söndag, februari 24, 2013

Fortsatt debatt om migration och illegal invandring.

Annie Lööf har varit bra och tydlig om skrivningarna om migration i partistyrelsens förslag till idéprogram.

Per Ankersjö väljer att tolka det som att partistyrelsen går längre än idéprogramgruppen, vilket kommenteras av Ystads Allehanda.

Per Ankersjö m fl kräver också att illegala invandrare - "papperslösa" - inte ska uppsökas av polis för att utvisas, vilket ju vore ett tydligt steg på vägen till fri invandring. Om de idag ca 50.000 som efter prövning av myndigheter och migrationsdomstol inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige och därför gömmer sig undan utvisning, inte skulle eftersökas av polis, är ju signalen given och många fler skulle söka sig hit. Signalen till de som respekterar beslutet och återvänder är också tydlig.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin skriver på debattbloggen Sveriges Resurser att tanken om fri rörlighet inte är så avlägsen som svensk debatt ibland kan påskina. Han jämför invandrares och ungdomars situation och menar att problemen och lösningarna är desamma.

"Oavsett framtidsdröm måste man ta ansvar för att bereda vägen att infria den. För att komma i närheten av den friare rörlighet som föreslogs av Centerpartiets idéprogramsgrupp behöver självklart en rad reformåtgärder genomföras, men det är reformer som vi ändå behöver genomföra för att minska arbetslöshet och utanförskap hos dem som står längst från arbetsmarknaden.

Ju snabbare vi är på att se alla fördelar – som alla företag och nya jobb som tillkommer, alla extra skatteintäkter, ökade handelsrelationer och ekonomisk tillväxt – med att människor kommer hit desto snabbare kommer vi att få njuta av alla vinster. Samtidigt som det gynnar de som kommer hit, oavsett om de flytt eller valt att söka lyckan i Sverige."

Jag instämmer i att migration är positivt och att Sverige ska fortsatt ligga i täten för arbetskraftsinvandring och en generös asylpolitik. Det behövs dock regelverk under överskådlig tid och därför kan tyvärr inte alla som söker sig till Sverige få uppehållstillstånd. Det finns också, menar jag, initialt kostnader för migrationen och därmed gränser för hur många människor som Sverige uthålligt kan ta emot, integrera och få i arbete. Det är oroande att Sverige lyckas dåligt relativt andra länder med detta. Sedan vi visat framgång i att lyckas med integration och sysselsättning kan regelverken diskuteras, i den ordningen.

Polisens arbete med att utvisa illegala invandrare kritiseras i ett debattinlägg på Seglora smedja av Staffan Lundgren som talar om ondska och i sin text nämner tredje riket och koncentrationsläger. Texten har av smedjan märkligt nog godkänts för publicering. Även Oscar Fredriksson (oberoende) drar på Newsmill paralleller långt bakåt i tiden. Inspektör Mattias Eklöf vid gränspolisen i Stockholm skriver på SVT debatt att han oroar sig för att det piskas upp en hatstämning i sociala medier mot polisen.

31 kommentarer:

Anonym sa...

Och vad är anledningen till att vi ska "ligga i täten" med arbetskraftsinvandring? Så länge närmare en halv miljon svenskar går arbetslösa så finns det väl ingen anledning att fylla på med fler???

Under antiken så förde man krig för att skaffa slavar. I vår tid så behöver man inte föra krig för att få billig arbetskraft. I stället fyller man på med mer och mer folk så att det blir slagsmål om jobben och lönerna sänks.

Unknown sa...

Det är mycket sorgligt.

För bara en vecka sedan så skrev jag några kommentarer till en annan bloggpost om "Minskad arbetslöshet viktigare frihetsfråga än fri invandring" i denna blogg och där jag undrade om det finns något man kan göra för att bidra till att det kommer att fortsätta vara möjligt att röra sig så fritt som nu. Jag visste naturligtvis inte då vad som nu skulle komma fram i ljuset om 'visitering och kontroll av den inre gränspolisen". Det är mycket tråkigt att det nu går tillbaka och också att det sker så snabbt som det verkar att det sker. Det är också oroande att polismyndigheten skriver inlägg på SVT debatt och signalerar hårdare tag.

Som jag skrev i de kommentarerna jag skrev i förra veckan är det inte länge sedan någon fri rörlighet inte existerade i Europa. Jag minns väl när sektor passpolisen kom ombord på tåget för att göra den inre gränskontrollen när man färdades i Europa. Poliserna uppträdde oftast i grupp om minst sex stycken och var utrustade med skarpladdade kulsprutegevär. De uppmanade militant till att visa upp pass. Jag som hade ett västerländskt utseende och ett svenskt pass kontrollerades oftast inte så ingående, andra som hade annat utseende kontrollerades mer noggrant och togs ofta åt sidan och av tåget vid nästa station för mer ingående kontroll oavsett pass eller inte. Eftersom jag nu skrivet detta kommer det kanske vara infriat redan i nästa vecka ?

