söndag, augusti 08, 2010

En moderat vill lägga ner försvarsberedningen - min kommentar

Den moderata riksdagsledamoten Rolf K Nilsson skriver på DN debatt om försvarsberedningen.

Det är oklart vad Rolf K Nilsson vill ha istället; "Lägg ner försvarsberedningen. Öppna för en vettig försvars- och säkerhetspolitisk debatt där det finns en verklig möjlighet att påverka. En säkerhets- och försvarspolitisk omvärldsanalys måste ske kontinuerligt."

Jag instämmer i värdet av en löpande omvärldsanalys som kontinuerligt uppdateras, vilket självfallet sker inom Försvarsmakten och dess olika organ.

Men jag tror också att det har ett värde att inom det viktiga försvars- och säkerhetsområdet förankra och diskutera utvecklingen i vår omvärld på detta område, och med bäring på det svenska försvaret, gemensamt mellan riksdagspartierna. Detta har skett sedan mycket lång tid tillbaka genom att representanter för partierna ingick i de försvarskommitteér som regelbundet lade fram underlag för nya försvarsbeslut.

Detta blev med tiden en rätt tungrodd process, och istället började man vid slutet av 1980-talet / början av 1990-talet att övergå till till att förankra och diskutera regeringens arbete med omvärldsanalys och försvars- och säkerhetspolitik i den lite flexiblare försvarsberedningen. Detta har under olika regeringar sedan fortsatt fram till idag.

Moderaterna har vid några tillfällen lämnat försvarsberedningen för att sedan åter inträda. Alliansens försvarsgrupp med Sten Tolgfors i spetsen aviserar nu att beredningen kommer att anlitas i arbetet inför nästa försvarsbeslut 2014.

Jag är medveten om att hela försvarsutskottet varken ingick i de tidigare försvarskommittéerna eller i Försvarsberedningen, eftersom detta uppenbart skulle bli alltför stort och ohanterligt.

Rolf K Nilsson har ju själv varit moderaternas representant i utredningen om den framtida personalförsörjningen, där en representant för varje parti har ingått, alltså inte heller här hela försvarsutskottet.

Självfallet ska Rolf K Nilsson och alla andra i vanlig ordning kunna påverka och diskutera omvärldsutvecklingen och hur försvaret fortlöpande ska inriktas, men jag förstår inte att detta behöver sammankopplas med att det varken ska tillsättas någon försvarspolitisk kommitté som förr i tiden eller att någon försvarsberedning ska arbeta som de senaste decennierna.

För Centerpartiet del ser vi det som naturligt och positivt att representanter för riksdagspartierna tillsammans analyserar omvärlden och försvarets inriktning inför de beslut som regering och riksdag fortlöpande ska fatta på detta mycket viktiga samhällsområde. Det är bra att alliansen är överens om att detta ska ske även framöver, även om Rolf K Nilsson för egen del vill att det ska ske på något annat sätt, oklart hur.

Även på Wisemans blogg diskuteras dessa frågor givetvis. Även Johan Westerholm (S) med en militär bakgrund kommenterar, som det verkar i samma riktning som Nilsson. Det är lite överraskande, men kanske vill både Nilsson och Westerholm att dessa frågor mera ska diskuteras inom blocken än mellan dem?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Henrik sa...

Vad som nog menades med rolfs utspel var att en omvärldsanalys ska ske utifrån säkerhetspolitisk expertis som på ett objektivt sätt analyserar omvärlden utan att blanda in partipolitiska och ideologiska intressen. Felet nu blir att allt blir en ideologisk kompromiss istället för en verklighetsförankrad inriktning.

Sen ska väl självklart ske en kontinuerlig omvärldsanalys, och inte en gång bar fjärde år. Det säger sig självt!

Staffan Danielsson sa...

Andra politiker tycker jag ofta är väldigt subjektiva...., apropå objektivitet.

Och att kalla expertprodukter för "verklighetsförankrade" till skillnad från de politiska "kompromisserna" kan diskuteras. Är inte varje statsbudget, tex, trots allt rätt verklighetsförankrad även om den är resultatet av ett oändligt antal politiska avvägningar och kompromisser..?

Och vi är ju överens om vikten av försvarets och andra expertanalyser av omvärlden med mera.

Grundpoängen med försvarsberedningen är att regeringen inför sin bedömning av omvärlden och sina förslag om försvarets inriktning har kunnat diskutera med representanter för alla riksdagspartier, för att sedan förhoppningsvis kunna lägga väl avvägda förslag som kan samla en bredare majoritet i riksdagen utifrån en rätt gemensam omvärldsanalys. Vilket faktiskt är extra angeläget på just detta viktiga samhällsområde, som handlar om landets fred och säkerhet.

Och vice versa har självfallet riksdagens partier genom sina representanter fått en bättre grund än annars för att bedöma omvärldsutvecklingen och hur försvaret bör inriktas.

Lägger vi ned både tidigare försvarskommittéer och nuvarande försvarsberedning får regeringen mera på egen hand svara för omvärldsanalys och propositioner, utan den bredare dialog som försvarsberedningen innebär. Det tror jag inte vore bättre.

Eller är kanske tanken att det är riksdagens försvarsutskott som ska bereda regeringens propositioner istället för att regeringen efter dialogen i försvarsberedningen gör det? Jag undrar om det vore bättre...

Anonym sa...

Staffan,

Hur menar du när du skriver

"Och att kalla expertprodukter för "verklighetsförankrade" till skillnad från de politiska "kompromisserna" kan diskuteras. Är inte varje statsbudget, tex, trots allt rätt verklighetsförankrad även om den är resultatet av ett oändligt antal politiska avvägningar och kompromisser..?"

Menar du då att om Sverige bara hade råd att köpa en stridsvagn så skulle ni i beredningen komma fram till att hotbilden mot Sverige borde täckas med enbart en stridsvagn och att hotbilden därmed är verklighetsförankrad?

Sorry men Rolf får nog min röst i den här debatten.

Fundersam...