tisdag, juli 08, 2008

upphovsmannarätt contra medborgarrätt

Deltog i ett intressant seminarium i en Visbyträdgård i förmiddags, som Piratpartiet ordnade.

Rick Falkvinge, Oscar Swartz och Mattias Lövkvist inledde med var sina intressanta och tänkvärda inlägg. Rick härledde upphovsmannarätten till 1500-talets mitt och till Queen Mary i England, och till upphovsrätt för katoliker men inte för "protestanter" (ungefär). Och han ställde upphovsmannarätten mot medborgarrätten på ett som jag tycker relevant sätt.

Oscar Swartz gjorde bland mycket annat jämförelsen med äganderätten till mark, som först i USA ansågs gälla obegränsat högt upp i luften. Utan förändring hade då flygrörelser inneburit intrång, som kanske borde kompenserats med ersättning..?

Mattias Lövkvist vad VD för ett litet skivbolag, också med intressanta tankar kring framväxten av helt nya system för att kunna ersätta upphovsmän för sina verk, och där musikdelning mellan personer är OK, t ex via en enorm hemsida för världens musik.

Den här frågan måste diskuteras djupare, och det är bra att centerpartiet har öppnat för detta. Om frågan är av sådan dignitet att den räcker som bas för ett politiskt parti tror jag nog inte, men engagemanget och opinionsbildningen har självfallet betydelse för att driva på för en förändring så att dagens ohållbara kriminalisering av vanliga ungdomar avbryts, och gärna så att en djupgående analys görs över just avgränsningen mellan upphovsmannarätt och var fildelat material blir allmängods.

SVT:s VD Eva Hamilton lyssnade också till seminariet, vilket jag uppskattade, och vilket ju visar på Almedalens möjligheter.

4 kommentarer:

Andreas Larsson sa...

nu är iofs PP´s bas inte fildelning utan personlig intergritet(förutsätter att du menar pp) och har så alltid varit, sen att PP anser att de två är väldigt tätt sammankopplade. Det går inte att stoppa fildelningen utan ett enormt kränkande av den personliga intergriteten av hela svenska folket/alla medborgare i hela världen om vi ska se det internationellt.

erzon sa...

Nej, du har nog rätt i att fildelningsfrågan i sig inte räcker som bas för ett parti. Däremot ett parti som har integritet och demokrati som grundläggande värderingar, då inget sådant parti finns representerat i riksdagen. Det har blivit pinsamt uppenbart i FRA-debatten, särskilt då Centerpartiet som säger sig värna integriteten men gör tvärtom genom att införa massavlyssning av svenska folket.

Anonym sa...

Redan för sent iom det EU-beslut i telecom paket-frågan som togs i går.

Smidigt med snabba omröstningar efter hypersnabba tillagda tillägg just inför sommaruppehåll, verkar vara en politisk trend.

Om du är på alerten kanske du hinner uppfatta ordet ACTA avtal innan det är full realitet.

Olof Bjarnason sa...

Staffan;

Tycker det är helt underbart att du tar till dig lite PP-idéer!

Det är bara att kopiera och klistra, PP är emot patent så du behöver inte oroa dig för att bli stämd ;)