söndag, september 16, 2012

Miljörörelsen borde slåss för svensk mat och miljö!

Jag är medveten om att jag i debattartiklar har spetsat till och provocerat Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet, se mina blogginlägg här och här.

Huvudanledningen är denna. Svenskt jordbruk ligger i världstäten vad gäller miljö- och djuromsorg. Ändå har livsmedelsproduktionen minskat med nära en tredjedel på 25 år. Importmaten väller in över landet och har ökat från 25 till nära 50 procent av konsumtionen. Sverige är nu det kanske mest importberoende landet i Europa. Mjölkproduktionen är i kris och produktionen av nötkött och griskött minskade med ca 8 procent under 2011. Detta slår allt hårdare mot kretslopp, miljö och biologisk mångfald  i Sverige. Centerpartiet står på barrikaderna för att stärka hela det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Men var finns SNF och Miljöpartiet, var finns SNFs ordförande Mikael Karlsson? Vem har hört dem belysa detta och gå till storms för att vända utvecklingen? Nej, just det..istället är fokus nästan enbart på den viktiga ekonischen, i Sverige och världen. Att inte se skogen för bara träd, att passivt åse den svenska livsmedelsproduktionens "utflyttning" och importmatens segertåg, att ha fokus på nischen och inte på huvudfåran som dukar under för import....det är det jag kallar hyckleri. Mot jobb och matproduktion och kretslopp och miljö i Sverige., varför? Detta borde Mikael Karlsson svara på istället för att försöka mosa mig.

Jag ska utveckla detta ytterligare i min slutreplik till SNFs Johanna Sandahl och Miljöpartiets Kew Nordqvist på Newsmill.
(Tillagt måndag 17/9: Här min utförliga replik på Newsmill).

Min kritik mot Miljöpartiet – och SNF - är att de inte finns tillsammans med Centerpartiet på barrikaderna för att slå vakt om det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsproduktionen. Man har tyvärr ett alltför ensidigt fokus som i sin radikalitet är kontraproduktivt och skulle öka hungern i världen och driva upp livsmedelspriserna kraftigt. Därtill skulle den svenska livsmedelsproduktionen fortsätta att minska och ersättas av en fortsatt växande import, vilket slår hårt mot kretslopp, miljö och biologisk mångfald i Sverige.

Jag stöder ett fortsatt generöst stöd till ekoproduktionen och önskar den all framgång på marknaden. Men, och det är orsaken till min kritik mot Miljöpartiet och SNF, detta räcker inte till för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i sin helhet, så att det kan stå emot importtrycket och åter börja tillväxa. Det jordbruk som stadigt tappar mark mot importmaten är det moderna miljövänliga svenska jordbruk som står för 95 procent av livsmedelsproduktionen och som ligger i världstäten vad gäller miljö- och djuromsorg. Det jordbruket beskrivs av Johanna Sandahl och Kew Nordqvist som ohållbart och att det utarmar jordens resurser och hotar den biologiska mångfalden. Här skiljer vi oss åt.

Alliansen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson gör olika satsningar, t ex på Matlandet Sverige, för att stärka livsmedelsproduktionen så att den bättre ska kunna konkurrera med matimporten. Jag tror att läget är så allvarligt att ytterligare insatser är nödvändiga, gärna i bred samverkan över partigränser och med handel, industri, konsumenter och organisationer som SNF: Ska svenskt jordbruk kunna klara denna utmaning är det min övertygelse att huvudkraften i ansträngningarna måste inriktas på att stärka konkurrenskraften hos det dominerande jordbruket. Här saknar jag MP och SNF på barrikaderna, ni åser rätt passivt den svenska livsmedelsproduktionens utflyttning och koncentrerar er främst på att öka ekoandelen av den minskande svenska livsmedelsproduktionen.

