onsdag, mars 14, 2012

datalagring, integritet och fällande domar - frågor

Jag får några epost om datalagringsdirektivet. CUF:are sågar centerpartiets riksdagsgrupp vid fotknölarna. Jag har gjort två blogginlägg och förklarat varför Sverige tyvärr nu måste införa direktivet. Och varför riksdagen - och Centerpartiet som är emot - återigen bör rösta för att införa det, så begränsat som möjligt.

Frågan känns inte lika het som signalspaningen på sin tid. Jag försökte hitta några sökord på detta på blogger.se men fann först Integritet rätt långt ner, tror jag.

Avvägningen mellan integritet och brottsbekämpning är dock mycket viktig, och så även denna fråga.

Jag vill som vanligt resonera med integritetsförkämpar och andra och vill därför ställa följande fråga:

OK, vi är överens om att EU inte borde beslutat om att med bl a Thomas Bodströms intensiva stöd ge medlemsländerna ett tvingande direktiv i frågan.

Innebär detta att den betydande brottsbekämpning som idag sker i Sverige genom att polisen för att lösa brott får tillgång till teletrafik som ofta lagrats i sex månader eller mer och som avslöjar om misstänkta kommunicerat med varandra och var man ungefär varit, att den ska förbjudas?

Det vore ju logiskt. Min egen uppfattning är att polisen bör ha kvar denna möjlighet för att kunna lösa brott.

Det påstås från piratpartihåll att någon tysk undersökning visar att denna möjlighet knappast alls leder till att brott klaras upp, och att polisen alltså inte borde få tillgång till datalagrad teletrafik.

Jag har ej satt mig in i den tyska undersökningen, men de sakkunniga i Sverige på detta område som jag frågat och läst, är samstämmiga. Denna information för att få bevis mot misstänkta som kan leda till fällande domar är av stor betydelse i många besvärliga brottmål.

Jag är övertygad om att en bred majoritet bland medborgarna stöder att brott kan klars upp genom att misstänktas teletrafik kan lokaliseras. Självfallet är även här debatten viktig om hur gränserna för detta ska sättas.

Min övertygelse är att även de flesta av Centerpartiets väljare står bakom detta.

Och min fråga till CUF och övriga starka kritiker av direktivet är alltså: Är ni också mot att polisen som idag får tillgång till teletrafik för att kunna lösa brott som annars i många fall hade blivit olösta?

Detta står alltså för mig själv som människa och riksdagsledamot. Jag hoppas och tror alltså att jag har de flesta i partiet bakom mig men vet inte bestämt. Såga gärna mig och min uppfattning så får vi utröna detta.

Och jag hoppas att det ändå kan vara bra med spännvidd och dialog i ett parti, det har faktiskt ett värde att alla inte tycker lika. Det gäller mig, och det gäller fullt ut även er, kära kritiker!

Johan Linander, centerpartiets kunnige talesperson i dessa frågor och vice ordfröande i justitieutskottet, skriver och uttalar sig ofta i dessa frågor, t ex här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

35 kommentarer:

JohJoh sa...

Så oväntat att du, trots ett "svårt" avvägande, ställer dig på den sida som vill öka kontrollen av vanliga människor i Sverige. Har du något underlag, som inte är av typen "många säger att...", som styrker att DLD ökar uppklarning av allvarliga brott och att detta inte missbrukas (1.000.000 data utlämningar sker i Polen på ETT år)!?

Vad jag förstår är det idag olagligt för telebolagen att lagra uppgifter längre än vad som behövs för fakturering!?

Vill du även införa registrering av vanlig post? Avsändare, mottagare, tidpunkt etc!? Om inte - varför?

Hanna Wagenius sa...

Men Staffan. Jag svarade ju på det här redan i förra blogginlägget.

Det är en väldig skillnad på att operatörer lagrar uppgifter för att kunna fakturera för sina tjänster, och på att staten beordrar operatörer att lagra uppgifter för alla sina kunder för att staten ska kunna hämta ut dem. Det är en väldig skillnad på att i enskilda fall, när någon faktiskt är misstänkt, begära ut uppgifter som operatörer lagrar för att kunna fakturera, och på att beordra lagring av allas uppgifter som om de vore misstänkta.

