fredag, maj 28, 2010

SvDs valkompass - Fortsatta bekymmer!

jag skrev igår och gladdes över att TT spectras (SvDs)valkompass nu fungerar bättre, i varje fall om man tycker ungefär som Centerpartiet.

Mikael Nilsson, matematiker och piratpartist, visar på sin blogg att stora bekymmer kvarstår.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg är flera frågor ofullständigt eller felaktigt konstruerade, t ex om man är för Nato-ledda fredsinsatser i Afghanistan där inte FN-mandatet nämns.

Mikael visar nu på en annan fråga, där propagandan från de röda förlett (??) testkonstruktörerna till att hävda att oppositionen är emot signalspaning för landets säkerhet (under sträng kontroll) i tråd över landsgränsen. Debatten har ju med all tydlighet visat att det oppositionen vill är att först riva upp lagen, och sedan efter nya utredningar återinföra den igen, fast med möjlighet för fler myndigheter att ge FRA spaningsuppdrag. Det enda parti som är emot är Piratpartiet, vars möjligheter att komma i regeringsställning och där tvingas göra den plågsamt svåra avvägningen mellan intrång i den personliga integriteten och landets säkerhet känns rätt avlägsna.

Att ha med denna fråga som ger en faktiskt totalt fel bild av den faktiska verkligheten - dvs att oppositionen entydigt accepterar signalspaning i tråd - är genant för testkonstruktörerna och det skämmer givetvis hela testet.

Och det finns fler exempel. Vänsterpartiet förefaller nu liksom tidigare att gynnas, medan Folkpartiet istället har drabbats negativt.

Frågan om fildelning för privat bruk är också en liknande slamkrypare, där partierna alls inte är lika entydiga som valkompassen utgår ifrån. För egen del, liksom för Centerpartiet, brottas jag med frågan och har en betydande förståelse för att internets enorma möjligheter begränsas om all nedladdning (där upphovsrätt finnes) för privat bruk är kriminaliserad.

Testkonstruktörerna får alltså jobba vidare, och låt mig hoppas att intrycken man hittills tagit av Mikael kan fortsätta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: