tisdag, augusti 07, 2012

Så kan utflyttningen av mjölkproduktionen hejdas!

Jag har i många debattartiklar och blogginlägg slagit larm om att världens bästa livsmedelsproduktion - den svenska - successivt minskar och istället ersätts av import från länder vars jordar läcker mer till Östersjön och med mindre ambitiösa  djursskyddsregler.

Sverige är nu det land i Europa som importerar mest mat, nära hälften av det vi konsumerar, samtidigt som vi i högstämda ordalag kräver ständigt dyrare särregler för just det svenska jordbruket som då får ännu sämre konkurrenskraft och fortsätter att minska.

Nu uppmärksammas mjölkproduktionens svåra lönsamhetsproblem, som i mycket beror på de allt högre världsmarknadspriserna på spannmål och andra fodergrödor.

Mitt recept på hur utvecklingen ska kunna vändas framgår av bl a detta blogginlägg, med länkar vidare.

Nya riksdagsmål är ett måste, liksom en parlamentarisk ("kris")kommitté och en bred kraftsamling för att vända utvecklingen.

"Fokus i jordbruksdebatten måste nu flyttas till hur den dominerande miljövänliga produktionen - den "konventionella" - ska kunna öka sin konkurrenskraft och vända utvecklingen.

För att detta ska kunna ske måste riksdagens mål för jordbruket omarbetas och fokus riktas på att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i sin helhet. Mål styr och har betydelse!

Utöver detta är en bred kraftsamling från näringen, med stöd av politiker, konsumenter, industri och handel med flera helt nödvändig för att jordbruket åter ska börja växa. Sveriges växande sårbarhet vid allvarliga kriser måste också analyseras.

Jordbrukets konkurrenskraft måste ses över i ett EU-perspektiv vad gäller skatter, kontrollkostnader och ersättningssystem. Eftersom jordbruket krymper bör den beslutade dieselskattehöjningen på över 500 miljoner kronor ses över i en kontrollstation.

För att dessa genomgripande åtgärder ska kunna förverkligas i en samlad livsmedelsstrategi behöver enligt min uppfattning en parlamentarisk kommitté tillsättas.

Lägets allvar kräver detta, och utan en bred samsyn om nya mål och åtgärder torde den negativa utvecklingen vara mycket svår att vända för näringen."tillagt 3 sept, länk till senare inlägg på Newsmill.


16 kommentarer:

Bo Neregård sa...

Utan EU-medlemskap hade inte portugiser behövt flytta ut till Mozambique och den svenska mjölkproduktionen hade inte heller behövt flytta ut.

Staffan Danielsson sa...

Utan EU-medlemskap hade det varit ännu värre för svensk mjölkproduktion, tyvärr. Men Ok, det är verkligen illa nog när produktionen minskat med ca 20 procent sen 1995.

Anonym sa...

Tack Staffan, för ditt ihärdiga engagemang...röstar, trots dina lantbruksfrånsvända kollegor, på Centern

Anonym sa...

Iden med EU är ju att öppna upp handeln mellan länderna på den inre marknaden o se till att de som kan producera en vara till lägsta kostnad får göra det.
Sveriges jordbruk har levt i en egen värld med tullar o med en propagandaapparat som nedvärderat mat från andra europeiska länder - vad är det som objektivt o näringsmässigt som skiljer standardiserad mellanmjölk producerad i Tyskland från standardiserad mellanmjölk från Sverige?? Och vad motiverar att mellanmjölken i Dalarna ska kosta 8 kronor per liter medan övriga EUs konsumenter betalar 4 kronor per liter???

Folkpartist

Anonym sa...

Tack för ditt engagemang i det svenska jordbruket, Staffan. Det är beklagligt att det inte finns fler politiker som bryr sig.

Jag läste i Ystads Allehanda att Lactalis som köpt Skånemejerier har ett avtal med Arla om att följa deras priser, dvs att om Arla sänker priset till bönderna måste Skånemejerier det också. Är det ens lagligt?

Anonym sa...

Såg att LRF kör med sitt gamla vanliga, erbjuder rabatt på ekonomisk rådgivning. När det behövs är BÄTTRE BETALT. Så enkelt är det.
När man ser till EU har det för jordbruket inneburit förmyndarskap under byråkraterna. Även psykisk press. Ingen vet när kontrollanten dyker upp nästa gång och vad hon då hittar på. Tänk även på de som drabbas av återbetalningsskyldighet för bidrag flera år tillbaka till följd av nya påhitt om betesmarker.
Var det detta LRF tänkte sig när dom inför EU-omröstningen skickade ut personliga brev till alla medlemmar med uppmaning att rösta JA?

Magnus Weibull sa...