Rikard Linde sa...

"Frågan känns inte lika het som signalspaningen på sin tid."

Nej det är ju så människor fungerar, när vi kämpat för att komma ut ur ett fängelse tillräckligt länge så avtar intensiteten i våra försök, sorgligt och tragiskt att du inte verkar förstå effekten dina beslut har på människor.

Juristen sa...

Det är fullkomligt skrämmande att du som ingår i den lagstiftande församlingen inte är bättre påläst i denna fråga. Har du inte ens satt dig in i den rapport gällande utvärderingen av datalagringsdirektivet som presenterades av Cecilia Malmström vid en presskonferens i april 2011? Om du hade brytt dig om ditt ansvar som lagstiftare hade du vetat att Malmström på fråga från en journalist tvingades erkänna att det inte finns något belägg för att datalagringen haft effekt för brottsbekämpningen. Du ljuger sålunda när du påstår att all expertis skulle ha en annan uppfattning. Det Malmström samt även rapporten däremot tvingades erkänna var att datalagringen på ett antal allvarlig punkter kränker Europakonventionen. Varför vill du och centern medverka till folkrättsbrott?

Om du mot förmoda vill sätta dig in i ämnet innan du avskaffar demokratin och misstänkliggör alla svenskar, kan du läsa mer här: http://juristensfunderingar.blogspot.com/2011/04/datalagringsdirektivet-har-utvarderats.html

Anonym sa...

Jag vet inte vad jag ska skriva utan att blomma ut i förakt. Så sent som i måndags slog jag näven i bordet i lunchrummet, förbannad över hur samtalet rörde "jävla invandrare" hit, och "jävla invandrare" dit. Jag blev inte populär, men det bryr jag mig inte om. För 3 år sen förärades jag 2 veckor på sjukhus, efter att ha gått förbi stans gayklubb, och sett ett par grabbar stå och knacka bögar med basebollträ. Jag kastade mig in i skiten, tänkandes "Det här är inte rätt", men fick också betala priset. Vänster armbåge kommer aldrig bli riktig igen, men, det är det som kallas ryggrad.

Sen sitter jag här och läser hur du försöker ursäkta ditt svek, lagom oinformerat dessutom. Var är din ryggrad? Jag är inte betald av svenska folket, men ändå står jag upp för dem.

DLD är ett jävla skit, och du hjälper till, att baxa det hit, om Kjell-Olof ursäktar.

/Smen

Anonym sa...

Med ditt resonemang så representerar inte centerstämman, som klart sagt nej till Datalagringen, era väljare som alltså, enligt dej vill ha datalagringen.
Det var ju upplysande.

Jakob sa...

Centerns påstådda motstånd mot DLD saknar all trovärdighet. Saken är nämligen den att partiet redan 2009 gav grönt ljus åt masslagring av trafikuppgifter. I det fallet gällde det FRA och utlandstrafiken, inklusive svenskars trafkdata.

FRA:s trafikdatalagring inom utvecklingsverksamheten är mycket omfattande, vilket inte minst framgår av Datainspektionens rapport från 2010. Det senaste är nu att allianspartierna och S vill att även polisen ska kunna begära ut uppgifter ur denna trafikdatabas hos FRA. Och märk väl: inte bara Säpo, utan även RKP.

Även om FRA inte åläggs att spara precis allt, som DLD stipulerar, är det princpiellt fråga om samma sak: masslagring av trafikuppgifter, vilka kan hänföras till enskilda, som inte är misstänkta för brott.

FRA:s insamling av trafikdata är godtycklig och träffar även privatpersoner, som inte har den minsta koppling till något s.k. "yttre hot". Detta vet även Staffan Danielsson vid det här laget, eftersom han läst DI:s rapport:

"Sökbegreppen vid inhämtning av trafikdata är mer generella än vid inhämtning av meddelanden och medför en omfattande behandling av personuppgifter hos FRA. Det innebär i sin tur att det finns en relativt hög sannolikhet för att de personer som kommunicerar i de signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot, kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos FRA i form av trafikdata."

