söndag, november 11, 2012

Är Sverige medlem i Nato?

Min f.d. kollega i försvarsutskottet Rolf K Nilsson (M) sågar den svenska alliansfriheten och vår solidaritetsförklaring, eftersom Sverige ju ändå inte omfattas av Natos paragraf 5, att medlemsländerna ska komma till varandras undsättning vid behov.

Rolf K vill se en kampanj för svenskt medlemskap i Nato, eftersom de två stora partierna är emot medlemskap eller förhåller sig passivt.

Jag har inga synpunkter på det, det Centerpartiet och jag vill se är ju en analys av Sveriges militära samarbeten, inklusive det med Nato, och hur de bör utvecklas eller ej, mot bakgrund av de väldiga förändringar som skett i omvärlden och i teknisk utveckling de senaste decennierna. Och jag välkomnar en livligare debatt bland medborgarna om försvarsfrågor, bl a om våra militära samarbeten i Norden, i EU och med Nato.

Orsaken till Rolf K:s "kampanj" 'är ett uttalande från Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen i en SvT-intervju.

Nyckelavsnittet i Hubinettes intervju är detta:

"Spelar det verkligen någon roll huruvida vi blir medlemmar, eller inte?

– Det är upp till Sverige att bestämma. Men ett land kan aldrig vara helt neutralt, man lutar sig alltid åt något håll. Jag tror Nato-motståndet i Sverige har historiska orsaker.

Skulle Nato rädda Sverige om vi blev anfallna av främmande makt?

– En hypotetisk fråga, men nej, det kan Sverige inte räkna med. Vi skyddar våra medlemsländer."

Detta svar tolkar Rolf K som att Sveriges militära alliansfrihet och vår solidaritetsförklaring inte fungerar, vi omfattas ändå inte av Natos paragraf 5.

Jag kan omöjligen se det som en nyhet, utan endast som ett korrekt konstaterande av fakta. Möjligen har den gode Natochefen valt att spetsa till sitt svar lite för att få Sverige att tänka efter.

"Sverige är mer än väl kvalificerade för att bli medlemmar", säger Fogh Rasmussen också.

Sverige är militärt alliansfritt och omfattas därför naturligtvis inte av Natos trygghetsgarantier. Däremot är Sverige en västlig demokrati omgiven av andra demokratier som vi nära samarbetar med i Natos partnerskap för fred, i internationella fredsinsatser och som vi ensidigt ( medges!) utsträckt vår egen solidaritet till vad gäller Norge och Island.

Skulle det värsta hända och en militär konflikt uppstå i vår region kommer Sverige med all sannolikhet att bli indraget. I ett sådant läge är det Sveriges förhoppning att lika väl som vi kommer andra till undsättning om de skulle drabbas - t ex EUs länder, Norge eller Island - ska vi få motsvarande stöd om vi drabbas.

EU har solidaritetsparagrafer av paragraf  5 karaktär, och snart 22 av EUs snart 28 medlemsländer är också medlemmar i Nato, så sannolikheten att EUs länder - och Nato - i en stor militär konflikt i vår region skulle komma Sverige till undsättning, är stor. För detta talar också det faktum att Sverige har ett mycket strategiskt läge och därför har en stor betydelse som partner i en konflikt.

Det hypotetiska alternativet att t ex Ryssland skulle komma till vår undsättning om något eller några andra länder skulle hota Sverige har av någon anledning aldrig varit uppe till debatt.

Tyvärr blockerar de två stora partierna att Sveriges strategiska läge och våra militära samarbeten analyseras mot bagrund av allt vad som hänt sedan andra världskrigets slut, vilket jag beklagar. Jag har också uttalat att skillnaden mellan att vara den mest aktiva medlemmen i Natos partnerskap för fred eller att vara medlem inte längre är så dramatisk.

Jag har skrivit en debattartikel om detta på SvD Brännpunkt, och en till där med Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren 

13 kommentarer:

Anonym sa...

Det skulle vara intressant att veta vilken nivå på vår försvarsbudget och storlek på vår försvarsmakt som NATO skulle "kräva" eller "önska".

Anonym sa...

Du har rätt i din bekrivning av solidaritetsförklaringen. Den är inget avtal om ömsesidigt stöd, utan en deklaration av politisk vilja. Likså var det Natos generalsekreterare egentligen sa bara det uppenbara, att Sverige inte är medlem i Nato.

Anonym sa...

Det värsta är att försvarspolitiker inom Alliansen (ingen nämnd, ingen glömd) företräder en politik som bygger på att Sverige behöver räddas av NATO idag. (Om inte fi har artigheten att anfalla med ett (1) skyttekompani)

Att fortsätta att leva mentalt i 2002 är inget eftersträvansvärt då vi nu behöver sikta på hur försvaret ska se ut 2022. Kära alliansen (och i synnerhet moderaterna) kom in i matchen, lyft blicken, släpp sargen...

Vi lever i en ny säkerhetspolitisk kontext, agera och leverera försvarspolitik därefter!

Carl

Anonym sa...

Staffan,
Heavy Airlift Wing i Ungern som du besökt genomför varje vecka NATOländers uppdrag med svensk personal i besättningen.
Projektet som Sverige är näst största shareholder i styrs dessutom av en NATO organisation.

Steget är kanske inte så stort även om ett NATO medlemskap är mycket mycket mer än bara ett militärt samarbete.

Aviator

Anonym sa...

