onsdag, juni 18, 2008

riksdagsdebatt signalspaning - mitt inlägg

Det har varit mycket intensiva dagar och nätter de två senaste dygnen. Diskussioner med vår riksdagsgrupp, med enskilda ledamöter, mellan allianspartierna. Oerhört nära ett nederlag för regeringen och en spricka i centergruppen. Några väl kända kollegor som slåss för integriteten och de liberala idéerna med stor glöd och kraft - Fredrick och Annie - lyckades under denna avgörande tid når förståelse hos vår riksdagrupp och denna sedan hos alliansen för att redan nu få igenom viktiga förbättringar till skydd för integriteten i den signalspaningslag som klubbades för några timmar sedan. Jag tycker det är så orättvist och trist att de i många epost och bloginlägg nu drabbas av okvädingsord och ändå värre. (eftersom en del tycker att endast en helt avvecklad signalspaning är godtagbar).

Jag arbetade igenom mitt inlägg i den sista avgörande riksdagsdebatten och försökte med stor respekt för den intensiva debatten och det starka engagemanget i bloggvärlden (800 epost på de senaste två dagarna)summera varför jag och centerpartiet ändå accepterar signalspaning med de starka åtgärder till skydd för integriteten som vi och aliiansen lyckats bygga in. Läs gärna hela debatten på www.riksdagen.se.

Herr Talman

Riksdagen fattar viktiga beslut i många olika frågor. Den mycket allvarliga fråga som vi nu ska besluta om – signalspaning för försvarsunderrättelseändamål – handlar dels om Sveriges säkerhet, dvs rätten och skyldigheten för en nation att skydda medborgarna från allvarliga yttre hot som t ex militära konflikter, internationell terrorism och kvalificerade IT-relaterade hot mot samhällets viktiga infrastrukturer.

Samtidigt handlar denna fråga också om hur mycket av inskränkningar i den personliga integriteten som vi kan acceptera i vårt demokratiska samhälle.

Detta är som alla förstår en mycket svår avvägning att göra och ett sätt vore givetvis att av integritetsskäl avveckla all signalspaning.

Att göra så vore en mycket radikal åtgärd så som världen tyvärr har sett ut och ser ut idag. Sex av riksdagens 7 partier liksom länderna i vår omvärld har alla gjort bedömningen att signalspaning är ett nödvändigt ont för att kunna skydda medborgarnas säkerhet.

För oss i centerpartiet är denna fråga svår och påfrestande eftersom vi brinner för den personliga integriteten och driver den på alla områden. Samtidigt har vi också alltid stått upp för att värna Sveriges säkerhet.

Vi stod därför bakom den proposition som regeringen lämnade till riksdagen våren 2007. Signalspaning ska få utföras under strängt reglerade former för att skydda landet mot allvarliga yttre hot. I förslaget hade ett antal åtgärder till skydd för den personliga integriteten byggts in. Under riksdagsbehandlingen förra året tillfördes flera åtgärder, bl a ska en kontrollstation redan år 2011 utvärdera den nya lagen och mot bakgrund av erfarenheterna kunna föreslå förändringar.

Den senaste tiden har debatten kring den nya lagen ökat i intensitet, både på internet och i media. Det har varit en kraft och ett engagemang i diskussionen, och detta är värt all respekt. Debatten har satt spår in i riksdagen, som det ska vara i en demokrati, och de senaste dagarna har vi i centerpartiet och våra allianskamrater haft en intensiv och levande diskussion kring de starka önskemålen från enskilda riksdagsledamöter att tillfoga ytterligare förstärkningar för den personliga integriteten i det beslut som vi snart ska fatta.

I centerpartiets riksdagsgrupp – och i dialog med många medlemmar – har vi varit beredda att redan nu ta vara på några av de goda förslag som förts fram sedan en tid, i den livliga debatten och från ledamöter från alla våra allianspartier. Denna öppenhet har funnits i alla alliansens partier och vi har enats om att tillföra ett antal nya instrument som redan vid lagens ikraftträdande kan vara på plats.

Viktiga förstärkningar är att en ny myndighet bildas som ska ge tillstånd till den signalspaning som får bedrivas, att datainspektionen med landets främsta integritetsexperter får ett särskilt uppdrag att följa verksamheten vid Försvarets Radioanstalt och att en kommitté av parlamentariker också ska följa FRAs verksamhet och överväga ytterligare integritetsskyddande åtgärder inför kontrollstationen. Vi understryker också genom tillkännagivanden till regeringen vikten av dessa och de förra året tillförda förslagen. Eftersom oppositionens partier talat för ytterligare åtgärder i betänkandet och för tillkännagivanden borde de välkomna dessa.

Slutligen, jag vill än en gång understryka att detta är en allvarlig och svår fråga där regering och riksdag måste göra en avvägning mellan sitt ansvar för att skydda landet och medborgarna från allvarliga yttre hot, och allas vår rätt till så lite intrång som möjligt i vår frihet och personliga integritet.
Jag har stor respekt för de engagerade medborgare och ledarsidor som främst fokuserar på integriteten och vill att Sverige helt ska avstå från signalspaning.

