lördag, februari 18, 2012

7-partiuppgörelse om försvarsmaterielförsörjning..

En rätt osannolik rubrik, kan man tycka..
De rödgröna och alliansen i skön harmoni i synen på upphandling av försvarsmateriel..

Utskottsbetänkandet behandlar dels en skrivelse från regeringen angående riksrevisionens granskning av försvarets internationella materielsamarbeten, samt motioner från S och SD om försvarsindustristrategier.

Utskottets viceordf. Cecilia Widegren (M) kommenterar så här. Och ordförande Peter Hultqvist (S) så här. Båda med stort statsmannaskap!

Min och Centerpartiets grundsyn i försvarspolitiken är att det är ett viktigt politikområde där strävan bör vara en bred samsyn, om möjligt. Därför är det bra med denna uppgörelse om vikten av att Sverige definierar nationella säkerhetsintressen som enligt EUs regelverk kan motivera avsteg från konkurrensupphandling.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte känner så mycket för svensk försvarsindustri accepterar att nationella säkerhetsintressen definieras, och även Socialdemokraterna nöjer sig med det och accepterar i detta läge att inte få igenom sin motion om en försvarsindustristrategi.

En sådan strategi kan ges ett innehåll som varierar från en genomgång av sektorn och samhällets insatser för den, och hur dessa insatser kan avvägas vidare, till ett mer renodlat "branschprogram" vilket S förespråkar på flera områden.

Centerpartiet har en öppenhet för att försvarsindustrins verklighet kan behöva redovisas och analyseras i en strategi, men avser då en genomgång enligt ovan, inte ett branschprogram.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: