söndag, augusti 26, 2012

JAS Gripen igår, idag och imorgon.

Jag har fått ett femtiotal kommentarer på min blogg kring JAS Gripens uppgradering. De flesta är upprörda över regeringens besked om att uppgradera 40-60 JAS Gripen och tillskjuta 300/200 mkr mer till försvaret. Det borde varit 80-100 plan som uppgraderas och regeringen borde öka försvarsbudgeten med 1-2 miljarder, eller mer, verkar dessa kommentatorer mena.

Wiseman kommenterar, liksom Skipper och Väpnaren och Cornucopia och Gripen News.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiserar starkt uppgraderingsbeslutet, inte minst Peter Rådberg (MP) som brukar ta ut svängarna ordentligt, nu med orden "krascha försvaret" (Och då menar han inte sitt eget partis långsiktiga mål att banta försvaret med 8 mdr kronor från förra mandatperioden, eller kravet på att spara 2 mdr på ett bräde i årets budget..)

Socialdemokraterna gillar ju den svenska försvarsindustrin, och försvarsutskottets ordförande Peter Hultkvist är tydlig i SvD. Liksom Sverigedemokraterna, som har stora men orealistiska budgetutrymmen.

Inom alliansen, då? Jag minns väl diskussionerna i förra försvarsberedningen år 2008, då FP drev på för att det räckte med 48 JAS Gripen E/F (ungefär).  Sedan ändrade man sig till att 100 plan fortsatt behövdes, men att motorn då måste vara "svensk". Övriga partier var 2008 inne på 60-70 plan, medan Centerpartiet höll fast vid dåvarande numerär. Kompromissen blev formuleringen att antalet stridsflygplan skulle minskas " i väsentlig grad"...

Nu är vi där, och alliansens besked om 40-60 plan JAS Gripen E/F innebär att ambitionerna sänkts ytterligare. Här spelar säkert finansdepartementets överväganden en roll.

Jag kommer att verka för att åtminstone 60 plan uppgraderas, samt att man noga överväger övergången från C/D till E/F och kan behålla en del C/D längre för bättre flexibilitet. Detta ger också utrymme för att följa omvärldsutvecklingen det närmaste decenniet och ökar handlingsfriheten.

Visst ger det faktum att Sverige är ett av mycket få länder i världen som har kompetens att utveckla och tillverka stridsflygplan stora spinoffeffekter för vårt högteknologiska kunnande och för mängder av civila spjutspetsföretag och jobb.

Avgörande för att Sveriges försvar behöver ha ett starkt flygvapen är dock självfallet behovet av den förmågan med tanke på vårt geostrategiska läge och på vikten av luftherravälde vid framtida konflikter, lika väl som under 1900-talet. Vid utformningen av vårt försvar spelar också utvecklingen i vår omvärld och våra militära samarbeten stor roll, vilket försvarsberedningen verkligen behöver analysera mycket noga.

Tillagt 26 aug:

Johan Victorin på Försvar och Säkerhet (Krigsvetenskapsakademien) gör en saklig analys, här.

I ett tidigare inlägg citerar han en rapport om kostnaderna för olika stridsflygplan.:

En hyggligt objektiv rapport med bäring på svensk försvarspolitik landade igår. Det är ansedda IHS Jane's som gått igenom driftkostnader för moderna stridsflygplan i väst, här omskrivet av Stratpost.com.

Resultatet är en triumf för Gripen. Genom att gå igenom kända affärer och olika fabriksuppgifter samt Jane's egna bedömningar har olika flygplans kostnader per flygtimme räknats ut. Gripen (Bedömt version C/D) betingar en kostnad på 4700 USD per flygtimme jämfört med närmsta konkurrent F-16 med motor Block 40/50 som slutar på 7000 USD/timme.
Gripens europeiska konkurrenter Rafale och Eurofighter Typhoon ligger på 16500 resp. 18000 USD/flygtimme enligt analytikernas beräkningar. Driftmässigt är F-35 (Joint Strike Fighter) en rysare på 21000/31000 USD i timmen enligt Australiens flygvapen/US Navy projektioner. "

Tillagt igen 26 aug:

Läsvärd analys i DN av FOI-analytiker.


 

19 kommentarer:

Wiseman sa...

