fredag, februari 15, 2013

Minskad arbetslöshet viktigare frihetsfråga än fri invandring

Jag debatterade fri invandring på ett intressant möte med Stockholmscenterns integrationsnätverk i veckan. Meddebattör var Johanna Jönsson, ordförande i Stureplanscentern och moderator Bengt Almstedt.

En dialog av så väldigt många i centerrörelsen sedan december.

Det var en mycket givande debatt, och till mångas, och kanske vår egen, förvåning stod vi nog överraskande nära varandra. Johannas debattinledning blev till en Newsmillartikel.

Idag återfinns också min inledning på Newsmill under rubriken "Minskad arbetslöshet viktigare frihetsfråga än fri invandring".

Vi är alltså överens om vision att arbeta för en värld med fri rörlighet och öppna gränser. Min bedömning är att det inte kommer att kunna ske under överskådlig tid, även om vi stegvis ska sträva i den riktningen och av all kraft arbeta för det internationellt tillsammans med andra länder.

Inför valet 2014 är den stora frihets- och rättvisefrågan som Centerpartiet ska driva att få fler i arbete och förbättra integrationen genom bl a Centerpartiets goda förslag om reformer på arbetsmarknadsområdet. När detta visar resultat och arbetslösheten sjunkit till rimliga nivåer kan migrationsregelverken ses över, i den ordningen!

 Här länk till tidigare inlägg i dessa viktiga frågor.

11 kommentarer:

Johan J sa...

Hm. Intressant.

Det här har jag och alla jag känner tyckt de senaste tjugo åren.

"varför ta hit fler när det finns så många arbetslösa redan?"

Fast det var ju rasistiskt och inhumant att tycka så!

(Nej, jag röstar inte på SD och kommer aldrig att göra det.)

Staffan Danielsson sa...

Johan: Jag argumenterar för en fortsatt generös migrationspolitik, men att det viktigast nu är att få fler i arbete och förbättra integrationen, inte att ensidigt öppna gränserna i en värld med dagens enorma klyftor, det går inte.

Politisk Debatt sa...

Angående att 'ta hit fler'. Min fundering är om det inte kan vara så att det är en egen fri vilja som avgör ?

Vad det gäller att som människa på vår jord kunna röra sig fritt i världen så är det normala förhållandet i världen att det är kraftiga begränsningar i möjligheten att kunna röra sig fritt. Det normala är att landsdelar eller sektorer är avskiljda med taggtråd eller murar som är bevakade av tillexempel gränspoliser och som har som sin uppgift att skjuta ihjäl den som eventuellt försöker ta sig förbi avstängningarna. Trots att det är så och ändå är det på det sättet att det är tusentals människor som varje dag tar sig över gränsen och förbi gränskontrollen ut ifrån Syrien tillexempel.

Vi som bor här i Sverige har förmånen att bo i en liten del av världen där det är möjligt att föra sig fritt mellan tv olika orter eller tillexempel ifrån en del av en stad och till motsadda sidan av staden och utan att behöva visa pass eller legitimation för sektor passpolisen och utan att riskera att det efter nästa hörne står sektor passpolis och skjuter ned dig. Det är faktiskt på det sättet att länder inom Europeiska unionen har kommit överrens om något så unikt som att medborgare inom Europeiska unionen får röra sig fritt inom Europeiska unionen. men det är inte länge det har varit på det sättet. Överenskommelsen slöts år 1999 så det har varit så i 13 år. Och det finns också politiska krafter som vill ändra på det och ta bort eller begränsa möjligheten att kunna röra sig fritt.

Staffan Danielsson sa...

Rätten att röra sig fritt i EU gäller väl vid kortare perioder (3 månader) och om man har arbete eller försörjning?

Öppna gränser skulle innebära rätt att komma till Sverige oavsett om man har arbete eller kan försörja sig. Det är därför som vårt sociala trygghetssystem sannolikt skulle frestas så hårt att nivåerna skulle behöva sänkas rejält.

Politisk Debatt sa...

Möjligheten att röra sig fritt inom EU finns oavsett om man har arbete eller försörjning eller inte. Tidigare fanns tillexempel i Europa bland annat en mur som begränsade möjligheten att röra sig fritt. Muren revs 1989 :-). Den fria rörligheten för arbetstagare är också en grundläggande princip som gäller för EU-medborgare. Och det är inte läng tid som det har varit som det är nu, tvärtom en väldigt kort tid enligt min uppfattning. Jag tycker det känns som att det är viktigt att försöka bidra till att det kommer att fortsätta vara möjligt att röra sig så fritt som nu om det på något sätt går att bidra till att det kommer att fortsätta vara så.

Staffan Danielsson sa...

Jag instämmer ju i att Sverige ska ha dagens regelverk och ligga i täten. EU-reglerna gäller självfallet.
Menar du att EUs fria rörlighet innebär att man kan flytta till Sverige och vara berättigad till vårt trygghetssystem även utan att ha arbete eller kunna försörja sig?

Politisk Debatt sa...

Min första kommentar var med avseende kommentaren att 'ta hit fler'.