Försvarsunderrättelsedomstolen har inte heller något substaniellt i lagen att luta sig emot, för att kunna förvägra FRA tillgången till dessa gigantiska trafikdataflöden.

Det kan knappast bli tydligare. Staffan och gänget saknar all trovärdighet i DLD-frågan.

Martin sa...

Siffrorna som pp brukar hänvisa till kan hittas här:
www.vorratsdatenspeicherung.de/images/data_retention_effectiveness_report_2011-01-26.pdf och här:
https://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/455/79/lang,en/

Vi vet också att EU's datainspektion har uttalat sig kritiskt till DLD
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-05-30_Evaluation_Report_DRD_EN.pdf) och att direktivet sannolikt ska omarbetas, vilket utvärderingen som gjorts även tyder på trots att den är kritiserad just för att länderna som implementerat inte har lämnat uppgifterna som behövs.

Å andra sidan så sänds en rätt tydlig signal till svenska folket om vilken prislapp våra politiker sätter på vår frihet eftersom det finns preliminära uppgifter på hur stora bötesbeloppen blir, och det är ju alltid trevligt.

Martin sa...

Och Staffan; "vi" är inte emot polisens tillgång till trafikdata... Det finns redan lagar som reglerar detta (inte helt säker men bland annat LEK innehåller skrivningar om det).

Det "vi" är emot är införandet av ett direktiv som inte har någon bevisad positiv effekt på brottsutredningarna (se ovanstående länkar), "vi" är emot införandet av ett direktiv som har inneburit en ökning av uthämtandet av uppgifter (och med tanke på att ökningarna inte har varit från noll så tyder det på att polisen tidigare haft tillgång till dem).

Anonym sa...

I 10 av 10 kommentarer (inklusive mitt) får du inte medhåll.

"Min övertygelse är att även de flesta av Centerpartiets väljare står bakom detta."

Hur många kommentarer krävs för att du ska börja vackla i din övertygelse?

Spelar det ens någon roll? Det går ju alltid att intala sig att:

"- Det är väldigt få som tycker annorlunda - de bara låter mycket?"
"- Alla som inte säger något håller med mig."
"- Alla på min arbetsplats har ju samma inställning. Irrelevant varför."
"- Kan vi bara lösa ett enda extra brott är det ju bevis nog på att det är bra. Tänk på den drabbade som får upprättelse!"

Det måste vara skönt att alltid bara behöva väga fördelarna.

Juristen sa...

@Anonym: Du har helt rätt. Dessutom saknas helt bevisen för att DLD ens är till nytta för brottsbekämpningen. Jag klargör här:

http://juristensfunderingar.blogspot.com/2012/03/beviset-for-att-dld-ar-verkningslost.html

Staffan Danielsson sa...

Tack för kommentarer, är på resa så svaret är lite sent.

Att tio kommentarer kritiserar mig kan innebära att en bred center- och folkmajoritet vill förhindra att polisen får begära in teletrafikdata för att lösa brott. Det kan också vara så att den "tysta majoriteten" inte är lika engagerad i att gå in på min blogg.

Vi är alltså överens om att EU inte borde beslutat införa datalagringsdirektivet (DLD). Det som skiljer är att jag anser att riksdagen - och C - som EU-medlem måste respektera EUs regelverk, även när de går oss emot. Dessutom har jag visat att centerstämmans beslut ligger väl i linje med att agera som vi gör.

Jag vidhåller min bedömning att polisen i Sverige har god hjälp av teletrafikdata för att kunna klara upp många brott. Men här lyssnar jag gärna på röster som kan detta bättre än mig, och kan belägga det .

Det finns ju 3 alternativa linjer att förhålla sig till ifråga om DLD och polisens möjlighet att begära ut trafikdata.

1. Nej till DLD och nej till att få begära ut.

2. Nej till DLD och ja till att få begära ut.

3. Ja till DLD och ja till att få begära ut.

Jag tolkar Hanna och Martin som att ni liksom jag accepterar att polisen får begära ut teletrafik för att kunna lösa brott. Bra. Jag tror att det skulle bli starka reaktioner om detta skulle förbjudas.

