söndag, oktober 26, 2008

ipred1 - 2

Johan Linander skriver insiktsfullt om denna fråga på sin blogg, här.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Glömde du länken? /Tor

Staffan Danielsson sa...

Tack, Tor!

Anonym sa...

Frågan är bara vilket av Linanders inlägg du åsyftade. Var det det där han avfärdar avstängning från internet? Det är förvisso bra, men inlägget berör inte de stora problem som fortfarande kvarstår med lagförslaget:

T ex:
* privata intressen får större befogenheter än vad polisen har (för polisen krävs misstanke om brott som kan ge fängelsestraff)
* avskaffad anonymitet, vem som helst kan efterforska någons identitet på internet -> skadar integriteten och den fria åsiktsbildningen
* de s.k. bevisen som domstolar ska bedöma tillför ingenting eftersom de är så lättförfalskade och förfalskningar ytterst svåra att avslöja (detta problem kan lösas genom att polisen sköter detta istället för privata intressen).
* en IP-adress kan användas av fler än en person
* rättsosäkerhet (skiv- och filmbolag föredrar ett osäkert rättsläge eftersom de då får lättare att pressa människor på pengar utan att gå till domstol) - detta är ej spekulationer utan erfarenheten från andra länder.
* orimliga skadeståndsbelopp

Jag noterar för övrigt att Sveriges Författarförbund i sin skrivelse till riksdagen angående IPRED1 upprepar den falska statistiken om hur fildelningen i Finland påverkades av deras lagändringar. I själva verket var den opåverkad enligt en granskning i finsk TV.