Nej, vi har frivilligt åtagit oss alla skyldigheter ålagda en NATO-medlem, men avsäger oss alla rättigheter (som vi ändå intecknar som förutsättning för vår säkerhets- och försvarspolitik). Vi hoppas att våra EU-polare, som militärt alla agerar inom NATO ramverk, ska ställa upp om vi behöver hjälp. Själv gör vi allt för att visa att vi försöker smita undan allt obehagligt när vi ändå förmår oss att ställa upp för andra. Vi offrar oss gärna, men absolut inte mer än nödvändigt. Vi slingrar oss gärna och motvilligt. Vad annat än en tvingande försvarsgaranti kan egentligen rädda oss? Svensk politik behöver mer ryggrad och tydlighet, men jag förstår problemet. Vi har avvecklat och valt bort alla medel som skulle kunna sätta muskler bakom en mer självständig politik med ryggrad och pondus. Kvar blir att lisma och smöra för väljare och omvärld. Skämsigt. Jag röstar blankt. En aktiv misstroendeförklaring mot svensk parlamentarisk verklighet, inte för att jag är lat. Ni etablerade yrkespolitiker har låtit ett parti som SD bli tredje största parti. Ni har satt landet i knäna på vår omvärlds godtycklighet. Vet hut!

Staffan Danielsson sa...

Jo du vet hut, utöver att kasta ut fördömanden kunde du kanske stödja mitt och Centerpartiets krav att Sveriges militära samarbeten och hur de bör utvecklas borde analyseras!

Jag tror att det är där som debatten om Sveriges säkerhet i framtiden startar!

Anonym sa...

Att inteckna Nato ingripande med hänvisning till att majoriteten av EU medlemmarna också är Nato anslutna är att dra för långtgående slutsatser. Ett sätt att dämpa en konflikt är naturligtvis att avstå eller avsäga sig inblandning från Nato's sida.Hur det enskilda fallet kommer att gestalta sig utmynnar endast i fruktlösa hypotetiska spekulationer. Slutsatsen från svensk sida torde alltså vara att förbereda sig för att hantera en konflikt utan tydligt stöd från andra.

Anonym sa...

Vad ska/behöver analyseras mer? Ta ställning istället! Ta ansvar! Mitt stöd har centerpartiet förverkat. Kolla opinionssiffrorna. Kanske läge att inse att ni antagligen tolkat centerväljarna fel. Ni övertygar uppenbarligen inte längre. Det är inte Annies fel, det är partiet och dess politik som inte längre har någon riktning. Det började med att ni sålde er till sossarna. Nu har ni sålt er till alliansen och de nya moderaterna. Vad står egentligen centern för? Det nya SD? Att analysera mera? Analysera istället för att prata om det och ta sedan ställning. Bara ett välvilligt tips.

Magnus sa...

Hej igen!
"sannolikheten att EUs länder - och Nato - i en stor militär konflikt i vår region skulle komma Sverige till undsättning, är stor"
Vad bygger Du det antagandet på?

Parallellar Du möjligen med det av Frankrike utlovade stödet till Polen i händelse av krig?

Mvh
Magnus

Anonym sa...

Nej, du Staffan! Du skriver att "vid en stor militär konflikt i vår region skulle troligtvis EU´s och NATO´s medlemmar komma Sverige till undsättning." Jag vet inte om jag har missat någonting här, men vart finns detta avtal om ömsesidigt militärt ingripande om vi skulle bli utsatta för ett angrepp??

Det är just här problemet ligger hos våra försvarspolitiker. Man bygger en försvars- och säkerhetspolitik på förhoppningar och rena gissningar. Detta uttalande tycker jag diskvaliserar dig Staffan D som försvarspolitiker.

Man bedriver inte en seriös försvarspolitik genom att tro på tomtar och troll och gissa sig till saker och ting.

Peter

Magnus sa...

Hej Staffan!
Varför svarar Du inte på mina frågor? Saknas kompetens? Det har jag svårt att tänka mig hos en försvarspolitiker. Har Du inte tid? eller är det futila frågor från en väljare?
För det kan ju inte vara så att Du accepterat en befattning utan att förstå innebörden. Eller hur?
Mvh
Magnus

Staffan Danielsson sa...

Magnus, jag har ju redovisat varför jag bedömer det som sannolikt att Sverige, om en stor konflikt skulle uppstå i vår del av världen, skulle få stöd:

"Skulle det värsta hända och en militär konflikt uppstå i vår region kommer Sverige med all sannolikhet att bli indraget. I ett sådant läge är det Sveriges förhoppning att lika väl som vi kommer andra till undsättning om de skulle drabbas - t ex EUs länder, Norge eller Island - ska vi få motsvarande stöd om vi drabbas.

EU har solidaritetsparagrafer av paragraf 5 karaktär, och snart 22 av EUs snart 28 medlemsländer är också medlemmar i Nato, så sannolikheten att EUs länder - och Nato - i en stor militär konflikt i vår region skulle komma Sverige till undsättning, är stor. För detta talar också det faktum att Sverige har ett mycket strategiskt läge och därför har en stor betydelse som partner i en konflikt."

Anonym sa...

BLA BLA BLA
Om 2 företag konkurerar och det ena företaget har 9 gånger högre lön vad händer???
Det vet alla politiker och det dom gör är att jobba hårt för att vi ska fortsätta konkurera med fattiga länder och vi ska ha en stor löneomställning. Politiker är inte så inkompitenta som dom vill att vi ska tro det är en medveten global politik för att sänka Sverige och EU till samma nivå som dom vi konkurerar med. så vårat enda val är facism en stark ledare och murar det är det enda som kan rädda oss från politikerna. Eller så konkurerar vi och går ned till samma nivå som dom vi konkurerar med vad vill du????