Visst innebär DLD ett ökat krav på teleoperatörer gentemot idag. Dock har polisen i stor utsträckning idag möjlighet att begära ut trafikdata för kanske t o m kring sex månaders eller så, eftersom de flesta operatörer sparar dem i månader.

Martin sa...

"Dock har polisen i stor utsträckning idag möjlighet att begära ut trafikdata för kanske t o m kring sex månaders eller så, eftersom de flesta operatörer sparar dem i månader."

Så då behöver ni ju inte rösta ja till DLD; det enda som krävs är en ändring i LEK som ändrar delen om att uppgifter "får sparas så länge det krävs för fakturering och för att upprätthålla funktion i näten" till nåt i stil med "får sparas för att kunna utföra fakturering och för upprätthålla funktion i nätet, dock minst sex månader".
Eller vilka delar av DLD är det som inte är kompatibla med exvis LEK?

Juristen sa...

@Staffan: Det är ganska ovanligt att man trollar på sin egen blogg. Men du lyckades med just det genom dit rätt arroganta kommentarssvar.

Ingen motsätter sig att polisen får ta del av teleinformation när det finns en reell brottsmisstanke och då ingreppet prövas av domstol. Så sker idag vid buggning, avlyssning m.m. och det har funkat utmärkt.

Jag noterar att du inte alls har besvärat dig med att ens läsa de länkar jag gav dig. OM du hade gjort det hade kanske även du fattat att kritiken går ut på att du nu vill införa en total övervakning av alla, överallt och alltid. Dvs helt utan någon anknytning till en brottsmisstanke. Hade du läst på lite mer hade du sett att detta strider mot Art 8 Europakonventionen. Du hade också sett att till och med kommissionen erkänner att DLD inte har gett någon mätbar effekt och att Europeiska datainspektionen har konstaterat samma sak samtidigt som man konstaterar att den samlade informationen har missbrukats för ändamål som inte omfattas av vare sig DLD eller de nationella lagarna.

Men all denna information struntar du i din iver att avskaffa de demokratiska friheterna. Du kommer då leva med detta eftermäle och kan nog vara ganska säker på att Centern åker ut från riksdagen nästa val. Förakt mot väljarna ska inte och brukar inte löna sig.

buddy jesus sa...

Instämmer med Juristen ovan. Läs på, snälla Staffan.

http://juristensfunderingar.blogspot.se/2012/03/beviset-for-att-dld-ar-verkningslost.html

Och lyssna på Hanna Wagenius, hon har förstått vad det kommer att innebära för vår generation.

Jakob sa...

Det bör också påpekas att Staffan och hans vänner vill ge polisen vidsträckta befogenheter att få ta del av alla trafikdata. För underrättelseverksamheten hos KUT och Säpo vill regeringen att följande ska gälla:

1. Det ställs inga krav på brottsmisstanke för att få ut historiska trafikuppgifter.

2. Det ställs inga krav på beslut av åklagare eller domstol.

En polischef på mellannivå, eller någon annan anställd med erforderlig kompetens, kommer att få rätt att begära fram trafikuppgifterna i det brottsförebyggande arbetet i underrättelseverksamheten. Det enda kravet är att kontrollorganet SIN informeras i efterhand.

Likafullt försöker alliansföreträdare inpränta att det i alla lägen kommer att krävas domstolsbeslut. Detta är ren lögn.

Staffan Danielsson sa...

Ni fortsätter att argumentera mot datalagringsdirektivet. Inte heller jag vill ha det, men som EU-medlem har Sverige inget annat val.

Jag har läst lite på din tyska länk, Juristen, och den övertygar inte mig om de slutsatser som dras.

Vad gäller teletrafikdata för att lösa brott - oavsett om datalagringsdirektivet har införts eller ej -så använder polisen det i betydande grad.

Har uppfattar jag att DLDs kritiker tycker lite olika, en del accepterar det, andra inte.

Anonym sa...

"som EU-medlem har Sverige inget annat val."

Lögn.