Jag har inte vad jag kan se skrivet något om eventuellt utbetalt stöd eller utbetalningar ifrån allmänna medel. Jag kan självfallet inte heller känna till varje detalj vad gäller utbetalningar av allmänna medel och stöd. Jag vet att regler skiljer i detaljer mellan medlemsstater samtidigt det också finns mycket likheter. Grunden är som jag uppfattar det knutet till medborgarskapet. Kanske är det logiskt att hur systemen inom EU fungerar, de förändras över tid till att vara utformat ifrån en mer gemensam grund. Men det är också viktigt att förstå att det är stora politiska och kulturella skillnader inom EU. Som ett litet exempel så samtalade jag för ett litet tag sedan med en person ifrån Nederländerna som, som jag uppfattade det, hade någon form av sjukpension i Nederländerna. I det ingick som jag också uppfattade det tillhandahållande av en bostad. Som jag också uppfattade det kunde personen inte välja bostad helt själv, tillexempel skulle det inte vara möjligt att bekosta en bostad i annat land. Stödet gällde enbart för bostaden som anvisades. Det är möjligt att det är ett exempel på en detalj och utformade av regler som kan skilja mellan olika medlemstater.

Möjligheten att kunna röra sig fritt kan variera mellan olika medlemsstater när det kommer till icke EU-medborgare. Bland annat kan det finns olika regler gällande nödvändighet att inneha och att kunna uppvisa visum.

Jag tycker det är viktigt att man är nogrann och tydlig när man uttrycker sig eftersom det finns de som vill teckna felaktiga och falska föreställningsbilder och som jag uppfattar utifrån en agenda. Jag instämmer i vad du skriver om att arbetslösheten är ett stort problem.

Krister Karlsson sa...

Att Centern vihåller kravet på fri invandring är en garanti för att ni med säkerhet åker ur riksdagen. Lite sorgligt tycker jag efter att tidigare ha varit Centerpartist. Men att ni idag går i fronten för massinvandringen som utarmar vår välfärd och som leder till nedskärningar inom åldringsvård och skola kan inte tolkas som annat än en spottloska i ansiktet på skattebetalarna. Fundera på varför ett parti som SD annars kan vara ca 3 ggr större än Centern. Era förhoppningar om att importera väljare är på väg att sänka er.

Staffan Danielsson sa...

Från en FB-dialog: Yngve Sunesson: Det är en missuppfattning att vi har fri invandring inom EU. Däremot har vi fri rörlighet, vilket innebär att man får söka jobb under tre månader i ett annat EU-land och flytta till ett annat land om man kan försörja sig själv (svenska pensionärer i Spanien t ex). Som svensk kan man inte "invandra" till Tyskland och kräva sociala förmåner om man inte har jobb. Det är skillnaden mellan fri rörlighet och fri invandring.

Politisk Debatt sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Politisk Debatt sa...

Enligt Wikipedia så betyder invandring eller immigration varaktig inflyttning från ett land till ett annat.

Såsom den fria rörligheten inom EU är definierad så är tanken att vara mer dynamiskt definierad som jag uppfattar. Tonvikten i skrivningen ligger som jag uppfattar på fri rörlighet och inte att man skall flytta sitt medborgarskap genom att utvandra ifrån ett land och invandra till ett annat. Vill skjuta in en notering om att det finns stater (ej inom EU) ifrån vilka det inte är möjligt att utvandra.

Den fria rörligheten inom EU definieras som fyra friheter med vilket avses --> Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer..

Vad gäller det med rättigheten att som person kunna vistas i ett annat EU-land under en kortare period än 3 månader så behövs endast ett giltigt identitetskort eller pass. Det mottagande medlemslandet får endast kräva att personen i fråga tillkännager sin närvaro i landet inom en rimlig och icke-diskriminerande tidsfrist. För att kunna vistas längre tid än 3 månader i ett annat EU-land så behövs vissa villkor uppfyllas som tillexempel:

-->> Man kan bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller egenföretagare.
-->> Man kan ha tillräckligt med pengar och en sjukförsäkring så att det mottagande medlemslandets socialskyddssystem inte behöver betala ut socialt bistånd till personen.
-->> Man kan delta i yrkesutbildning som student.
-->> Man kan vara familjemedlem till en EU-medborgare som faller inom någon av kategorierna ovan.

Det är detta som jag vill se som utgångspunkt och också att man ser och har som utgångspunkt att det handlar om en egen fri vilja. Problemet i världen är som jag skrev ovan inte att världen är för öppen och fri utan att det istället är tvärtom.

När det gäller flyktingar och flyktingmottagande så är det något helt annat och jag tycker det är viktigt att vara tydlig om att vara flykting är något annat. Det finns med all säkerhet mycket att förändra och att kunna göra på annorlunda sätt och med nya idéer när det gäller flyktingmottagande.

Jag tror också att Centerpartiet kan vara ledande och opinionsbildande när det kommer till dessa frågor och kan förmedla en ingång till ämnesområdet som är baserad på humanitet.

Så som diskussionen har blivit genom att låta Sverigedemokraterna sätta agendan med sin felaktiga beskrivning och föreställningsbild vad gäller ekonomiska och sociala problem och problem med arbetslöshet i samhället är väldigt negativt och inte konstruktivt.

Ha det så bra !