söndag, juli 13, 2008

Wilhelm Agrell och spionen Bergling...Och några svar

Wilhelm Agrell har intervjuats om sin syn på värdet av signalspaning mot allvarliga yttre hot i bl a Sydsvenskan.

Och denne spionen/förrädaren Bergling som väl egentligen bytt namn (?) har publicerat sig i Expressen i ett krångligt inlägg. Lite intressant att det anses tillförlitligt (?) och publiceras av Expressen. (Skriver spionen utifrån svenska eller ryska intressen, t ex? Eller anses hans inlägg gagna någon Expressenkampanj?)Jag ger det ingen som helst vikt.

På hemväg från Almedalen verkade "makterna" - vilka de nu var - straffa mig för jag vet inte vad...genom att det tidigare tåget jag tog från Stockholm blev stående 4 timmar en mil från Linköping, i en bastukupé (40 grader) utan ac och med stängda fönster och dörrar. Friheten hägrade utanför i form av en närbelägen väg vilken förvägrades oss att uppsöka, samtidigt som fagra löften om felets åtgärdande hela tiden sköts framåt.

Magnus - med uppbackning av "Krig är fred"... oroas över att hans oskyldiga kommunikation kan fastna i FRAs automatiserade sökbegrepp. Risken är som sagt i princip obefintlig. Endast meddelanden över landsgränsen som avser utländska förhållande och ett fåtal väl definierade allvarliga hot mot Sverige - internationell terrorism, militära hot och några till - eftersöks. Vid Fores-seminariet i Almedalen gjorde förre överdirektören på FRA klart att trafik i utlandet och i mycket hög utsträckning på andra språk än svenska är måltavlor.

Anonym... med påstötning från "Winston Smith" har ställt ett antal frågor, som jag ska försöka att besvara så gott jag kan. Flera inlägg hävdar att jag inte är någon teknisk expert i dessa frågor, och det har jag aldrig heller påstått.

* Hur ska FRAs infoutbyte med andra länder bättre regleras? Detta kommer att ske som hitills, men förtjänar att diskuteras djupare inför kontrollstationen, tycker jag.

* Kommer FRA att kunna lagra trafikdata för sin metodutveckling? Ja.

* Blir det tidsbegränsade tillstånd för specifika trafikstråk? Svaret är nog både ja och nej. Försvarets Underrättelsenämnds tillstånd gäller upp till sex månader för den inriktning som en myndighet ansökt om tillstånd för. I praktiken - också enligt Fores-seminariet - begränsar sedan FRA spaningen till vissa delar av det gränsöverskridande nätet där sannolikheten för träffar är störst. Dock gäller rätten till spaning mot de allvarliga hoten osv hela det gränsöverskridande nätet.

* Får vi en sanningskommission som granskar FRAs verksamhet? Ja, det utgår jag ifrån. Jag anser detta och tunga centerpartister - Anders Flanking, Annie Johansson, Lars Weinehall - har uttalat sig för detta bl a i en debattartikel i GP.

* Ska FRA kunna signalspana efter allvarliga yttre hot även vad gäller meddelandens innehåll? Ja, det har man gjort sedan andra världskriget i etern och liksom i andra länder görs som bekant nu spaningen teknikneutral.

* Kommer integritetsombudet att förhandspröva samtliga sökbegrepp som gäller enskild person? Nej, det tror jag inte. Däremot ska Försvarets Underrättelsenämnd efter den senaste skärpningen inför riksdagsbeslutet ge tillstånd till sådan spaning i synnerliga fall.

* Vilka remissinstanser väger tyngre än SÄPO m fl? Som jag sagt i bla riksdagsdebatten finns det starka revirstrider i denna fråga där bl a SÄPO är en part. De allra flesta remissinstanser tillstyrkte lagförslaget, och lagrådet ansåg avvägningen mellan landets säkerhet och de integritetsintrång lagen medför acceptabel.

8 kommentarer:

Krig är fred sa...

``Magnus - med uppbackning av "Krig är fred"... oroas över att hans oskyldiga kommunikation kan fastna i FRAs automatiserade sökbegrepp.``

Du har ändå inte riktigt greppat det hela. Nej, det är inte det som oroar oss.

