söndag, augusti 15, 2010

LO (S) och LAS (S och M och V) och Elias Giertz (C)!

Elias Giertz - ung CUFare - skriver väl på sin blogg om socialdemokraternas ihåliga politik för ungdomars arbete och likabehandling. Några nya praktikplatser som belägg för ungdomsvänlighet samtidigt som man fördubblar arbetsgivareavgiftern för ungdomar, det varken imponerar eller övertygar, tvärtom. 2006 i en stark högkonjunktur fanns alldeles för många i arbetsmarknadsåtgärder, ändå var ungdomsarbetslösheten mycket hög, S högstämda valaffisch är mycket ihålig.

Fredrik Segemyhr - höll jag helt orättvist på att skriva - , nej Segerfeldt ska det vara, har på sin blogg utmärkt beskrivit den orimliga motsägelsen mellan LOs önskan att alla ska ansluta sig till facket och vara välkomna dit, samtidigt som LO är en megafon för (S) och idiotförklarar alla medlemmar som har borgerliga sympatier. Dessa ska alltså betala för LOs stöd till S valrörelser och till LOs affischer som stämplar andra uppfattningar än S som dumma eller ändå värre. Och självfallet ska dessa borgerliga LO-medlemmar också vara med i LO-förbundens olika A-kassor som till 90 procent består av skattemedel om de rödgröna vinner valet.
Nej, fram för fackförbund som inte är gifta med något politiskt parti, för en allmän solidarisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och för en verkligt fristående Alfakassa utan kopplingar till de röda - eller andra - fackförbund. Se några tidigare inlägg på min blogg om detta.

Den ledande s-bloggaren och S-ombudsmannen Peter Andersson försöker försvara nuvarande orimliga ordning med det fortsatta giftermålet mellan S och LO, men hör själv - hoppas jag - hur illa det låter. Lika väl som kollektivanslutningen av LOs medlemmar till det socialdemokratiska partiet togs bort så kommer dagens märkliga dubbelspel att försvinna, det är min entydiga prognos. Intill dess är det ju inte lätt att rekommendera LO-medlemmar med borgerliga sýmpatier att vare sig vara med i facket eller dess A-kassor.

Vad gäller Lagen om anställningsskydd som bevisligen inte fungerar bra för i vart fall mindre företag, och som ger en betydande inlåsningseffekt att människor inte byter jobb utan blir kvar även om det skulle gagna både dem själva och företaget att gå vidare mot nya utmaningar, så är det ett faktum att här står S och V tillsammans sida vid sida med det Nya Arbetarepartiet (M)...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: