torsdag, juli 10, 2008

Almedalen onsdag - fossil gas och FRA

Sol, värme och Visby, och politikens egen "Hultsfredsfestival" fortsätter.

På förmiddagen lyssnade jag till ett intressant seminarium ordnat av Nordstream. En kalmarprofessor resonerade kring miljöhoten i Östersjön och graderade dem i tre nivåer, där övergödning var bland de största och ledningsdragningar på botten var bland de mindre. Vi får väl se vad regeringens miljöprövning kommer att visa. Min egen bedömning är att det torde vara möjligt att dra en gasledning på botten med begränsade miljökonsekvenser på samma sätt som skett världen över i t ex Nordsjön och Svarta havet.

Min namne från Green Peace medverkade och lyfta givetvis argumenten emot en gasledning på havsbottnen. Däremot var det OK att forsla gas från gasfälten i Ryssland och till kunderna på kontinenten - vilket jag instämmer i. Ledningarna skulle dock dras på land.

Centerpartiets nya tankesmedja Fores ordnade en mycket välbesökt debatt om FRA - Vad händer nu? Mycket bra initiativ. Jag uppskattade att det för en gångs skull gavs utrymme för både de viktiga integritetsaspekterna och det som tyvärr motiverar signalspaningen, de utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska aspekterna. Avvägningen mellan dessa är mycket svår och grannlaga.

Jag har som ni vet stor respekt för de som principiellt anser att Försvarets Radioanstalt inte ska få signalspana i kabeltrafiken över landsgränsen. Funnes inte starka säkerhetspolitiska motiv för en sådan strängt reglerad underrättelseinhämtning skulle den givetvis inte få förekomma. Intressant och lite oväntat att även miljöpartiet nu gör bedömningen att den här typen av signalspaning behövs.

Debatten visade tydligt - tycker jag - att signalspaningen endast ska riktas mot preciserade yttre allvarliga hot som rör utländska förhållanden och trafik över landsgränsen, och ska noga regleras och kontrolleras enligt de olika regelverk för integritetsskydd som byggts in.
I debatten har nu också utöver Carl Bildt - som skrivit flera inlägg på sin blogg i frågan - Wilhelm Agrell - idag på ekot - redovisat att signalspaning i länderna i vår omvärld inte skiljer på eter- eller trådburen trafik utan att både där omfattas av spaning.

Mot denna verklighet - att världen ser ut som den gör och att Sverige är ett militärt alliansfritt land som behöver försvarsunderrättelser även genom signalspaning - stod i Foresdebatten bla Anna Pettersson, som tydligt stod fast vid uppfattningen att integritetsintrånget uppstår vid inkopplingen och att någon sådan därför är oacceptabel, och att de säkerhetspolitiska motiven enligt ovan inte motiverar någon signalspaning alls. Jag läser också på piratpartiets blog - Rick Falkvinge - att det är just det som man kräver.

(Övriga debattörer på "nej-sidan" var kritiska men accepterar ändå signalspaning fast än mer reglerad än i den nya lagen, som jag förstod det. Tydliga och tänkvärda inlägg gjordes av Henrik Sjöholm, Clarence Crafoord och Pär Ström.)

Intressant är att Piratpartiet nu gör gemensam sak med Vänsterpartiet om att avskaffa lagen, samtidigt som vänsterpartiet med all önskvärd tydlighet redovisat sin uppfattning att signalspaning som underrättelsemetod för Sverige behövs. Jag citerar Rick Falkvinge, och det går inte att klaga på tydligheten: "Just därför ska FRA avvecklas, bommas igen, läggas ner och ersättas med ingenting alls."

(Jag har slitit med denna fråga, men kommer som sagt inte runt att riksdagens ansvar för landets och medborgarnas säkerhet gör att Sverige i dagens värld behöver både ett försvar och en försvarsunderrättelseverksamhet som inkluderar en strängt reglerad signalspaning).


Annie Johansson, som har betytt så mycket för de många integritetsskyddsförstärkningar som regering och riksdag under resans gång byggt in, betecknade dessa som ett golv, och betonade vikten av lyhördhet för att föra in ytterligare sådana både under hösten (regeringen återkommer ju med ytterligare förslag) och senare vid kontrollstationen.

Maria Abrahamsson, Svenska Dagbladets nu tjänstlediga ledarskribent, engagerar sig allmer i denna fråga även som privatperson. Jag tolkade ett inlägg av henne under debatten som en djup misstro mot att regeringen ska utforma de förslag som riksdagen nu har beställt. Men hur skulle det annars gå till?

