fredag, oktober 19, 2012

Om kyrkklockor och böneutrop på SvD Brännpunkt

Det finns störra frågor att diskutera än böneutrop från moskéer/minareter, men frågan engagerar och har - tycker jag - principiella aspekter. 

När nu frågan aktualiseras, att det första offentliga böneutropet söker tillstånd, kan man reagera på två sätt. Det ena är att detta är inget att diskutera, religionsfriheten gör det självklart att offentiga böneutrop ska få ske, och att lokal miljönämnd fastställer villkoren för hur och när det får ske. Så resonerar ledarskribenter i t ex Aftonbladet, Expressen, och Dagens Nyheter.

Jag kände ändå att frågan behövde analyseras och skrev två blogginlägg, samt debattinlägg i bl a Dagen. Jag länkade på Facebook och det blev en givande dialog med många inlägg. Jag ifrågasatte om politiska, religiösa, ideella och kommersiella budskap allt mer ska föras ut via "det offentliga luftutrummet".

Jag har fått kritik för detta, och det är möjligt att frågan är lika enkel som i ledarartiklarna ovan och att jag är en konservativ bakåtsträvare. Även om så skulle vara är jag säker på att om jag funderar över detta så gör väldigt många människor mer i Sverige detsamma. Och då är det bättre att frågor och funderingar får ställas och diskuteras och redas ut, än att lägga locket på och anse frågan slutdiskuterad innan någon dialog ens hann börja.

Det är mycket möjligt att processen landar i att det är som ledarartiklarna säger. Då tror jag att dialogen varit värdefull under processen dit, och det är bra att frågans lösning har en god och bred förankring. Men, det är klart, det kan också bli så att mina frågor i någon del är relevanta och att dialogen kan ge ett snävare resultat.

Jag är alltså lyhörd, men ställer frågor. Och tycker att det är trist om dessa misstänkliggörs och vantolkas.

Idag lyfter jag fram mina frågor i en debattartikel på SvD Brännpunkt, inklistrad även nedan. Jag ser fram mot en fortsatt dialog kring de frågor jag ställer, gärna i inlägg här på min blogg.
 SvD Brännpunkt
 
Ledarskribenter i både morgon- och kvällstidningar ser det som självklart att muslimska församlingar ska få annonsera sina sammankomster genom regelbundna böneutrop med högtalare över staden/bygden.
Det handlar om religionsfrihet, och om buller som buller, är den enkla analysen.
 Är frågan verkligen så enkel.

Vi är självfallet överens om vikten av demokrati och om religionsfrihet och yttrandefrihet och mötesfrihet osv. Och jag har stor respekt för både kristendomen, islam och andra religioner. Men innebär detta per automatik en rätt att frekvent kalla till bön och predika "eviga sanningar" - åt det ena eller andra hållet - genom utrop med många decibel i ”det offentliga luftrummet”?

Jag är tveksam.


Ska i så fall också annan religiös, politisk, ideell och kommersiell ”propaganda” på samma sätt kunna föras ut genom luften?  Det torde vara frestande eftersom det är en mycket billig informationskanal.
Eller ska just den religiösa marknadsföringen ha en exklusiv förtur till denna marknadsföringskanal?

I så fall, varför, i dagens rätt sekulariserade samhälle?

Innebär religionsfrihet en absolut rätt till frekventa religiösa budskap från olika avsändare genom klockklang och högtalare? Ligger inte i begreppet också en rätt till integritet och rimlig frihet från sådana budskap på dessa påträngande sätt?


Är frågan endast lokal och ska avgöras genom majoritetsbeslut enligt "miljö- och bullerbalken", eller har den principiella aspekter?
Jag tycker den är värd att diskutera principiellt.

Jag är benägen att se kyrkklockors klang som ett historiskt och kulturellt betingat undantag från en huvudregel att vara mycket restriktiv med att ”det offentliga luftrummet” ska användas för allt fler högljudda marknadsföringsbudskap. Skulle likabehandling av religiösa och andra budskap kräva att alltfler sådana tillåts ljuda borde snarare klockringningen inskränkas hellre än att alltfler aktörer tillkommer.


I dagens verklighet torde kallelser till möten av olika slag kunna ske i tillräcklig grad på andra sätt än genom "det offentliga luftrummet".
Staffan Danielsson

riksdagsledamot (C) 
 


 

9 kommentarer:

Unknown sa...

