lördag, september 25, 2010

Förbjud SMS och handhållen Mobil vid bilkörning!

Staffan Danielsson, riksdagsledamot från Östergötland (C), delar inte regeringens inställning att det fortfarande ska vara tillåtet att köra bil och hålla mobiltelefonen i handen för samtal eller sms.

- Jag har vid flera tillfällen motionerat om att endast handsfree mobilanvändning ska tillåtas vid bilkörning. Endast några få länder i Eu tillåter fortfarande handhållen mobilanvändning i bilen, och alltfler rapporter visar på riskerna med detta.

- Att det kan förbättra trafiksäkerheten om man fingrar på mobilen och SMSar torde ingen mena, självfallet innebär detta en oacceptabel trafikfara.

- Att det förbättrar trafiksäkerheten att man kör med ena handen på ratten och den andra vid örat torde heller ingen mena, självfallet är handsfree klart trafiksäkrare.

- Argumentationen att SMS och handhållna mobilsamtal måste få vara tillåtet eftersom man också samtalar med bilpassagerarna är också märklig. Jag bejakar att man får prata med varandra i bilen och även i handsfree mobiltelefon. Men någonstans måste gränser dras och det är liksom i övriga Europa rimligt och riktigt att förbjuda handhållen mobiltelefonering. Och att SMSande under bilkörning omedelbart måste förbjudas är för mig en självklarhet.

- Regeringens argumentation övertygar inte, och jag kommer att intensifiera mitt arbete för att få en ändring till stånd, säger Staffan Danielsson

Länk till TT och Aftonbladet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

7 kommentarer:

Henrik sa...

sluta upp med förbudsivrandet! Om ni vill göra det olagligt att prata i mobil så snälla gör det olagligt att ha barn i bilen också.

Jag behöver inte klåfingriga politiker som säger åt mig vad jag ska göra.

Låt oss vara!

Bengt Walla sa...

Staffan tar poäng. Frihet är OK, MEN frihet på någon annans bekostnad är INTE OK. Jag vill inte möta Henrik på vägen om han SMS:ar med ena handen och båda ögonen. Det är mera klåfingrigt än att säga åt honom vad han INTE ska göra, om han inte förstått det själv.

Anonym sa...

Jag tycker förslaget verkar mest som populism. Det finns massor som är olämpligt vid framförande av fordon, men vi kan inte ha en lag för varje dumhet. Se inlägg på min blogg: http://gostaglkpg.blogspot.com/2010/09/sverige-ska-inte-bli-en-forbudstat.html

Staffan Danielsson sa...

Social medier kräver sina män och kvinnor..!
Vi har haft en rejäl dialog på facebook om detta, där Gösta vill ha en kvar nuvarande allmäna vårdslöshetsparagraf men för sitt liv inte vill att den ska preciseras med uppenbara exempel, t ex att SMSa under bilkörning är absolut förbjudet.

Men bekymret är ju att massor av människor uppenbarligen smsar när de kör vilket helt uppenbart är livsfarligt, att rikta blicken och koncentrationen på telefonen istället för mot vägen.

Vägverket vill att det ska tydliggöras att sms under bilkörning är förbjudet, samt att man heller inte ska köra med den hand på ratten och den andra hållande mobilen för örat. Motormännens riksförbund vill detta liksom försäkringsbolag. Nästan alla länder i Europa har förbud mot handhållen mobil vid bilkörning.

Jag känner att regeringens mycket liberala linje att absolut inte peka ut dessa två exempel som innebärande vårdslöshet i trafik och som alltså inte är tillåtna, är körd. Den går inte att försvara hos allmänheten.

Trist att även den kloke Gösta ser ett tydligt utpekande av dessa trafikvaror som populism och inte som något som kan minska livsfarorna i biltrafiken.

ola sa...

SMSá under körning tycker jag inte är vettigt.. Men vad är det som är farligt att hålla i en tele i en hand och ratten i den andra ??

Ska det vara tvång att ha två händer på ratten?, är det det som är det farliga ? En hand på ratten bara.

Det går inte att detaljpeta i detta.. Då skall GPS´s användande under körning bort, fibblande med radio etc. Jag förstår bara inte vad som är farligt med att prata i mobtele utan handsfree.

MvH

Ola

Bengt Walla sa...

Tyvärr är det för mottrafikanter som Ola som vi behöver komplettera vådslöshetsparagrafen med några exempel på trafikfarligt handhavande under bilkörning till vägledning för Högsta Domstolen.

Till skillnad från Ola, så förstår jag och respekterar Trafikverkets slutsater. Det gör även Motormännens Riksförbund, försäkringsbranchen och alla Europas länder, utom Sverige -än så länge.

Det behövs inga nya lagar för det här, bara ett förtydligande av den som redan finns, för att minska dödsolyckorna ett par snäpp till.

Anonym sa...

Kanon!
Fortsätt att jobba för ett förbud,
helt vansinnigt med allt pratande i mobil och smsande samtidigt som man kör, bilen har tydligen blivit den nya telefonkiosken,visa hänsyn till era medmänniskor använd handsfree!