tisdag, augusti 03, 2010

Bra Alliansbesked - ny omvärldsanalys av försvarsberedningen

Alliansens utrikes och försvarsgrupp har skrivit på DN Debatt, som jag instämmer i.

Det är främst formuleringarna om Afganistan som har uppmärksammats, men en annan viktig punkt är beskedet att det är dags för en ny omvärldsanalys:

"Under 2010–2014 kommer alliansen att genomföra 2009 års försvarsbeslut, som kraftigt stärker Sveriges försvarsförmåga och dubblerar förmågan till internationella insatser.
Alliansen vill att militära resurser vid behov ska kunna användas vid storskaliga terrorangrepp mot Sverige, och under nästa mandatperiod bör en samordning av Sveriges marina resurser förberedas. Försvarsberedningen kommer att få i uppdrag att ta fram underlag inför nästkommande inriktningsbeslut, som behöver fattas våren 2014."

Jag har vid flera tillfällen - bl a på denna blogg - just förespråkat detta, och välkomnar beskedet.

Först en notering, artikelns formulering visar på en återgång till de femåriga försvarsbeslut som togs fram till 2004, då denna rytm enligt 2004 års inriktningsbeslut skulle brytas och ersättas av löpande beslut vid som på andra politikområden.

Men det blev ett nytt inriktningsbeslut 2009 och det aviseras att nästa ska beslutas 2014.

När behöver då försvarsberedningen börja arbeta? Tja, låt oss räkna bakåt. Inrikningsbeslut av riksdagen 2014 kräver att regeringen lägger en proposition vintern 2013/14. Denna bereds och utarbetas under 2013. Olika underlag och rapporter behöver därför presenteras under första delen av 2013.

Ska en rejäl omvärldsanalys kunna göras behöver försvarsberedningen få sina direktiv och börja arbeta under 2011, gärna under våren.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

Sumatra sa...

"Under nästa mandatperiod bör en samordning av Sveriges marina resurser förberedas."

Vad är det för "samordning" som avses?

Omskrivning för nedläggningar?

Obertan sa...

@Sumatra

Så tolkar jag det, tillsammans med många andra.

Ett rakt svar vore på sin plats, men det är nog för mkt att begära!!!

Staffan Danielsson sa...

Jag kan inte precisera detta mer än vad som sägs; "en samordning ska förberedas"...

Hur och på vilket sätt får utredas och diskuteras vidare.

Är läget optimalt idag bör självfallet ingen förändring alls ske, kan förbättringar göras bör förändringar kunna ske vilket uppenbarligen är gruppens bedömning.

Anonym sa...

Beaktat Alliansarbetsgruppens skrivning att: ”Utvecklingen av den nya insatsorganisationen och det nya personalförsörjningssystemet kan bara ske i den takt ekonomin medger. Resurser frigörs genom förändringar och rationaliseringar ifråga om personal, materiel- och logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet. Kostnads- och ambitionsökningar balanseras mot rationaliseringar och ambitionssänkningar.” kan rimligen "samordning av Sveriges marina resurser..." bara betyda en sak; en (1) sjöstridsflottilj, baserad i Karlskrona.

/kn Nemo