``Risken är som sagt i princip obefintlig. Endast meddelanden över landsgränsen som avser utländska förhållande och ett fåtal väl definierade allvarliga hot mot Sverige - internationell terrorism, militära hot och några till - eftersöks. Vid Fores-seminariet i Almedalen gjorde förre överdirektören på FRA klart att trafik i utlandet och i mycket hög utsträckning på andra språk än svenska är måltavlor.``

Detta kan mycket väl tänkas stämma, så vi behöver inte ta det ett varv till. Vi förstår lagens intentioner. Och att risken för missbruk initialt troligen är ganska liten, även om jag av någon anledning inte litar på folk som beslagits med uppsåtliga lagbrott. (Risken på sikt är däremot överhängande, kallas ändamålsglidning. Jag har f.ö. återkallat PKU-register-medgivandet för mina barn av just den anledningen, för att staten inte kan hålla fingrarna i styr.)

Jag tror det är osannolikt att jag drabbas av några andra praktiska problem av lagen utöver en (snabbare) krympande arbetsmarknad. För min del gör min sociala status att jag knappast kommer att bli anklagat för något, i extremfall möjligen kallad till ett förhör i ganska vänskaplig ton. (Så länge inte obehandlat data skickas vidare till NSA, för där finns stora problem med hur man tolkar saker.)

Bekymren ligger på ett annat plan:
1) Principen att staten har rätt att tränga sig in i den privata sfären och tjuvlyssna utan brottsmisstanke. Lagens krav på att upplåta privat kabel för signalspaning överträder en principiell gräns, därför bör man sätta stopp just här. Som någon uttryckte det, en våldtäkt blir inte Ok bara för att man använder kondom, glidmedel, har testat sig, "inget hände", personen protesterade inte så mycket och man ber om ursäkt efteråt.
2) Infrastrukturen är farlig (kan missbrukas på flera sätt, både av staten och andra; båda sakerna har bevisligen hänt i andra avlyssningsstrukturer).
3) Att samla löst skvaller om folk utan att de kan bemöta det har vi sett förut. McCarty, IB-affären för att nämna några.
4) Om man letar bland enbart oskyldiga (vilket mycket väl kan vara fallet) kommer de träffar man hittar att enbart vara oskyldiga personer. Vilket kommer att vara mycket nära sanningen om man letar efter aktiva terroister i Sverige. Om man staten förgriper sig oskyldig per månaden så är visserligen risken nästan obefintlig för en oskyldig person. Det spelar dock ingen roll för den oskyldige som råkar hamna på terroristlistan som FRA säkert delar med sig av till GCHQ och NSA.
5) Om man misstänker att personerna är skyldiga ska man använda rättsväsendet och rättsäkra metoder, att kortsluta rättsväsendet leder i fördärvet varje gång. Har man inte bevis som håller i domstol är personerna att betrakta som oskyldiga, inte placeras i något limbotillstånd. Det är inte tillåtet för staten att fuska, i så fall är det inte bättre än de man jagar och leder till samhällsförfall.

Detta beror inte alls på att jag har någon fördragsamhet mot terrorister eller andra samhällsomstörtande element. Tvärtom. (För tillfället är kanske säkrast att tillägga, för om en majoritet av folket vill störta ledningen, osannolikt i Sverge, sannolikt i Zimbabwe, så bör staten kunna stoppa det?)

För att citera Martin Niemöller som han återgivits hos New England Holocaust Memorial:

THEY CAME FIRST for the Communists,
And I didn’t speak up because I wasn’t a Communist.

THEN THEY CAME for the Jews,
And I didn’t speak up because I wasn’t a Jew.

THEN THEY CAME for the trade unionists,
And I didn’t speak up because I wasn’t a trade unionist.

THEN THEY CAME for the Catholics,
And I didn't speak up because I was a Protestant.

THEN THEY CAME for me,
And by that time no one was left to speak up.

(Se även Mátyás Rákosi: Salami tactics.)

(Med den accelererande övervakningshysterin som finns, och de inneboende kraven att de behöver leverera något, är problemen närmare än du tror. I USA och England skördar den redan oskyldiga offer. Detta problem är dock ett övergripande problem med en massa integritetskränkande lagar, och rör inte FRA-lagen specifikt.)

Magnus sa...

"Magnus - med uppbackning av "Krig är fred"... oroas över att hans oskyldiga kommunikation kan fastna i FRAs automatiserade sökbegrepp. Risken är som sagt i princip obefintlig."


"I princip obefintlig" är inte det samma som "obefintlig", därav min invändning.

Jag tror inte heller att sannolikheten är speciellt hög (MEN DEN ÄR STÖRRE ÄN 0!) att min trafik KOMMER att vara i fara för granskning inom en nära framtid

Men som "krig är fred" påpekar - ändamålsglidning är en enorm fara i detta.

Varken du eller jag kan säga vad FRA menar med "sökbegrepp" men du kan lita på en sak.

När hårdvaran och möjligheterna är på plats, så kan FRA med en knapptryckning ändra från att söka på "terrorister" till att söka på "skattesmitare" eller "politiker med obekväma åsikter".