Allians för Sverige och en bred riksdagsmajoritet är överens om att den här lagen tyvärr behövs, som vår värld ser ut.

Signalspaningen behöver regleras och utsträckas till tråd, men vi har under resans gång byggt in många instrument till skydd för integriteten.

Därför yrkar jag bifall till utskottets betänkande.

42 kommentarer:

Anonym sa...

"Signalspaningen behöver regleras och utsträckas till tråd, men vi har under resans gång byggt in många instrument till skydd för integriteten."

Jag blir inte mindre våldtagen om förövaren använder kondom!

Anonym sa...

Staffan, riskdagens servrar brakade ihop av belastningen, och vår fantastiska public-service-tv tyckte inte debatten var värd att sändas (vad betalar jag licens för egentligen), så jag har bara en andrahandsuppgift; under debatten påstås du ha yttrat att det låg partsintressen bakom kritiken mot lagen. Stämmer det, och i så fall kan du förklara vad du menade med detta?

Anonym sa...

Det va Fredrik Renifeldt som redan hade sett till att det skulle bli signalspaning och att alla skulle rösta ja. Han sa att alla skulle rösta ja till denna lag. Hur kan alla styras av va nån annan säger ? Men dom faller väl för grupptryck och är rädda. Själv lyssnar jag inte på nån som tvingar mig till nåt utan gör precis va jag känner för. 143 för signal spaning 138 emot. sen 67 st som inte va närvarnade. Detta är fusk rent röst fusk när Renifeldt kräver att alla ska rösta för signal spaning. Nu är det bara tacka för det nya sovjet.Men som sagt Borgarna kommer aldrig mer till makten och har inget förtroeende för svenskarna länge.detta med signal spaning skulle svenska folket fått vart med och röstat om. Men då hade aldrig Reifeldt fått sin vilja igenom. Men Vi kan hoppas på nyval lr att han blir tvingad att avgå det vore det bästa

Jens Ayton sa...

1. Signalspaningen är redan reglerad. Den är förbjuden enligt åttonde artikeln i Europakonventionen, som Sverige förbundit sig att följa sedan 1995.
2. Oavsett om man förordar signalspaning som koncept eller ej är det ingen vettig människa som vill ha en signalspaning som inte kan fungera mot verkliga hotbilder. Ingen som är insatt i tekniken, med möjligt undantag för FRA själva, tror att detta verktyg kan ge någon egentlig säkerhet. Den duger inte till annat än att speja på svenska folkets vardagsliv och skapa arbetstillfällen på Lovön.

Anonym sa...

Jag är bara så heligt förbannad på era omskrivningar av ert jäkla monster till lag.

Signalspaning HAH.

MASSAVLYSSNING AV ALLA MEDBORGARE ALLTID är LAGENS MENING OCH KONSEKVENS.

Sedan kan du kalla det för vad du vill och tillsätta hur många kommitteer med nickedockor som helst för att "säkerställa att allt går rätt till" Det hjälps inte. Våldtäkten på vår kommunikation är redan fullbordad.

Anonym sa...

Du representerar ej folket, avgå genast! Det enda du representerar är din politiska karriär (alternativt är du efterbliven och begriper ej mer). I vilket fall, avgå NU!

måns sa...

Staffan, hela dagen har jag följt med, och varit utanför riksdagen.

Du såg genuint skärrad ut av och till i debatten. Varför? Ingen kunde svara på det om några direkta hot, bara vaga antydelser om saker som inte någonsin skulle kunna hjälpa oss.

Tala om för mig, en vanlig jävla väljare, om det ÄR nåt direkt hot som måste åtgärdas just NU, som skulle kunna åtgärdas genom att avlyssna svenska folket just NU.

Det är din skyldighet. Snälla? Pretty please, with sugar on top? [clean the fucking car!!!]

Anonym sa...

Du svamlade som en riktig idiot, men du hade väl fått Tolgfors och Fuhrern på dig.

Du borde skämmas efter att ha sålt ut den svenska befolkningen.

C får aldrig min röst.

Anonym sa...

Är bara fatta vinken det är reinefeldt som har hotat alla att dom ska rösta igenom lagen.Ni har sabbat sverige helt och hållet fyy faan för er. Ni fattar nog inte va ni har ställt till med. Ni är landsförädare helabuten. Varför va du så skärrad du va ju nästan gråt färdig i debatten? Är bara gratulera att sverige är sämsta i europa nu. Och så ska vi passa på att tacka Reinfelt som är helt inkompetent Till det nya DDR.Nu är det bara muren vi väntar på att Reinfeldt ska bygga så vi blir helt isolerad också.Hoppas verkligen Ni vet va ni har ställt till med nu. Och va ligger hoten emot sverige det vill jag gärna veta ? Det vet ni nog inte själva för det finns inga hot emot sverige. Det är bara mer översyn och kunna bevaka alla människor. Men som sagt det va röst fusk och redan upp gjort att lagen skulle gå igenom. Det vet ni oxå fy helvete vilket jävla samhälle man lever i.

Anonym sa...

