måndag, februari 18, 2013

En bra dag för Centerpartiet!

Partistyrelsens förslag till idéprogram för Centerpartiet finns nu  på Centerpartiets hemsida. Det verkar svårt att få upp det, troligen beroende på stor trängsel!

Vår partiledare Annie Lööf har presenterat förslaget idag.

Bargrunden är ju idéprogramgruppens förslag från i december och de många rätt samstämmiga reaktionerna från Centerrörelsen, inte minst i Östergötland som ju tagit fram ett eget programförslag. DN har belyst vad diskussionen har handlat om.

Partistyrelsen har lyhört lyssnat på centerrörelsen och det är ett bra förslag som nu läggs till partistämman, och som där har alla förutsättningar för att vinna bred uppslutning. Jag tror att partistämman kommer att ge Centerpartiet ett kraftfullt avstamp inför valet 2014, vi är i botten och nu börjar klättringen uppåt!

En bra dag för Centerpartiet!

 
Skicka en kommentar