60 flygplan löser inte uppgiften luftherravälde när det gäller ett område så stort som Sverige. Man ska vara mycket glad om det löser uppgiften lokal luftöverlägsenhet i en begränsad del av landet.

Påminner åter om Försvarsmaktens analys som presenterades på Folk och Försvar i våras: 60-80 flygplan är ett absolut minimum för att under en vecka kunna försvara Sverige mot ett begränsat angrepp.

Staffan Danielsson sa...

Jag instämmer i att intervallet 40-60 är lågt och lägre än både ÖBs bedömning och försvarsberedningens analys från 2008.

Jag kommer ju att verka för nivån 60 plan och även för att en del C/D-plan kan finnas parallellt en längre övergångsperiod, vilket ökar handlingsfriheten beroende på omvärldsutvecklingen.

Sverige förmåga på flygvapenområdet måste alltid ställas i relation till utvecklingen i närområdet, inte minst Ryssland och i Norden, samt på hur Sveriges militära samarbeten sker. Detta är mycket viktigt för försvarsberedningen att analysera, och jag hoppas att man inte kommer att skygga för det.

STAGECOACH sa...

Upprördheten gäller inte bara antalet plan och antalet pengar.

I grunden handlar väldigt mycket om kommunikation. Väver man in det i sin kontext, med allt som alliansens företrädare skriver, säger och kommunicerar - Karin Enström, Cecilia WIdegren, du, Allan Widman, Anders Borg med flera, med flera - så kännetecknas det hela av otydlighet, kortsynthet och många gånger en lek med ord.

Jag får en känsla av att detta inte är på allvar för många av er. Ni ser ett år i taget, kanske mandatperioden ut, och för er handlar det istället om makt. Att sitta kvar, satsa på de saker som den stora massa vill, och att hålla de flesta lite lagom happy.

Innerst inne tror jag du inser att detta inte är good enough. Synd bara att du inte vågar bryta partimönstret.

Anonym sa...

Som Wiseman säger var ju Försvarsmaktens egen bedömning att det behövs MINST 60-80 flygplan. Dom frågar inte efter mer än så eftersom dom själva vet att det är totalt orealistiskt i nuvarande debatt att få fler än så. Ändå ger regeringen ett ännu lägre besked...

Jag håller med STAGECOACH att det inte bara är antalet flygplan och den pinsamt låga höjningen av försvarsanslaget som gör folk upprörda. Ni politiker leker så mycket orden och verkar inte ta det seriöst. "Försvar i balans" är det nya "beredskapen är god". Den insatte fattar att det inte har någonting att göra med förmåga utan bara att budgeten inte spräcks.

Staffan du är en av försvarspolitikerna med bland annat Allan Widman som man faktiskt har lite hopp för. Däremot verkar moderatparet Widegren och Forsell vara försvunna i Reinfeldts & Borgs värld. Även om många kommentarer har negativ ton osv så fortsätt vad du gör. Vi uppskattar trots allt ditt bloggande och kommenterande väldigt mycket.

Man kan säga vad man vill om nu varande storlek på försvaret men att inte ens ha tillräckligt med pengar till den nuvarande organisationen gör att man blir riktigt besviken. Med några miljarder mer per år PLUS rätt finansiering till gripen-projektet så hade jag varit nöjd. Det hade gett oss en stadig grund att i framtiden öka raderna i PRIO eftersom vi har alla förmågor och kompetenser i bra skick.

Du får gärna också i framtiden förklara hur Sverigedemokraternas försvarsplaner inte går ihop ekonomiskt.

Skipper sa...

Bra att du tar debatten Staffan.

I den här frågan känns det som om ni enbart leker med siffror lite godtyckligt. Antal flygplan och antal miljoner hanteras på samma sätt som om set vore antalet tjänstebilar som ska anskaffas till Tillväxtverket.

Det duger inte!

Säkerhets- och försvarspolitik ska baseras på sakliga analyser av omvärldsläget här och nu samt vilken militär kapacitet som finns i vårt närområde. Inte på hur mycket pengar som finansdepartementet och Borg kan tänkas avsätta för att gjuta lite olja på vågorna i debatten.

Gå samman med Widman och Oscarsson och bryt Det nuvarande riktigt dåliga mönstret i försvarspolitiken. Moderaterna med Widegren och Forsell i spetsen har vi redan gett upp hoppet till. De är bara marionetter med tilldelade manus och färdiga uttalanden.