- Mina debattinlägg syftar till driva opinion för det svenska jordbruket, och för att få till stånd en bred kraftsamling där även MP och SNF ingår. Men denna kraftsamling måste också ha rätt huvudfokus och för att få MP och SNF att vara med och stå upp även för det dominerande svenska jordbruket har jag valt att använda en kraftfull och tydlig argumentation. Jag är beredd att diskutera dessa så viktiga frågor vad gäller mat och jordbruk och livsmedelsförsörjning var och när som helst! Hoppas att debatten ökar liksom den svenska livsmedelsproduktionen och en bred uppslutning bakom den!

................................................

Naturskyddsföreningen och dess ordförande Mikael Karlsson är en viktig miljökraft i Sverige och ofta duktiga på att själva spetsa till, hårddra och förenkla. Man är kanske inte van att själva bli kritiserade, och Mikael Karlsson härsknade till och har sågat mig, och mitt Centerparti,  vid fotknölarna i ett antal korta twittertexter (tweets) under snart en vecka.

Han kritiserar inte bara i sak utan lika mycket i person med dragning åt härskarteknik kan jag tycka.
Och han kommenterar inte det jag brinner för och vill lyfta till debatt, att det svenska jordbruket minskar och importmaten ökar.

Istället twittrar han t ex detta: "Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd

Dagens Danielsson: Centern föredrar giftbesprutning i Sverige före stöd till kvinnor som odlar ekologiskt i fattiga länder. ". Och "Dagens Danielsson: gillar industriländers giftjordbruk mer än ekologiska produkter från fattiga bönder i Syd".
 
Jag provocerade också och får väl tåla det här, även om SNFs ordförande överraskar i sin billiga argumentation...Jag vill ju ha igång debatten om lägets allvar för det svenska jordbruket och om hur vi tillsammans ska kunna ge jordbruket förutsättningar att vända utvecklingen.

Jag ska snart återkomma med några koncentrerade frågor till SNF om hur man ser på det svenska jordbruket, både på det ekologiska och det moderna miljövänliga, och om, och i så fall hur, man vill öka konkurrenskraften så att totalproduktionen åter kan börja öka till gagn för mat och miljö.

Lite beroende på det så överväger jag att åter bli medlem i SNF för att kunna påverka deras viktiga arbete för natur och miljö i den riktning jag tror är bäst. Det borde i så fall egentligen många göra som kan landsbygdens betydelse och förutsättningar.

Men just nu, det ska erkännas, känner jag mig inte riktigt välkommen av Mikael Karlsson.

 


 

 


 

11 kommentarer:

Anonym sa...

Idag handlade jag spansk fläskkarre för 29 kr kg,
benfri dessutom.

Edis sa...

I Sverige så konsumeras 12,5 miljoner ton livsmedel och foder varje år, produktionen ligger på 10,3 miljoner ton. Så vi importerar inte alls så mycket Staffan försöker ge sken av här. De siffror han använder syftar på import och export i kronor och denna stora skillnad beror på att exporten till stor del består av billigt spannmål medans importen består av dyrare produkter som kött, nötter, fett och frukt.

Anonym sa...

Och du som sittande i försvarsutskottet borde slåss för en återuppbyggnad av det svenska försvaret.

/Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Jo, Edis, tycker du inte att vi ska använda vår spannmål och våra betesmarker till att sluta kretsloppen och ersätta den stora och växande importen av brasiliansk oxfilé och danskt fläskkött med nötkött från svenska kor och griskött från svenska grisar?
Dessutom, Jonas 75, skulle ju en ökad svensk livsmedeslproduktione minska landets sårbarhet i kristider genom att vår försörjningsfrmåga ökar!

Anonym sa...

Staffan,

Landets sårbarhet kan inte vara större än vad den är nu.

//Jonas75

Edis sa...

Sydamerika har rätt bra förutsättningar för att producera nötkött, man kan hålla djuren utomhus på gräsbete hela året, och man har ofta stora gårdar där djuren kan slaktas direkt utan behov av transporter. Det är både billigt och har mycket liten miljöpåverkan. Tyvärr så har vi inte riktigt lika bra förutsättningar i Sverige, men önskar man producera mer så måste man få ned produktionskostnaderna. De flesta konsumenter gör trots allt som bograhn ovan.