Maria skriver också en engagerad debattartikel idag i Aftonbladet där hon sågar en replik från mig i riksdagens debatt så här: "Alliansbrodern Staffan Danielsson (c) stod för en parodisk höjdpunkt i debatten när han lovordade visheten i att låta regeringen utreda om signalspaningslagen behövs."

Bra att hon lyssnade för debatten gav en god bild av frågan och dess olika dimensioner, tycker jag.

Vad menade jag då? Antingen kan man ju tycka att den nya lagen ska bort (som kanske Maria). Eller kan man tycka att den är perfekt och inte behöver granskas igen på länge.

Eller som faktiskt riksdagen har beslutat, att bl a Datainspektionen och en parlamentarisk grupp noga ska följa FRAs verksamhet och återkomma med förslag på hur integritetsskyddet ytterligare kan förstärkas till kontrollstationen år 2011.

Jag tycker därutöver att vi måste ha stor respekt för den intensiva debatt som pågår, och för den opinion som inte accepterar eller inte har kunskap om de motiv som motiverar försvarsunderrättelseverkssamheten. Och det gör att jag tycker att det vore bra om djupgående analyser kunde göras om detta och redovisas - kanske också vid kontrollstationen - och därigenom ge både den offentliga debatten och regeringen och riksdag en god grund för att bedöma hur signalspaningen ska bedrivas och regleras i ett längre framtidsperspektiv.

Nu får jag ris för denna öppenhet och ödmjukhet i en svår och viktig avvägningsfråga, och det får jag leva med.

Men det gick inte längre att som socialdemokraterna bara skjuta den helt nödvändiga regleringen av signalspaningen framåt i ständigt nya utredningar. Regeringens uppfattning - som jag delar - är att signalspaningen behövs, att vi rejält har stärkt integritetsskyddet jämfört med vad s orkade med under 8 års utredningsarbete och att det var nödvändigt att nu fatta beslut i frågan.

Jag beklagar att det i denna viktiga försvars- och säkerhetsfråga med viktiga integritetsaspekter inte gick att få en samsyn även med socialdemokraterna, trots att vi i princip var överens för ett år sedan. Men oppositionens privilegium är att kunna vara emot även om skillnaderna är små, och det har s nu verkligen utnyttjat.

Jag ser ändå framåt, denna viktiga diskussion ska fortsätta och viktiga frågor bör fortlöpande prövas av regering och riksdag. I den fortsätta debatten välkomnar jag fördjupade analyser av både integritetsaspekterna och de säkerhetspolitiska aspekterna.

9 kommentarer:

erzon sa...

Hej Staffan.

Jag är ganska säker på att du blandar ihop massavlyssning av alla medborgare med signalspaning. Vilket är två helt skilda saker. De flesta är nog ok med signalspaning, men inte den massavlyssning ni jobbat fram.

Mig veterligt finns inget annat land som tvingar alla operatörer att kopiera all kommunikation till en statlig avlyssningscentral.

Det skulle vara väldigt intressant att veta vilka andra västländer som har den ordningen. Alliansens avlyssningsanhängare säger ju ofta att FRA-lagen är "på intet sätt unik", så ni har väl några exempel?

Anonym sa...

Väntar fortfarande på svar. Här kommer alla frågor en tredje gång.

1) Hur tänker ni bättre reglera FRA:s informationsutbyte med andra länder?

2) Kommer FRA även i fortsättningen kunna ägna sig åt massinhämtning och lagring av trafikdata, inom ramen för sin metodutveckling/grundforskning? Kommer man också att kunna utbyta dessa data med andra länder?

3) Vad kommer ni göra för att hålla nere trafikvolymerna för kabelinhämtningen? Blir det tidsbegränsade tillstånd för specifika trafikstråk som JuDep förordat?

4) Får vi en sanningskommission som granskar FRA:s verksamhet fram till idag ur ett integritetsperspektiv?

5) Ska verkligen FRA ska ges möjlighet att filtrera meddelandeinnehåll redan vid inhämtningen? Varför inte bara adressering?

6) Kommer integritetsombudet att förhandspröva samtliga sökbegrepp som avser personer i Sverige? (Inte bara vid tillståndsgivningen alltså)

7) Kommer den nya nämnden att förhandspröva samtliga sökbegrepp som gäller enskild person? (Inte bara vid tillståndsgivningen alltså)

/Peter

Ahruman sa...

