söndag, september 16, 2012

Finskt försvar..,contra svenskt

Det finns en , kanske lite romantisk, föreställning hos en del försvarsvänner att Finlands försvar är starkare än det svenska och att mera uthålligt genom sitt kvarhållande vid invasionsförsvar och värnplikt i fredstid.

Faktum är dock att Sverige och Finland är de två nordiska länder som i procent av BNP lägger lägst andel av sin statsbudget på försvarsanslaget, under 1,2 procent.

Detta faktum har jag lyft fram under flera år som ett tydligt motiv för att försvarsanslaget kan behöva höjas. (Det finns förvisso fler..!). Min kollega Mikael Oscarsson har räknat fram att skulle Sverige öka sin andel till Norges och Danmarks ca 1,5 procent borde budgeten öka med 12 miljarder...

Denna hans precisering ger honom en grön försvarsvänlig markering hos försvarsbloggaren Skipper, med marina kopplingar. Medan jag får dras med en röd tillsammans med mina moderata kollegor i försvarsutskottet..

Nåväl, Finland och dess försvarsbudget. Den ligger nu på runt 19 miljarder kronor i jämförelse med den svenska på runt 41 miljarder. Man står också på 2020-talet inför en anskaffning av nya stridsflygplan.

Höga bedömare inom den finska försvarsmakten ser risker för att invasionsförsvaret och värnplikten kan behöva överges om inte försvarsbudgeten höjs rejält. Nu pågår som bekant dock neddragningar beslutade av det stora regeringskoalitionen med M och S i spetsen.

Finland ser liksom Sverige stora fördelar i ett utvecklat nordiskt försvarssamarbete, vilket ju skulle ge betydande effektivitets- och kostnadseffekter. Problemet är att de nordiska ländernas olika försvarssamarbeten och allianser sätter tydliga gränser för hur långt samarbetet kan sträckas.

12 kommentarer:

Wiseman sa...

Staffan,

Apropå Sverige, Finland, samarbeten och den säkerhetspolitiska utveckling är det intressant att lyssna till Norges försvarsminister Espen Barth Eides tal i Riga i veckan. Börjar ca 15 min in i det övre filmklippet.

http://www.rigaconference.lv/highlights/nato-after-chicago/

Anonym sa...

Ja, vi ligger lägst båda länderna men hur det nu än är så är fortfarande Finland betydligt starkare sett till numerären, det kan du och bnpsiffrorna aldrig förklara bort.

Skipper sa...

Staffan, varför ska vi numera alltid jämföra oss med det land som är "sämst i klassen" för att legitimera politiska nivåns medvetna avvecklingen och nedmontering av Försvarsmakten och svensk försvarsförmåga?

Staffan Danielsson sa...

Jag jämför ju med Norge och Danmark, Skipper! Och har nog banat väg för det t o m.
Men i den rätt allmänna bloggkritiken mot det svenska försvaret framhålls ofta den finska som ett bra exempel. Och jag har all respekt för Finland. Och numerären är förvisso större i antal soldater.
Men det räcker ju inte med numerär i antal soldater, de måste också ha modernt och bra materiel och stöd av t ex ett modernt flygvapen. Annars blir striden svår.

Dessutom så tror jag att det blir svårt att ha råd både med invasionsförsvar och allmän värnplikt och modernt materiel, så jag försvarar ju Sveriges (och de flesta andra länders) inriktning på insats- och frivillighetsförsvar.

Givet det så är förvisso dialogen och debatten om försvarets fortsatta utveckling och budgetbehov angelägen och viktig!

Men

Anonym sa...

Staffan, att ha en betydande numerär kan också ses som en viss typ av kvalitet. Vid en kraftigt försämrad säkerhetspolitisk situation i regionen, så kan man relativt snabbt tillföra modern materiel till en redan befintlig organisation.

Själv så vill jag inte ge upp nuvarande reformarbete riktigt än. Däremot så vill jag vidareutveckla reformen så att den kan leverera det som sägs i regeringsdeklarationen.