Hej Staffan,

”– handlar dels om Sveriges säkerhet, dvs rätten och skyldigheten för en nation att skydda medborgarna från allvarliga yttre hot som t ex militära konflikter, internationell terrorism och kvalificerade IT-relaterade hot mot samhällets viktiga infrastrukturer.”

Skriver du, det är mig veterligen ingen som har sagt vad detta yttre hot består av, du måste förstå Staffan att detta yttre hot ni talar inte har med verkligenheten att göra på så sätt att, skulle ett terrorhot mot Sverige planeras, är den svenska regeringen så naiv att tro att kommunikationen skulle ske via SMS, E-mail och mobilsamtal? För mig är det återigen ett bevis på att partipiskan slår hårdare än den personliga övertygelsen om liberala värderingar och frihetstänkande för medborgare i ett modernt land.

Tyvärr Staffan så alliansen för en lång framtid skjutet sig själva i foten.

Ps I ett svar från en kollega från Folkpartiet, skriver så här till mig:
"...i månader för att större hänsyn bör tas i försvars- och utrikespolitiken till den oroväckande utvecklingen i Ryssland, och det successivt växande hotet därifrån. Den - berättigade! - oron blir dock, när FRA dyker upp på debattarenan, helt frikopplad från motiven för FRAs signalspaning. "

Är det Ryssland som är det "yttre hot" ni talar om? Är det Centerpartiets officiella ståndpunkt?

Anonym sa...

Staffan. Tack för ditt och dina riksdagskollegers arbete. Det märks att ni anstränger er för att hitta bra lösningar.

Men i den här frågan har ni agerat fel. Problemet är i grunden en värderingsfråga.

Ska svenska folket lämna makten till en auktoritet eller ska vi vara delaktiga i att bygga ett bättre samhälle? Anledningen till att folket skriker är att ni agerar som en envis familjefar som "vet bäst" och som inte har förmåga att lyssna på andra. Det är en person som tycker att han inte behöver motivera varför han fattar ett visst beslut, precis som ni och FRA inte har motiverat TILLRÄCKLIGT varför just denna konstruktion behövs. När folket reagerade och sa stopp så agerade ni ganska förutsägbart.

"Vi vet bäst. Tro oss. Vi kommer fatta detta beslut vare sig ni skriker eller håller med."

Ni hetsade igenom beslutet innan sommaruppehållet vilket skickar en väldigt tydlig signal till folket.

Låter det som en bra förälder? Låter det som att barnet kommer växa upp med en sund relation till sin förälder? Tror ni att barnet kommer ta ansvar både för sig själv och för samhället eller kommer det stänga av och endast bry sig om sig själv?

Lösningen nu är att upphäva det ni just beslutat om, ge FRA och andra instanser i uppdrag att klarare specificera de hot som finns (kanske genom att visa mindre situationer som är mer konkreta och som faktiskt är problematiska för Sverige), att klart redogöra varför de är hot och vad man kan göra för att förebygga. Jag tycker till exempel att svenskar som agerar i internationella trupper verkar vara ett exempel på detta, till skillnad från "hotet från terrorismen" (den vagaste och minst sakliga motiveringen av alla).
Parallellt bör ni engagera folket i detta, att visa folket förtroende och att föra en saklig debatt i många olika forum där ni aktivt arbetar för att engagera och entusiasmera folket till diskussion. Vilket pris är folket berett att betala för att leva fritt och föra en fri debatt som inte är övervakad? Den debatten skapar förankring.
Sen när allt detta skett, och det måste få ta tid, då kan ni börja formulera ett förslag.

Ert agerande har sårat folket och folkets tilltro till politik, vilket är viktigare än alla sakfrågor. Det kommer att ta tid att reparera och en viktig del av arbetet är att undersöka varför det finns en sån stark auktoritetstro i partiet.


vänligen

Rikard Linde
Södermalmscentern
www.sodermalmscentern.se

Jens Ayton sa...

Rikard Linde skriver:
Lösningen nu är att upphäva det ni just beslutat om, ge FRA och andra instanser i uppdrag att klarare specificera de hot som finns (kanske genom att visa mindre situationer som är mer konkreta och som faktiskt är problematiska för Sverige), att klart redogöra varför de är hot och vad man kan göra för att förebygga.

Det som saknas här, och har saknats genomgående, är en analys av hur stor chansen är att man verkligen hittar information om hoten i fråga i förväg (tips: liten), samt en analys av hur många oskyldiga medborgares meddelanden som kommer att läsas på vägen till varje relevant informationsbit (tips: rätt många). Om t.ex. chansen är några procent att man lyckas stoppa en invasion eller terroristattack, och tusen medborgare avlyssnas för varje gång det kan tänkas hända, är det ju uppenbart vansinnigt att tillåta spaningen. Det förefaller som om den analysen inte gjorts, eller t.o.m. undvikits.

Anonym sa...

ahruman, jag håller helt med dig. Den sortens analys och iaktagelse du gör är det som folket ska göra och uttala. Vi/folket ska styra landet och det kommer inte att hända så länge våra valda politiker ser sig som auktoriteter.

Det är ju folkets värderingar som ska styra politiken och det är folket som ska avgöra balansen mellan sånt som chansen att hitta relevant information, uttrycksfrihet, medborgares integritet och myndigheternas ansvar.

Linus Wallin sa...

Jag blir hellre sprängd av en terrorist än skyddad av en lag som är helt bombad.

Anonym sa...

Det Bästa för sverige nu är att det blir folk omrösting så borgarna försvinner dom är livsfarliga. Men finns mycket man kan göra för att försvåra allt för fra.Men finns säkert mycket luckor i lagen som inte är till täppta med. Man skäms att va svensk. Sen hade vi en massa svikare som inte vågade rösta i går.Hade dom röstat i går så hade aldrig fra lagen gått igenom. Men på hård kritik i från Fredrik Reinfeldt så vågade inte dessa rösta det är va jag har hört i från säkra källor.

Anonym sa...

Jag kan tänka mig trycket som du och alla andra som röstade JA fick utstå. Men jag undrar bara hur det känns för en politiker som tydligen ignorerar folkets vilja och säljer sin själ till Store Bror? Nu får du i alla fall behålla din bekväma position i regeringen, och göra som alla dina kamrater i Centerpartiet. Varför sticka ut och riskera ditt jobb om man inte tjänar på det, eller hur? Även om demokrati och frihet står på spel...

Jag har ingen respekt kvar för dig eller Centerpartiet. Jag känner stor besvikelse och kommer aldrig att acceptera vad ni har gjort mot folket. Ditt jobb är ju att lyssna på oss; folket styr Sverige, inte regeringen. Hoppas du skäms. Tack för ingeting.

Anonym sa...

FRA är ingen höger/vänster fråga som du verkar tro, det är ett svek mot demokratin och hela svenska folket.

Anonym sa...

Signalspaningen kunde ha införts utan direkt parlamentarisk förankring eller diskussion. I Sverige valde politikerna att spela med öppna kort och diskutera frågan öppet. Det är väl ändå ingen som på allvar tror att länder som har antiterror på sin dagliga agenda struntar i signalspaningen. Så att internationella jämförelser blir helt värdelösa om man tittar på officiella källor. Det enda de visar är att Sverige är ett mer öppet land.

Personligen är jag tveksam till FRA men frågan är vad som kunde gjorts annorlunda i riksdagen. Centerpartiet har drivit integritetslinjen hårt och har lagt en stor arbetsinsats på detta. Detta gav också resultat i förslaget som lades.

6 av 7 partier tycker att vi behöver signalspaning, men med centerpartiet blev förslaget så pass integritetsanpassat som det kan bli. Lite uppskattning hade varit på plats.

Anonym sa...

Hur kan ni komma till så totalt andra slutsatser än experterna innom området?

När tillochmed fd SÄPO chefen går ut och säger att
"att det inte finns något egentligt terroristhot mot Sverige. Han konstaterar även att lagförslaget är mycket rättsosäkert, och att oskyldiga riskerar att hamna i kläm, samt att lagförslagets förvirrade svammel om “yttre hot” är alldeles för vagt"

Anonym sa...

Men just nu kan ju både kriminella och terrorister sitta och prata fritt på cafeer och resturanger, bäst att vi stänger dom också eller inför buggning av alla bord.

Förresten bibliotek....där kan ju terrorister hitta och lämna information....stäng ned eller ännu bättre vi ordnar ett bokbål där vi eldar upp alla böcker som kriminella, terrorister och andra avvikande människor kan finna information och inspiration i.

Vi kanske skulle låta alla som kan vara terrorister bära en armbindel med en stjärna på så vi vanliga människor ser vilka dom är.

Sen kan vi ju samla alla i ett läger så blir det ännu lättare att finna terroristerna......

Anonym sa...

bassem, Centern godkände ett förslag som bygger på någon annans värderingar. Igår sa vår riksdagsgrupp att auktoritet är viktigare än

-integritet
-liberalism
-federalism och
-att besluten ska komma underifrån,

de sa att partiet inte tror på de värderingarna.
Värderingar är grunden för all politik och vi sa just till svenska folket att vi inte har några egna värderingar. Det spelar ingen roll vilka justeringar vi fick igenom. I grunden är detta en auktoritär lösning och det är det viktigaste, inte att Fredrik fick fram en bra kompromiss eller att Centern bidrog till bättre integritetsskydd.
Vi uppskattar arbetet som har lagts ner men vi uppskattar inte resultatet. Resultatet blev dåligt.
Vad som kunde gjorts annorlunda i riksdagen är att Centern hade sagt nej.

Rikard

Anonym sa...

"Men jag hinner ju inte svara med unika svar och frågorna är faktiskt desamma."
Nej, våra frågor är inte desamma. De behandlar självklart samma ämne, men skulle du ta dig tid att läsa dem, skulle du kanske se att de kritiskt pekar på och ifrågasätter saker som visar på en klart större insikt i problematiken än vad utslätade, generella, formuleringar ger svar på.


"...utskottet har preciserat att spaningen endast får riktas mot allvarliga yttre hot mot landets säkerhet..."
Oavsett vad som sägs idag att man "endast får" spana på, så kvarstår det ohyggliga faktum att du och dina partikamrater sagt OK till att bygga upp en infrastruktur som möjliggör komplett övervakning av varje enskild medborgare här i Sverige. Det handlar bara om att omdefiniera vad man "endast får".