Rick Falkvinges krav att FRA avvecklas utgår ifrån Mikael Odenbergs påstående att FRA inte har något existensberättigande utan just den här lagstiftningen. Det är alltså en slutsats dragen (med flit) från falska premisser.

En lagstiftning som kräver att all data som passerar gränsen kopieras till FRA:s ”samverkanspunkter” kan inte accepteras i ett demokratiskt samhälle. Enligt Mikael Odenberg krävs sådan lagstiftning för att FRA skall kunna fortsätta. I så fall kan inte FRA accepteras. Detta är enkel logik av första ordningen.

Lyckligtvis ser varje människa med vett i skallen att Mikael Odenberg blåljuger. Det är fullt möjligt för FRA att fortsätta med signalspaning, dvs. passiv avläsning av rundsändningar, utan att få befogenheter till massavlyssning, dvs. kopiering av data vid gränsen. Dessa är väsensskilda aktiviteter med helt olika effekter på integriteten och mänskliga rättigheter.

Det är väldigt, väldigt enkelt. Man måste bara se genom dimridån om ”teknikneutralitet”.

Magnus sa...

För mig innebär "signalspaning" riktad spaning mot misstänkta personer/grupper. I detta fall löper MIN kommunikation ingen risk att fastna i spaningen.

Detta kan jag gå med på är OK och nödvändigt.

MEN:

OM det finns minsta risk att MIN fullkomligt oskyldiga kommunikation fastnar i filtret, så är det MASSAVLYSSNING det handlar om.

Och det kan jag inte på några villkor acceptera, särskilt inte med de extremt vaga hotbilder som beskrivs.

Så som förslaget beskrivits kan jag inte tolka det på annat sätt än att min kommunikation kan fastna om jag har otur och råkar matcha "sökbegreppen" (som för övrigt ingen vill beskriva vad de egentligen innebär eftersom det är hemligt....).

Vilket leder till att jag inte vet om jag är övervakad eller ej.

Vilket leder till att jag kanske tänker mig för vad jag skriver.

Vilket leder till att min yttrandefrihet inskränkts.

För att politiker som är lekmän på tekikområdet säger att hotbilden rättfärdigar det.

Ge mig ett skäl varför jag ska tro på att beskrivningen av hotbilden är mer pålitlig än det tekniska resonemang som försts fram?

Jag är civilingenjör inom datateknik med 10 års yrkeserfarenhet. De tekniska påståendena om hur MIN kommunikation inte ska beröras är inte trovärdiga.


För övrigt kan jag tro på att SYFTET med lagen från politikernas syfte faktiskt är det som påstås.

Men de påstådda begränsingarna som sägs skydda de oskylda är tekniskt omöjliga på många sätt. Det enda vi har att lita på är LÖFTET att verktyget inte används på fel sätt.

Och jag har NOLL och INGEN orsak att lita på att FRA - hemlighetsmakare som de är - faktiskt använder verktyget på det sätt de lovar att göra.

Kontrollinstanserna är tandlösa av samma orsak. De kommer ju naturligtvis bara att få se vad FRA väljer att visa dem! Det är ju självklart! Resten är ju "hemligt"!

Detta är de främsta grunderna till mitt absoluta motstånd.

Detta är att likna vid att ge en hammare till en 5-åring mot löftet att han bara ska slå i spik, inte drämma den i skallen på nån som är dum....

Krig är fred sa...

Bra Staffan, det är ett klart framsteg att du nu är med på att huvudfrågan specifikt rör signalspaning i kabel och inte signalspaning i allmännhet.

Nu behöver du bara förstå att vi opponerar oss inte för att vi inte förstår vad det ska vara bra för, utan för att nackdelarna på ett fullständigt oacceptabelt sätt överstiger fördelarna. Man kan se både principiellt och pragmatiskt skäl som leder till samma klara slutsats.

Man överträder helt klart den gräns som finns för intrång i den privata sfären enligt artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheter.

Staten har som jag ser det ingen rätt att gå in på privata företag och göra kontinuerlig husransakan. Att tvinga företag att avslöja företagshemligheter (vilket gör att de inte kan fullfölja sina kundåtaganden) när det inte föreligger brottsmisstanke är direkt stötande.

Därutöver har vi den internationellt etablerade brevhemligheten. Att andra länder anser sig kunna tumma på den i elektroniska brev är faktiskt inte något skäl att vi ska åsidosätta den. Domen mot England bör i sig vara ett tvingande skäl att stoppa delar av lagen.

