fredag, januari 02, 2009

Liberalt (??) fp-förslag om friskolor

Vårt kära liberala systerparti har i en av sina många arbetsgrupper föreslagit att friskolor som har avtal med kommunen om utbildning ska förbjudas att redovisa vinst om de sköts dåligt....

Är det ett bra förslag? Är det ett liberalt förslag? Eller är det ett kryptosocialdemokratiskt förslag som återigen visar hur fast även fp i detta fall sitter i det socialdemokratiska tankemonopolet.

Skolor som bedriver dålig verksamhet ska kunna ådömas vite, finns det förslag om. Det kan diskuteras. Men, säger fp nu, skulle en friskola ådömas ett vite kan detta kanske fördubblas om det visat sig att skolan redovisat vinst...??!

Låt oss bena ut det här. Först kan vi fullfölja resonemanget utanför skolans värld till t ex annan kommunal verksamhet som läggs ut på entreprenad, t ex sophantering eller snöröjning. Vinst här borde rimligen vara lika fult som det tydligen är för en friskola? Om en snöröjningsfirma vunnit en kommunal upphandling och åtagit sig ett uppdrag enligt bestämda kravspecifikationer, och sedan missköter dessa, vad händer då? Rimligen förlorar man entreprenaden, avtalet bryts och man kan bli återbetalningsansvarig.
Med fps recept skulle detta alltså inte räcka, utöver detta skulle man drabbas av ytterligare sanktioner om man haft fräckheten att gå med vinst något tidigare år....??

Varför inskränka detta till bara kommunal verksamhet? Kanske nästa fp-arbetsgrupp kan tänkas föreslå att bilverkstäder som ibland gör dåliga jobb ska kompensera drabbade kunder med dubbelt så mycket pengar, om man haft fräckheten att redovisa vinst...?

Tror FPs arbetsgrupp egentligen så mycket på kommunal upphandling och på kommunernas förmåga att teckna avtal som garanterar kvalitet för de tjänster man upphandlar? För det är ju här ansvaret för våra skattepengar ligger; att öka kvaliteten i skolan genom olika utförare och genom en konkurrens mellan skolor som befrämjar kvalitet och mångfald!

Vinner en friskola - eller en snöröjningsfirma - en upphandling har man åtagit sig att genomföra sitt åtagande. Sedan är det upp till kommunen att kontrollera att verksamheten sköts enligt avtalet. Sköter sig inte en friskola - eller en kommunal skola för den delen - och/eller tar man inte rättelse ska självfallet avtalet brytas eller inte förlängas, beroende på situation och avtalstext.

Jag tycker att hela diskussionen om att närmast kriminalisera vinstbegreppet just när det handlar om friskolor är märklig, och mycket socialistisk. Kommunal verksamhet som inte sköts av kommunen själv är kapitalistisk och bör inte tillåtas. Eller i vart fall inte gå med vinst. Eller i vart fall inte gå med vinst om den sköts lite sämre än den borde...

Det är ju konkurrensen och mångfalden som i alla andra näringslivssammanhang garanterar effektivitet och kvalitet. Detta förhållande gäller självfallet även i den kommunala ekonomin. Det är ju därför som även socialdemokraterna successivt tvingats bejaka privata entreprenörer i allt högre grad i de kommunala skattefinansierade verksamheterna.
Hade inte denna utveckling skett så hade t ex skolor och snöröjning kostat kommunerna mer och skötts mindre effektivt.

Hela diskussionen om det påstått "fula" i att just kommunalt upphandlade tjänster kan drivas effektivt och ge vinst är feltänkt och rödtänkt. Välskötta privata och kommunala företag som vinner upphandlingar ska självfallet gå med vinst. Vinst behövs för att ränta nedlagt kapital och för att investera för framtiden. Skulle vinsterna mot förmodan bli för höga är konkurrensen för dålig eller upphandlingen för oprofessionell. Uteblir vinsterna och det blir växande förluster kommer företaget att upphöra eller åtminstone att förlora nästa upphandling.

Jag tror inte att centerpartiet idag skulle lägga ett sådant här förslag. Till skillnad från fp kanske vi är för liberala för det...

(varudeklaration: Detta inlägg har tillkommit bl a för att stimulera bredd och mångfald i den interna liberala debatten)

Etiketter: , , , , ,

8 kommentarer:

Jörgen L sa...

Är det inte en viss skillnad på snöröjning och att ge barn utbildning, konsekvensmässigt alltså?

Om gatorna är dåligt skottade en vinter så kan jag stå ut med det och säga till mina kommunalpolitiker att de ska välja en annan entreprenör nästa år.

Om min son får undermånlig undervisning under ett läsår för att den som driver skolan hellre vill använda pengarna till att dela ut dem i vinst än för att köpa in bra studiematerial, lokaler eller personal, så är det ett något annorlunda problem. Att åta sig ansvaret för att utbilda våra barn är ett åtagande men väldigt långtgående konsekvenser. Om man då missköter det med girighet som grund så vill jag som förälder att det ska bli mer långtgående konsekvenser än annars. Då betraktar jag det som ett uppsåtligt brott mot mitt barn och hans möjligheter i livet som bör straffas.

Staffan Danielsson sa...

innebär din slutsats att "viktigare uppgifter" bör förbehållas samhället och inte tillåtas drivas enligt avtal med privata företag.
Eller i vart fall att skulle dessa inte klara sin uppgift ska de utöver att straffas enligt det tecknade avtalet dessutom straffas hårdare om deras räkenskaper de senaste åren uppvisat vinst..?

jag tycker detta är feltänkt, jag är helt med på att tecknat avtal ska gälla och uppfyller man inte det ska avtalade konsekvenser inträffa.

Men att utöver detta acceptera dålig verksamhet om den har drivits med förlust..., för det är ju faktiskt den andra sidan av att straffa extra om det har funnits vinst.

Jag tycker att fp-förslaget är ett socialistiskt sidospår, faktiskt.

Jörgen L sa...

Tja, om mitt barn har blivit utsatt för dålig undervisning pga bristande resurser, samtidigt som någon har stoppat av mina inbetalda skattepengar, som de har fått för att bedriva bra undervisning, i egen ficka, då tycker jag det är djupt omoraliskt och gränsande till bedrägeri.

Mathias Sundin sa...

Hej Staffan och god fortsättning!

Jag har lite svårt för det här förslaget också, men har bara läst om det i media så jag avvaktar tills jag sett det mer utförligt.

Din kritik tycker jag dock träffar snett. Du jämför med upphandling flera gånger. Friskolor upphandlas inte och därför kan inga kontrakt med någon kommun brytas. Kommunen faktiskt väldigt lite att säga till om när det kommer till etablering av friskolor. Beslutet ligger till ett hundra procent på Skolverket. Och även då är inte frågan om någon upphandling, bara tillstånd att starta och driva verksamhet. Sen gäller det att locka till sig barn som vill gå där.

/Mathias Sundin

Staffan Danielsson sa...

tack för din kommentar, Mathias!
Och du har en god poäng, sambandet mellan upphandling och friskolor är ju vad gäller friskolor som du skriver och inte som jag felaktigt utgick ifrån med paralleller i andra sektorer.

Jag tänker vidare och mitt försök till sågning av fp-förslaget kanske måste modifieras..!

Mitt huvudargument är ändå att kommunala skolor och friskolor måste drivas med kvalitet enligt ansvariga myndigheters tillsyn och kontroll, och uppfylls inte detta ska erforderliga åtgärder vidtas.

Att en av dessa skulle vara att förbjuda vinst eller i efterhand utdöma extra hårda viten om något bokslut redovisat vinst känns ändå feltänkt för mig.

Mathias Sundin sa...

Det sistnämnda är jag benägen att hålla med om.

Jörgen L sa...

Så det är ni helt överrens om att det är OK att avtalsbrott ska löna sig?

För det är ju så det blir om vitet är mindre än vinsten som delas ut.

Då lönar det sig att hålla igen på resurserna till eleverna, betala vitet och stoppa pengarna i egen ficka.

Leo sa...

Hej Staffan!

Ja, det är inte lätt att klassificera något som liberalt ej eller idag. Folkpartiet kallar sig liberaler, och röstade ändå för FRA-lagen. Likaså kommer de (och ni) att rösta för IPRED, som ger privata bolag med särintressen polisbefogenheter och rätt att kränka individen. Inte särskilt liberalt.

Såg förresten Din kommentar på Mathias Knutssons (c) blogg. Knutsson är en högt respekterad lokalpolitiker som vågar stå upp för det som är rätt, när många andra inte gör det. Läs gärna mitt svar till Dig om signalspaningen i kommentarerna där.

Gott Nytt År!