söndag, september 16, 2012

Finskt försvar..,contra svenskt

Det finns en , kanske lite romantisk, föreställning hos en del försvarsvänner att Finlands försvar är starkare än det svenska och att mera uthålligt genom sitt kvarhållande vid invasionsförsvar och värnplikt i fredstid.

Faktum är dock att Sverige och Finland är de två nordiska länder som i procent av BNP lägger lägst andel av sin statsbudget på försvarsanslaget, under 1,2 procent.

Detta faktum har jag lyft fram under flera år som ett tydligt motiv för att försvarsanslaget kan behöva höjas. (Det finns förvisso fler..!). Min kollega Mikael Oscarsson har räknat fram att skulle Sverige öka sin andel till Norges och Danmarks ca 1,5 procent borde budgeten öka med 12 miljarder...

Denna hans precisering ger honom en grön försvarsvänlig markering hos försvarsbloggaren Skipper, med marina kopplingar. Medan jag får dras med en röd tillsammans med mina moderata kollegor i försvarsutskottet..

Nåväl, Finland och dess försvarsbudget. Den ligger nu på runt 19 miljarder kronor i jämförelse med den svenska på runt 41 miljarder. Man står också på 2020-talet inför en anskaffning av nya stridsflygplan.

Höga bedömare inom den finska försvarsmakten ser risker för att invasionsförsvaret och värnplikten kan behöva överges om inte försvarsbudgeten höjs rejält. Nu pågår som bekant dock neddragningar beslutade av det stora regeringskoalitionen med M och S i spetsen.

Finland ser liksom Sverige stora fördelar i ett utvecklat nordiskt försvarssamarbete, vilket ju skulle ge betydande effektivitets- och kostnadseffekter. Problemet är att de nordiska ländernas olika försvarssamarbeten och allianser sätter tydliga gränser för hur långt samarbetet kan sträckas.
Skicka en kommentar