lördag, augusti 25, 2012

Bra alliansbesked om JAS Gripen och höjd försvarsbudget!

Alliansens 4 partiledare ger idag klara besked om JAS Gripens uppgradering och om en därtill kopplad höjning av försvarsbudgeten idag på SvD Brännpunkt!

Sveige ska anskaffa 40-60 JAS Gripen.

Och försvarsanslaget höjs med 300 miljoner kronor 2013 och 2014, därefter med 200 mkr.

Det här är bra besked från alliansen, inte minst för mig och Centerpartiet som sedan länge argumenterat i båda dessa riktningar.

Partiledarna redovisar motiven för att Sverige ska fortsätta att basera sitt  moderna flygvapen på ett uppgraderat JAS Gripensystem som kan mäta sig med utvecklingen i vår omvärld

"Ett alternativ vore att köpa in flygplan från annat land. Denna möjlighet har analyserats. Analysen visar att det som är mest effektivt ur flera aspekter är att tillsammans med Schweiz anskaffa nästa generations Jas Gripen. Vi får därmed ett av världens mest moderna stridsflygplan till ett bra pris."

Beslutet baseras självfallet på försvarets behov men har också viktiga spin off-effekter.

"Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga, men också positivt för svenska jobb, svensk export och svensk forskning och utveckling. Försvarsindustrin, inklusive underleverantörer, sysselsätter dessutom i dag upp emot 100 000 personer i Sverige. Produktion sker på ett 70-tal orter i Sverige, bland annat i Linköping, Karlskrona, Karlskoga och Örnsköldsvik."

"Utvecklingen av svenskt stridsflyg har inneburit mycket för svensk forskning. Forskningen har gett upphov till kontinuerlig teknikutveckling och innovationer som idag har civila tillämpningsområden. Vidareutvecklingen av Jas blir särskilt viktig för svensk strategisk forskningskompetens och spjutspetsteknologi. Sverige kommer fortsatt att vara ett av få länder i världen med kapacitet och kunnande för produktion av kvalificerade stridsflygplan. "

Med detta förslag i regeringens höstbudget är jag övertygad om att det finns goda förutsättningar för ett brett stöd i riksdagen.

Sverige har idag ca 100 JAS Gripen C/D. Försvarsmakten  har genom ÖB efter mycket ingående analyser bedömt behovet av ett modernare stridsflyg som angeläget och har föreslagit att 60-80 JAS Gripen E/F ska anskaffas.

Regeringen har, säkert efter en intern dialog, nu landat i intervallet 40 till 60 plan och en därtill kopplad höjd försvarsbudget på flera hundra miljoner kronor. Siffran 60 är alltså gemensam för både ÖB och regeringen och jag hoppas att riksdagens kommande beslut kan landa där någonstans.

Min förhoppning är givetvis också att detta viktiga regeringsbesked ska kunna bädda för att ytterligare länder väljer samma framtidsinriktade lösning för sina flygvapen som Sverige och Schweiz. 

74 kommentarer:

Smörjaren sa...

Vi behöver även robotar till jasarna, flygbaser, luftvärn och personal.

Smörjaren sa...

Vi behöver även robotar till jasarna, flygbaser, luftvärn och personal.

TRIDENT sa...

"Och försvarsanslaget höjs med 300 miljoner kronor 2013 och 2014, därefter med 200 mkr."

Det är ju för f...n inte ens felräkningspengar!

Ska vi gissa på att summan totalt är vad ett halvt flygplan kostar - så hur ska återstående 39,5-59,5 flygplan finansieras?

Sen har vi ju en matierielstock inom marinen och markförbanden som även den behöver omsättas....

Dagens besked visar snarare på alliansens totala ointresse för landets försvars och säkerhetspolitik. Nu försöker man släta över de senaste åren av vanskötsel och lögner - och det man anslår är inte ens felräkningspengar.

Hade försvarsanslagen räknats upp med inflationen med 2006 års anslag som utgångspunkt hade försvarsanslaget idag legat på 55-60 MILJARDER kronor - och att då skjuta till 300 miljoner är patetiskt.

Alliansens trovärdighet inom försvars och säkerhetspolitiken har nu förflyttats till den negativa skalan!

Anonym sa...

Trident har rätt.

Den omtalade försvarsanslagshöjningen är en rökridå för de som inte fattar vad försvarsmateriel kostar. ETT modernt stridsflygplan kostar ca 1 miljard.
Ni politiker är ett gäng lögnaktiga, manipulativa j-vla muppar. Så fruktansvärt trött på er.

Anonym sa...

Total skandal!
Vilken smörja, fy fan!
Alliansen har alltid snackat om Sveriges stora flygvapen när vi jämför oss med andra nordiska länder, detta då som ursäkt får en minimal flotta och skrattretande liten arme. Nu har alliansen även löst det, flygvapnet blir minst i Skandinavien.
Ökat försvarsanslag Staffan? Du bara måste skämmas när alliansen partiledare påstår det. 300Msek ska alltså fullt ut ge oss 40 JAS E/F? Vem försöker ni lura?