J.K Nilsson sa...

Att behålla C/D bidrar inte till flexibilitet. Tvärtom de kräver bland annat en mer utbyggd basstruktur än E/F för att kunna användas. Att välja att använda båda typerna parallellt blir att välja det sämsta ur två världar. Dels en fördyrad flygplanpark men också krav på den dyrare infrastrukturen för den billigare flygplantypen.

Bara jag får någon ordning på kartsymboler någon gång så kanske jag kunde göra mer pedagogiska inlägg på min blogg.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Men helt klart är att vi är tvungen att i TU JAS, på F7 och på FMTS måste ha flygplan av typen av C/D för att uppfylla våra exportåtaganden.

Men då talar vi om en flygplanflotta som närmar sig 100 individer varav vi i förbandstjänst har tillgång till 20 till 30 stycken.

Jag tycker det känns som om ni i Alliansen inte ser till den stora overhead vi tvingas ha för flygvapnet genom exportansträngningarna och ett eget flyplan. Fps förslag på 48 flygplan är patetetiskt, det kan vi knappt stödja exporten med.

J.k Nilsson

Anonym sa...

Det är med Rysslands kraftiga militära upprustning som den här upprördheten skall ses Staffan.

Vad är en orealistisk budget Staffan? Vem bestämmer vad som är orealistiskt?

Vi har i dag den lägsta budgeten i norden med den minsta arme´n, minsta flottan och snart det minsta flygvapnet. Detta om något är orealistiskt Staffan.

Det blir nog tyvärr Sverigedemokraterna i nästa val som det ser ut. Tragiskt men sant// Peter

Staffan Danielsson sa...

Sverige har den största försvarsbudgeten i Norden! Men som andel av BNP ligger vi och Finland i botten, runt 1,2 % medan Danmark och Norge ligger runt 1,5-1,6 %.

Natoländernas snitt är runt 1,5 %, målet 2,0.

SDs budget är helt orelistisk genom sina resonemang om invandringens kostnader vilket ger luftpengar som bl a avsätts till försvaret.

Teknikens utveckling och kostnadsfördelarna med samarbete och specialisering gör att "alla" är för ett ökat samarbete på försvarsområdet mellan de nordiska länderna. Problemet är att våra olika militära samarbeten här sätter upp betydande restriktioner. Detta behöver analyseras noggrant vilket jag menar måste göras av försvarsberedningen. Därför tar de partier som ev kommer att motsätta sig detta på sig ett stort ansvar, jag hoppas så inte sker.

Anonym sa...

Kom inte och prata om ansvar när du vill halvera flygvapnet Staffan, det är inte seriöst.//Peter

Signatory sa...

Det är bra att du engagerar dig Staffan men vi vet nog alla att det spelar väldigt liten roll vad någon säger förutom Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Det är mycket allvarligt att Sveriges säkerhet i princip helt kontrolleras av dessa två herrar.

På sin höjd kan partiledarna för KD, C och Fp samt S påverka besluten en aning.

Vi försvarsbloggare, FM och engagerade riksdagsmän som uttryck oro har aldrig någonsin fått gehör från regeringen. Det var illa även innan Alliansen men nu är det helt stängda dörrar.

Man kan ju betänka också att Gripen-systemet ger ett budgetplan. Det är billigt jämfört med utländska alternativ. Det gör det hela ännu mer pinsamt för regeringen att man inte ens då finner det värt att skrapa ihop pengar till en försvarsmakt som kan utrusta och bemanna flyg, marin och arme'.

Alliansen har varit och är förödande för Svensk militär förmågeutveckling, militär forskning och även militär export på lite längre sikt. Det funkar inte längre att sälja ut Förvarsmaktens "övertaliga" materiel.

Nu får det banne mig ske ett uppryck! Staffan om du verkligen bryr sig om landets säkerhet så är det dax att nu gå från ord till handling och ta upp det här med din partiledare. För en försvarsberednings rapport kommer ignoreras precis som den alltid görs - på gott och ont.

/ Signatory

TRIDENT sa...

"Sverige har den största försvarsbudgeten i Norden! Men som andel av BNP ligger vi och Finland i botten, runt 1,2 % medan Danmark och Norge ligger runt 1,5-1,6 %"

Jag vill minnas att Sverige är det till både yta och folkmängd största landet i norden...

