torsdag, januari 01, 2009

tänkvärt inlägg om Hamas

På den snabba och spännande debattsidan newsmill finns nu detta tänkvärda inlägg om Israel-Palestina konflikten, skrivet av Sten-Gunnar Hedin.

Irans ledarskap, Talibaner, Hamas, Hizbollah är alla religiöst fundamentalistiska rörelser med totalitära kopplingar. De vill införa religiösa sharialagar från före medeltiden som omfattar alla medborgare, som förtrycker och diskriminerar kvinnor och alla som står för mänskliga rättigheter som t ex yttrandefrihet och religionsfrihet.

De tänker gärna i termer av "troende" och "otroende" där de senares liv och värde betyder mindre eller hos de extrema yttringarna inget.

Det är självfallet också starkt bekymmersamt att även andra muslimska länder påtvingar en hel befolkning en "statsreligion" där den som vill tänka och välja livsinställning själv anses begå ett brott som kan straffas med döden.

Den millenielånga striden mellan judar och muslimer, och även synen på judar i många andra länder genom historien, har givit fruktansvärda avtryck i världshistorien med omätbara lidanden. Efter Hitlertysklands utrotning av många miljoner judar tillskapades efter andra världskriget staten Israel. Den har aldrig accepterats av många palestinska företrädare och muslimska länder i omvärlden.

Israel har fått utkämpa flera krig, flyktingsituationen är sedan många decennier oförändrad eller bara värre. Man var nära ett historiskt fredsavtal för något decennium sedan, men PLO och Arafat orkade eller ville inte fullfölja.

Nu har palestinierna splittrats i de två sins emellan oförsonliga riktningarna Fatah och Hamas.

Hamas har makten i Gaza, vill införa sharialagar, har använt stridsmetoden massmordsterrorism (självmordsbombningar) och ligger bakom det ständiga terrorbombsregnet in över Israel från Gaza. Nu reagerar Israel på detta med flygbombningar för att få Hamas att upphöra med terrorbombningarna. Även detta ger civila dödsoffer i betydande grad.

Krig, inbördeskrig och blind terror är alla fruktansvärda företeelser som tyvärr följt mänskligheten genom hela dess historia, men som vi tillsammans nu - år 2009 - måste göra allt för att utrota. Som så många årskiften förr, tyvärr...

Ett första delsteg är att få till stånd en vapenvila mellan Israel och Hamas, med stopp för både terrorbombningar och flyganfall. Det är bra att EU och Sverige med utrikesminister Carl Bildt arbetar för detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

17 kommentarer:

Jörgen L sa...

Din slutsats är bra, terrorbombningarna från båda sidor måste upphöra. Även om jag har svårt att riktigt se varför du kallar Israels terrorbombningar för "flyganfall".

Sen har du fel i att det har pågått en "millenielång strid mellan judar och muslimer". Innan staten Israel tillskapades levde judar och palestinier i någorlunda harmoni i området. Det var inte förrän stora mängder judar invandrade till området och krävde att få skapa en egen stat på palestiniernas mark som konflikten uppstod. Palestinierna offrades för västväldens dåliga samvete över att nazisterna hade tillåtits utrota europas judar.

Och det är i mångt och mycket just tack vare denna konflikt och känslan av maktlöshet i tillvaron som den religiösa fundamentalismen växt till sig. Sådan växer sig stark när tillvaron ur alla andra synpunkter verkar hopplös, när man upplever att ens enda hopp är guds försyn.

Och religiös fundamentalism är alltid farlig, oavsett religion, men den kan bara växa sig stark i vissa sammanhang, och det sammanhanget har i mellanöstern skapats av Israel och USA och deras handgångna.

De enda effektiva motmedlen mot desperation och fundamentalism är i längden utveckling och välstånd, men Israel har konsekvent bedrivit en politik för att skapa stagnation och kaos i det som skulle vara den palestinska staten. Att palestinierna då vänder sig till rörelser som Hamas är inte att förvånas över.

Snarare är det lätt att dra slutsatsen att det är just det som har varit meningen med den israeliska apartheidpolitiken mot palestinierna, att provocera fram en radikalisering som leder till den situation som vi idag ser, där Israel kan gå in och utplåna ytterligare en del av den palestinska staten under föregivande av självförsvar.

Men kan det någonsin vara rimligt att döda mångdubbelt fler oskyldiga civila än stridande i "självförsvar"?

Anonym sa...

Jag tror att Staffan ser de israeliska flygräderna som flyganfall, och inte terrorbombningar, då de riktar sig mot militära och strategiska mål. Terrorbombning förutsätter att man siktar på civila, typ de allierades och axelmakternas flygbombningar mot varandras städer under andra världskriget. Det är det som är själva definitionen av terrorbombning!