Mår illa efter att ha läst er debattartikel. Fy!

/Jonas75

Anonym sa...

Det här måste vara ett skämt, eller???? Det innebär en nedskärning av flygvapnet med ca 50%???!! Detta kan ju inte stämma, det måste vara en delserie vi pratar om eller?? Om nu detta stämmer, står centerpartiet bakom dessa nedskärningar?? Anser att det är viktigt att få besked av dig Staffan innan valet 2014.// Peter

Anonym sa...

Detta är ingen höjning av försvarsanslaget, vem försöker ni lura?

Anonym sa...

Hej!

Nu måste jag ta två djupa andetag för att lugna ner mig!

Detta är i praktiken en halvering av flygvapnet från den mycket låga nivå vi befinner oss på idag, hur i h-vete tänker ni?

Carl

jan-olov sa...

Tänker ni er en high low mix alltså behålla totala antalet nuvarande flygplan och deluppgradera 40-60 av dem eller?

Om regeringen menar 40-60 som slutmål så säger jag att det är ansvarslöst när du veta att antalet moderna flygplan UTÖKAS i vårt närområde.
Vi behöver alltså göra TVÄRTOM utöka antalet JAS divisioner.
Kanske en mix av C/D och E/F.

Anonym sa...

jag gillar inte tonläget men instämmer fullständigt med föregående inlägg. Nu får ni politiker sluta tramsa med försvarsfrågan. På vilka grunder kan våra luftstridskrafters volym halveras? Hur kan medel som knappt täcker kostnaden för en enskild flygplattform påstås vara en förstärkning av försvarsbudgeten. Det är patetiskt hur svensk säkerhet hanteras av dagens generation politiker...man tror knappt sina öron.

Jag är urborgerlig men känner mig tvungen att rösta på de j-a sossarna i nästa val för att få ett regimskifte till några som förr åtminstone visste vad de höll på med innan de blev dryga och självgoda. Nu har högern blivit en populistisk lobby för latte-drickande stockholmare i yngre medelåldern med en verklighetsuppfattning som slutar kring Södermalm och ev. poppar upp igen i Bryssel. Vad har hänt med svensk politik och svenska politiker? Är detta konsekvensen av att politiken blivit ett alldeles eget yrke med ämnet politikens utövande och personlig karriär långt viktigare än några obskyra sakfrågor?

Anonym sa...

Amen!

Som svar till ovan.

Håller med fullständigt, var inte så säker på att få min röst heller.

Anonym sa...

Wow, Staffan, alliansregeringen höjer försvarsanslaget från 1,2 % av BNP till hela 1,201 % av BNP, dvs. avrundat blir det så mycket som 1,2 % av BNP. Det börjar närma sig t.ex. det minimum 2,0 % av BNP som NATO kräver av sina medlemmar. Borg har verkligen spenderbyxorna på. Skönt att se ett sånt ansvarstagande från er. Nu kan ÖB inte bara uppgradera sitt flygvapen till modern standard utan också klara IO 14 till 2019 OCH han har fått extra medel för att omsätta sin åldrande flotta av armé- och marinmateriel. 300 miljoner, det räcker väl till en ny stridsvagn per år ungefär. Vilken köpfest! ÖB hoppar väl av glädje över er välvilliga generositet.

Anonym sa...

Med ökningar av denna dignitet, så kan ju alliansregeringen göra hela 100 beslut om förstärkning av försvarsbudgeten och 100 positiva utspel i media innan man når 1,3 % av BNP! Innan man nått våra nordiska grannars nivå på 1,5 resp 1,6 % av BNP så har man setts i media 300-400 gånger. Vad är väl det om inte bra politik?

Anonym sa...

Denna "satsning" på försvaret är ett hån mot mig som väljare.

Finns det någon blockpolitisk överrenskommelse om att lämna WO på den säkerhetspolitiska arenan?

Anonym sa...

Håller med föregående inlägg till 100%, va fan sysslar ni med egentigen inom borgerligheten. Har ni fullständigt tappat fattningen eller är kunskapsnivån och naiviteten verkligen så här låg. Med nuvarande försvarspolitik så bjuder ni ju in sverigedemokraterna helt och hållet. Vad finns det för alternativt att lägga sin röst på om man vill ha en seriös försvarsplitik? Är ju samma syltryggar från höger till vänster. Pinsamt och ta mig fan rättning i leden och gör det jobb som faktiskt förväntas av er och visa ansvar för landets försvar. Vad har hänt med moderaterna egentligen och vad sysslar de andra småpartierna med? nickedockor till Borg?

Anonym sa...

@anonym
Problemet är att alliansregeringen kanske orkar med något enstaka försvarsrelaterat utspel per år. Det skulle betyda att med dagens regering får vi vänta till bortom år 2312 innan vi en är uppe i samma nivå av finansiering som våra grannländer. Medlemmar i NATO skulle vi kunna bli kring år 2712. Det är kanske den typen av långsiktighet som förklarar våra politikers intresse för utredningar om framtiden bortom deras egen pension?

