måndag, februari 18, 2013

Asyl för tolkar i Afghanistan?

Tankesmedjan Frivärld - Stefan Olsson - skriver på SvD Brännpunkt att Sverige borde ge asyl åt försvarsmaktens tolkar i Afghanistan.

Frågan var aktuell i somras då 25 tolkar kollektivt ansökte om detta. Jag skrev då ett resonerande blogginlägg.

Detta ledde till att Stefan Olsson och jag idag resonerade kring detta i Studio Ett i P1 med blivande lördagsintervjuaren Monica Saarinen och Lasse Johansson. ( Studio Ett och dess medarbetare håller hög kvalitet, enligt min uppfattning). (Kvaliteten på gästerna är dock varierande, det ska erkännas..)

Frågan är inte helt enkel, jag lyssnar gärna på Era kommentarer!

 

11 kommentarer:

Ndorop sa...

En liknande debatt förs i USA, där denna artikel belyser att Nya Zeeland gett nytt hem åt 23 tolkar med 50 anhöriga, Kanada gett 550 visa och Danmark gett asyl åt 120 tolkar och deras familjer, inte bara för att skydda dem, utan även för att man behöver deras kunskaper:

http://atwar.blogs.nytimes.com/2013/02/14/interpreters-accomplishments-fail-to-translate-into-visas/

Stefan sa...

Tack för debatten. Här är mina reflektioner efteråt: http://stefanolsson.nu/2013/02/18/debatt-om-de-afghanska-tolkarna/

/Stefan

Elisabet Tiselius sa...

Fantastiskt bra att debatten kommer igång i Sverige också. Mina åsikter här:
http://tanken.se/tolkarnas-ode-i-afghanistan/
och här:
http://tanken.se/klart-att-de-svenska-styrkornas-lokala-tolkarna-i-afghanistan-ska-kunna-fa-asyl-i-sverige/

Det finns en ngo (red T) som arbetar med dessa frågor globalt:
http://red-t.org/index.html

Anonym sa...

Din svårighet att tydligt ta ställning kombinerat med en uppenbar "flört" med SD-sympatisörer är beklämmande. Du försöker tilltala den "breda massan" men utan att råka lova något som du senare måste ångra. Du utnyttjar några utsatta individers situation, personer som Sverige har utnyttjat för sina syften, till att röstfiska. Du spelar med deras framtida liv och säkerhet för att vinna egna sympatier och fördelar. Det ena betyder något för hela landet, det är ett allmänintresse. Dina och centerns fortsatta inrikespolitiska äventyr ÄR ett särintresse.

Dina invändningar kan knappast handla om att ta ansvar för svenska intressen, för det finns faktist inget praktiskt problem för Sverige att ta ansvar för dessa fåtal personer vars liv har radikalt påverkats av att tjäna svenska syften och behov. Det blir bara ett problem om man väljer att problematisera.

Eftersom det är så få personer det handlar om, och eftersom man väljer att klumpa ihop frågan med flyktingpolitik (för att personalen inte föddes i Sverige och har osvensk etnicitet?) så är det uppenbart på vilka grunder man vill problematisera frågan?

För mig representerar du den sämsta sortens politiker. Man vinner inga sympatier, eller respekt, på att ställa sig i ringen runt den svaga och utsatta och delta i sparkandet bara för att många verkar tycka att det är ok.

Problemet med väljarstödet handlar inte om att centern har fel ideologi, utan om att man inte har en aning om vad centern står för längre. Den senaste idédebatten hjälpte inte. Ditt velande och populistiska röstfiske hjälper inte, Ena stunden väljer ni att regera med (s) och stöder kraftiga nedskärningar i försvaret. Nästa stund regerar ni med (m) och stöder kraftiga nedskärningar i försvaret men antyder att ni kanske inte gör det, och att man kanske eventuellt kan tänka sig att möjligen utreda att höja anslaget.

Uppdraget att på folkets mandat leda landet och ta ansvar för landets intressen har tydligen blivit sekundärt till att ta ansvar för partiets och egna intressen. Du gör mig bittert besviken, Staffan.

Nu kan man välja att proteströsta blankt, vilket inte tas på allvar utan förklaras av politikerskrået som ointresse trots att det är en aktiv misstroendeförklaring. Eller så kan man proteströsta på SD, vilket de etablerade partierna faktiskt verkar reagera på. SD inträde i riksdagen gav onekligen starka reaktioner hos det politiska etablissemanget. Det händer ju inte så ofta annars i vår hårt partistyrda, stabila, politiska vardag. Med dagens strategi från de etablerade partierna, så blir det ett mindre problem och en lägre tröskel för att rösta fram de andra mer positiva aspekterna av SD politik. Hur man än röstar så får man nu en mer flyktingintolerant politik. Då kan man ju faktiskt rösta på SD för deras mer positiva inställning i t.ex. försvarspolitiken.