"...spanar FRA efter en given inritning och med automatiserade sökord..."
Har du och era partikamrater inte lärt er någonting av IB-affären?


"...vi är nog den riksdag som går längst i att öppet diskutera och redovisa och reglera att signalspaning sker och hur den ska regleras...."
Att signalspaning sker är självklart nödvändigt, men att utöka denna till att omfatta samtliga svenska medborgares internettrafik är oförsvarligt och mot allt vad begreppet "öppen demokrati" står för.


"...oss i centerpartiet som verkligen sätter integritetsfrågorna mycket högt och driver dem i alla sammanhang. I detta sammanhang står värnet om den personliga integriteten mot ett lands rätt och skyldighet att skydda sig och sina medborgare från allvarliga hot..."
Ni ropar på vargen och inbillar er att alla skall tro på er. Jag undrar om du tror på det själv, eller om du bara sväljer alla FRA-argument okritiskt. Har organisationen Privacy International fel när de menar att det du röstat igenom rödmarkerar Sverige som ett land som numer står för "systematisk oförmåga att upprätthålla skydd mot övervakning som kränker den personliga integriteten"


"Vi har landat i att motvilligt acceptera att behovet av att skydda rikets säkerhet så som världen ser ut motiverar en förebyggande signalspaning i noga reglerade och kontrollerade former."
Du kan linda in ditt beslut i vilket fint omslagspapper du vill - faktum kvarstår: Du väljer att övervaka Sveriges befolkning framför att låta den känna sig fri.


"Vi har byggt in ett antal förbättringar från integritetssynpunkt i den föreslagna lagen..."
Detta är bara kosmetika. Infrastrukturen kommer finnas där och hur den används är upp till sittande regering och/eller hur den sittande regeringen faller till föga för främmande makt. Du har möjliggjort total övervakning och kontroll av sveriges medborgare helt enkelt. Svenska politiker har tidigare visat att ni gladeligen säljer ut medborgare med nattliga flygplan till Egypten - varför skulle vi tro på att ni inte kan tänka er att sälja ut lite ettor och nollor om oss medborgare?


"...Under beredningsprocessen under snart tio år hos den förra eller den nuvarande regeringen har detta inte ansetts vara ett möjligt alternativ"
Nej, det verkar helt enkelt inte som att ni politiker står på era medborgares sida i den här frågan.


"...De två kontrollinstanser ... består av personer med domarkompetens och av personer föreslagna av riksdagspartierna..."
Varför skulle detta göra att vi skulle känna oss mindre övervakade? Detta förändrar ingenting i praktiken.


"Några fortsätter av hävda att förslaget är emot den svenska grundlagen."
FRA-lagen hör inte hemma i en demokrati. Jag tror nog att vår grundlag kan värna om vår demokrati, men i det här fallet handlar det snarare om att ni tolkar grundlagen som fan läser en bibel.


"...Den ena sidan av myntet, integriteten, är den som alla frågor nu gäller och den är oerhört viktig. Den andra sidan, landets säkerhet, är också viktig, men kommer ofta bort i diskussionen...."
Ja, du och ditt parti har tydligt visat att ni inte ger ett smack för integriteten. Inbilla mig inte att det inte går att kombinera spaning för rikets säkerhet och grundläggande integritetsskydd för oss medborgare utan denna lag. Det handlar enbart om inkompetens hos er i frågan. Det finns inte en terrorist som kommer maila till/från sverige och i klartext berätta vad de kommer göra, så eventuella terrorister lär ni fortsätta försöka få fast på samma sätt som idag.


"Centerpartiet accepterar att signalspaning tyvärr behöver bedrivas i tråd, vid trafik över landets gränser som avser utländska förhållanden och mycket allvarliga yttre hot mot landets säkerhet."
Kan ingen ge ett exempel på dessa "allvarliga yttre hot" som ni hela tiden försöker skrämma upp oss med för att få genomföra dessa krigslagar?

Bosse sa...

Så här skriver Annie på sin blogg:

Utöver detta har regeringen själv tagit initiativ till en utredning om vad som egentligen sker på FRA och hur det står till med de uppgifter om olaglig lagring av uppgifter som vi sett i media den sista tiden. Det är också en avgörande punkt.

Jag säger samma sak till dig Staffan, som jag sa till Annie: Utredning duger inte. Det måste bli en sanningskommission. Vi har sett nog av icke-utredningar. Det ligger i regeringens intresse att så lite negativt som möjligt kommer fram. Regeringen har ju varit ansvarig.

FRA:s anställda måste få möjlighet att bryta sekretessen och berätta om sina erfarenheter. Några tillrättalägganden från generaldirektören till en utredare leder ingen vart. Sjabbla nu inte bort detta viktiga!

Anonym sa...

Staffan, du gjorde ditt inlägg i debatten för dom som faktiskt var intresserade, dom var där på plats.

Tror inte många bryr sig utöver din lilla svär utan verklighetsanknytning.

En sak måste jag bara säga, även som motståndare till allt du har sagt den senaste veckan och allt du kommer att säga.

