torsdag, juli 19, 2012

Ta ansvar för bärplockarlägren i Mehedeby!

Jag har skrivit om de många bulgarer som på inbjudan av Bergviks skog, Tierps kommun och Polisen "vildcampar" längs några skogsvägar vid E4an norr om Tierp.

De sanitära förhållandena är oacceptabla, tillgången till bär är begränsad och många har begränsade ekonomiska resurser. Ortsbefolkningen oroar sig för detta, badplatsen är överansträngd, soptunnor gås igenom och det har skett stölder. (Ouppklarade).  Samtidigt rapporteras nu om någon konfrontation mellan svenska ungdomar (kanske) och boende i något läger.

Jag menar att vaktslåendet om den svenska allemansrätten kräver respekt för den från alla som utnyttjar den. Ju fler som kommer hit allt längre ifrån, ju viktigare är det att t ex bärplockning sker i ordnade former, där i första hand bäruppköparna tar sitt ansvar men givetvis även andra berörda enligt ovan. De problem som nu uppstått kan föranleda en diskussion kring allemansrättens gränser och hur den ska utnyttjas när alltfler från andra länder vill utnyttja den kommersiellt.

Vad gäller lägren vid Mehedeby tycker jag att det aktuella skogsbolaget tillsammans med kommunen snarast ska se till att de som man inbjudit till lägren har tillfredsställande förhållanden, både sanitärt och ekonomiskt. Eller att de anvisas andra tältplatser med erforderlig standard. Annars riskerar både bärplockare och ortsbefolkning att drabbas. Och självklart ska polisen informera om och upprätthålla en god ordning!

3 kommentarer:

Anonym sa...

DE GAMLA SVENSKARNA – VÄRLDENS HÅRDASTE OCH OMÄNSKLIGASTE FOLK

• ”UTKASTAD UR SVERIGE – TORTERAD I NATT – Den flyktingpolitik som Sverige bedriver är hård, hänsynslös och omänsklig. Den måste förändras i grunden.” (Flyktingbloggen 2012-02-26.)

• ”EN HÅRD FLYKTINGPOLITIK – Gång på gång kommer uttalanden som visar hur svensk flyktingpolitik ofta präglas av en hård och inhuman hållning, trots officiella försäkringar om motsatsen. - - - Den moraliska kompassen snurrar vilt och skulle göra svensk flyktingpolitik lätt skrattretande om det inte vore så allvarligt.

Socialdemokraterna och moderaterna har i riksdagen under ett antal år gått samman och tillsammans försvarat de inhumana dragen i flyktingpolitiken trots hård kritik från övriga partier. Men med maktskiftet och det ökande inflytandet för liberala krafter över regeringspolitiken borde det vara läge att dra igång en rejäl kampanj för omläggning av flyktingpolitiken.” (Ola Nordebo, politisk chefred., Västerbottens-Kuriren, 2007-08-22.)

• SVERIGE BEHÖVER EN MER HUMAN ANHÖRIGINVANDRING” (Benny Lindholm, f.d. migrationsdomstolen, Flyktingbloggen 2012-02-29.)

• ”ENVIST HÅRD FLYKTINGPOLITIK – Sverige lever just nu upp till mottot landet tvärtemot. Vi släpper in krigsförbrytare till landet och kör ut apatiska flyktingbarn. Tre fjärdedelar av de apatiska flyktingbarn som sökte asyl i Sverige nekades uppehållstillstånd med motiveringen att de simulerar eller att de skulle drogas av sina föräldrar. Trots att det helt saknas belägg för detta! (Lars-Göran Arvidsson, Norrköpings Tidningar, 2005-06-10.)

• ”UPPROR MOT HÅRD FLYKTINGPOLITIK – 160 000 människor skrev på det så kallade påskupproret, en protest mot den asylpolitik som svenska regeringen ditills hade bedrivit. - - - Boken rapporterar vidare om de gömda flyktingarna, om de apatiska barnen och andra asylsökande. Den är väl värd läsning för de ansvariga för flyktingpolitiken, för de redan engagerade, men också för dem som mest bekymrar sig om vad flyktingarna egentligen kostar.” (Sv.D. Nyheter 2007-11-12.)

• ”BEDRIVER REGERINGEN EN OMÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK? – Debatt mellan migrationsminister Tobias Billström (M) och Frida Johansson Metso, ordförande FARR.” (TV4 Nyhetsmorgon 2011-01-12.)

• ”PROTESTERA MOT OMÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK” (Familjeliv.se namnlista 2008-12-12.)

• ”MARIA FERM: JAG VILL VERKA FÖR EN MER HUMAN ASYLPOLITIK” (Politikerbloggen 2010-10-23.)

• ”CENTERPARTIET EFTERSTRÄVAR EN GENERÖS FLYKTINGPOLITIK.” (Centerpartiet .se.)

• ”BOHLIN NY KDU-ORDFÖRANDE – Hon vill föra fram frågor som miljö, jämnställdhet, familjepolitik och en generösare flyktingpolitik.” (SV.D.Nyheter 2005-05-06.)

• HÅRD FLYKTINGPOLITIK – ” Sverige har länge haft en alldeles för hård asyl- och flyktingpolitik. Vi har skickat människor tillbaka till tortyr, krig och förtryck. Det är inte värdigt ett land som Sverige. - - - Rasistiska grupper sprider idag lögner om vad flyktingmottagningen kostar, om att invandrare och flyktingar tar våra jobb och lever på socialbidrag, att de begår brott för att de är invandrare etc. Rasismen är inte bara människofientlig och lögnaktig.” (Ung Vänsters hemsida: Våra åsikter.)

• ”VÄLKOMMET BESKED OM RÄTT TILL VÅRD – Regeringens och Miljöpartiets uppgörelse om migrationspolitiken förra våren var välkommen av flera skäl. Den befäste grunden för en även i fortsättningen öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik.” (M. Liby Alonso, DN 2012-06-29.)

• ”Statsminister Fredrik Reinfeldt lyckades igår genom ett kort uttalande osynliggöra en stor del av svenskarna och deras livssituation. Förklaringen? De är inte etniska svenskar.”

http://debatt.svt.se/2012/05/15/reinfeldt-vi-invandrare-lider-inte-mindre-nar-vi-blir-arbetslosa/

Och så vidare.

/ Info

Anonym sa...

Är inte detta ett konkret fall där Stureplanscentern (inte Staffan) kan släppa latten, alla appar, gaybarerna, och ta på sig stövlarna och åka ut i skogen och se till att nybyggarna etablerar sig över våra stora ytor i Sverige?

Att det saknas bär är väl inga problem, tror ni Karl Oskar hade åkt hem från Amerikat om det saknats lite blåbär?

Och vad är skillnaden att det saknas bär och att det annars saknas jobb, hundra tusentals går arbetslösa, ändå för vi en extrem invandringspolitik räknat per capita?

Nu ska Ullenhag och MP utöver vår ordinarie vansinniga invandringspolitik ta emot ytterligare somalier motsvarande en svensk stad som Nyköping på några år. Och det trevliga är att det bara ska kosta 300mkr, vilket då iaf räcker till flygbiljett och DNA kontroll.

Anonym sa...

Såg just på ATL:s hemsida att bulgarerna avverkat ungskog för att bygga vindskydd.
Utökad allemansrätt ?
I dagens tidningar är även ett snyftreportage där en 24-årig flicka berättar hur svårt de har det. På armen har hon ett barn. Det är faktiskt ansvarslöst att skaffa barn innan man vet hur de skall försörjas. Eller är det en uppgift för oss skattebetalare?