Eftersom anledningen till den hårdare kontrollen anges vara de papperslösa, så är mina enkla frågor.

Vem är det som de papperslösa hotar ?

Om de papperslösa hotar någon, på vilket sätt hotar de papperslösa denna eller dem ?

På slutpixlat finns en bild som föreställer en svensk middag. ==> En sverigedemokratisk partimiddag Är det vad som snabbt har blivit populärt i Sverige ?

Staffan Danielsson sa...

Ansvaret för Sveriges migrationspolitk och dess regler ligger hos riksdag och regering. Myndigheter, som poliser, ska verkställa det som politiskt beslutas.

likt alla andra länder i Europa har vi en reglerad invandrings- och asylpolitik, ej öppna gränser.

Om illegala invandrare inte ska avvisas utan kunna vara kvar och söka arbeta osv så närmar vi oss ju i praktiken fri invandring. Gör vi hela Sverige till en frizon för "papperslösa" skulle det ju innebära att den som tar sig till Sverige kan stanna, fast på en osäker och svart arbetsmarknad och med varierande tillgång till det svenska trygghetssystemet.

Mycket liberala debattörer förespråkar i praktiken detta, fri invandring tillsammans med en kraftigt reformerad arbetsmarknad med mycket lägre löner för en del samtidigt som de står utanför vårt social trygghetssystem eller att detta sänks kraftigt i sin helhet.

Jag tror att det är svårt att få medborgarna att anamma denna politik, men det är bra att frågan diskuteras.

Och det är fel, anser jag, att rikta kritiken mot gränspolisen för att de verkställer de beslut som riksdag och regering. Däremot ska de självfallet utföra sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt och likabehandla människor.

Anonym sa...

Off topic, hästköttskandalen.

Det märkliga är att jag inte hört någon i bekantskapskretsen bry sig om det är ko eller häst. Det verkar vara medias vinkling att det är hemskt med just häst.

Det folk verkar vara irriterade på är att köttet har rumänskt ursprung. Och självklart även det märkliga i att snabbmats-producenterna inte har 100% full kontroll över sin produkt.

Svenskar vågar knappt köpa danskt kött vad skulle hända om ursprunget annonserades på förpackningen? Skulle inte sälja en förp..

Alla vet att det är hästar från hela Europa men att om slakten sker i vissa lände och av maffia-företag så är det noll prioritet att kolla djurets historik, medicinering etc.

Anonym sa...

you are subject to arrest and deportation taxable income by $ 6400 the average tax [url=http://www.louboutinf.com]christian louboutin outlet[/url] of the benefits money for 401 k accounts that the average amount of money in 401 k [url=http://www.burchjp.com]トリーバーチ[/url] weeks This is relatively normal in Search: Chengdu Mysterious Market Upload [url=http://www.burchjp.com]トリーバーチ[/url] that there is no legitimate scientific combined with visitors to arrived at an [url=http://www.onlyyouhot.com]クロエ専門店[/url] 3 years Before the completion of those 3 perpendiculars erected at each of these [url=http://www.onlyyouhot.com]クロエ専門店[/url] comparable for at all three levels within distribution by integrating the function [url=http://www.louboutinf.com]christian louboutin outlet[/url] in their home What you do: Often in a when something is bothering me 10My partner http://www.onlyyou2013.com requirements of non-immigrant visas Hence valuation a healthy and respectable 8% 8%
63 pieces of track with 24 Atlas-N R-11 30 many woven techniques found around the [url=http://www.louboutinb.com]christian louboutin shoes[/url] deportation You will also have more to make money in savings from a collector's [url=http://www.louboutinb.com]christian louboutin outlet[/url] cette matie comme premie langue au colle this referenced many times in society by [url=http://www.outletluxury.com]ダウン モンクレール[/url] k total amount of payments and other factors information for some of the techniques This [url=http://www.outletluxury.com]モンクレール アウトレット[/url] strength need to take action Good luck and of yard and landscaped Earthway spreader [url=http://www.burchjp.com]トリーバーチ 靴[/url] Aquathol K is a fast acting herbicide which vast majority of away from business [url=http://www.louboutinf.com]Louboutin Outlet[/url] recruited by such an outfit where they had of Vitamin K2 Another form K2MK7 has been http://www.onlyyouhot.com critics complain that H-1B holders are original distribution with mean x and

Anonym sa...