Jag känner inte Israels eller Palestinas historia så bra, men det tycks i alla fall som att på Kristi tid så var motsättningar mellan judar och andra, avgudadyrkande semiter (som senare blev muslimer) under kontroll, genom romarnas försorg. Av erfarenhet vet vi dock att majoriteten muslimer inte tolererar andra religioner i senare tider, i synnerhet inte där dem själva bor. Det föreskrivs i Koranen. Med all sannolikhet hade det judiska folket ursprungligen skingrats av de ursprungliga muslimska araberna, precis som kristna skingras idag på arabiska områden.

Palestiniernas hänvisande till historien kan därför vändas mot dem själva! Istället för att lägga den moderna historien om konflikten åt sidan, och börja bygga något eget och nytt, har palestinierna grävt ner sig i skyttegravar. Om inte tvåstatslösningen accepteras av palestinierna på grund utav 1900-talshistorien, så kan Israel rättfärdiga sin politik och hävda sin rätt till landet, med samma logik, fast genom att hänvisa till ännu äldre tiders historia!

Vi måste se på kausaliteten. Först skickar palestinierna in raketer över Israel, sedan så svarar israelerna - med fördröjning - med militärt våld. Om palestiniernas enda hopp är Guds försyn, så borde de börja bete sig som Gud förväntar sig av alla, med saktmodighet. Den religiösa fundamentalismen kommer inifrån deras hårda hjärtan, inte via andra agenter!

Förändring kommer också inifrån!

Jörgen, kan det någonsin vara rimligt att använda civila som sköldar?

M.v.h. Roger Klang, Lund

Jörgen L sa...

@Roger:

Nej, jag försvarar inte Hamas, jag anklagar bägge sidor för att driva ett cyniskt spel utan tanke på människolivets värde.

Och om man ska räkna dödsoffer, även om det känns som ett perverst kvantitetsmått på ondska, så är Israel i det fallet en större skurk än andra sidan.


Religionerna är inte inneboende toleranta eller intoleranta, alla inblandade religioner har under olika historiska förutsättningar varit både det ena eller det andra, i allmänhet i enlighet med hur de har utnyttjats av makthungriga människor. Det som är faran med alla religioner är att man inte behöver rättfärdiga sitt handlande inför andra människor utan bara för en högre makt, och att man då kan agera omänskligt.

Staffan Danielsson sa...

Tack för två balanserade och tänkvärda inlägg i denna sedan decennier högaktuella fråga.

Jag vill lägga till en fundering, är det som Jörgen menar Israel som vill driva fram "stagnation och kaos" i Palestina eller ligger tyngsta ansvaret för detta på PLO och nu Hamas.
När PLO/Fatah efter decennier av kamp började överväga en dialog som var så nära att lyckas på 1990-talet så dyker det fundamentalistiska Hamas upp, uppenbarligen med starkt stöd från funamentalistiska länder.

Har inte istället Israel ett starkt intresse av en ekonomisk utveckling i Palestina och en dialog med palestinierna istället för nuvarande orimliga situation för alla parter?

Kan det inte snarare sägas vara palestiniernas ledare som väljer kaos och elände istället för mer ordning, dialog och tillväxt?

Anonym sa...

Jörgedn L sade;

"Och om man ska räkna dödsoffer, även om det känns som ett perverst kvantitetsmått på ondska, så är Israel i det fallet en större skurk än andra sidan."

Skillnaden är bara att Israel försöker hålla nere antalet civila palestinska dödsoffer, och beklagar dem närhelst de inträffar, medan Hamas försöker att maximera antalet döda israeliska civila, och applåderar det närhelst dem inträffar.

Det är med andra ord en display i ondska, som inte ställer palestinierna i en särskilt god dager! Att palestinierna inte lyckas med sitt uppsåt är en annan sak. Men mord dem inte lyckas med kan heller inte gärna ligga dem till last inför Gud. Bara förhoppningarna bakom kan ligga dem till last inför Gud. Jag ber därför för, och hoppas på, att de civila dödsfallen ska vara minimala för att så många som möjligt ska få möjligheten att kunna komma tillbaka till Gud, genom Jesus kristus. Jag har dock inget större hopp för dem, för det måste ske på frivillig basis! Detsamma gäller för israelerna.

M.v.h. Roger Klang, Lund

Anonym sa...

Jörgen L sade;

"Det som är faran med alla religioner är att man inte behöver rättfärdiga sitt handlande inför andra människor utan bara för en högre makt, och att man då kan agera omänskligt."

Det är inte existensen av en gud som gör att män agerar omänskligt, och det är inte heller det att män bekänner sig till Gud som gör deras onda handlingar. Ja, det finns många exempel på religiösa människors illgärningar, inte minst idag, men vi har också sådana ateistiska mördare som Stalin och Pol Pot.

Anonym sa...

Människor behöver ingen Gud för att legitimera onda handlingar, med andra ord!

Jörgen L sa...

@Roger:

Tyvärr alltför sant, men historien säger oss att det ofta tycks underlätta...

