onsdag, mars 02, 2011

De stupade i afghanistan - Vad hände?

För mer än ett år sedan stupade två svenska officerare i Afghanistan, i strid vid ett plötsligt överfall från en polis när man trodde situationen var lugn.

Plötsligt började attentatsmannen att skjuta och mördade svenskarnas tolk, samt sköt mot de två officerarna. Dessa stupade. Svenska soldater besvarade elden och sköt ihjäl attentatsmannen.

En tragisk händelse, sådant som kan ske i svåra fredsframtvingande uppdrag.

Det visade sig senare att även svenska skott kan ha träffat de svenska soldaterna. Detta ska givetvis inte få ske, och all träning innebär ju säkert att man i princip aldrig ska riskera att träffa egna soldater.

Men strid är strid, attacken sker blixtsnabbt och övriga soldater måste blixtsnabbt bekämpa motståndaren som skjuter mot dem. Att då denne och de två stupade står nära varandra, eller i samma siktlinje, har möjligen inneburit att eld mot attentatsmannen även av misstag träffat de egna.

Försvarsmakten, liksom den åklagare som utredda händelsen och lade ner förundersökningen, bekräftar båda att det inte kan uteslutas att även kulor från de svenska vapnen kan ha träffat soldaterna.

TV4 hävdar nu att endast kulor från svenska vapen har träffat de två soldaterna,med hänvisning till obduktionsprotokoll mm.

Peter Eriksson, MP, kräver en förnyad utredning.

Det gör inte jag. Jag har förtroende för både försvarsmaktens och åklagarens slutsatser.

Däremot är det viktigt att vad som hände redovisas, hur tragiskt det än kan vara. Därför har jag sagt att försvarsmakt och Åklagare bör kommentera TV4s uppgifter, och att finns inte tunga sekretessskäl så finns det ett stort allmänintresse att vad som faktiskt hände redovisas så gott det går. Självfallet ska ju t ex regeringen och riksdagens försvarsutskott delges precis vad som hände.

Vi har också fått sådan redovisning, enligt ovan. Dvs att kulor inte kan uteslutas ha kommit från svenska vapen.

Jag har varit i kontakt med försvarsmakten som står fast vid den redovisning man gjort. Åklagaren menar att han inte kan härleda kulorna till något enskilt vapen, och att TV4s analyser kan vara felaktiga.

Självfallet är denna diskussion djupt upprivande och olycklig och påfrestande för många, att media anser sig ha sådan information att man ger en annan bild.

Här länkar till Dagens eko och Tv4s nyheter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

5 kommentarer:

Jakob sa...

Försvarsmakten var tvärsäker vid sin presskonferens den 25 mars 2010. Man sa att det var attentatsmannen som dödade de båda svenska officerarna med två skottsalvor. Man tillade samtidigt att man inte kunde utesluta svenska vådaskott. Det senare låter som en kraftig skönmålning, för rimligen var man vid det laget övertygad om att sådana förekommit.

Åklagaren gav sedan uttryck för en avvikande uppfattning, när han menade att man inte kunde fastställa vem som avlossat de dödande skotten. Han intar alltså en ståndpunkt som ligger mitt emellan TV4 och Försvarsmakten.

Åklagarens primära uppgift var dessutom att undersöka om brott hade begåtts. Han var också mycket kritisk mot Försvarsmaktens rutiner
där viktiga spår redan var undanröjda när utredningen inleddes.

Det är inte heller så att TV4 ägnat sig åt spekulationer eller löst tyckande. Försvarsmakten gör sig till åtlöje med sådana uttalanden. TV4 har bl.a. anlitat en av Sveriges främsta mordutredare och en mycket erfaren rättsläkare. Dessa utesluter att de båda svenskarna träffats av några skott från attentatsmannen. Rikskriminalen fick för övrigt inte medfölja åklagaren till Afghanistan i inledningsskedet.

Det sägs att åklagaren ska ha presenterat en förklaring som går ut på att skotthålen kan ha krympt i efterhand. Detta döms ut av den expertis som TV4 anlitat.

Nej, det här luktar skönmålning av de faktiska förhållandena. Och det vore i så fall inte första gången som Försvarsmaktens propogandaministerium gör sig skyldigt till detta. När man lyssnar på arméinspektören i P1 morgon så låter han inte som en informatör av modell 2011. Detta är riktigt, riktigt uselt hanterat.

Anonym sa...

Har sett någonstans att det inte alls är vanligt att krigsmän dödas, oavsiktligt av kulor från sina egna.

Anonym sa...

Ovanligt skall det naturligtvis vara.

Farmorgun sa...

Noterar att du intar en rätt bekväm position ;)

Martin sa...

Det ytterst anmärkningsvärt att åklagaren inte bemödar sig med att påbörja en förundersökning. Mig veterligen är vållande till annans död, alternativt dråp, fortfarande en straffbar gärning, även om denna handling begåtts i Afghanistan. Om svenska soldater har skjutit ihjäl officerare bör detta prövas, i enlighet med de bevis som påträffats, i svensk domstol. Däremot anser jag att det borde instiftas en särskild lag avseende män och kvinnor i beväpnad int. tjänst. Vi har visserligen krigslagar, men dessa är föga tillämpliga i förevarande fall.