Som tidigare centerpartist måste du jobba på ditt framträdande, du är genomskinlig och du måste kontrollera ditt kroppsspråk!

Annars kommer du aldrig mer komma att synas för centern.

I Heart Hammarby sa...

Det är skillnad på att vara emot massavlyssning och att vara emot signalspaning. När du förstått det kan vi prata. Tills dess får du stå ut med ett och annat hårt ord.

Det är frustrerande att stå bredvid barn som vill bestämma men inte förstår, och inte få rätta till problemet. Annie och Fredriks melodram är irrelevant. Ni har sålt oss. Vi kommer inte förlåta er.

Unknown sa...

Staffan, du sa;

"Jag är ödmjuk inför verkligheten. Jag kan världshistorien. Den kan vi alla. Jag kan Europas historia de sista 100 åren innan vi efter andra världskriget lyckades börja samarbeta inom Europeiska unionen, som Peter Rådberg inte tycker att vi ska arbeta med.
Jag tror att de som lyssnar här ändå inser att ett land behöver ett försvar. Det kunde vara intressant att höra Peter Rådberg säga någonting om varför vi i Sverige ska lägga pengar på ett försvar eftersom det inte finns några hot mot Sverige. Det skulle vara intressant att höra."

Du ser ingen koppling som helst mellan historiens beslut och ditt?

"Meddelarskyddet och källskyddet ska fungera ograverat. Skulle något sådant meddelande mot förmodan – jag tror att risken är oerhört liten – uppsnappas ska det omedelbart förstöras. Detta ska ske under sträng kontroll från Försvarets underrättelsenämnd, som ska efterhandskontrollera och löpande kontrollera verksamheten. Vi har också byggt in flera andra instanser."

Hur kommer Ni omformulera lagen om medelarskydd och källskydd? En total avlyssning men i efterhand kontroll är enligt mig att efterforska.

Kanske Du, Staffan skulle läsa våra lagar och förordningar själv innan du tror blint på andra som säger ditt och datt.
Många, många MÅSTE omformuleras för att inte komma i konflikt med denna signalspaningslag, tex mesta av BB kap 19

Unknown sa...

"Signalspaningen behöver regleras och utsträckas till tråd, men vi har under resans gång byggt in många instrument till skydd för integriteten."
Vilka instrument använder ni?
Ni kan inte ens skydda superhemliga FRA:s identiter....

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=795699

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1387235.svd

Fredrick och Annie. Va!? Vad kom de med. Fredrick snyftade om sin mamma och Annie ... hon var inte ens emot..
Varför gapade stolarna tomma under debatten ... 348 skulle ha varit där men det fanns ju bara en handfull deltagare... Tänk om jag skulle kunna skippa debatterna på företaget på samma sätt. Det skulle varit jätteskönt.

Anonym sa...

Staffan, ni förtjänar allt ni utsätts för. Ert folkförakt lyser igenom i allt du skriver. Vad är väl okvädningsord mot att du tar bort VÅR RÄTT ATT KOMMUNICERA utan att staten får kopior av allt vi gör? Krokodiltårar från en maktfullkomlig politiker påverkar inte folket längre. Ni är avslöjade.

Philip sa...

Dåligt. Sanslöst dåligt. Att politiker är dåligt insatta i frågor och fattar dåliga beslut
är något som händer ofta. Men att fatta dåliga beslut EFTER att ha blivit serverad information är bara fånigt.

Senaste åren ha sanslöst integritetskränkande möjligheter givits till SÄPA och polisen för att bekämpa brott (inkl terrorism). Dessa är totalt skrämmande, men.. visst.. personer som misstänks för otäcka brott har inte samma behov av privatliv som oskyldiga.

Men FRA är något så absurt som en organisation som ska bedriva total massavlyssning av alla som INTE är misstänkta för något. Den är inte ens inriktad på personer som är misstänkta. Systematisk total massavlyssning. Som ska bedrivas av en organisation som konstant brutit mot de direktiv som satts upp, brutit mot grundlagen och brutit mot registerlagar. Herregud. Vad är det som är så svårt med denna fråga?

Helt absurt Miljöpartiet än en gång visar sig som det mest liberala och humanistiska partiet.

Avgå.

Anonym sa...

Jag skulle vilja skriva något bitande ironiskt och träffande, men uppriktigt sagt, det är inte värt energin att trycka på tangenterna.

Alla ja-sidans invändningar är precis värdelösa. Lögner, förvrängningar, teknikignorans och förakt för folkets vilja.

Bedrövligt.

Anonym sa...

bassem, du har inte heller förstått.

Signalspaning != Massövervaknig.

Och så vill jag ha en kopia på all din internettrafik och alla dina telefonsamtal, brev osv. Om du inte sickar det till mig kan det bara betyda en sak: Du är en terrorist!

måns sa...

Systematisk massvåldtäkt. Men, som sagt, lagstadgat kondomanvändande, plus att nån representant från DI får titta på så att det inte används så mycket våld i våldtäkten. Låter helt ok hörrudu!

Unknown sa...