Staffan Danielsson anser att Glassbilens ljud är ”ett historiskt och kulturellt betingat undantag”. Glassbilens ljud är alltså INTE kommersiell ”propaganda”

Unknown sa...

Böneutrop är ett uppenbart ingrepp i människors rätt att INTE bli påtvingade ett budskap. Föreställ dig att ett politiskt parti ringer på din dörr för att presentera sitt budskap. Du säger "Nej tack" och stänger dörren. Dagen efter står de utanför din balkong och basunerar ut sitt budskap i en megafon. Detta fortsätter sedan vecka efter vecka, även fast du sagt nej tack. Hur tror du det skulle kännas?

Den som tvingar sitt budskap på andra människor, visar med all tydlighet att han inte respekterar andra människors valfrihet. Låt oss inte luras, den personen visar att han i grunden har en diktatorisk agenda.

Detta är en av de viktigaste principiella frågorna vi har idag och vi måste sätta ner foten nu OM vi vill behålla våra rättigheter på lång sikt. Principiellt sett bör inget budskap påtvingas någon, oavsett om det sprids via politiska megafoner, minareter eller kyrkklockor. Det är så självklart att man häpnar över att det ens behöver diskuteras.

Magnus sa...

Håller fullkomligt med dig i den här frågan. Stå på dig!
/Magnus

Staffan Danielsson sa...

Jag har fått tre kommentarer, så frågan engagerar nog inte..? Det är en slutsats. En annan är att frågan anses känslig så sansade läsare avstår från att utrycka något.
Jag försöker alltså bana väg för en som jag tycker behövd debatt om frågor som sakligt behöver diskuteras och mogna fram inom ramen för en fortsatt generös migrationspolitik.
Jag uppskattar att SvD publicerade mitt korta inlägg, som ju bidrar till diskussionen. Dock tillät man inga kommentarer, sannolikt efter erfarenheter att tonläget snabbt blir för skarpt.
Dock har nu 334 personer lagt upp debattinlägget på sina Facebooksprofiler, vilket med marginal toppar gentemot de 20-30 senaste brännpunktsartiklarna. Jag tolkar det som att en sansad debatt kan vara behövd i denna kanske lilla men principiellt ändå intressanta fråga.
Och jag är medveten om att en annan tolkning kan vara att det är 334 obalanserade människor som länkat vilket snarast visar att jag gör fel som tar upp en debatt.

Anonym sa...

Jo, frågan engagerar... men ibland tycker man inte man har något att tillägga... Det kanske är fel inställning. Kanske borde man säga klar och tydligt att den dag böneutrop hörs i Sverige, så vill jag inte bo här längre.

Och så undrar jag om det trots allt är kyrkans fel att svenskarna ska vara så förbaskat toleranta och inte klarar av att dra gränser.

Johan J sa...

Det engarerar och jag bryr mig. Men bortsett från att jag inte hört om nämnda moské i vanliga media, så betvivlar jag att någon vågar ta i frågan.

Anonym sa...

Såg din artikel i SvD och ville bara säga tack. Letade sen upp din blogg och kommenterar så här.

Balanserad, eftertänksam, tänkvärd, insiktsfull och troligen helt rätt....friheten från religion och ytterligare nerskräpning av (ljud) miljön väger tyngre än behovet av att låta religionsutövandet höras över nejden.

Men, sen skulle jag vilka lägga in en aspekt till. Det gäller väl inte alla moskéer, men åtskilliga: nämligen de som är finansierade av några av världens värsta diktaturer som t.ex. Saudiarabien. Jag är inte så säker på hur det kan vara en bra idé att stärka deras röst? Vi är väl ändå inte så naiva att vi tror att Saudi inte har inflytande i de församlingar som de betalar för?

Mvh,
KM

Anonym sa...

Frågan engagerar. Men inte i på de platser där man inte får tänka lite friare än att man måste gilla böneutrop för att inte vara islamofob. Det finns mängder med intressanta debatter som förs i chatforum och diskussionsforum, men helst anonymt, titta på tex en riktigt bra tråd om islamister i Sverige: https://www.flashback.org/t1441458

Unknown sa...

Förbjud hellre kyrkklockor, glassbilar och andra som regelbunden för ut sina budskap ljudligt i luftrummet. Har vi inte tillräckligt med buller? År 2013 med internet, telefoner, klockor, tidningar, tv och radio måste vi väl klara av att ta del av relevant information ändå.