Vad beträffar budgeten så ligger den på en skamligt låg nivå för att klara av det som vi säger att vi skall värna om. Det är en omöjlig uppgift att med nuvarande organisation och medel leverera en trovärdig och avskräckande försvarsförmåga. Om vi skall "möta" Rysslands upprustning så MÅSTE antalet förband öka och följdaktningsvis även rambudgeten// Peter

Staffan Danielsson sa...

Visst är numerär soldater en kvalitet. Men den måste balanseras av bra utrustning och materiel.
Och visst kräver reformerna ständigt arbete för att utvärdera, anpassa och förbättra.

Vad gäller budgeten så säger också jag att när omvärldsanalys och andra bedömningar gjorts så talar mycket för att budgeten behöver förstärkas, vi får se.

Anonym sa...

Enligt Östgöta Correspondentens ledarsida 2012-09-07 har den ryska björnen vaknat och rustar så det knakar i grannskapet. De enda som fortfarande sover tungt i sina vinteriden tycks vara svenska politiker.

Vår försvarsförmåga behöver inledningsvis komma i fas med upprustningen och förmågelyftet i vår omgivning, så att vi kan upprätthålla fred och frihet inom Sveriges gränser.

På grund av de senaste årens försummelser, kapitalförstöring och misshushållning med skattemedel behöver Försvars-makten helt eller delvis rekonstrueras och återuppbyggas.

Återuppbyggnaden av vårt nedrivna och skrotade försvar är definitivt inte gratis. För att på sikt komma i fas med utvecklingen i vår omgivning behöver försvarskostnaderna för de närmaste fem åren ökas från nuvarande 40 miljarder SEK/år till åtminstone 600 miljarder SEK/år.

Observera att ovanstående premie för vår försäkring mot ofred och ofrihet kan vara tilltagen i underkant!

Flygsoldat 113 Bom

Skipper sa...

Staffan!

"Vad gäller budgeten så säger också jag att när omvärldsanalys och andra bedömningar gjorts så talar mycket för att budgeten behöver förstärkas, vi får se."

Bra! Fortsätt på den linjen, och framförallt ta ställning. Jag vill tro att du vill se ett starkt försvar.

Snart växlar fyren färg från röd till grön. :-)

Anonym sa...

Genom ett alexanderhugg i svensk byråkrati så skulle stora budgetresurser frigöras. Personella sådana också, även om en betydande utbildningsinsats måste till.

Anonym sa...

Försvarsviljan i Finland hålls uppe genom att man fortfarande minns 2:a världskriget. Alla har någon släkting som stupat. TV sänder dokumentärer om kriget, eller intervjuer med nu levande krigsveteraner som var med. (Jag såg förresten ett sådant där frivilliga från Sverige berättade minnen på finsk tv för ett par år sedan.) Sådana program är obligatoriska på nationella minnesdagar (exempelvis "de stupades dag") Den finska TV-publiken tillåts inte glömma vad den finska självständigheten har kostat.

Anonym sa...

@Skipper - "sämst i klassen"? Du får nog motivera! Vi har varit sams med er i Tchad, Afganistan och Adenviken (och gjort några anspråkslösa tidigare insatser utan er). Vår försvarslösning medger att vi använder en stor del av våra anslag för materielanskaffningar.

Vi hör inte till världens topp-3 vapensmugglare per capita, men ni och flere andra har kört våra vagnar (XA-serien) i insatser. Vi ser vår numerär som ett sätt att upprätthålla en trovärdig förmåga att avvärja hot (dvs göra angrepp olönsamt). Jag uppfattar att dom flesta svenska soldater uppskattar oss och vår lösning.

Lika arbiträrt som du kallar oss sämst i klassen, så påstår jag att det är trevligt med granatkulspruta och några robotar, men lite över 900 rör tyngre artilleri och granatkastare avgör striden. Vilken numerär har ni i pjäser?

Motivera gärna, men kasta inte godtyckligt s**t.

Riksregaliet sa...

Anonym: "Sæmst i klassen" betyder nog låg nivå av BNP och de facto pengar mot tex Norge. Det finska folket har jag stor respekt før "Ni känner mig och jag känner Er". Behöver mer sägas?

Finska XA-vagnar ær av god kvalite och utmærkt før det nordiska sammarbetet, byt ut era BMP-2 mot CV 90 :)