Men visst, tack Borg för slantarna. Ni sparade lite festbudget på tillväxtverket och tänkte att de kan väl ÖB få. Han verkar ju behöva lite uppmuntran. Det är väl tanken som räknas.

Staffan Danielsson sa...

Jag noterar inlägg i olika tonläge.

Det är positivt med besked om att regeringen vill köpa 40-60 JAS Gripen E/F, liksom att mer pengar tillförs försvarsanslaget.

De som förväntat sig betydligt mer, i båda avseendena, är kritiska, naturligen. De som inte velat satsa på E/F överhuvudtaget, är rimligen också kritiska.

Jag kommer som redan sagts att arbeta för nivån ca 60 plan. Den kommande övergången från C/D till E/F kommer att behöva planeras över tid. C/D och E/F kommer alltså att finnas sida vid sida, och jag kan tänka mig alternativ där en del C/D kan göra nytta långt fram i tiden.

Som alltid är det omvärldsutvecklingen som utifrån den lagda basen kan föranleda justeringar. Utgångspunkten är dock att det finns en bra bas, och det är bra att regeringen idag givit besked om sin linje i denna fråga.

Anonym sa...

Staffan, om du uppfattar mer än ett tonläge, så har du nog missat ironin i några av inläggen... Tonläget är entydigt och budskapet samstämmigt. Detta duger inte! Det är inte bra för att det hade kunnat vara sämre. Om jag vill ha en glass som kostar 10 kr, så blir jag inte gladare för att jag hittar 3 kr i plånboken istället för en krona.

Anonym sa...

Är så trött på alliansens j....a lögner.. vi har dubbels så stort flygvapen, som ni alltid har sagt.. nu har ni fixat det minsta... hur ska ni hålla 4 divisioner samt utbilda och prova och allt ni gör på endast 40-60 gripar???

Nej nu räcker det.. sossarna har bättre förstånd än ni.
Tack o hej alliansen

Anonym sa...

Staffan, har du funderat på vilket tonläge som alliansen använder mot sina kärnväljare?

Anonym sa...

Bra utövande av politik är tydligen enligt den samlade yrkespolitiska kåren, att kompromissa och nöja sig med tre kronor för att sedan i samförstånd låtsas äta glass och se nöjda ut. Då kan man åtminstone bli återvald och uppbära fortsatt lön om tillräckligt många väljare trodde att man faktiskt hade ätit en glass. Alltså handlar det inte om att äta glass på riktigt, utan om att övertyga sig själv och omgivningen om att den imaginära glassen man inte åt faktiskt smakade bra. Förvirrande för alla utom politiker.

kriesse sa...

Om detta slutar med att svenskt flygvapen endast har 40 gripar är det katastrof, minst sagt. Det blir svårt att sedan ducka och säga att vi minsann har ett prima flygvapen när norrmännen flyger omkring i FLER F-35or.

En halvt OK lösning hade varit 60 nya gripar och sedan uppgradera befintliga 40 C/D till en C/D+ standard. Vi kan inte ha färre än 100 på vårt geografiska område, det går bara inte. Speciellt då med förhållandevis små enmotoriga flygplan.


Pinsamt att man sedan kallar 300 miljoner kr en ansvarsfull anslagshöjning...

Tror nog att det tyvärr blir sossarna även för mig nästa val för det här går bara inte längre.

Anonym sa...

Hej Staffan!
Snälla svara på frågorna ovan.
/Orolig och förvirrad väljare

Anonym sa...

ja man är minst sagt förvirrad och orolig..
så ja svara gärna på frågorna.

Staffan Danielsson sa...

Vilka frågor? Att det borde vara 80-100 JAS Gripen E/F i försvaret?

Någon hotar att i protest mot alliansen rösta med socialdemokraterna. Valet är fritt, men när S-V-MP gick till val 2010 skulle försvarsbudgeten skäras ned med 2 miljarder kronor..

Anonym sa...

Ja, eftersom motståndarna skiter i svensk säkerhet lika mycket som alliansen, så är det ingen risk för den politiska karriären att vara lika oseriös. Vi har förstått hur politiken fungerar. Det gör oss inte mindre oroliga.

Anonym sa...

skulle gärna vilja vete hur det är tänkt att göra med ALLA kanske 60st (om vi har tur) , ska ni fördela dom direkt på dom 4 divisonerna så dom finns tillgängliga. alltså 60 plan som på kort varsel kan lyfta. eller ska ni som nu har runt 25% av griparna för utbildning osv av alla gripen andvändare också? då är vi nere på 45 eller i värsta fall 30 gripar.
tack på förhand

Anonym sa...

Huruvida man industripolitiskt satsar på JAS eller hur många flygplan man borde satsa på är egentligen en underordnad fråga. Det som upprör är den fullkomliga oförståelsen för magnituden av den underfinansiering som FM står inför. Det som upprör är hur ett nålstick som saknar all praktisk betydelse för FM som helhet, förutom att det sannolikt innebär en halvering av luftstridsförmågan samt fortsatt stor underfinansiering på längre sikt, utmålas som något bra och betydelsefullt. Ni påstår er gotta på glassen som ni köpt åt väljarna, men i verkligheten står ni med händerna tomma, slickar i luften och har inte ens vett att förstå att ni borde stå framför fönstret, sukta efter glassen och fundera hur den ska kunna bli er.