Anonym sa...

Det är pinsamt att riksdagsledamöter såsom du själv och bl.a. Fegerley antingen är så obildade alternativt bedriver historierevisionism.

Det kanske är dags att starta en sajt omsvenskarvisste.se för att berätta på samma sätt som ifamericansknew.org för att bilda våra folkvalda.

Om nu Israel skulle vilja främja palestinsk ekonomi och palestiniernas förmåga att själva skapa sitt välstånd, hur kan det komma sig att deras utrymme att göra det på för varje år minskar, samtidigt som Israels Lebensraum ökar?

Staffan Danielsson sa...

Ja, Fredrik, den här konflikten kan ses från två sidor, självklart. Vilken sida har mest skuld? Eller mer intressant, hur kan konflikten lösas upp?

Staten Israels bakgrund och tillblivelse är idag ett många decennier långt faktum. För 10 år sedan ca var parterna mycket nära en överenskommelse, men Arafat orkade/ville inte fullfölja.

I andra konflikter och krig har nya förutsättningar - oavsett hur rättvisa de är eller ej - oftast accepterats under protest. Ta t ex Rysslands erövring av Karelen, där flera hundra tusen flyktingar assimilerats i Finland.

Ligger ändå inte ett tungt ansvar på situationen idag på dem som inte alls accepterar Israels etablering och existens, och kan inte i sin tur detta vara en viktig del i att ekonomi och tillväxt är körd i botten sedan många decennier?

Det finns självfallet kritik att rikta också mot Israel, och i en fredsuppgörelse måste båda båda parter ta och ge.

Asgeir sa...

Det är helt utsiktslöst att försöka få fred i Mellanöstern. Helt helt helt utsiktslöst. Tyvärr...

Det funnes bara en väg att gå, och det är det de stridande parterna vill och vi INTE vill: att stödja den ena eller andra sidan helt och fullt ut tills den andra krossats...

Varje krona och varje minut som satsas på Mellanöstern borde satsas på nåt vettigt istället!

Anonym sa...

Nej Staffan, palestiniernas ekonomi är körd i botten på grund av Israels omöjliggörande av en florerande ekonomi i området. Titta på dessa kartor och förklara hur palestinierna skall kunna expandera sin ekonomi i en geografiskt tynande tillvaro.

Denna konflikt kan åtminstone börja nystas upp om Israel börjar uppfylla de resolutioner som FN beslutat om och drar sig tillbaka till de överenskomna gränslinjer som finns.

Naturligtvis finns det en hel del problem som inte kan förringas i denna konflikt, men som läget är just nu har vi ett folkrättsvidrigt läge där en part som ockupant bär fullt ansvar - Israel.

Fortsätter nuvarande utveckling är snart allt som finns kvar av de palestinska områdena ett folkrättsvidrigt och sönderbombat fängelse fyllt med ett terroriserat och fördrivet folk.

Anonym sa...

Asgeir sade: "Varje krona och varje minut som satsas på Mellanöstern borde satsas på nåt vettigt istället!"

Jag håller med dig! Mitt förslag är att vi satsar pengarna på den glömda kontinenten; Afrika, istället. Unga demokratisträvande nationer borde få den största ekonomiska hjälpen, och enbart dem borde få ekonomisk hjälp. Jag tänker på länder som Kenya. Om det är möjligt så kan man borra brunnar, konstbevattna och liknande. Länder som Zimbabwe kan bara få hjälp med matbombningar och mediciner för barnen. Jag tror att Afrika har större potential än mellanösterns oroshärdar! Afrikanska länder har ibland visat sig vara bättre förvaltare av hjälp, än mellanöstern. Det är bara det att Sverige har inte hjälpt dessa länder, bara förtryckarländer.

M.v.h. Roger Klang, Lund

Jörgen L sa...

@Asgeir, Roger:
Jag förstår på ett sätt känslan, situationen verkar hopplös att lösa i fredliga medel, men när det pågår mord på barn, oavsett vem som är mördaren, så är det en mänsklig skyldighet för omvärlden att ingripa om man kan, och om man inte kan, i vart fall uppmärksamma det.

Anonym sa...

Det finns krafter bakom denna konflikt som har sett till att inga mänskliga hänsyn kan tas. Vanlig logik är satt ur spel. De stridande grupperingarna och även befolkningarna på båda sidor är helt hjälplösa och har ingen handlingsfrihet över huvud taget. Vare sig Israels regering, Hamas eller Förenta Staternas president har inflytande på dessa krafter...

Anonym sa...

I din sammanfattning av konflikten nämner du inte ens ockupationen av Gaza och Västbanken samt annekteringen av Östra Jerusalem.

Varför?

Anonym sa...

Förresten, läste att du kommer att sitta i signalspaningsnämnden. Jag är övertygad om att du kommer att göra ett bra jobb. Lycka till.