torsdag, februari 14, 2013

Livlig försvarsdebatt!

Regelbundet tillsätter Folkpartiet arbetsgrupper eller kräver ökade försvarsanslag. Det känner vi igen. Nu intervjuades Jan Björklund i SvD. Fler brigader och Patriotrobotar på Gotland. Och fler miljarder till försvaret.

Vi är flera som kommenterar detta i SvD.

För någon vecka sedan talade statsministern om försvaret som ett särintresse. Jag kommenterade i bl a SvD.

Stats- och näringsministern säger också att satsningar på t ex fler brigader måste ställas mot behoven i t ex skolan.

Det finns uppenbart en irritation i regeringskansliet över att FP ofta kräver mer pengar till försvaret i samhällsdebatten utan att sedan driva det i budgetförhandlingarna där ju alliansen varit helt enig i sina 7 framlagda statsbudgetar, och vad gäller försvaret.

Försvarsberedningen är ju mitt uppe i sitt arbete med omvärldsanalysen inför nästa försvarsbeslut. Där vi tyvärr inte verkar analysera Sveriges militära samarbeten med t ex Nato.

Att redan nu veta var beredningens analys kommer att landa, och vilka vapensystem och förmågor som sedan möjligen behöver anskaffas, och hur stor försvarsbudget som kommer att behövas, det är det nu för tidigt att ta ställning till.

7 kommentarer:

Onga1 sa...

Jag är medveten om hur den politiska processen och det partipolitiska spelet är tänkt att gå till och att försvarspolitik är en svår och känslig fråga för varje nation som är beroende av andra.
Jag måste dock korrigera dig i ditt sista stycke;
Det är inte för tidigt att ta ställning, det är för sent.

Omvärldspendeln började slå över redan för 5-6 år sedan och då, om inte tidigare hade vi haft möjlighet till ett omtag.

Nu kommer vi ständigt ligga i efterläge, likt situationen före och under WWII och en återgång till nationellt försvar skulle kosta enorma summor vilka vi inte har.

Alliansen prioriterade skattesänkningar före nationell säkerhet och självbestämmande.

Ta konsekvensen: utred ett NATO- medlemskap istället.Staffan Danielsson sa...

Som sagt, jag anser att försvarsberedningens analyser behöver inväntas innan slutsatser dras inför kommande försvarsbeslut.

Jag instämmer i att det är ett märkligt "strutslikt" beteende att vägra att Sverige militära samarbeten ska analyseras, inkl de med Nato.

Staffan Danielsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
MartinW sa...

Hej Staffan!

Hur ser du då på att Statsministerna har föregripit försvarsberedningen och, som om han vore omedveten om att den ens finns, uttalar tvärsäkra påståenden om framtida försvarsbehov?

MartinW sa...

ps: likadant agerade enligt uppgift Anders Borg under ett framträdande i London nyligen.

Hur påverkar detta Försvarsberedningens arbete?

Staffan Danielsson sa...

Jag tycker inte att försvarsberedningens arbete ska föregripas!

Anonym sa...

Allt fler uppgifter om hur dåligt ställt det är med svensk försvarsförmåga kommer nu fram (KKRVA). Jag anade att det var dåligt ställt, men att det var så här illa kunde jag inte föreställa mig. Shockad är ordet.

Det här är så allvarligt att man borde kunna ställa ansvariga politiker inför riksrätt.

Peter