tisdag, juli 28, 2009

Ekologiskt - med vilket samhällsstöd?

Jag vet fuller väl det stora engagemanget hos många lantbrukare och konsumenter och politiker kring det s.k. "ekologiska jordbruket", jordbruk som bedrivs utan växtnäringstillförsel genom handelsgödsel och utan ogräs- och svampbekämpning med kemiska bekämpningsmedel, samt med mycket vall och oftast mjölk- eller köttproduktion.

Och det är ett miljöinriktat jordbruk, med betydligt lägre avkastning och med därmed väsentligt högre produktionskostnader och därmed matpriser.

Ett annat rätt likvärdigt miljöalternativ är det vanliga miljövänliga svenska jordbruket som med modern teknik brukar våra inhemska åkrar och betesmarker inom ramen för de stränga svenska miljö- och djurskyddslagarna.

Min uppfattning är att marknaden - enskilda konsumenter och storkökskonsumenter - ska avgöra volymutvecklingen av de olika odlingskoncepten och de olika certifieringssystemen och varumärkena.

Min uppfattning är att statens miljöersättningar ska i högre grad styras till insatser för faktiskt konstaterad miljönytta och i minskande grad till hela odlingskoncept.

Och min uppfattning är att det viktigaste för oss konsumenter - inte minst den offentliga sektorn - är att villkora våra inköp med att de uppfyller de krav på miljönytta och djurvälfärd som våra svenska lagar stadgar.

Därefter kan man välja om man inom den ramen köper Kravprodukter, vanlig miljövänlig svensk mat eller mat utifrån som uppfyller de svenska normerna.

Jag tycker att mycket talar för en ursprungsmärkning av viktiga basvaror som mjölk och kött m.m., och jag kommer att arbeta för att den frågan väcks till debatt, den förs ju framåt vad jag förstår både i olika andra EU-länder och i USA.

Jag är också övertygad om att det gagnar matproducenterna att det nu förs en konstruktiv diskussion i dessa frågor, och jag har just publicerat ett debattinlägg på Svd.se, med många intressanta kommentarer (tyvärr inte i papperstidningen dock).

Jag vet att jag kommer att få en del starka reaktioner från vänner av ekologisk odling som tycker att jag gör denna en björntjänst genom att föra denna diskussion. Jag kan bara hänvisa till att min övertygelse är att denna debatt är nödvändig och att en fortsatt framväxt av en stark ekologisk matmarknad är fullt möjlig, men att det är bättre att debatten om stödsystemets utformning och om miljöaspekterna för olika koncept förs nu än om ett antal år.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 kommentarer:

Johan Gustafsson sa...

1. Påtvingad ursprungsmärkning är helt meningslös. Om tex svenska produkter har ett mervärde tjänar svenska producenter på att märka sina produkter med made in sweden; alla icke-ursprungsmärkta produkter kommer då klassas som "lemons" eller icke-svenska. Vi ser redan idag att producenter på frivillig väg ursprungsmärker sitt kött oavsett om det är svenskt, danskt eller irländskt. Det behövs därför inga tvingande regler - konsumenter som bryr sig får den informationen redan nu. Varför tvinga konsumenter som inte bryr sig att betala för regleringshetsen genom tvingande regler som varken gör till eller från?

2. Det är tråkigt att se att du stödjer indirekta handelshinder, vilket de svenska säkerhets- och miljökraven ofta fungerar som. Bättre vore att arbeta för gemensam reglering av den inre marknaden på alla områden genom ett paneuropeiskt parlament. Då kan vi påverka en betydligt större marknad än den svenska, utan att riskera protektionistiska spiraler som alla förlorar på. Samtidigt får svenska producenter konkurrera på samma villkor som sina europeiska grannar.

Johan Gustafsson sa...

1. Påtvingad ursprungsmärkning är helt meningslös. Om tex svenska produkter har ett mervärde tjänar svenska producenter på att märka sina produkter med made in sweden; alla icke-ursprungsmärkta produkter kommer då klassas som "lemons" eller icke-svenska. Vi ser redan idag att producenter på frivillig väg ursprungsmärker sitt kött oavsett om det är svenskt, danskt eller irländskt. Det behövs därför inga tvingande regler - konsumenter som bryr sig får den informationen redan nu. Varför tvinga konsumenter som inte bryr sig att betala för regleringshetsen genom tvingande regler som varken gör till eller från?

2. Det är tråkigt att se att du stödjer indirekta handelshinder, vilket de svenska säkerhets- och miljökraven ofta fungerar som. Bättre vore att arbeta för gemensam reglering av den inre marknaden på alla områden genom ett paneuropeiskt parlament. Då kan vi påverka en betydligt större marknad än den svenska, utan att riskera protektionistiska spiraler som alla förlorar på. Samtidigt får svenska producenter konkurrera på samma villkor som sina europeiska grannar.

Staffan Danielsson sa...

Hej Johan. Lund?

Du är tvärsäker och har en poäng, i likhet med jordbruksministern.

Staten kan ändå föreskriva att informationen om ursprungsland för basmat ska anges på förpackningen.

Flera länder överväger detta inom EU, samt även EU i helhet och USA.

Jag tycker ändå att det finns fördelar med en obligatorisk märkning, till nytta för konsumentens fria val.

Jag är en varm EU-vän med nuvarande samarbetesupplägg enligt det nya fördraget. Är det en gemensam statsbildning du är ute efter är jag inte med.

Robert Larsson sa...

Jag delar Staffans tankar, miljöstödet till eko måste bort det är ett bedrägeri mot skattebetalarna! Konventionell hönsgödsel används alltmer i ekoodling, konventionell halm söks med ljus och lykta till ekonötköttsuppfödningar som strö och sprids sen till den ekologiska växtodlingen. Men framför allt ekostödet driver fram en i alltfler fall dålig djurhållning som inte bygger på marknadens mervärde utan på just stöden helt utan koppling till miljönytta som jag som skattebetalare vill betala för. Som konsument vill jag betala för det spårbara goda kött som föds upp på bara gräs, men då känns det trits när man fodrar med en massa havre bara för att det klassa som gräs och inte stråsäd. Bara för att jag inser att jag blir lurad som konsument är jag i dum i huvudet! Skärp er ekoodlare om ni vill ha kvar nåt förtroende.

Robert Larsson