söndag, augusti 15, 2010

Försvarsberedning igen. Och olika signaler från Fp om försvaret.

Det är mycket nu inför valet, och min blogg borde vara aktivare än någonsin. Istället har den drabbats av ett veckolångt vakuum, lite oförklarligt. Nu blir den åter livligare.

* Försvarsberedningen. Efter Rolf K Nilssons debattartikel på blogg och i DN har debatten varit rätt lugn. Annika N. Christensen (MP) med lång erfarenhet av beredningen och en drivande och konstruktiv kraft i den har levererat sin syn i ett blogginlägg, som är läsvärt. Jag var nära en replik på DN men nådde inte ända fram. Rolf K vill uppenbarligen att försvarsutskottet ska löpande votera om hur omvärlden utvecklar sig, för att regeringen ska få en bättre grund till sina bedömningar och förslag på försvarsområdet. Jag vill självfallet ha en livlig försvarspolitisk debatt, men tror nog ändå att det kan vara tillräckligt som idag att försvarsutskottet utöver att löpande följa omvärldsutvecklingen får regeringens propositioner på bordet och då kan djupdyka i alla de bedömningar som görs inför riksdagens beslut i frågorna. Och jag står fast vid värdet av att riksdagens partier ges en möjlighet att med regeringen ha ett forum för gemensam information, analys och dialog i dessa för landet så viktiga frågor.

* Min gode kollega Allan Widman kandiderar åter till riksdagen och ger en programförklaring på sin blogg Strilaren 2. Det är inget fel på självförtroendet trots FPs lappkast i flera frågor de senaste åren; t ex från att driva på för internationella insatser till att nu fokusera nationellt samtidigt som man står bakom en rejäl ökning av de internationella fredsinsatserna, från att drastiskt vilja minska våra stridsflygplan till att nu vilja behålla alla 100, från att vilja centralisera utbildningsplattformarna till att nu vilja behålla alla. Det är också lite anmärkningsvärt att alliansen och Fp fullt ut stöder att lägga Helikopter 4 epoken bakom oss, samtidigt som Fp:s försvarspolitiske talesman inte upphör att kritisera detta i likhet med de rödgröna.

Jag får glädjas åt att Fp således närmat sig Centerpartiet i några frågor, men störs lite över Allans höga profil där allianskamraterna kanske inte är så mycket värda:

"Folkpartiet är det enda politiska alternativ som ser behovet av en nationell försvarsdimension".
"Vem säger nej till ytterligare nedläggningar av regementen och flottiljer?" (Alltså endast folkpartiet).

Det första påståendet är anmärkningsvärt. Jag har uppfattat att alliansen är helt överens om dagens rörliga insatsförsvar som självfallet är baserat i Sverige, som ska försvara Sverige och som gör det genom att utöver att verka i Sverige också ska kunna göra det i närområdet och i internationella fredinsatser längre bort.

Det andra påståendet är också anmärkningsvärt. Alliansens partiledare har gemensamt deklarerat att dagens grundorganisation - efter 2004 års försvarsbeslut - ligger fast under mandatperioden. Det är ingen hemlighet att försvarsmakten ser ett behov av viss ytterligare effektivisering för att kunna fullfölja 2009 års försvarsbeslut, och inte heller att de rödgröna inklusive sina egna svarta hål avsätter uppemot 6 miljarder kr mindre till försvaret än alliansen (enligt försvarsministerns beräkningar). Båda dessa faktorer driver på för ytterligare koncentration.

Fp vill alltså även nästkommande mandatperioder behålla alla dagens regementen och flottiljer samtidigt som ett antal brigader ska organiseras, Gotland ska befästas och de internationella insatserna ska öka, med mera....Man står både bakom alliansens inriktnings- och budgetbeslut för försvaret samtidigt som man frejdigt lovar ut ytterligare flermiljardsatsningar utan täckning.

Centerpartiet betonar värdet av att försvaret finns spritt över landet, t ex vad gäller utbildningsplattformarna (grundorganisationen) och hemvärnet. Vår utgångspunkt är att dagens grundorganisation behövs! Samtidigt vore det - tycker jag - naivt att utlova att för all framtid så kommer dagens grundorganisation att bestå helt oförändrad.

Allan är en drivande och engagerad försvarspolitiker som jag och många har stor respekt för. Det är val nu, och då är vi nog många som tar ut svängarna lite extra. Detta inkluderar även Fp och Widman, vilket jag härmed belyst!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Det är val nu"

Men Staffan, Allan har väl drivit "sina" frågor hårt nu i alla fall två år? Han var tidigare som du skriver för nedläggningar mm men har ändrat sig ju mer han sett och upplevt tillståndet inom försvarsmakten. Dessutom har Allan till skillnad mot dig vaknat upp och sett att det kan komma att finnas hot mot Sverige inom kort. En 60% ökning av anslagen i Ryssland, gasledning, nya landstigningsfartyg mm är tydligen inget du bryr dig om, försvarsberedningen (som du älskar) har ju sagt att allt är lugnt...

VAKNA!

//Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Jag håller öppet för en förstärkning av försvarsanslaget.

Men Fp lovar nu massor, mer styrkor på Gotland, fler brigader, mer materiel till korvetter och annat, ingen nedläggning mer av något i grundorganisationen med mera.

Summerar man detta handlar det säkert om ett antal nya miljarder. Det utrymmet finns sannolikt inte, och jag vill först se vad förnyade omvärldsanalyser kommer att säga, hur personalförsörjningsreformen utvecklas och hur försvarets ekonomi utvecklas de närmaste åren innan vi inför nästa försvarsbeslut kan diskutera försvarsbudgetens fortsatta utveckling.