Anonym sa...

enda trösten vorre om ni uppgraderar C/D verisonerna och kör E/F och C/D+ så vi uppnår runt 100 gripar.. då Marinen är totalt utan LV så borde väl ändå vårt flyg va starkt?

chris sa...

Alltså Staffan, det många frågar sig är varför omvärldssituationen,dvs Rysslands stora upprustning (igår sa de att de skulle fördubbla flygvapnet). Deras upprustning är tänkt att vara klar runt 2020-25, samma tid som Ni vill skära ner på vårt flygvapen. Det är ingen som förstår varför? Varför skär ni ner då andra upprustar? Det man heller inte förstår är varför det är den industriella delen som verkar ligga till grund för beslutet snarare än vårt lands försvar och omvärldssituationen, det framgår väldigt tydligt av artikeln, varför är det så? Och sen, de pengar ni skjuter till är på långa vägar otillräckliga, IO14 är fortfarande ofinansierat mm, hur har ni tänkt det egentligen? Är hela er tanke att lämna Sverige oförsvarat? Nå, här har du några frågor!

Anonym sa...

Börjar luta åt smyginträde i ryssland istället...

Anonym sa...

Jag skulle hellre rösta på rödgrönt alternativ som redovisar öppet att man lägger ner försvaret, än de lögner om förstärkning av försvaret som du Staffan och övriga i alliansen står för.

Summa sumarum blir alltså att Sverige kommer ha kraftigt reduserat sitt flygvapen år 2025 sammtidigt som Ryssland kraftigt har ökat sitt!!!!??? VAD ÄR FEL I HUVUDET PÅ ER. HAR NI DRABBATS AV KOLLEKTIV DEMENS, ELLER? FY F.....N SÅ JÄVLA FEGT..//Peter

TRIDENT sa...

@ Staffan Danielsson

Tycker du inte att det hela är pinsamt?

Du och dina kollegor i alliansen försöker ljuga väljarna fulla och påstå att försvarsanslaget inte minskat under er tid vid makten, att försvarsförmåga och beredskap är god och att ekonomin i FM är i balans.

Det är en lögnaktig illusion som inte ens min femårige son skulle gå på.
Tros du verkligen att röstboskapen - förlåt - väljarna är korkade?

300 miljoner!

Det är som sagt inte ens felräkningspengar! Det är väl en summa som man kan trixa med bokföringsmässigt vid årsbokslutet för att frisera röda siffror till svarta.

Personligen så hade jag skämts för att kalla det för ökade försvarsanslag!

Din kollega i moderaterna, Johan Forsell, som påstår sig vara civilekonom utbildad på handels har försökt sprida samma lögner som du gör - och han är inte ensam bland lögnaktiga allianspolitiker.

Personligen tycker jag mig skönja ett mönster - upprepar man en lögn tillräckligt många gåner kan den ju till slut tas för en sanning...

Är det det som är strategin? Ljuga svenska folket fulla och hoppas på att det ska tas för en sanning?

Avslutningsvis en fråga:

HUR SKA RESTERANDE 39,5-49,5 FLYGPLAN FINANSIERAS ENLIGT DIG?

Skipper sa...

Staffan, det här är riktigt, riktigt dåligt. Att du framställer dagens "goda nyhet" i positiva ordalag är för mig obegripligt. Beslut om anskaffning av E/F är bra- JA. Men att numerären är för liten, att FM redan innan är ofinansierad och att det ekonomiska tillskott som regeringen så generöst skjuter till enbart räcker till att betala ET HALVT FLYGPLAN är en skandal utan dess like.

Vilka vill ni föra bakom ljuset? Naiva väljare?

Du vet bättre än så här Staffan, det vet jag. Du föll nog bara in i den allmänna alliansglädjen. Nej, gör om och gör rätt.

En annan fråga: Vad hände med begreppet "Analys först, utgift sen". Som framförallt din kollega Widegren kört med i ständiga utspel?

Nu känns det mer som "Fastställd utgift utan analys".

Jag är mycket oroad och besviken!

Anonym sa...

men till pensionärerna har vi inte 2,3 miljarder !!

Anonym sa...

Nä, men vi lägger inte heller dyra pengar på att renovera köket i ett ruttet hus med fallfärdig grund som står osäkert på sluttande lerjord och kanske, kanske inte, rasar imorgon. Först säkrar vi grunden.

Staffan Danielsson sa...

Skipper, jag står fast vid att det är positivt att regeringen enats om att 60, hoppas jag, JAS Gripen ska uppgraderas samt att man skjuter till mer pengar till försvaret.

Att beskedet kommer nu i höstbudgeten beor ju på att riksdagen förväntar sig att regeringen i närtid preciserar JAS Gripensystemets utveckling genom uppgradering. Detta beslut är ju också en av utgångspunkterna för Luftförsvarsutredningens kommande arbete.

När försvarsberedningens och andra analyser så småningom är klara får vi se hur försvarsbudgeten i sin helhet kommer att se ut för åren efter 2015. Jag kvarstår vid min bedömning att det bl a kan landa i att budgeten bör ökas.

Anonym sa...

Staffan, vilken flygflottilj tänker alliansen lägga ner?

Skipper sa...

Jag instämmer helt i att set är BRA att regeringen beslutat om E och kanske F? Men det är fortfarande stor skillnad på 40 och 60 fpl.

Jag skulle gärna önska att du kommenterar de faktum att de pengar som regeringen nu så generöst utlovat enbart räcker till att betala 0,5-1 flygplan av totalt 40-60st.

Hur ska resterande flygplan finansieras och hyr ska Fm övriga verksamhet bortom 2015 finansieras?

Skipper sa...

Beklagar stavfelen här ovan. Får skylla på lite telefon...

Anonym sa...

Av dagens cirka 100 jas är väl max 60 förbandssatta? Mao: om FV består av 60 jas framledes - ska antal förbandssatta jas-plan vara 20 st? (resten åtgår till utveckling och utbildning åt exportkunder). Jag är mkt förvånad över ungefär allting i detta. Vem är det som bestämmer? Är det någon som överhuvudtaget tänker?

Staffan Danielsson sa...

Skipper, jag får hänvisa till försvarsministern. Kostnaderna för gripensystemet ligger i storleksordningen 3 mdr per år de närmaste 30 åren. Tillskottet tillsammans med de kostnader som redan ligger i försvarets ramar ska nå upp till denna nivå.

Anonym sa...

Kostnaderna för det nya planet?

Totalt räknar försvarsministern till ca 90 mdr under de kommande trettio åren!
Det vill säga tre mdr per år!
(Verkligheten brukar bli en annan och betydligt högre siffra)
Av dessa tre mdr kompenseras FM med ett tillskott av ca tvåhundra miljoner per år!
Resten av pengarna skall tas inom ram??!
Eftersom dessa pengar inte finns inom ram blir det en minskning av disponibla pengar inom FM.

Minskningen till försvaret är lite större än socialdemokraternas två mdr per år!

Det tvåhundra miljonerna får väl, dessutom som alliansen påpekar i sitt pressmeddelande, ses som ett industri och marknadspolitiskt stöd tll de uppräknade företagen och orterna?

Det helt nya plan som skall byggas behöver också en beväpning och infrastruktur!
Ytterligare pengar som måste tas inom ram = ytterligare totalminskning av disponibla pengar i budgeten?

Tyvärr Staffan, i verkligheten har alliansen i princip halverat flygvapnet och styrt om betydande belopp från försvaret till bl.a. arbetsmarknadsåtgärder.

Den totala nedskärningen överstiger med råge socialdemokraternas två mdr per år.

Jag hoppas att ni förstår att FM inte kommer att klara detta utan stora uppoffringar och nedskärningar.

En gris är en gris hur mycket ni än pyntar den. Vem försöker ni lura?
Är du själv lurad eller spelar du bara med i bedrägeriet?

Sedan kan jag inte förstå hur ni politiker kan besluta om inköp av materiel i detta ärende när ni inte kan besluta, eller ens ha en åsikt, om något annat innan alla analyser och utredningar är färdiga??

Teaterdirektören.

Anonym sa...

Den här meningen säger väl allt!?

"Med det här beslutet skingrar vi också den osäkerhet som funnits gällande vår förmåga att finansiera vårt försvar."
Alliansledarna

Självinsikten är nere på noll!
För de som har lite kunskap i ärendet är meningen trots allt lite rolig.
Jag tror inte att någon med lite insikt är det minsta osäker längre.
Du kan kanske se vad jag menar i kommentarerna till ditt inlägg?

Teaterdirektören.

Anonym sa...

Det är ju tur att den samstämmiga bristen på bifall och ivriga hurra-rop kan bortförklaras med att vi alla som kommenterar troligen är rättshaverister och kroniska gnällspikar. Tänk om vi vore fullt normalt funtade och initerade människor som är seriöst bekymrade om utvecklingen inom försvar och säkerhet. Men, så illa kan det ju inte vara. Mer troligt att vi är mobbande troll hela bunten.

Anonym sa...

Jag tycker det är bra att det blir en vidareutveckling av gripen systemet. Vilket jag tror de flesta kritiska instämmer i.
Med en utveckling så har vi möjlighet att trots utspelet med 40-60 plan anskaffa fler om den politiska viljan finns i framtiden.
Var medlem i moderaterna förut, när Mikael Odenberg avgick läste jag på och blev chockad över vad som hade hänt med försvaret.
I min besvikelse så gick jag med i SD.

Skipper sa...

@Teaterdirektören

"Med det här beslutet skingrar vi också den osäkerhet som funnits gällande vår förmåga att finansiera vårt försvar." / Alliansledarna

Riktigt skön humor de har de där Alliansledarna!

