lördag, februari 18, 2012

Sveriges livsmedelsberedskap allt sämre, bra Folkochförsvardebatt!

Folk och Försvar genomför nu en rad intressanta seminarier om Sveriges säkerhet och ökade sårbarhet, vad gäller livsmedelsförsörjning, oljeberoende, elberoende osv.

I går deltog jag i en debatt om vårt alltmer utsatta läge vad gäller försörjningen med livsmedel tillsammans med andra politiker - Kew Nordqvist (MP) och Claes-Göran Carlsson (S) - samt med företrädare för LRF, Sveriges dagligvaruhandlare samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Här länk till videoinspelningen. DN skriver också om detta, "vår beredskap är usel"
Det hedrar Folk och Försvar och dess nuvarande generalsekreterare Lars Ekeman att man uppmärksammat det faktum att Sveriges konsumtion av livsmedel snart till 50 procent består av import, vilket tillsammans med Norge (som inte kan producera mer) placerar Sverige i EU(ropa)botten vad gäller försörjningsförmåga.

Seminariet visade att Sveriges försörjning med mat är mycket bräcklig om störningar uppträder i matdistributionen genom t ex bortfall av el eller andrav störningar. Det finns idag ingen stor lagerhållning av mat vare sig i handeln eller i beredskapslager och skulle utdistributionen av mat stanna av blir läget snabbt mycket allvarligt.

För länderna som upplevde andra världskriget lever minnet av matbrist och där slår man vakt om en egen livsmedelsproduktion, medan Sverige tar rätt lätt på det faktum att vi nu är bland de mest importberoende länderna i Europa.

Jag gav mitt recept för hur landets sårbarhet ska minska genom att den inhemska matproduktionen ökar; Stärk jordbrukets konkurrenskraft, bredda riksdagens mål för jordbruket till att omfatta det moderna jordbruket som står för 95 procent av produktionen, ta fram en ny livsmedelsstrategi (vilket jordbruksministern håller på med) och kraftsamla med alla goda krafter för att vända utvecklingen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sent ska SYNDAREN vakna...

//Jonas75

Anonym sa...

Problemet har varit sorgligt välkänt för alla försvarsintresserade som sett alla former av civilförsvar och försörjningsberedskap avvecklas än mer grundligt än det militära försvaret.
Att politiker i allmänhet slumrar är välkänt, men har ledamöterna i försvarsutskottet missat detta måste de varit medvetslösa det sista decenniet./Bosse