onsdag, januari 20, 2010

Ny omvärldsanalys - aktivera Försvarsberedningen!

Jag skriver idag på SvD - Brännpunkt - en replik på Jan Björklunds/Allan Widmans/Birgitta Ohlssons artikel med krav på detaljerade dyra förändringar av försvaret, innan bläcket hunnit torka på det inriktningsbeslut som riksdagen tog i somras.

Det är verkligen, tycker jag, att börja i fel ände att utan en förnyad omvärldsanalys redan nu precisera exakt hur nuvarande färska försvarsbeslut ska förändras från år 2015. Som jag uppfattade Fp-ledaren i ett replikskifte i dagens partiledardebatt med Språkröret Peter Eriksson tydliggjorde han att Fp-förslagen bör träda i kraft ungefär då.

Om nu folkpartiet uppfattar omvärldssituation som så rejält annorlunda än när det nya försvarsbeslutet togs i somras att väsentliga förändringar av försvaret bör göras från 2015 (och jag är ju imponerad över precisionen i den nya Fp-analysen så långt i förväg..), är man rimligen också positiv till att omvärldsanalysen förnyas. Det vore också att ta saker och ting i rätt ordning. Jag tycker att ett sådant arbete kunde inledas i närtid, men självklart finns också andra alternativ, t ex efter valet.

Claes Arvidsson resonerar också kring detta på SvDs ledarblogg. Jag vill betona att det jag refererar till är en enig försvarsberedning som i juni 2008 föreslog följande:

" Det är viktigt att ständigt utvärdera hur
Sveriges samarbete inom EU, med Nato och andra berörda fora
kan utvecklas. Hur dessa samarbeten ska kunna förbättras
ytterligare, bör analyseras och utvecklas i särskild ordning. Det
bör lämpligen genomföras i anslutning till att Lissabonfördraget,
vilket påverkar förutsättningarna för svenskt agerande inom EU,
träder ikraft."

Jag kan för egen del tillägga att en ev analys självfallet även bör omfatta det militära samarbetet - som ju ökar - mellan de nordiska länderna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,
"Om nu folkpartiet uppfattar omvärldssituation som så rejält annorlunda än när det nya försvarsbeslutet togs i somras att väsentliga förändringar av försvaret bör göras från 2015 (och jag är ju imponerad över precisionen i den nya Fp-analysen så långt i förväg..), är man rimligen också positiv till att omvärldsanalysen förnyas"

Herregud människa! "så långt i förväg". Tror du på fullt allvar att du kan börja rusta upp ett försvar när fienden stiger i land på våra stränder?
Felet med Fp´s debattartikel är just att den eventuella nya inriktningen ska börja gälla först 2015 och inte NU!

Jag håller med dig i sak Staffan, en ny ordentlig omvärldsanalys måste göras omgående. Den nya analysen borde dock göras av politiskt obundna experter utifrån ett "vitt papper". Inga budgetrestriktioner skall finnas, kommer analysen till slutsatsen att försvaret måste ha 80 Miljarder istället för dagens 40 så ska ni politiker se till att ta fram de pengarna.
Försvarsberedningen av idag kommer garanterat bara fram till politiskt beställda slutsatser.

Även fast jag tycker att du snackar mycket strunt när det gäller försvaret så ska du ha stort CRED för att du har en öppen blogg som tillåter oss läsare att kommentera ocensurerat. Att du dessutom tar dig tid att svara på vissa kommentarer är mycket bra. Här är du en föregångare bland politiker.

/Arg medborgare

jan-olov sa...

Staffan,
Du imponerar med ditt driv,engagemang och öppenhet för försvarsdebatt:-)på din blogg och annorstädes.Mkt bra.
Delar arg medborgares kommentar att FÖRSTÄRKNING GÄLLER NU. Vi kan inte invänta 2015+den ledtid därefter för genomförande ty då talar vi om fungerande förband efter 2020.HELT oacceptabelt.

FörsvarsBeslutet 2009 är förvisso färsk men det är INTE UNDERÄTTELSEUNDERLAGEN. Jag menar bestämt att vi måste göra både och 1.vidta omedelbara åtgärder på det vi vet sker nu i närområdet utan vidare analys.Vi vet vad som händer.Vi behöver en 8 brigaders,Tripplerat HV/NS samt 10 NJ/Jäägarbataljoner arme NU för att kunna möta hejda slå i en riktning och gard i en annan riktning. Du har fått ett sådant finansierat förslag av mig och kommer att processa den till de andra partierna också.
Driv så att Försvarsminister Tolgfors skapar en tilläggsanvisning för försvarsmakten att räkna på ett sådant upplägg med bivillkor oförändrat styrka utomlands ca 750 ingen ökning således och värnplikt som grund,stopp på avveckling av betald materiel =>frigör mkt pengar för fler krigsförband
2.Göra en ny mer omfattande analys på styrketillväxt,beredskapsnivåer helt enkelt stridsvärdet utlagt i tiden för den ryska krigsmakten och självklart andra hot också.
Analysen skall göras av Försvarsutskottet med adjungerad expertis från tex FOI,MUST,HV/NS,SIPRI,Baltikum,Finland,Norge.
Jag vill se fokus på en ren försvarsanalys denna gång och vill inte se icke frågor som AIDS utveckling,demografi,försvarskostnadsutveckling i Italien,miljöutveckling som förra försvarsberedningen lade kraft på.