"Meddelarskyddet och källskyddet ska fungera ograverat. Skulle något sådant meddelande mot förmodan – jag tror att risken är oerhört liten – uppsnappas ska det omedelbart förstöras."

Detta betyder alltså självklart att all data som "uppsnappar" självklart direkt kommer att förstöras, varefter tjänstemannen som gick igenom sagda data självklart skall skjutas i huvudet, för all uppsnappad data skall ju uppenbart förstöras.

Unknown sa...

Jag kan också tillägga att jag är besviken över att det bara är ditt eget tal du så välvilligt publicerat på din blogg och inte replikskiftena med Peter Rådberg. Eller det kanske var lite för pinsamt?

Efter att helt ha undvikit att svara på frågan vilka "yttre hot" som förekommer mot sverige så dumper den här guldklimpen ner -

"Det är inte lätt att debattera med Peter Rådberg, hur mycket man än räknar upp de allvarliga hot som tyvärr finns [...]"

Anonym sa...

Inspelningar av Fredrick Federley's och Annie Johansson's "insatser";

För de som inte var på plats i Riksdagshuset under debatten så finns inspelningar att beskåda av Fredrick Federley's och Annie Johansson's insatser att ladda ned härifrån;

Annie Johansson
http://www.nnis.org/dokument/audio/FRA-debatt_Riksdagen_20080617_Annie_Johansson.mov

Fredrick Federley
http://www.nnis.org/dokument/audio/FRA-debatt_Riksdagen_20080617_Fredrick_Federley.mov

Filerna är i QuickTime-format, storlek ca 400 MB per fil.

Anonym sa...

Staffan, tack för e-mailet som blev utskickat till mig. Jag har dock inte blivit klar på en sak: Du talar om yttre hot mot Sverige. Däremot så anser jag fortfarande att du inte preciserat vilka yttre hot som föreligger. Och de yttre hoten som du pratar om, tror du verkligen de skulle vara så korkade att de skickar sina meddelande i klartext? Som jag skrev i mitt email till dig, så tar det i bästa fall veckovis att dekryptera ett meddelande som är krypterat med 512-bitars enkrypteringsteknik. Bara för att inte tala om 1024-, 2048- och 4096-bitars teknik vilket tar månader/år om det ens är möjligt? Ni överskattar tekniken och Sveriges roll i ett internationellt perspektiv ordentligt. Eller så underskattar ni "det yttre hotet" väsentligt. Det finns så mycket att göra i Sverige; ett exempel borde vara att hålla nere styrräntan och därmed inflationen. Att riksdagen istället beslutar sig överhuvudtaget i en fråga som denna gör att man börjar förstå prioriteringarna att utomstående intresse är mer intressanta än sina medborgare.

Ett annan kommentar; 80% av internet trafiken från en stor granne i öster passerar över och genom Sveriges gränser varje natt. Kan det vara därför som denna lag har ett stycke som säger att det är möjligt för Sverige att utbytta uppsnappade kommunikationer med andra länder?

[kopierat från en tidigare debatt; postade i fel kommentar]

MatsN sa...

Snappat upp på svd:s ledarblogg:

""Vi i centerpartiet brinner för integritetsfrågorna."

Staffan Danielsson (c) i riksdagen 17/6-08

Tur att de inte brinner för skolan. Då skulle vi inte ha en läskunnig 9-åring i landet."

Det enda man nu kan hoppas på är att rapporterna om att IT-företag kommer att sluta investera i Sverige är sanna. Människor bryr sig det blå laget uppenbarligen inte om, men när det börjar svida ordentligt i plånboken lär alarmen gå uppe i maktens korridorer.

På tal om integeritet läser jag följande i Expressen idag:
http://www.expressen.se/ledare/1.1205162/080620-fran-fra-till-pku

Nu kommer övergreppen slag i slag.
Först våra tankar och nu våra kroppar.

Jag minns ett avsnitt av X-files från det tidiga 90-talet då det avslöjas att regeringen skapat ett DNA-register över befolkningen. Då var det science fiction och en mörk obehaglig möjlighet som var tänkte att chocka tittarna.

Så långt har alltså det sluttande planet tagit oss mot ett totalt övervakningssamhälle att man seriöst diskuterar att ge PKU till polisen.

Jag var rädd igår och är ännu räddare idag.

Anonym sa...

Jag känner mig andligt våltagen. Jag kan inte sätta ord på minna känslor just nu.

Medlem i.

Vänsterpartiet
Ung Vänster
Amnesty
Kirunas mångkulturela förening.
Almän och mental hälsa (AMH)
Palestinagrupperna
Svenskafreds

www.amnesty.se
www.svenska-freds.se
www.vansterpartiet.se
www.ungvanster.se
www.palestinagrupperna.se
www.olssons2.blogg.se

martin.olsson@vansterpartiet.se

KhaaL sa...

Att skapa restriktioner i förslaget garanterar inte att det kan ändå missbrukas mot sveriges invånare (av myndigheterna och/eller av någon utomstående som får oauktoriserad tillgång). Datainspektionen har dessutom få resurser och vad jag förstår inte tillräcklig kunskap/erfarenhet för att kontrollera FRA.

Att behandla folk som en potentiella kriminella strider emot det svenska rättssystemet där man är oskyldig tills motsatsen har bevisats.