Ja Staffan du sitter i den ställningen att du kan påverka de övriga i regeringen genom att presentera lantbrukets situation. Vi kan och vill inte inte fortsätta producera på dessa villkor då detta äter upp allt vårt kapital. I förlängningen så blir det en massa gårdar till salu med följd av prisfall på alla fastigheter och hux flux har vi ett gigantiskt problem försämrad säkerhet gentemot bankerna.

Anonym sa...

Svenska politikers betydelse för den här frågan tror jag är rätt begränsad... och det är väl tur det. marknadsekonomi tycks funka. mjölkproduktionens framtid ligger i att vi mjölkbönder bejakar industrialiseringen av vår verksamhet - eller slutar

Anonym sa...

problemet ligger i dåliga avräkningspriser där handeln skor sig rejält.
ta ett typ exempel ägg, obs ca priser 18 ägg från packeriet kostar 15 kr så tar handeln 30 kr
i dom 15 kronorna så ligger foder inköp höna, min lön och förpackningar intransport till packeriet och packeriets kostnader och dessutom så har vi transporterat äggen till butiken
så handeln i sverige skor sig rejält. om vi hade samma marginal som handeln så skulle 18 ägg kosta våra 15 kr +15=30 kr till producent och packeri. och sen lägger handeln till sin sedvanliga 100% påslag så blir priset 60 kr för 18 ägg
mat i sverige är inte dyrt men vinst fördelningen är fel.

vet du vad som en ica handlare har för vinst marginal på en kasse
800%

Anonym sa...

Staffan Danielsson har en mycket rik kunskap och vet vad som behövs. Jag som Cenyerpartist skäms över Sveriges Jordbrukspolitik! Kontakta mig Staffan, på emil.nilsson@centerpartiet.se så ska vi se vad vi kan åstadkomma tillsammans för det är som du skriver nu behövs det ett kraft tag och en kriskommite, där i kommiten vill jag ha vanliga bönder inga förälsat riksdagsledamöter!

Anonym sa...

Kan inte mjölkbönderna klara sig utan hjälp från politikerna?
Då blir det i alla fall vi skattebetalare som i slutändan tvingas betala. Har ni tänkt på det?

MikaelSterner sa...

Det känns ju inte som att en del tidigare affärsfolk i sådant som Kronägg helt tror på idéer inom en global industriell matexport handel plattform Sverige och de belyser också det högre kostnadsläge för produktion som är fallet här. Och det känns väl då som att man får ge upp lite i det globala mat racet och satsa mera på Sverige som sin marknad. Mjölkexport till Kina, det känns faktiskt lite vilt utifrån hur jag avläser de olika debattinläggen som ändå kommer i olika sammanhang och tycks spegla en förståelse av Sveriges grundförutsättningar. Och nej, jag vill inte ha nyliberalism i maten.

Anonym sa...

Frågan är hur dåligt det är i verkligheten. Om det är så dåligt som det gnälls till skulle väl ingen bonde vilja ha mer av det dåliga. Nu finns det knappast någon som säger nej tack till att lägga under sig mera mark och djur.
Det är något som inte stämmer.

Staffan Danielsson sa...

Jag har ju skrivit mycket på bloggen om den allvarliga utvecklingen inom svensk livsmedelsproduktion.

Att Sverige med sina rika förutsättningar för hållbar matproduktion nu importerar mest andel mat i Europa, nära 50 procent, är en skandal. Affärsidén att producera "den dyraste maten" (dvs ligga före i miljö- och djurshänsyn) har uppenbarligen inte lyckats något vidare.

Därför måste man nu vända på alla stenar enligt mitt åtgärdspaket.

T ex är det närmast absurt att riksdagen beslutat att de närmaste åren höja jordbrukets dieselskatt med 500 mkt, trots att dieseln redan är dyrast i EU...

Jag exploderade när Reinfeldt och Borg körde över C i den frågan, men det gick inte att stoppa. Nu driver jag en kontrollstation för att analysera om jordbruket tål denna kostnadshöjning. Svaret torde vara lätt att inse...

Anonym sa...

Staffan - än en gång var o en fårjuslåss vför sin vattvälling - men kom inte o begär en gång till att staten ska stå för fiolerna i mjölkskandalen som Centerpartiet ordnat med det svenska Konkurrensverket - skäms Staffan - du vet mycket väl att Konkurrensverkets uppdrag är att vidmakthålla konkurrensen o inte ge Arla monopol!


Folkpartist

Anonym sa...

Import Staffan är det inte fråga om när vi köper smör från Finland t ex. Vi har én gemensam inre marknad -utan tullar - den ska respekteras även av mjölkbönder!

Jag kan inte tro att svensken inte klafar av att dricka o må bra av mjölk från Tyskland eller Holland - man behöver dessutom bara betala hälften mot i Sverige!! Det finns helt enkelt nör många mjölkbönder i Sverige,

Folkpartist