Sverige har definitivt ett annat val. Flera andra val, till och med. Det är ytterst märkligt att du inte vet och/eller inte låtsas om detta. Det är bara frågan om politisk vilja och det är deprimerande tydligt att du saknar sådan, Staffan. Andra kan fylla i luckorna åt dig...

Jakob sa...

Staffan, trafikdata används inte bara för att lösa begångna brott. Du förtiger medvetet de verkligt kontroversiella delarna i ert kommande lagförslag.

Du vet mycket väl att mängder av data hämtas ut från operatörerna redan innan någon konkret brottsmisstanke finns. Vid denna kartläggning av enskilda, som t.ex. kan utföras av Kriminalpolisen i underrättelsesyfte, kommer inte ens någon rättslig förhandsprövning att ske. Varför tycker Centern att en sådan inte behövs? Läs gärna vidare hos Mark Klamberg.

Juristen sa...

@Staffan: Så du läste den tyska länken. Grattis. Men du delar inte slutstsen. Du menar den om att antalet uppklarade brott har minskat efter DLD? Läste du komissiones brev och skrivelsen från Europeiska datainspektionen som båda tydligt erkänner att det helt saknas bevis för att DLD har haft någon effekt? Men du vet alltså bättre?! Vilka bevis stödjer du dig på?

Marin sa...

"Vad gäller teletrafikdata för att lösa brott - oavsett om datalagringsdirektivet har införts eller ej -så använder polisen det i betydande grad."

"Använder i betydande grad" är inte detsamma som att teletrafikdata är nödvändigt i utredningarna tyvärr, husrannsakan använder polisen också i betydande grad precis som de flesta andra utredningsverktyg man har tillgång till (att inte använda verktyg man har tillgång till är ganska korkat).

Problemet är att som jag har förstått det så finns det ingen svensk statistik som pekar på nyttan med teledata i utredningar; statistik som pekar på hur många utredningar som har stått och fallit på tillgången till trafikdata.
Så att polisen använder det "i betydande grad" säger egentligen ingenting om nyttan med tillgången till uppgifterna.
Om du Staffan har tillgång till sådan statistik så tar jag tacksamt emot den (och jag pratar kalla trista siffror och inte hörsägen).

Anders H. sa...

"Vi är alltså överens om att EU inte borde beslutat införa datalagringsdirektivet (DLD)."

Jag tolkar det och annat du skrivit som att vi även är överens om att Sverige inte borde införa DLD (om vi kunde välja). Stämmer det?

Dvs anser du att Sverige skulle vara ett bättre land utan DLD?

Staffan Danielsson sa...

Argumenten om Centerpartiets stämmobeslut och att siffror från Tyskland bevisar att brott inte klaras upp är enligt min uppfattning svaga.

C är emot att EU beslutar om ett eu-gemensamt datalagringsdirektiv.

Sedan tycker jag det är intressant att polisen i Sverige idag genom teletrafikdata om hur misstänkta kommunicerat och rört sig klarar upp många brott, genom att operatörer lagrar data under längre tider.

Villkoren för detta tycker jag är intressant att diskutera, kanske kommer den debatten vartefter.

Jakob sa...

Du missar återigen att det inte bara är misstänkta som kartläggs. KUT, Säpo och Tullverket spanar betydligt bredare än så. Försök inte dribbla bort korten. Vi kan läsa innantill.

Med ert förslag ska trafikdata kunna lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna utan rättslig förhandsprövning. Detta gäller hela underrättelseverksamheten. Hur kan du försvara det?

Juristen sa...

@Staffan: Är du på riktigt? Du upprepar som ett mantra att polisen har klarat upp massor av brott pga lagrad datainformation. Var har du bevisen? Har du tillgång till information som inte är känd för kommissionär Cecilia Malmström, EU kommissionen, Europeiska datainspektionen? vilken information hänvisar du till? Du har bevisbördan, men har hittills inte presenterat ett enda bevis för dina påståenden. Sluta trolla och presentera istället fakta för dina påståenden!!

Anonym sa...

Du är ju inte klok! Lägg ner som politiker när du ändå inte kan någonting om såna här saker. Eller får du ut någon perverterad glädje av att göra tvärtemot alla "ungspolingar nuförtiden"?
Börja med BDSM istället och sluta förstöra sveriges politik!