SD framgång behöver inte betyda att väljarna gillar SD politik, utan kan också betyda att man INTE gillar den etablerade politiska verkligheten längre. När ska ni börja lyssna på signalerna, på era potentiella väljare, och reagera på ett sätt som hedrar ert skrå?

Säg nu inte att jag har fel. Det är lika korkat som när försäljaren raljant rättar kunden och berättar vad som faktiskt är viktigt och bra med produkten som kunden tittar på. Rätt eller fel, så är det jag som väljer på valdagen.

Du kan börja med att på mina vägnar ta ansvar för, och uppskatta, de personer som offrat sin personliga säkerhet för att tjäna svenska politiska intressen i främmande land. De är inte en anonym grupp av främlingar.

Anonym sa...

Frågan är inte enkel?

Frågan är helt enkel JÄTTEENKEL!

Vad är problemet?

Tror du att Sverige kommer att svämmas över av tusentals tolkar?

Det här handlar om ett fåtal individer (med familjer) där ett UNDANTAG måste göras i anständighetens namn. Det är inget svårare än så. Som någon sa: det måste vara märkligt att den enskilde tolken i efterhand inser att den drog nitlotten då den valde att agera tolk åt det hycklande lilla pyttelandet Sverige som av alla länder inte tar konskvensen av att ta hand om de sina. Det här är bara pinsamt kameralt agerande.All vanlig anständighet gör att svaret på denna fråga är att det är självklart vad som ska göras. Vill vi verkligen ha en Försvarsmakt som ska agera i form av internationella instaster då får vi banne mig ta konsekvenskerana av detta också, Staffan! Utan att för den delen göra obehagliga inrikespolitiska sorteringar sammanblandat med flyktningpolitik!

Magnus Redin sa...

Svenska staten har två huvudanledningar till engagemanget i Afghanistan, vi är där av humanitära skäl och för att göra våra vänner inom Nato glada. Då skall vi för 17 vårda de humanitära ambitionerna och ta hand om de som har tagit så stora risker för oss att deras och deras familjers liv hotas.

Anonym sa...

Det är fullkomligt självklart att den som har varit i svensk tjänst under krigstid, ska ges asyl och peramanent uppehållstillstånd i Sverige.

Att vägra tolkarna asyl, samtidigt som vi ger asyl till s k ensamkommande flyktingbarn som har deserterat från den afganska militärtjänsten och inte velat strida för sitt land utan låter svenska soldater (under FN-flagg) göra det i stället är minst sagt moraliskt tveksamt.

Ndorop sa...

Jag tror vi skäller upp i fel träd, de är inte flyktingar som kan söka asyl, eller komma inom kvot - de är personer som tjänat svenska staten.

Kanske en knasig tanke, men om FM-anställda kan kommenderas till Afghanistan kanske tolkarna kan kommenderas till Sverige? Om anställningens tjänstgöringsort flyttades till Sverige, så har väl tolkarna grund för att söka arbetstillstånd och uppehållstillstånd? (Och familjen kommer som anhöriginvandring.) Men det kräver förstås att FM (eller annan myndighet?) är beredda betala dem lön "som de kan försörja sig på", minst 13000 och enligt kollektivavtal. Uppehållstillståndet gäller två år i taget så länge anställningen varar, efter fyra år kan man söka permanent uppehållstillstånd, efter fem års skötsamt leverne medborgarskap.

Tänk om man rentav kunde räkna arbete ÅT Sverige som arbete I Sverige, men så kan man nog inte tänka. Iallafall inte i Sverige.

Men det går nog aldrig.

Anonym sa...

Svaret på rubrikfrågan är nej.

Det finns två sidor av att ta emot svårintegrerade invandrare, inklusive dessa tolkar plus släkt, i det svenska samhället.

Å ena sidan får moraltanter, proffshumanister o.d. något självgott rättfärdigt i sitt moraliska rödvinsintoxikerade sinne när de säger att alla som kommer till det rika Sverige ska få bli svenska medborgare. Deras våta dröm är uppenbarligen att Sverige ska vara hela världens socialkontor.

Å andra sidan ser hederliga svenskar i Sverige hur det fordom så trygga landet transformeras till det sämre av den extremt höga invandringen. De ser hur den social oron växer i samhället. De ser hur brottsligheten och bidragsberoendet ökar. Antalet våldtäkts- och misshandelsfall per 1000 invånare är bland de högsta i västvärlden. De ser hur det svenska mediala och politiska etablissemanget sviker nationalstaten Sverige. De märker att de måste göra avkall på sin fornärvda kultur och sina traditioner.

