säger våra politiker att det inte finns något hot. Det finns ingen fiende. Incidentberedskapen är bara till för att visa att vi håller våra gränser. Den är till för ett större spektrum av hot där de största antagligen är terrorister i kapade trafikflygplan och oljeutsläpp i Östersjön. Ryska övningsföretag mot Sverige är normalt och utgör ingen hotbild.

Så, för vem är idag sekretessen till för? Vi har ingen fiende. Vi har ingen förmåga som ger någon försvarseffekt och därmed kan knappast rikets säkerhet påverkas ytterligare negativt oavsett vad som avslöjas. Vi har ingen försvarsidé som motiverar och sätter in försvarsekretessen i ett sammanhang. Försvarssekretess om flygvapnets förmågor/oförmågor borde sakna betydelse för rikets säkerhet under dagens förutsättningar, eftersom rikets säkerhet inte är beroende av flygvapnets förmågor/oförmågor. Det finns ju ingen hotbild. Riket är per definition säkert vad gäller militära hot. Det finns ingen väpnad fiende att ha hemligheter för. Miljöbovar är inte rädda för flygvapnet. Cyberterrorister är inte rädda för flygvapnet. Talibaner i Afghanistan är inte rädda för flygvapnets förmågor i Sverige. Grovt kriminella är inte rädda för flygvapnet. Flygvapnet är mest till för att motivera en svensk strategisk satsning på stridsflygutveckling och -produktion. Det är bra industripolitik med goda spin-off effekter på näringslivet i övrigt.

För vem behöver idag försvarssekretess råda? Vi vet varför det var viktigt igår. Totalförsvar. Mobiliseringsberedskap. Invasionsförsvar. Krigsavhållande effekt. Kallt krig och hot från öster. Men, för vad och för vem behövs sekretessen i dagens fredliga värld???

Om nu försvarspolitiker, utan förståelse för militära frågor i övrigt, hävdar vikten av försvarssekretess när avslöjande blir politiskt besvärliga och pinsamma så kan man bara dra en slutsats. Det är ett lägligt argument att dra upp och det har ingenting med rikets säkerhet att göra.

Passa på att lufta skinkorna nu när ni står med byxorna nere. Snart är det val.

Anonym sa...

Ni följer väl med i vad som skrivs i Finland, så jag behöver väl inte lägga in den här länken:

http://hbl.fi/nyheter/2013-04-25/443356/ryssland-ar-okad-rorlighet-nyckelordet

Unknown sa...

Vad det i grunden handlar om är de dåliga erfarenheter Ryssland fick uppleva av västerländsk marknadsliberalism efter Sovjets fall. Det kalla kriget fortsätter helt klart. Det är västmakternas finansglobalisering mot rysk autarki. Problemet för Sverige är att motivera "landets" säkerhet med en helt annan agenda, nämligen att öva tillsammans med NATO om den sista slutstriden om nationernas upplösande. Autarki är en ideologisk målsättning som anammats av både kommunistiska och fascistiska stater, vilket går ut på att nationen är en autonom nation fri från omvärldens inflytande. Det blir därför svårt för nationen Sverige att motivera ett eget försvar utan att gå emot sin egen ideologiska agenda. Nämligen att upplösa denna autonomi. Precis som vi svenskar förväntar oss en militär reaktion på Rysslands övning, precis en sådan reaktion var det Rysslands utförde på den övning som pågick i Sverige med Ryssland som mål. Autarki är Rysslands mål. Att förhindra detta är västmakternas mål. I detta "kalla krig" underblåser man Rysslands inrikes auktoritära inställning - precis en sån inställning länder intar som är "under attack". Lägg ner imperialismen, och Ryssland utgör inte längre ett kontra-hot.

Unknown sa...

På egen erfarenhet från att ha varit strilare i Kobran.

Die Dumme Schwede!!!! sa...

Flygsoldat 113 Bom,
Jag som Du var aktiv under 1960 - talet och under andra halvan av 1970 - talet.
Givetvis saa staemmer Dina uppgifter eftersom jag var stridsflygare under den perioden.
Dagens yngre "flygfantomer" har, till skillnad fraan Dig och Mig, endast upplevt "hur det var" via boecker, tidskrifter och internet.
Det skrivs numera "tjogvis" med boecker, om svenskt flyg, paa loepande band och naagra innehaall aer tvivelaktiga eftersom jag deltog i ett antal oevningar, och divisionsuppdrag, vilka refereras till.
"Reasearch" aer haemtade fraan diverse staber och "hoegre befattninghavare" vilka befann sig i bergrum, och ej som flygande, naer haendelserna intraeffade.
Jag kaenner, i alla fall, inte igen mig.
Givetvis saa gaellde "hoegsta" och i luften efter 60 sek.
Fem minuters beredskap var foer rote #2.
Trots den mycket utmaerkta laaghoejdsradarn PS - 15 saa kunde "lede fi", paa 10 meters hoejd, smyga sig mycket naera innan upptaeckt gjordes och med fem minuters startberedskap saa var naermandeavstaandet mellan 65 till 75 kilometer innan beredskapsroten var i luften!
Laegg ut dessa avstaand paa kartan, raeknat fraan den svenska kusten oever Oestersjoen, saa ser man genast det allvarliga laeget.
Redan under den andra halvan av 1970 - talet saa minskades flygvapnet maerkbart p.g.a "Viggen systemet" vilket blev mycket dyrare aen planerat. Naer den numera beroemda "ubaaten" gick paa grund i militaert skyddsomraade, aar 1981 saa var "paniken" total i Sverige och jag skulle "blixtinkallas", med hot om "vite eller frihetsberoevande", trots att jag inte var inflygen paa flygplantypen i fraaga????
Bristen paa flygande personal var, som vanligt, stor och 1980 - talets "temperatursaenkning i det kalla kriget" tog svenska politiker och Foersvarsmakten "paa saengen".
Numera kan saegas, att dagens svenska foersvar duger endast till att haalla Arlanda och Bromma oeppet till regering, riksdag, Konungahuset och Hoegkvarteret flytt Sverige!
Trevligt att faa laesa inslag fraan personer som har "varit med" och inte dagens sjaelvutnaemda "experter" vilka moejligtvis sett ett stridsflygplan via naagot TV - spel eller via ett internet baserat, och digitalt animerat, stridsspel.

uppgiven sa...

Ja du, "dumsvensk", bara för att du far ut i otidigheter så blir dina argument inte starkare.

Själv har jag klappat både Draken, Viggen och Gripen samt upplevt det kalla kroget så jag betackar mig för dina påhopp.

Beträffande vem som vet bäst vilken beredskap som gällde så torde det vara de "högre befattningshavare" som gav order om densamma... Själv har jag lärt mig att vara ödmjuk inför andras kompetens men även att vara källkritisk. Något du borde pröva på.