Staffan Danielsson sa...

ärligt talat, juristen, tycker jag att argumenten är rätt slarviga i DLD-debatten. Centerstämmans beslut var inte nej, Tysklandsundersökningen säger ingenting, Eu-länder har inte vägrat införa EU-direktiv.

I P1 morgon idag diskuterar en erfaren polis och VDn för Bahnhof bla det du frågor om, har teledata någon betydelse för att klara upp brott. Polisen var entydig, det spelar en betydande roll. Samma bild har erfarna riksdagsledmöter och domare som jag talat med givit.

Så upp till bevis nu, jurist, för att denna verklighet är falsk, bevis som håller.

Martin sa...

"Polisen var entydig, det spelar en betydande roll. Samma bild har erfarna riksdagsledmöter och domare som jag talat med givit."

Staffan; jag återupprepar min fråga om faktiskt statistik som stödjer detta och inte hörsägen.
Att teledata används _vet vi_, det vi vill veta är den faktiskta nyttan av den. Att en polis och domare säger att det är av betydande nytta är, ur min synvinkel, ett subjektivt konstaterande och INTE ett objektivt faktum.

Hur många utredningar påverkas direkt av tillgången till trafikdata?
Av ovanstående; i hur många fall beror utgången av utredningen helt och hållet på trafikdata? (alltså; trafikdata spelar en avgörande roll)
o.s.v. är frågor som är vettiga att ställa i detta läget, men vad jag kan utläsa så är inte detta något man faktiskt gjort...
Mer än genom att fråga poliser och domare som knappast har en helhetsbild över samtliga utredningar, och om dom har det så vore det inte alltförsvårt för t.ex. BRÅ att plocka fram de relevanta siffrorna så att riksdagsledamöter kan peka direkt på dem istället för att hänvisa till "hörsägen".

Jakob sa...

Flera alliansföreträdare, bl.a. Johan Linander, har påstått att förhandsprövning och domstolsbeslut krävs för att de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut trafikdata från operatörerna. Detta är lögn.

Ur prop 2011/12:55: De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation:

"Polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket bedriver också underrättelseverksamhet. Denna verksamhet är i huvudsak inriktad på att avslöja om en viss, inte närmare specificerad, brottslighet har ägt rum, pågår eller kan antas komma att begås." (s 56)

"I polisens och Tullverkets underrättelseverksamhet ska beslut om inhämtning fattas av myndigheten" (s 1)

"4 § Beslut om inhämtning av uppgifter fattas av myndigheten. Myndighetschefen får delegera rätten att fatta beslut om inhämtning till en annan anställd vid myndigheten som har den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs." (s 8)

"6 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska underrättas om ett beslut om inhämtning av uppgifter enligt denna lag. Underrättelsen ska lämnas senast en månad efter det att ärendet om inhämtning avslutades." (s 8)

Så var det med den domstolsprövningen.

Anonym sa...

Har sett ett återkommande argument från politiker om att operatörerna redan lagrar datat. Det kan stämma för telefoni, men det stämmer inte alls för internettrafik och det stämmer troligen inte för positionerna för mobiltelefoni. Den här marknaden är i Sverige värd en miljard, redan på fredag.

http://www.idg.se/2.1085/1.359706/de-tjanar-miljoner-pa-lagringslagen

Argumentet att datat redan lagras av operatörerna och idag kan begäras ut gäller alltså bara en lite del av telefonin. Annars hade Englas mördare varit tagen långt innan Engla mördades. Och Ja, med DLD hade han åkt fast fortare, men är det ett pris värt att betala?

Tyskarna löstes drygt 700 brott med hjälp av DLD. Samtidig avstod 904.000 personer att ringa sin psykolog, präst, polisen eller en journalist på grund av DLD. Man kan helt enkelt inte längre lita på viktiga samhällsfunktioner om DLD införs och det hotar demokratin på ett sätt som brottslingar inte gör.

/Anders H.

Juristen sa...

