söndag, februari 03, 2013

Kan asylregler diskuteras som Billström vill?

Maud Olofssons sista stämma som partiledare hade rubriken "Nybyggarlandet Sverige" Jag gjorde ett kritiskt inlägg, mitt i alla övrigas entusiasm. Och jag skrev på min blogg och några debattartiklar på SvD och Newsmill. Fler länkar här och här och här.

Per Ankersjö i Centerpartiets idéprogramgrupp drog ut svängarna ytterligare och talade om en ensidigt fri invandring till Sverige, vilket jag starkt kritiserat.

Moderaterna tillsätter nu en arbetsgrupp för att analysera Sveriges migrationspolitik. Det är inte hållbart att Sverige med 2 procent av EUs befolkning ligger i EU-täten för flyktingmottagande, menar man.

Moderaternas initiativ får nej av Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin. Problemet är inte att Sverige tar emot så stor andel av asylsökande till EU, problemet är att de inte får jobb, menar han, och föreslår åtgärder. Fri invandring är ett intressant tankeexperiment som vi bör möjliggöra.

I detta blogginlägg igår kritiserar jag flera centerdebattörers - i Per Ankersjös efterföljd - vurm för fri invandring till Sverige, ett av världens rikaste länder. Jag betecknar tanken som "naiv och extremt liberal".

Jag menar att den stora frihetsfrågan i Sverige idag är inte att öppna Sveriges gränser i en värld med dagens enorma klyftor. Nej, fokus bör först riktas mot det växande antalet fattiga och i utanförskap när arbetslösheten är ca 8 procent och stigande. All kraft måste sättas in för att få fler i arbete och få igång en fungerande integration. När detta lyckats kan diskussionen om mer generösa migrationsregler återupptas, i den ordningen.

Vad moderaterna nu vill diskutera är enskilda svenska regelverk som är betydligt mer generösa än övriga EU-länders, och som naturligen gör att en stor andel av asylsökande till EU söker sig till Sverige. Jag har själv visat på att orsaken till att t ex flyktingar från Syrien söker sig till Sverige (över hälften till EU sökte sig t ex till Sverige i september) torde vara dels ett beslut av Migrationsverket att ge tillfälligt uppehållstillstånd i 3 år till alla (mot kanske ett halvt år och lägre i många EU-länder) och dels alliansens och Miljöpartiets beslut om mer generösa regler för anhöriginvandring än i några andra EU-länder.

Jag står naturligtvis fast vid min uppfattning att det är naturligt att kunna diskutera dessa frågor och hur enskilda regelverk ska utformas. Jag menar att regelverk ska utformas efter dels hur vi tycker att de bör vara, men att det tyvärr är ofrånkomligt att även relatera våra regler till hur omvärlden utformar sina regler.

Centerpartiets talesperson menar istället att fastställda regler är riktiga och ska gälla oavsett vilka följder de kan få i tillströmningen av asylsökande till Sverige. Jag menar att de ska kunna diskuteras och förändras i båda riktningar beroende på den faktiska verkligheten. 

5 kommentarer:

Anonym sa...

Bra sagt. Detta vansinne måste få ett stopp. Jag kommer aldrig rösta på alliansen innan de slutar med sin massinvandringspolitik. Blir en röst på SD 2014.

Ulf Sundblad sa...

Hur förbättar man svensk integration är den stora frågan, annars kommer tyvärr allt fler svenskar att ifrågasätta invandrapolitiken - hur kan vara blind för det? Jag tror att en del av svaret ligger i förstärkta resurser till det civila samhället men även ett mycket omfattande arbete med arbetsmarknadens attityder till invandrare tillsammans med näringslivetslivets- och de fackliga organisationerna. Bättre anpassade utbildningsalternativ inklusive SFI för olika invandrargrupper måste utvecklas.

Anonym sa...

2014 finns det inget alternativ i valen...

Det blir Sd *2... Dvs EU valet och riksdagsvalet...

Kommun och landstingsval får jag se vad blir...

Det påverkas ju även av de lokala och regionala stolpskotten...

Sd kommer sannolikt inte få några vettiga kandidater där...

Anonym sa...

Tror aldrig jag sett en bok bli så här sågad. http://super-economy.blogspot.se/
Faktafel från början till slut, total uppläxning.

Stureplanscentern får hitta andra biblar.

Anonym sa...

Den här är obetalbar,

"* Invandringsnivåerna till Sverige, Europa och USA

Författarna upprepar i DN-debatt ett påstående från boken: ”Till USA invandrade motsvarande 5 till 10 procent av USA:s befolkning varje decennium, till Argentina 20 procent. Nivåer som skulle chocka dagens kritiker av ”massinvandring”...”

Invandringen till Sverige i relation till befolkningen idag är idag något större än till USA under perioden i fråga. Detta både som invandrare per årtionde och nettoinvandringen av utrikes födda per årtionde. Rekordet för invandrare som andel av befolkningen I USA är 14,8 procent för år 1890, ett rekord Sverige passerade 2011 med 15,0 procent. De historiska invandringsnivåerna till USA borde inte “chockera” oss givet att invandringen till Sverige idag är marginellt större."
http://super-economy.blogspot.se


Vi är inte bara värst nu, vi är värre än när europerna befolkade USA slutet 1800 talet.