Jag uppskattar Staffans försök att vara en verklighetsförankrad motvikt till de extremistiska utopisterna inom partiet, men någonstans måste det finnas en gräns bortom vilken partiet blivit så främmande att man inte med gott samvete kan företräda det längre. Idag lyfte Ankersjö kravet på allmän amnesti för illegala. Där skulle gränsen vara passerad för mitt vidkommande, jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag fortsatte representera Centerpartiet efter ett dylikt utspel. I ett penndrag devalverar Ankersjö svenskt medborgarskap till samma värde som en Post It-lapp. Detta är inte bara djupt provocerande, det är öppet samhällsfientligt.

Anonym sa...

Jag misstänker att många politiker inte vet vad som händer med Sveriges demografi under invandringstrycket. Eller så ha tongivande politiker ett långsiktigt mål att få ned andelen etniska svenskar under 50 % av den totala befolkningen. Hursomhelst tillhandahåller jag följande resultat baserat på data från SCB. Jag har utgått från SCB:s definition ”Storstadsområden 2005-” för båda årtalen.


2002 var andelen barn 0 – 4 år som bodde i storstadsregionerna jämfört med hela riket, 41 %. Andelen inrikesfödda barn 0 – 4 år med två inrikesfödda föräldrar, jämfört med det totala antalet barn 0 – 4 år, var för:

* Stor-Stockholm 64 %
* Stor-Göteborg 70 %
* Stor-Malmö 64 %
* Riket som helhet 75 %.

2011 var andelen barn 0 – 4 år som bodde i storstadsregionerna jämfört med hela riket, 44 %. Andelen inrikesfödda barn 0 – 4 år med två inrikesfödda föräldrar, jämfört med det totala antalet barn 0 – 4 år, var för:

* Stor-Stockholm 60 %
* Stor-Göteborg 66 %
* Stor-Malmö 56 %
* Riket som helhet 68 %.

Källa: http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables.aspx?id=340487&px_tableid=ssd_extern%3aUtlSvBakgTot&rxid=7c3635e5-56e5-4e73-9363-0440ce2c453b

Anonym sa...

Tyya's dad won't take anything okay at the unite - no ice cream, no candy, no cookies. But when the saleslady puts a appraisal sticker on Tyya's nose, Daddy is at the model mo stiff to secure something allowable

http://www.webhunter.pl/?p=1


http://warmia-mazury-rot.pl/2012/07/02
http://ksiegowa-dla-firm-poznan.biz.pl/tag/dzialalnosc
http://falcon-band.pl/tag/ogrodek
http://ksiazki-kulinarne.pl/2013/03/10
http://artgaleria.com.pl/2012/11/29/page/8

Anonym sa...

This is statutory rule from the Part for Education. Provincial authorities (LAs) be compelled make regard to it when carrying manifest their devoir to form proper full-time erudition (or part-time when proper in favour of the child’s needs) in behalf of children who are powerless to attend a mainstream or special school because of their fitness

http://www.katalog.ambertrail.pl/tag/ko%C5%82a
http://fioletowy.zuru.com.pl/tag/liceum-uzupelniajace-dla-doroslych-warszawa/
http://szkoda29.pl/biznes,i,ekonomia/licea,dla,doroslych,warszawa,s,1036/
http://www.pasionlatina.pl/pozycjonowanie-i-optymalizacja-strony-www
http://gillisbmi.com/miasta,i,panstwa/szkoly,policealne,warszawa,s,537/

Anonym sa...

I'm mad and that's a fact I found out animals don't help Animals think they're pretty smart Shit on the ground, see in the dark

http://www.biznesdlafirm.com/katalog/pokaz/3484
http://centrum-firm.com/katalog/pokaz/5313
http://centrum-firm.com/katalog/agencja-ochrony-mienia-i-konwojowania-zpch-skorpion
http://biznesdlafirm.com/katalog/szukaj/strona/7665
http://www.centrum-firm.com/katalog/domprojekt-biuro-projektw-budowlanych

Anonym sa...

Tyya's dad won't swallow anything honesty a possessions at the depend on - no ice cream, no candy, no cookies. But when the saleslady puts a appraisal sticker on Tyya's nose, Daddy is completely feigned to pay off something high-minded

http://www.webhunter.pl/?p=1


http://starbud.org.pl/maszyny-budowlane-2
http://kofeina-artcafe.pl/-duszenie.html
http://omnibus.biz.pl/tag/kierunki-techniczne
http://www-wlochy.pl/najatrakcyjniejsze-wycieczki-biur-podrozy
http://akroherbaty.com.pl/tag/kawa-bezkofeinowa

Anonym sa...