Anonym sa...

Jag hoppas herr Danielsson skärper tonen mot regeringen och sitt eget parti och vill ha en större höjning av försvarsanslaget.

1. JA, det är bra att ett beslut om en ny version av Gripen kommer men är 40-60 flygplan den totala mängden regeringen har tänkt satsa eller är det delserie 1? Ingår båda E/F eller är det bara den ensitsiga E? Satsar man även på F?

2. Ökade anslag är varmt välkommet till försvaret men 300 miljoner mer per år kommer knappast göra någon skillnad. Det behövs flertalet miljarder i tillskott endast för nuvarande insatsorganisation.

3. Stridsflyget är ett av alla system i luftförsvaret. Det brukar till och med politikerna hålla med om. Men trots det så har man inte hört något om luftvärn, utbildning, basering, beväpning mm. Hur kan man å ena sidan påstå sig ha koll på att det är ett system av system men å andra sidan skita i resten av systemen och endast ta hänsyn till ett av dom (stridsflyget)?

Till alla er som vill rösta på ett försvarsvänligt parti kan jag rekommendera Sverigedemokraterna. Läs på deras hemsida och bloggen http://lantvarnet.wordpress.com/ PS: dom bits inte.

STAGECOACH sa...

Visst syns det att Staffan kämpar med att få båten att flyta. Jag tror i ärlighetens namn inte att han har haft hela bilden klar för sig innan detta beslut togs, vilket i sig är anmärkningsvärt, och en del av kommentarerna klarar han inte av att bemöta. Det behövs en teflonpanna av Widegrens kaliber för att hantera det som skrivs.

Intressant är att glaset fylls på - många droppar små. Det finns mycket som talar för att C kommer att göra ett rekorduselt val. Annie kommer inte att fixa detta. Visserligen är försvarsfrågan en liten fråga för svensken i gemen, men det enda parti som tjänar på detta elände är Sverigedemokraterna.

Anonym sa...

Man häpnar! Det är rätt uppenbart att alliansen bara haft affären med Schweiz i fokus när de tog detta beslut. Ett beslut som verkar vara taget av finansministern utan inblandning av någon med kunskaper om försvarsfrågor.

För några månader sedan konstaterade jag att min röst i nästa val inte kommer gå till Moderaterna. Detta blogginlägg med all dess högmod och floskler har fått mig att inse att ännu ett parti i alliansen har bränt sina skepp!

Anonym sa...

Nu är det slutgiltigt bevisat:
I Sverige finns endast ett (1) politiskt parti kvar att rösta på:
SD SVERIGEDEMOKRATERNA

Anonym sa...

Det är ju lite otur för sittande regering att det är under deras mandatperiod som nedrustningen av Försvarsmakten når vägs ände. Det finns inget mer att spara på eller effektivisera, utan de gravt allvarliga konsekvenser som ÖB öppet redovisat. Tar vi bort en förbandsplattform så försvinner en viktig operativ funktion, t.ex. hela luftvärnsförmågan (som idag är så urvattnad att den operativt mest har ett symbolvärde). Reducerar vi flygvapnets volym så går det från en hjälpligt användbar operativ förmåga till något som bara kostar mycket men tillför noll operativt värde för uppgiften nationellt. Att inte vidmakthålla dagens lilla förmåga, vilket kräver förnyade utvecklingssatsningar, innebär de facto att landa i så undermåliga operativa förmågor att hela driftkostnaden blir till pengar i sjön. Att bara satsa för att vidmakthålla befintliga förmågor innebär de facto en nedrustning i förhållande till omvärldsutvecklingen. En nedrustning från nivåer som knappt klarade gårdagens hotbilder. Allt detta skulle vara tydligt när en försvarsberedning med omvärldsanalys genomförts. Vi som är initierade ser det utan behov av en utredning. Nu möts vi av politiker och lekmän som inbillar sig att de har fattat ett bra beslut utan att bry dig ett skit om kvaliteten på beslutsunderlaget. Det ligger sittande regering till last att de suttit så länge vid makten och aktivt valt bort att i brett parlamentariskt samförstånd följa och informera sig om läget vad gäller svenskt försvar och svensk säkerhet. De väljer ideligen att bereda och fatta beslut utan att inhämta underlag från de som har insyn, samt avstår ideligen från att låta granska och förankra sina beslutsavsikter. Skyll er själva om ni framstår som lekmän och klåpare. Det är inte dagens krokodiler, primitivt tänkande, hårt skinn, stor käft och små öron, som behövs inom försvarspolitiken utan en helt annan kategori av ledare.

Anonym sa...

Notera att den mesta kritiken sannolikt är riktad mot moderata försvarspolitiker. Staffan får tyvärr stå som målvakt för att han har en blogg, sticker ut hakan och skriver om väsentligheter samt tillåter kommentarer. Det ska han ha all heder för! Sedan är han förstås en av den regerande alliansens försvarspolitiker och borde kunna ta med sig budskapen till deras gemensamma arbete.

Notera också att ingen verkar kritisera satsningen på JAS. Detta handlar om den större frågan.

