tisdag, september 18, 2012

Ordf SNF: Sverige bedriver ett "giftjordbruk"

Jag är medveten om att jag i debattartiklar har spetsat till och provocerat Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet, se mina blogginlägg här och här och här.

Jag anser att de passivt åser det svenska miljövänliga jordbruket (i världstäten vad gäller miljöhänsyn och djurskydd) tappa mark medan importmaten väller in över landet till förfång för kretslopp, miljö och biologisk mångfald.

Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, har blivit arg och håller i upprepade twitterbudskap på att attackera mig, och Centerpartiet. Tyvärr diskuterar han inte den sakfråga jag brinner för och vill få upp till debatt, livsmedelsproduktionens utflyttning. Utan istället uttalar han sig fördömande om det miljöinriktade svenska jordbruk som står för 95 procent av livsmedelsproduktionen. Hans, och därmed kanske SNFs (?), uppfattning är att det är ett förkastligt "giftjordbruk".

Är det så SNF ser på det dominerande svenska lantbruket kanske det förklarar deras passivitet när jordbruket nu stadigt minskar och istället ersätts av importerad mat från länder med sämre regelverk för miljöhänsyn och djurskydd?

Jag förstår inte Mikael Karlsson. Hur kan det svenska Naturskyddet bli bättre av att svenska åkrar och betesmarker tas ur produktion medan vi istället köper vår mat från andra länder?

Och jag beklagar hans nedsättande och felaktiga budskap på twitter (två exempel nedan).

Jag möter gärna SNF och Mikael Karlsson till dialog och debatt kring Sveriges och jordens livsmedelsförsörjning var och när som helst, runt om i landet och i Stockholm!


Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson: Centern föredrar giftbesprutning i Sverige före stöd till kvinnor som odlar ekologiskt i fattiga länder.

Mikael Karlsson@OrdfNaturskydd
Dagens Danielsson: gillar industriländers giftjordbruk mer än ekologiska produkter från fattiga bönder i Syd.

 

2 kommentarer:

J.K Nilsson sa...

Det är inte ens smickrande att ha lyckats jaga upp SNF sån intellektuell spänst besitter de att kunna argumentera för alternativ på ett trovärdigt sätt...

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

De bedriver mer ideologi än en genomsnittlig studenkorridor år 1968.

J.K Nilsson