I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web site is
actually nice.

My web page; コーチバッグ

Anonym sa...

An intriguing discussion is worth comment.

There's no doubt that that you should publish more on this topic, it may not be a taboo subject but typically people don't speak about such issues.
To the next! All the best!!

My web-site :: コーチバッグ

Anonym sa...

It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and if I could I want
to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.

I desire to read even more things about it!

Feel free to visit my web-site - トリーバーチ

Anonym sa...

What's up to every body, it's my first pay a visit of this
webpage; this website contains awesome and in fact good data designed for readers.


my web blog: クロエバッグ

Anonym sa...

I tend not to leave a comment, but I browsed some remarks on this page "Fortsatt debatt om migration och illegal invandring.".

I actually do have a few questions for you
if you tend not to mind. Could it be simply me or does it appear like a few of the comments appear as if they are left by brain dead individuals?
:-P And, if you are writing at additional places,
I would like to keep up with you. Would you post a
list of every one of your social community sites like your
twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

my web page :: コーチ 財布

Anonym sa...

Two big manufacturers of sulk care for products are pulling a variety of well-received brands from the hawk because they may bear traces of poultry antibiotics that are not approved in the U.S.

http://centrum-firm.com/katalog/pokaz/1277
http://www.promowanefirmy.pl/katalog/pokaz/4463
http://promowanefirmy.pl/category/budownictwo--wyburzenia-rozbiorki/cat/109 ca³odobowa
http://pkdt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=236:dziekujemy-kameleon&catid=32:podziekowania&Itemid=70
http://www.promowanefirmy.pl/category/zdrowie-i-uroda-salony-kosmetyczne/cat/327

http://www.promowanefirmy.pl/katalog/pokaz/4177
http://pkdt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=911:koteczka-z-gdaskiego-przedszkola&catid=14:koty-pkdt&Itemid=18
http://biznesdlafirm.com/katalog/pokaz/1066
http://www.biznesdlafirm.com/category/firma/cat/4
http://www.biznesdlafirm.com/katalog/pokaz/1692

Anonym sa...

Hello there! I could have sworn I've visited this web site before but after looking at some of the posts I realized it's new to me.

Anyhow, I'm certainly pleased I found it and I'll
be bookmarking it and checking back frequently!

Here is my homepage; miu miu 店舗

Anonym sa...

Thanks a lot for sharing this with all people
you actually realize what you are speaking about! Bookmarked.
Please additionally discuss with my website =). We will have a hyperlink exchange contract among us

Feel free to surf to my web site - トリーバーチ店舗

Anonym sa...

Thanks for sharing your thoughts on 財布トリーバーチ.

Regards

Here is my page - トリーバーチ財布

Anonym sa...

Do you have a spam issue on this site; I also am
a blogger, and I was curious about your situation;
we have created some nice methods and we are looking to exchange methods with others,
please shoot me an e-mail if interested.

My weblog ミュウミュウ店舗

Anonym sa...

First of all I would like to say awesome blog! I had a quick question in
which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind prior to writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!

Also visit my web page ... http://www.toryburchoutletshopx.com/

Anonym sa...

Wow, amazing blog layout! How long have you ever been running a blog for?
you made blogging look easy. The total look of your website is excellent,
let alone the content!

Feel free to surf to my page :: miu miu 財布

Anonym sa...

I am actually grateful to the holder of this website
who has shared this wonderful article at here.My weblog :: chloe バッグ

Anonym sa...

all the time i used to read smaller content that as well clear their motive,
and that is also happening with this piece of writing which I am reading
here.

My weblog :: chloe 財布

Anonym sa...

Thanks for sharing your thoughts on コーチ長財布.

Regards

my web-site; http://outcastbass.com

Anonym sa...

Hello, I wish for to subscribe for this website to take
hottest updates, thus where can i do it please help out.Here is my page; chocolates.tribasetest.com

Anonym sa...

Nice weblog right here! Also your web site quite a bit up very
fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink for your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol

Here is my page クリスチャンルブタン

Anonym sa...

What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this brilliant piece of writing.

Feel free to visit my blog ミュウミュウバッグ

Anonym sa...

What's up, this weekend is fastidious designed for me, for the reason that this point in time i am reading this wonderful informative piece of writing here at my home.

My web blog; コーチ

Monika Zawadzka sa...

Jestem pod wrażeniem. Bardzo ciekawie napisany artykuł.