Anonym sa...

I ett alliansfritt Sverige skulle du få min röst, Staffan. ;-)

Anonym sa...

Håller med! Fd moderat

Anonym sa...

Kan bara instämma med föregående talare. Visst, det är en fin gest att satsa - i sammanhanget småpengar - på försvaret, som under decennier svultits ut av såväl vänster som höger. Men det är inte mycket mer än en gest.

Det försvaret behöver är en rejäl översyn och modernisering, och med det menar jag inte, enligt nyliberal nomenklatur effektiviseringar och förbandsnedläggningar, utan kraftigt ökad försvarsbudget, i storleksordningen miljarder.

Jag har sympati för de kompetenta försvarsvänner i såväl alliansen som oppositionen, det är inte lätt att bedriva försvarspolitik i ett land där politisk och offentlig vilja saknas för detta. Men det är att skjuta sig själv i foten att applådera över kosmetiska ingrepp.

De enda partier med en verklighetsförankrad försvarspolitik idag är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. För att citera en ofta förekommande åsikt, "Bygg upp rejält, annars kan vi lika gärna lägga ner skiten".

Att stå och stampa på samma ställe och långsamt svälta ut vårt lands sista livförsäkring är skamligt.

Tack för en i övrigt bra blogg.

//Öschötte

Anonym sa...

Jag håller med om att Staffan får ta emot kritiken, fast den egentligen är riktad mot moderaternas svek i försvarsfrågan.

All heder åt dig Staffan då du tillåter kommentarer på din blogg.

Till de moderata företrädare som läser detta: 300 miljoner är kaffepengar i sammanhanget, skärp er!

Gustav, ingenjör sa...

Inflationen var förra året ca 2% vilket motsvarar ca ~400 miljoner kr för försvarsmakten som har en budget på ca 40+ miljarder. 40-60 flygplan gör Sverige till det sämsta flygvapnet i Norden.. Dock har vi till skillnad ifrån våra grannar inget luftvärn värt att nämna..

Men det finns dock någon form av galghumor att alliansen framställer en ökad budget som inte motsvarar inflationen. Och en halvering av flygvapnet efter 2020 som "stora satsningar.."

Det finns nog sekter som har mer självinsikt än alliansen.

Hur blir det med de övriga materiel anskaffningar som skjutits upp pga politiker som inte kan se längre än 4år framåt? Det kommer behövas många miljarder i klumpsumma för att kompensera tidigare tragedier ifrån finansdepartement..

Förövrigt ska du Stefan ha en eloge för du tillåter och svarar på kommentarer som dina inlägg genererar.

Gustav, ingenjör sa...

Sorry, Staffan ska det vara (skyller på autostavnings funktionen).

Per A. sa...

"Valet är fritt, men när S-V-MP gick till val 2010 skulle försvarsbudgeten skäras ned med 2 miljarder kronor.."

De rödgröna hade knappast infört det på tok för dyra yrkesförsvaret.

Hade man dessutom avvecklat Afghanistaninsatsen, vilket är troligare med de rödgröna än med er, så hade man kunat spara 2 miljarder per år och ändå fått en större uteffekt än idag.

Anonym sa...

Är inte insatt i försvarsfrågorna. Men hör ryssarnas språkbruk, beteendet mot andra länder och ser hur de vrider tumskruvarna på oppositionen. De rustar för krig. Ett försvagat USA gör mig orolig. Och ledarna i EU har visat sig totalt odugliga när det gäller.

Därför måste egna försvaret byggas upp ordentligt över hela linjen. Till varje pris innan det är för sent.

Anonym sa...

Jag uppskattar att borgarna håller i pengarna.

Anonym sa...

Var nu inte elaka med Herr Danielsson, han måste precis som FML tänka på att han vill behålla jobbet när han öppnar munnen i offentligheten. Lägg till det att Herr Danielsson är så kallad lekman och därför inte egentligen förstår det han kommenterar utan endast rapar ur sig partiets språkregler.

Anonym sa...

Jag är också duktig och håller i mina pengar. Har slutat betala alla försäkringar vilket sparar många tusenlappar i månaden. Helt onödiga utgifter dessutom. Har kostat jättemycket i flera år och jag har aldrig behövt använda en enda av mina försäkringar. Totalt bortkastade utgifter.

Föreslår att brandkåren läggs ner också. Finns väl ingen vettig som vill ha bränder och olyckor. Brandkårar kostar bara massa pengar och gör ju inget vettigt mesta delen av tiden. Sitter bara och väntar. Bättre om de används hela tiden så att de gör någon nytta.

Tack borgarna för er klarsynthet och er ståndaktighet mot den slösaktiga oppositionen. Ni kan ju så mycket om allt! Inspirerad ska jag inte slänga bort någon onödig tid på att rösta på er heller. Bättre att göra något användbart med min tid.

Anonym sa...

"...De enda partier med en verklighetsförankrad försvarspolitik idag är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. För att citera en ofta förekommande åsikt, "Bygg upp rejält, annars kan vi lika gärna lägga ner skiten"...

