lördag, augusti 04, 2012

Luftförsvarsutredning - historik och nuläge

Talespersonerna för FP och KD riktar nu stark kritik mot den kommande luftförsvarsutredningen, i ordalag som "science fiction" och "löjets skimmer".

Och visst är tiden efter 2040 väldigt avlägsen.

Det kan vara nyttigt, ändå, att påminna om bakgrunden:

1. De rödgröna fick våren 2011 stöd av Sverigedemokraterna i sitt krav på en utredning kring luftförsvarets utformning på lång sikt. De 4 partierna - S, SD, V och MP - fick majoritet och riksdagen uppdrog åt regeringen att tillsätta en sådan utredning. Allianspartierna motsatte sig en sådan utredning, med motivering att det räcker att försvarsmakten i vanlig ordning tar fram underlag samt att regeringen kommer att föreslå hur JAS Gripen ska uppgraderas.
Den tidigare utredning om luftförsvaret som det hänvisas till tillsattes när regeringen 1967 uppmanade ÖB att tillsätta en myndighetsutredning i frågan, och med direktiven utformade av ÖB.

2. Den 1 dec 2011 gjorde regeringen - och därmed alla 4 allianspartier - upp med S och MP om att Sverige ska leda en av EUs stridsgrupper ( vilket alliansen ville) samt att en luftförsvarsutredning för tiden efter år 2040 ska tillsättas (vilket S och MP ville).

3. I juni 2012 tillsätter regeringen den parlamentariska utredningen, samt fastställer dess direktiv.

4. Den 3 augusti 2012 går så försvarstalespersonerna i riksdagen för FP och KD ut med stark kritik mot att utredningens direktiv inriktas på tiden efter 2040. Kritiken drabbar -utöver självfallet oppositionen som drivit fram utredningen - därmed också regeringen och de egna företrädarna i regeringen.

5. Jag redogjorde i ett blogginlägg den 1 dec 2011 för den träffade uppgörelsen. Centerpartiet stod bakom den när den gjordes, och vi står fortsatt bakom den idag.
Skicka en kommentar