@Staffan: Så ditt bevis består av ett uttalande från en enda polis uttalat i ett radioprogram i den statliga radion. Enastående! Sålunda bortser du från Eu kommissionen, kommissionär Malmström och EUs datainspektion som samtliga konstaterar att bevisen saknas. Jag tar mig för pannan och känner endast en sorgsenhet över att den lagstiftande församlingen befolkas av personer helt utan intresse för sakfrågorna och helt utan känsla för grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Personer som inte darrar på manschetten när de precis är i färd med att begå brott mot den internationella folkrätten. Det just sådana som du, Staffan, som gör att jag känner mig riktigt säker på att DLD aldrig borde få bli lag i Sverige.

Polisen hävdar alltid att de har nytta av ytterligare och mera inskränkande metoder. Optimalt vore naturligtvis att installera filmkameror i varje medborgares bostad, att installera spårsändare på varje medborgare. Fråga vilken polis du vill, du kommer få bekräftelse på att polisen skulle anse att detta var nyttiga metoder för att bekämpa brott. Det är här din plikt som folkvald kommer in, att sätta stopp för dessa övergrepp. Har du inte förstått detta bör du snarast avgå!

Det du inte tycks ha förmåga att förstå är, att ingen har något emot att polisen får tillgång till information vid konkreta brottsmisstankar. Det vi vänder oss emot är den totala övervakningen och det massiva insamlandet av varje medborgares liv helt utan någon knytning till en brottsmisstanke. Om du alls brytt dig om att läsa länkarna jag gav dig skulle du se att EUs datainspektion konstaterar att den information som insamlats med stöd av DLD har missbrukats i stor omfattning i andra länder. Men det är så klart det handlar ju då om sådana där tokar som tyskar och fransmän. Sådant håller vi ju inte på med i Sverige, eller hur!??

Frågan är då om du kommer att ta de politiska konsekvenserna när det första fallet av missbruk dyker upp i Sverige. Lovar du att ta ansvar för ditt beslut genom att avgå och anmäla dig själv för medverkan till olovligt dataintrång vid det första fallet av missbruk? Eller kommer du vanligt politikervis springa och gömma dig, peka finger åt ett annat håll och svära dig fri från allt ansvar?

Jakob sa...

Frederick Federley deklarerade just i Studio Ett att han avser att rösta NEJ på onsdag. Detta säger han alltså inför Centerns gruppmöte i morgon.

Moxie sa...

Det här är ju för bedrövligt. Igen. Du låtar dig på oomkullrunkeliga åsikter och tror bara på de som håller med dig. Förstår du skillnaden mellan å ena sida en undersökning genomförd på många, många fall, och enstaka åsikter från enskilda personer.

Och ljug inte om stämmobeslutet. Tänk på att det som skrivs på internet finns kvar på internet.

Jakob sa...

Tre centerpartister valde att göra gemensam sak med V och MP:

Abir Al-Sahlini
Fredrick Federley
Rickard Nordin

Dessutom tryckte Emil Källström på AVSTÅR-knappen.

Konstigt. Har de inte hört talas om biskop Brask?

Leif Nixon sa...

Staffan, med viss auktoritet kan jag hålla med om att det finns fall där teledata är av avgörande betydelse för brottsutredningar. Jag har mer än en gång kommit så långt att jag med hygglig säkerhet kan säga att förövaren av ett IT-relaterat brott hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt, men där har jag sedan kört fast eftersom svenska ISP:er ofta inte sparar sina IP-adressloggar mer än en kort tidsperiod.

Och visst är mobilsamtalloggar och mobilpositionering ofta viktiga för andra typer av brott. Det känns lite krystat att ifrågasätta det.

Men datalagringsdirektivet är så mycket mera; det ska börja sparas helt nya typer av data; bara en sån sak som att alla e-postmeddelanden som passerar en ISPs mailserver måste loggas i sex månader. Och om vi ska vara lite solidariska med våra grannar så har implementeringen av direktivet i till exempel Danmark tagit sig helt groteska uttryck.

Det är ett påtagligt problem att det ofta inte går att spåra svenska IP-adresser. Men då ska man lösa det problemet på ett relevant och proportionerligt sätt. Datalagringsdirektivet är som att skjuta myggor med kanon.