Allt går men man måste ju vilja något här i livet,vara kreativ,se möjlighter,ta tillvara erfarenheter från förr.Bli mer svensk helt enkelt bry sig om sitt eget land. Det göra lla andra.
Ni är ju valda till svenska riksdagen och inte afganska parlamentet.
Svenska försvarsledningen skall exekvera svenska försvarsbehov och andra länders säkerhet eller ägna kraft och tid på sidospår NBF,PRIO,HBT,Genus,Miljö,Värdegrund

Låt nu 2010 blir året där alla har fullt fokus att leverera krigsförband-resten lägger vi åt sidan och/eller nedprioriterar

Staffan Danielsson sa...

Arg och Jan-olov:

Att debattera, ha uppfattningar och lyssna är demokratins livsnerv, och internet är fantastiskt!

Tack för viss positivism! Även din energi och drivkraft imponerar ju, Jan-Olov!

Signaturen ft (var det väl) gör i en sen kommentar till Wisemans senaste solidaritetsinlägg en bra redovisning av hur omvärldsanalyser kan göras, nära min egen syn.

Dvs försvarsmakten gör sina analyser som sedan processas in i Försvarsberedningen tillsammans med regeringens bedömningar. Och beredningen består av experter och politiker.

I flera länder - förmodligen många - går det till ungefär så här.

Beredningen tar även in analyser och gör utfrågningar av oberoende expertis, och detta kan ju göras även i nya former, visst.

Försvarsutskottet är riksdagens högsta beredande organ i dessa frågor inför riksdagens beslut, och ska givetvis ha och skaffa en fullödig information inför beslut i dessa frågor. Rena volymskäl kan dock försvåra att utskottet även skulle göra omvärldsanalyserna, utskottet består ju av 17 ordinarie ledamöter och än fler suppleanter.

jan-olov sa...

Staffan,
Tack för bra kommentar. Jag delar din och ff:s syn på rollfördelning och process.
Men bekymret är ju att loopen går för långsamt och att när riksdagen går till beslut så är delar av underättelsematerialet delvis gammalt. Så är det nu och så har det varit väl faktiskt så länge jag följt fösvarspolitik sedan försvarsbeslut 1977. SYSTEMFELET är av gammalt datum. Vi behöver loopa snabbare helt enkelt.Det är så mycket viktigt nu när vi är så utblottade på militära resurser.

En annan felkälla är försvarsmaktens delgivning.
Den måste ske oftare än nu OCH I KLARSPRÅK UTAN FILTRERING OCH POLITISK/PERSONLIG ANPASSNING.Helt enkelt våga sticka ut och säga hur det är. När det sedan är klart hur illa det är så kan vi ju inte låsa oss för ett försvarsbeslut tom 2014utan möjlighet till förändring.
Vi behöver fatta beslut om fler krigsförband.

en vid sidan av reflektion ja internet fördjupar demokratin.Idag går det utmärkt att följa riksdagsarbetet på www.riksdagen.se och titta på tex försvarsdebatterna på webbtv eller varför inte i sin mobiltelefon på väg någonstans.Teknikens under

Anonym sa...

Problemet med försvarsberedningen är att den lider av inneboende strukturella begränsningar. Fokus blir aldrig att stirra verkligheten i vitögat utan i stället nå ett politiskt korrekt konsensus, under förevändningen att "försvarsfrågans stora tyngd kräver partipolitisk enighet och samsyn". Eller nåt strunt i den stilen.

Vad som behövs är en oberoende expertkommission som levererar en årlig rapport om säkerhetsläget. Den skulle vara en säkerhetspolitisk spegelbild av Finanspolitiska rådet, kunde heta Säkerhetspolitiska rådet, vara bemannad av akademiker, pensionerade officerare och andra experter. Tänk Willhelm Agrell, Johan Tunberger och så vidare. Varför inte Peter Englund för att få lite extra prestige.

Man kunde dessutom ha den här loggan som jag ritat ihop: Se: http://i48.tinypic.com/axks8.jpg

/Starvid