...men efter som sanningen verkar töjas bortom bristningsgränsen av allianspolitiker vet jag inte om min uppfattning stämmer med den som florerar i regeringskansliet och på försvarsdepartementet....

Så det finns kanske en anledning till att Sveriges försvarsbudget i kronor räknat ska vara större än grannländernas...

...såvida nu inte något annat tolgförts...

(Tolgföra innebär att med en dåres envishet upprepa direkta osanningar i hopp om att de till slut ska tas som en sanning)

Jag tycker dessutom att det är att böja sanningen bortom bristningsgränsen att argumentera som du gör - det är fullt i klass med Johan Forsells påstående att försvarsanlaget varit oförändrat under alliansens tid vid makten.

Jag antar att du har faktaunderlag för ditt påstående att "SDs budget är helt orelistisk genom sina resonemang om invandringens kostnader vilket ger luftpengar som bl a avsätts till försvaret."

Du får gärna länka till det underlaget som påvisar att SD:s resonemang är felaktigt - om inte annat så för att döda den debatten en gång för alla....

...för du har väl torrt på fötterna?

Anonym sa...

Staffan angående SD:

Det är inte så gigantiska belopp som SD har tänkt satsa på Försvarsmakten som du verkar få det att låta som. Men visst är det mycket mer än era 300 miljoner!

Ja, det stämmer att Sverigedemokraterna vill spara in mycket på invandringen och ja vi vet inte hur mycket det kan bli eftersom ni politiker inte vågar räkna ut hur mycket det kostar. Nej juste Sverige tjänar ju på det. Men om vi lägger invandringen åt sidan just nu så vill ju faktiskt SD även gå ut ur EU som bara det tar cirka 30 miljarder per år. Sen har vi biståndsröran som också är tiotalsmijarder, du kanske kan den siffran bättre.

Nej du Staffan nog finns det gott om pengar att hitta till Försvarsmakten. All politik handlar om prioriteringar. Det är trist att man kan spendera cirka 100 miljarder per år på invandring, EU, bistånd men Försvarsmakten får hela 300 miljoner extra. Jobb, industri mm är ju också på tapeten just nu. Då är det underligt att Försvarsmakten som myndighet och försvarsindustrin inte får större satsningar än så här när det är en av våra största industrier och arbetsgivare.

jan-olov sa...

Staffan

likt flera andra kommentarer så inger du en del hopp ja instämer.
Jag anar också en inlindad kritik mot regerings 40-60 plan. Det är bra speciellt med hänvisning till din not från finansdepartementet.

Du för ofta helt korrekt en resonemang koplat till våra nordiska grannländers BNP/Capita till försvar.
Bör det då inte få mer genomslag än 3000,300,200,200 milj 2013-2016?
Vi talar ju om tredje decimalen i förstärkning.
Vad säger din partiledare, finansminister Borg och Statsminister Reinfelt när Ryssland höjer med 53% från 2012 nivå till 2015 ?
Vad säger dom när Ryssland deklarerar att 2000 flygplan och helikoptrar inom den ryska miltäreformen skall anskaffas+ 200 transportflygplan?Eller ytterligare 26 brigader ?

Vad säger dom?Berätta för oss på denna blogg. Vet de överhuvudtaget om detta?
Förstår dom vad 40-60 flygplan kan göra? Har du förklarat detta för din partiledare?

Om Allan Widman,Mikael Oscarsson,Cecilia Widegren,Peter Hultqvist,Torbjörn Björlund,Peter Rådberg samt Mikael Jansson råkar läsa detta så kan ni svara vad era respektive partiordföranden tänker göra åt detta elände genom kommentarer på denna blogg.
Staffan är säkert en generös människa och låter er komma till tals här:-)

mvh/jan-Olov

Magnus Redin sa...

Att beställa 40-60 Gripen E är jättebra, problemet är att det inte verkar vara en del av ett arbete för att förstärka försvarets förmåga att hantera att vi har ökande osäkerheter i vårt närområde och globalt.

Epoken med nedrustning och avspänning efter Sovjets sammanbrott och kalla krigets slut är över. Nu har vi terrorismparanoia, dålig ekonomi som bryter ner västländers politik, klimatförändring, resurskriser, ökande rysk despotism som stödjer sig på militära rustningar och världens största diktatur Kina hyllas för sin ekonomiska framgång.