Nyamko Sabuni sa under Sveriges ordförandehalvår 2009 att mediantiden för en invandrare, efter att hen har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige, är 7 år. Enligt ESO 2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna”, beställd av Finansdepartementet, kostar utrikesfödda i Sverige 1,5 – 2,0 % av Sveriges BNP, dvs. ca 70 miljarder kronor. Sverige har en extremt hög invandring av ”svårintegrerade invandrare” internationellt sett. Ca 111000 invandrare kom till Sverige 2012. Allt detta implicerar att senare tids invandring är extremt kostsam. För att ha råd med detta ”i-landsproblem”, höjs pensionsåldern i Sverige. således måste de strävsamma skattebetalarna jobba längre upp i åldrarna för att bekosta invandringen.

Massinvandringen motiveras av Alliansregimen utifrån synsättet att landets BNP höjs. Att BNP/capita sänks är irrelevant i sammanhanget.

Fortsättning följer.

Anonym sa...

Forts...

Hamid Karzai är vald till Afghanistans president. Det görs gällande att han har bett FN/ISAF om hjälp mot talibanerna. Det pågår i ett inbördeskrig i klanernas Afghanistan. Sedan ett drygt decennium krigar Sverige i Afghanistan under det Natoledda ISAF på den regeringstrogna Karzaisidan.

Att nu de afghanska tolkarna, som den svenska ISAF har anlitat, ska ha politisk asyl för att de riskerar att dödas, reser många allvarliga frågetecken?
.
Eftersom ISAF och den regeringstrogna sidan har ingått vapenbrödraskap borde tolkarna självfallet tas omhand av den regeringstrogna sidan i Afghanistan. Tolkarna är ju för sjutton afghaner. Det är det mest naturliga. För vi har väl vunnit kriget i Afghanistan eller inom en mycket snar framtid kommer att vinna kriget, med tanke på den massiva resurs- och eldkraftsövervikt som den kombinerade ISAF/regeringstrogna sidan har gentemot all annan tänkbar opposition i landet?
.
Men hemska tanke, om det nu är så att ISAF/regeringstrogna sidan förlorar kriget, så kommer ett lättvindigt flyktingmottagande till Sverige av alla tolkar, som den svenska ISAF har anlitat, sätta ett oöverskådligt prejudikat. Då berättigas alla afghaner, som har deltagit på den regeringstrogna sidan, som ISAF har ingått ett vapenbrödraskap med, få asyl i Sverige. Det kommer kosta ofantliga summor för de svenska skattebetalarna när också dessa ska få åtnjuta de svenska välfärdsförmånerna i massarbetslöshetens Sverige.

Det har påtalats i en tidigare kommentar hur andra ISAF-länder har gjort med sina respektive tolkar. Om nu dessa länder har gett tolkarna politisk asyl bör det inte innebära att Sverige ska göra likadant. Dessa länder har en invandring som kraftigt understiger Sveriges. Enligt http://www.unhcr.org/4d8c5b109.pdf mottog länderna 2010 följande asylansökningantal (kolumn 2) och asylsökande per 1000 invånare (kolumn 3):

Sverige_______ 31820 ____3,4
Danmark ______4970 ____0,9
Kanada ______23160 ____0,7
Nya Zeeland____ 330 ____0,1

De tolkar som Sverige har anlitat borde i första hand söka politisk asyl i USA, för handen på hjärtat visst är det så, att dessa tolkar är avgjort bättre på engelska än svenska, samt att det är USA som är pådrivande i stridernas Afghanistan.

Man kan riktigt se hur det multinationella Flyktinggeschäftet girigt gnider sina händer i bakgrunden i vetskap om ännu ett lukrativt svenskt prejudikat, med tanke på att ”Insatsorganisation 2014” inte är dimensionerad för Fäderneslandet försvar utan för framtida utländska insatser, där den ska stå under Natobefäl på endera sidan i allsköns globala konflikthärdar.

Ndorop sa...

Jag menar att vi har behov av tolkarnas kompetens och visade lojalitet. Se till exempel vad en annan afghan skrivit om:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-resa-fran-kabul-till-soderkoping_7940830.svd

Om de får arbete av Migrationsveket, så har de grund för uppehållstillstånd. De behöver inte anlita människosmugglare för att ta sig till Sverige och söka asyl.

De första tolkarna har redan dött stående vid vår sida, Hamid Hossaini 2009, Mohammed Shahab Ayouby 2010.