Nästa sak är att yngre generationen har sitt vardagsrum på nätet, över landsgränserna - att avlyssna den kommunikationen är minst lika integritetskränkande som att ha en övervakningskur med svarta glas i vardagsrummet. Oavsett hur du vrider och vänder på det, den unga generationen kommer ALDRIG att tycka att det är OK, oavsett hur fint man lindar in det. Du (eller kanske snarare hela det politiska etablisemanget) kan välja att respektera det eller inte, det kommer inte att förändra deras inställning i saken, bara deras inställning till det politiska etablissemanget.

Sedan ser vi troligen början till en parallell med vad (s) lyckades med 1987 när man utraderade 85% av penningmarknaden och skapade svenskstaden i London med hjälp av valpskatten. Och, som du säkert vet är detta inte lösa spekulationer, viss verksamhet har de facto redan flyttat ut. Det är med förlov naivt att tro att utländska aktörer skulle vilja betala extra för att bli avlyssnade i Sverige. Att som Tolgfors påstå att VD:arna för samtliga större nätverksoperatörer inte förstår lagen är skrattretande på ett tragikomiskt sätt, och en fullständig väderkvarnsdebatt. Sannolikheten för att det skadar svensk IT-näring är exakt 100%.

Sedan, som någon påpekade, om man anser att signalspaningen i kabel är nödvändigt för att kunna genomföra militära operationer i Tchad så bevisar det inte att signalspaning i kabel är rätt; som jag ser det visar det att priset för militära operationer i Tchad är för högt. Om det nu vore sant, vilket jag skulle säga att det med till visshet gränsande sannolikhet inte är.

Stefan Nilsson sa...

Jag skulle finna det interessant att få din åsikt angående att FRA ska "sälja" uppgifter till tredje part.

Då handlar det ju inte längre om att skydda svenska intressen (iaf inte direkt).

Stefan sa...

I ett helt annat ämne satt jag och läste om Centerns maratonchatt.
Där står att läsa

staffan danielsson säger: En bra fråga, Mattias. Jag tror i alla fall att det vara generationsskillnader. Jag minns väl oron under kallakriget med det sovjetiska kärnvapenhotet, jag tror att ungdomen utan dessa referenser kan ha en lugnare bild av dagens värld. Visst kan Sverige ses som en rätt lugn oas i norra Europa. Men vi är ofrånkomligen en del i dagens värld där det tyvärr finns många hotbilder av olika slag,

Mattias säger: Tror du att människor i sverige är för instängda, skyddade, naiva?


Nog tror jag att det är en generationskillnad alltid. Tror du att din generation skulle acceptera att man införde kontroll av alla fysiska brev som skickades över gränsen (samt att man lade ompackningcentralerna i utlandet)?

Det tror inte jag... Generationsskillnad var ordet.

Moxie sa...

Jag tror också på generationsskillnaden - Många av våra riksdagsledamöter är från en generation som inte kan den nya tekniken ordentligt, och som tror att till exempel kryptering löses på samma sätt som förr - Bletcheley (stavning???) Park och så vidare.

Staffan, Jag har inte fått något svar ännu. Är du beredd att lära dig den tekniska bakgrunden till lagen? De skulle om inte annat leda till att du inte behöver säga fel när du argumenterar om den.

Winston Smith sa...

För säkerhets skull så repeterar jag ännu en gång Peters bra frågor:

1) Hur tänker ni bättre reglera FRA:s informationsutbyte med andra länder?

2) Kommer FRA även i fortsättningen kunna ägna sig åt massinhämtning och lagring av trafikdata, inom ramen för sin metodutveckling/grundforskning? Kommer man också att kunna utbyta dessa data med andra länder?

3) Vad kommer ni göra för att hålla nere trafikvolymerna för kabelinhämtningen? Blir det tidsbegränsade tillstånd för specifika trafikstråk som JuDep förordat?

4) Får vi en sanningskommission som granskar FRA:s verksamhet fram till idag ur ett integritetsperspektiv?

5) Ska verkligen FRA ska ges möjlighet att filtrera meddelandeinnehåll redan vid inhämtningen? Varför inte bara adressering?

6) Kommer integritetsombudet att förhandspröva samtliga sökbegrepp som avser personer i Sverige? (Inte bara vid tillståndsgivningen alltså)

7) Kommer den nya nämnden att förhandspröva samtliga sökbegrepp som gäller enskild person? (Inte bara vid tillståndsgivningen alltså)

Och Nixons/Moxies bra fråga:

8) Vilka remissinstanser är det som väger tyngre än SÄPO, Rikspolisstyrelsen, Justitiedepartementet, Datainspektionen och Advokatsamfundet tillsammans?