Vi behöver återigen få försvaret att fungera och göra det kostnadseffektivt, systematiskt och helst ihop med våra grannar.

Det borde behövas en omedelbar investering i luftvärn, förslagsvis samma system som Norge och Finland har.

Att ha två förband för krigsflygbaser är patetiskt, det räcker knappast med Gripen E:s längre räckvidd för att kompensera för detta och det dröjer innan Gripen E levereras. De rörliga flygbasförbanden måste bli fler, lågtrafikerade civila flygplatser bör förberedas för att ta emot dem och en mycket god bonusnytta blir att vi får en förmåga till en kontinuerlig insats utomlands vilket passar bra med flygstridskrafter som Sveriges flaggskepp.

Både fler krigsflygbaser, att behålla fler Gripen C längre, köpa Gripen E och utveckla nya taktiker som utnyttjar nya tekniska möjligheter är sätt att förstärka försvaret.

Att skrota det vi har för att få råd med nästa generation när det vi har i dag är för lite hjälper inte! Samma sak gäller att stänga flottiljer.

Apropå gripenförsäljningar är de en anledning till att F7 finns kvar, jag hoppas den verksamheten utvecklas vidare. Jag hoppas även att Danskarna gör det som ger mest försvarsförmåga per peng och köper Gripen och då får vi en anledning till att behålla F17 och samköra oss dagligt. Vi borde även utöka samverkan i norr med F21.

Och för guds skull starta inga flyttkaruseller som äter kapital, tid och utbildad personal!

Anonym sa...

Staffan du har helt rätt att Sverige har störst försvarsbudget i norden räknat i siffror men som sagt inte i BNP. 2011 var den nere på 1.15%. Man kan dock inte bara sluta här utan måste komma ihåg att Sverige är ungefär dubbelt så stort till ytan, har större befolkning, är inte med i NATO. Till det att vi faktiskt också utvecklar vårat eget stridsflyg som är det billigaste av dom alla.

Det är lite märkligt att vi är ett så stort land (jämfört med grannarna) och har relativt bra ekonomi i dessa tiden men har ändå inte råd till mer än 40-60 nya gripen.

Gustav , ingenjör sa...

Jag är ingenjör, men jobbar dock inte i en sådan forskningstung branch som stridsflygplanstillverkning. Och något som det ofta/alltid talas om när JAS är på tapeten, är den oerhörda samhälls nyttan i spinoff effekter. Då utvecklingen ligger i teknikens framkant. Något som jag instämmer i men.. Det är alltid försvarets budget som ska ta hela kostnaden. Om nu nyttan är så stor som alliansen + (s) anser varför bidrar inte då Näringsdepartementet med medel? IG JAS (dvs den "första" utvecklingen) genererade mer än vad det kostade, dvs vinst för staten. Men för försvaret var det en gökunge, som åt upp medlen för de andra fågleungarna. Inte ens en gedigen beväpning har försvaret råd med! Vad var det som köptes 200 st RB99 till lika många plan?

Regeringen ställde upp med 4 miljarder i lån till ett dödsdömt företag, men kan bara skjuta till 0,3 miljarder till landets försvar som de tvingar att köpa "närproducerade stridsflygplan". Samma flygplan som de anser är otroligt viktiga och bra för svensk högteknolgisk industri.. Bisarrt är bara förnamnet.

Nåväl 2025 kommer försvaret se ut som idag, 40 miljarder per år samma utrustning undantaget nya flygplan för FV dock samma beväpning. Och en Big Mac & Co. kostar 150kr..

Anonym sa...

Hej Staffan. Kollade upp det där med (Sd). De vill ha 100 E/F plan. Enligt insatta bedömare är det ju ett minimum för att kunna försvara vårat territorium. Om det är så illa ställt med ekonmin i landet att vi inte klarar att upprätthålla ett försvar så måste ju naturligtvis detta prioriteras före områden som invandringskostnader och bistånd.

Ingen skulle väl privatekonomiskt skänka pengar till välgörenhet om man inte hade pengar till hemförsäkringen???
Alliansen prioriteringar är ju helt obegripliga.
MVH

Anonym sa...

Jag tror inte på att SD har orealistiska budgetutrymen. Eftersom ni kommit med en massa nys tidigare tror jag att det ni säger om SD också är nys.