//Öschötte"

Nu har du nog fått det på bakfoten. Miljöpartiet vill på sikt lägga ner det militära försvaret och är garanterat det riksdagsparti som i nuvarande budgetförslag vill ta bort flest miljarder från Försvarsmakten. Du har dock rätt i att Sverigedemokraterna är mest försvarsvänliga av alla!

Mvh

Anonym sa...

Jag måste tyvärr sälla sälla mig till skaran och säga att jag inte är imponerad. Vi har inget försvar i dag! Vad alliansen har uppnått under sin tid som styrande är överbelånade svenskar och ett kollapsat försvar. Vad var baktanken med detta?
Stefan

Christian W sa...

Varför säger folket att de ska rösta på sosseriet?
De vill skära ner lika mycket som Alliansen.

Det finns ETT trovärdigt alternativ för den försvarsvänlige; Sverigedemokraterna.

joners sa...

Jag gillar dej Staffan. Jag ska faktisk rösta på centern nästa val får man åtminstonde fester för pengarna och ett topp försvar (på pappret ) det blir schysst att skryta med i Bryssel.
Du är f*n sten hård trots alla MÖPAR som skäller så är du så duktig om läser upp alliansens positiva manus.

Alliansen gick in i valet 2010 med att säga att försvaret skulle va och bli topp modert. De röd gröna skulle skära ner bättre de än att kasta pengarna på skit som inte kommer funka när vi behöver det.

Anonym sa...

jonerss: Centern vill inte ha ett toppförsvar på pappret utan ligger i ganska bra linje med övriga alliansen. SD är tyvärr enda riksdagspartiet som faktiskt vill satsa på försvaret. Dom övriga bara daltar runt och snackar miljonbelopp när det måste tillföra minst flera miljarder för att bara upprätthålla nuvarande organisation.

Ni som läser här och vill rösta på ett försvarsvänligt parti kolla åtminstone upp Sverigedemokraterna. Gå bara inte direkt till sossarna och tro det blir bättre. Det borde ni ha lärt er från förr...

Anonym sa...

Snälla, sluta propagera här för SD. Man väljer inte parti på en enda fråga. Att vara MÖP och engagerad i svenskt försvar och säkerhet betyder inte att man är intolerant och främlingsskygg. Sverige och svenska värden, som är värda att försvara, inkluderar också en generös flykting- och invandringspolitik. SD är ett enfrågeparti och det blir vi påminda om regelbundet i media när dess företrädare glömmer bort att visa upp en polerad fasad i det offentliga rummet.

joners sa...

Förlåt mitt oförstånd ironi framgår inte så lätt på Internet.
Så jag ska va tydlig.
De första om centern ironi ( vill inte ha fest för mina skattepengar när jag inte äns är bjuden )
De sista om alliansen inte ironi.

joners sa...

De var tyvärr ironi. Förlåt ...
SD ser jävligt bra ut på papper men är bara en polerad yta och har usel människosyn.
Moderaterna var försvarsvänliga till valet 2010 och de var ju lögn.

Anonym sa...

SD ser inget vidare ut på papperet, klarar inte att hålla en polerad fasad och bygger sin politik på en taskig människosyn. Att utlova guld och gröna skogar om försvaret är inte mer seriöst än övriga klåpares inlägg i debatten. Sverige behöver inte försvarsvänliga politiker, vi behöver politiker som är kunniga och engagerade inom området försvar och säkerhet. Några få må vara engagerade, men det är långt från kunnigheten hos forna tiders riksdagar. Vi har en annan politisk adel idag med fokus på helt andra kunskaper och färdigheter. Att roa varandra med skvaller och fnitter på twitter verkar t.ex. vara väldigt viktigt inslag i yrkesrollen idag. Varför undrar ni över bristande respekt från valmanskåren? Ni försöker inte ens framstå som att ni tar er uppgift på allvar. Era utspel håller inte ens för granskning av en normalbegåvad väljare. Respekt bör vara ömsesidig. 300 MSEK skulle vara ett seriöst påslag för att finanseiera utveckling och anskaffning av nytt stridsflygplan så att ÖBs ramar ska räcka till allt annat? När ÖB själv redovisat öppet en mkt större underfinansiering redan utan att beakta kostnaden för nytt stridsflyg? Seriöst? Ni kan inget och litar inte på ÖB. Det är ingen bra kombination. Ni vet inte om ÖB är saklig eller saltar. Antingen lär ni er om sakfrågorna så att ni kritiskt kan förstå och granska myndighetens underlag, eller så tillsätter ni en ÖB som ni litar på. Jag misstänker att detta riktar sig mer till moderaternas partikansli än till regering och försvarsdepartement. Nu krävs en rejäl uppsträckning. Svensk säkerhet kan inte vara en lekstuga!

Anonym sa...

Tycker den här bloggen är ett exempel på att vi behöver andra ledartyper idag. Ledare som inte saknar ryggrad som inte fegt räddar sitt egna skinn i första hand.

Läs Bo Pellnäs i SVD idag.