Ur ett pragmatiskt perspektiv så må allmänintresset må bättre av att ha en sån lagstiftning, men det finns en gräns när det gäller ökad säkerhet: när den överstigits så minskar folkets frihet betydligt mer än vad man vinner i säkerhet. Och beslutet att det är legitimt med signalspaning på folket utan misstanke eller något behov av tillåtelse av en högre myndighet är enligt mig mer förkastligt än när IB-affären uppdagadet, eftersom det är i detta fall legitimt jämfört mot IB-affären där det skedde utan ens riksdagens kännedom.

Anonym sa...

Staffan

Var snäll och definiera huruvida FRA får lov att lyssna på trafik inom landets gränser. Ett konkret exempel:
Min dator är lokaliserarad i Sverige. Om, jag till exempel vill skicka ett meddelande till riksdagshuset, som jag också hoppas är lokaliserad i Sverige, så för tillfället händer detta:
Mitt brev går från min dator i Skåne, ner till Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, sedan upp till Sverige igen och förhoppningsvis till Stockholm (traceroute).

Eftersom brevet har både passerat ut och in genom landets gränser, betyder det att mitt privata brev till en riksdagsman kommer att snappas upp och lagras av FRA?

Är det demokrati och meddelandefrihet?

Anonym sa...

Hej Staffan.
Satt och lyssnade på dig och de andra i Debatten som sändes i SVT 24 och sedan SVT 2.

Även om jag tyckte att du gjorde ett bra inlägg/anförande så fanns det en sak jag undrade en del om. Det talades nämligen om att detta gjordes för "Svenska soldater i utlandet". Som före detta soldat i Afghanistan undrar man ju då. Vore det inte bättre om mina personuppgifter hemligstämplades och inte delades ut till höger och vänster av Pers US? Skulle kännas bättre om jag visste när jag skrev på mitt kontrakt att Al Quaida inte kan ringa till Pers US och få ut namn, personuppgifter, adress etc. Och inte bara på mig utan på de jag angivit som närmast anhöriga.

I frågan om Signalspaning kommer jag aldrig att acceptera att staten läser mina mail, sms eller lyssnar på mina telefonsamtal lika lite som jag accepterar att posten skulle öppna och läsa mina brev.

Att världen är fylld av "Yttre Hot" kan väl aldrig någonsin vara skäl nog för dig eller någon annan att göra intrång i mitt liv.

Slutligen tycker jag det är synd med allt detta hänvisande till "alliansen" senast jag kollade röstade hade vi inte en tvåpartistat i Sverige. Men som det verkar är det dit ni vill komma?

Anonym sa...

– Vi i Centerpartiet brinner verkligen för den personliga integriteten och driver den på alla områden. Samtidigt har vi också alltid stått upp för att värna Sveriges säkerhet, säger Staffan Danielsson.

Varför ska vi som EU-anslutet land fundera över just Sveriges säkerhet?

Jag är fram till nu aktiv Centerpartist men funderar allvarligt på att avsäga mig mina uppdrag då jag inte längre kan stå upp för "våra värderingar". Bägaren är proppfull och vi får hoppas att ingen rubbar bordet mer nu!

Sunt förnuft är väl egentligen det enda vi borde tänka på, häv FRA-beslutet och ut ur EU så kanske jag ändrar mina värderingar, till höger om högern och till vänster om vänstern... Vart står vi egentligen...?
-In the middle of nowhere!?

Jag är besviken, ledsen, och saknar en riktigt bra förklaring som jag kan stå för gentemot de personer som ställer mig mot väggen.

Tycker Du Staffan att det är okej att skimma kontokort?

Det är precis detta bl a Centerpartiet röstat ja till känns det som.

En person som styrde Tyskland med järnhand under andra världskriget försökte ena Europa, det gick väl inte så lysande precis.
Jag tror ingen sympatisör är stolt över vad man åstadkommit. Om 20 år kommer kanske våra barn att läsa om när EU försökte ena Europa och beslutade sig för att förfölja enskilda individer?!

Jag påstår inte att jag förstått allt i FRA-beslutet men skulle gärna vilja ha en tydlig förklaring jag själv skulle kunna stå för som inte kan misstolkas.

Är det grundläggande problemet inte att vi i Sverige tagit emot invandrare som vi nu inte kan erbjuda sysselsättning och istället väljer att förfölja?

I min kommun med knappt 15.000 invånare tänker man inte på antalet dagis/vårdplatser, äldreboende, kommunala resurser, banker utan enbart på att hyra ut tomma lägenheter och få stöd för att ta emot flyktingar. En väldigt kortsiktig lösning.
Kommunen erbjuder inga arbetstillfällen, inga dagisplatser osv... detta är iofs kanske helt unikt för vår kommun?
Jag anser att vi grundlurar människor, både oss själva och alla vi bjuder in till kommunen.
Jag är deffinitivt ingen "rasist" men väl en realist och verkar förutspå problemen innan de uppstått?

Jag väljer att vara anonym vid detta tillfälle, men den nya lagen kanske tillåter att mitt IP-nummer talar om vem jag är?!