Magnus sa...

För tydlighetens skull - jag tror återigen inte att det är sysftet med lagen att snoka inom sverige,
eller att det kommer att ske inom en nära framtid, men MÖJLIGHETEN kommer att finnas och förr eller senare sker ändamålsglidningen och då är det för sent.

Anya sa...

Se kommentar 1 av krig är fred

Krig är fred sa...

Efter lite funderande så insåg jag att en analogi med sex är utmärkt för att beskriva på skillnaden mellan signalspaning i kabel och i luften:

Om ett par har sex ute i det fria (etern) så kan de inte gärna invända om någon råkar se dem oavsiktligt. Om någon tar ett foto så är det inte riktigt Ok, men de får delvis skylla sig själva. Om någon börjar sprida foto för att tjäna på det så är det rättssak. Detta stämmer rätt väl med lagen om Elektronisk kommunikation.

Om ett par har sex i sitt hem med insynsskydd så är det inte ok om någon ser det oavsiktligt. Om man sedan dessutom fotar det så är det garanterat rättssak. Och börjar man sprida fotot, än värre.

Anonym sa...

Tack för dina svar, Staffan. De var mycket klargörande. Det var precis så illa som jag befarade. Regeringens tillkännagivanden inför hösten är bara kosmetika. Vilket larv ni har åstadkommit.

Hur mycket man än förklarar, tycks ni inte förstå att förhandsprövning av sökbegrepp, särregler för svenska parametrar, reglerat utlandssamarbete och begränsade trafikvolymer är hörnstenar i sammanhanget.

Det är knappast någon slump att tunga remissinstanser som Justitiedepartementet, Registernämnden och Säpo hela tiden också varit av den
uppfattningen.

Varför kan du inte inse att du har hamnat helt snett i den här frågan? Släng prestigen all världens väg, och tänk om. Detta säger jag i all välmening. Du är rejält i otakt med opinionen, men framför allt: du har fel i sak.

Jag skulle också vara mycket försiktig med att sätta någon tilltro vad Anders Wik eller Ingvar Åkesson säger. Och förresten - om du nu litar så blint på deras försäkringar, varför vill du då ha en sanningskommission?

/Peter

Jakob sa...

Staffan, betänk följande:

- Trafikdatainhämtningen är generell. Även du riskerar att få dina trafikuppgifter lagrade hos FRA. SVT har ju avslöjat precis hur detta gått till i alla år och att signalspaningslagen nu legaliserar eländet.

Det finns inget förbud i lagen mot generell inhämtning och lagring av svenska trafikdata. Tvärtom ger signalspaningslagen och FRA:s personuppgiftslag grönt ljus åt sådan verksamhet. Läs själv.

- Lagrådets yttrande väger lätt mot den senaste domen i Europadomstolen. Idag har också FRA-lagen anmälts dit.

- Du måste ha missuppfattat de senaste ändringarna. FUN ska absolut inte förhandspröva något som har med spaning mot enskilda att göra. Prövningen av "synnerlig vikt" ska göras av den nya domstolsliknande nämnden. Det får självklart inte stanna vid ett godkännande vid tillståndsgivningen. Prövningern måste göras fortlöpande INNAN spaning riktas mot individerna.

Har du fortfarande inte fattat hur signalspaning går till? Det tillkommer ju massvis av sökbegrepp under resans gång. Då kan man självklart inte nöja sig med en efterkontroll.

- Givetvis måste alla sökbegrepp som avser personer i Sverige eller svenskar utomlands genomgå förhandsprövning. Alldeles oavsett vad su säger idag, är jag säker på att vi kommer att hamna där till slut.

- Bara för att FRA idag skannar av innehållet i våra eterburna meddelanden betyder inte det automatiskt att de ska göra det också i kabeltrafiken. Det går att tänka sig massor av begränsningar, varav adresseringsspaning är en.

- Att hänvisa till att andra länder har "teknikneutral" spaning är ganska patetiskt. Nu börjar signalspaning i denna form tvärtom att ifrågasättas runtom i världen. Vi är bara i början av en världsomspännande debatt. Och du tillhör förlorarsidan.

Signalspaning - ja. Massavlyssning - nej.

Moxie sa...

Är datainspektionen också en myndighet "i strid med" FRA? Justitiedepartementet också?

Du svarade inte på frågan - Vilka remissinstanser är tyngre än de som nämndes i originalfrågan? Att få många positiva remissinstanser är inte svårt - det är bara att fråga tillräckligt många instanser som inte vet och inte bryr sig. Frågan är hur många kunniga och insatta remissvar man kan samla på sig.