Eftersom vi varken har egen produktion av handelsgödsel eller egen oljeproduktion för att förse jordbrukssektorn med de ca 300 000 kubikmeter diesel sektorn använder lär vi ändå påverkas av en kris såvida vi inte gör någoting åt detta.

Staffan Danielsson sa...

Hur tänker du nu, Edis? 900 miljoner människor hungrar idag i världen, och 2 miljarder människor fler är vi om några decennier. Skulle Sverige, som har råd, alltså köpa sitt nötkött från Sydamerika och lägga ner nötköttsproduktion i Sverige? Maten blir på sikt dyrare för de som måste köpa den och det öppna svenska landskapet växer igen.

Är detta en grön politik som SNF vill ha den?

Visst ska Sverige och jordens länder göra stortag för att minska CO2-utsläppen och få fram förnybar energi. Visst ska jordbrukets användning av mineralgödsel ske resurseffektivt och visst ska växtnäringsläckaget minineras från både ekologiskt och vanligt jordbruk och visst ska förnybara drivmedel successivt ersätta de fossila.

Handeln med livsmedel blir allt friare i världen, samtidigt som diskussionen ökar om vikten av "närproducerat" som kan öka försörjningstryggheten, sluta kretsloppen och uthålligt använda åkrar och betesmarker till matproduktion. Människor och kommuner i Sverige kan redan idag välja om man vill köpa svenskt nötkött eller brasilianskt.

Jag vill stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft så att fler vill köpa närproducerat från Sverige. Mikael Karlsson kallar vårt jordbruk "giftjordbruk" och verkar förespråka inköp från fattiga bönder i utvecklingsländerna istället...? Är detta en grön livsmedelspolitik som hela SNF står bakom??

Anonym sa...

så att fler vill köpa närproducerat från Sverige?????

Det har iallafall jag inte råd med.

Anonym sa...

Hej Staffan,
jag är en småskalig producent av lamm och nötkött utanför Uppsala. Du har i något inlägg (jag tror det var på Newsmill) skrivit att Sverige har ett mycket starkt skydd för äganderätten. Även Nyamku Sabuni har uttryckt sig i liknande ordalag. Jag undrar hur ni menar då? Starkt i förhållande till andra länders lagstiftning eller? Eller relativt det allmännas intressen?
För mig som markägare är detta mycket viktigare för om vi ska vilja hålla på i framtiden än huruvida vi ska slänga på några nävar NPK eller inte. Eftersom både landsbygds-och miljödepartement leds av C-partister sedan många år tillbaka så är det inte utan att man förundras över hur Naturvårdsverket tillåts agera gällande allemansätt- rovdjur och "miljöhänsyn".

Vore tacksam om du ville ta dig tid att ge din syn på detta.
Vill också ge dig en eloge för att du tar debatten med folk.

MVH

Kristian

Unknown sa...

Att konsumtionen av livsmedel från andra länder än Sverige har ökat sedan EU inträdet är väl helt naturligt. Ett friare flöde av varor och tjänster är ju själva poängen med den större marknaden. Det anses åtminstone gynna välstånd och ekonomisk utveckling (Ewa Björling, ATL). Om konsumenterna föredrar ris i stället för potatis så märks det naturligtvis hos de svenska potatisodlarna. Vägen för det svenska jordbruket är att också utnyttja de möjligheter som den större marknaden ger.

Staffan Danielsson sa...

Hej lammproducent!

Äganderätten är viktig.

vad gäller allemansrätten har jag engagerat mig i den frågan med koppling till bla Mehedeby, och ska bla lägga en motion snart om detta.

jag har skrivit en del på min blogg, t ex här

http://staffandanielsson.blogspot.se/2012/07/kommersialiserad-barplockning-och.html

bästa h.